Làm thế nào để cấu hình một máy tính để nhận được hỗ trợ từ xa cung cấp trong Windows Server 2003 và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:301527
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách cấu hình một máy tính đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003 để nhận được hỗ trợ từ xa cung cấp.

Công cụ hỗ trợ từ xa có thể được cấu hình để cho phép người dùng chuyên gia để bắt đầu một phiên hỗ trợ từ xa bằng cách sử dụng các tính năng cung cấp hỗ trợ từ xa. Phiên làm việc hỗ trợ từ xa cho phép sự giúp đỡ thông thạo một người dùng mới.

Tính năng này đòi hỏi máy tính của người sử dụng chuyên gia và máy tính của người sử dụng người mới là các thành viên của cùng một tên miền hay các thành viên của tên miền đáng tin cậy. Tên miền được sử dụng trong mạng doanh nghiệp để bảo mật. Tên miền thường được quản lý bởi một quản trị mạng. Các tính năng cung cấp hỗ trợ từ xa không phải là một lựa chọn thiết thực nhất nhà dựa trên mạng.

Để biết thêm chi tiết về hỗ trợ từ xa, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
300546Tổng quan về hỗ trợ từ xa trong Windows XP
308013 Làm thế nào để sử dụng thiết đặt chính sách "Cung cấp hỗ trợ từ xa"

Yêu cầu

Cấu hình máy tính của người sử dụng người mới để chấp nhận cung cấp hỗ trợ từ xa, bạn phải chắc chắn rằng các yêu cầu sau đây được đáp ứng:
 • Chính sách nhóm cho máy tính của người sử dụng người mới phải được cấu hình để cho phép cung cấp hỗ trợ từ xa.
 • Các máy tính novice và chuyên gia người dùng phải là thành viên của cùng một tên miền hoặc thành viên của tên miền đáng tin cậy.
 • Cả hai máy tính phải có Windows XP hoặc Windows Server 2003 cài đặt.
Để cấu hình chính sách nhóm cho các công cụ hỗ trợ từ xa, bạn cần một danh sách các chuyên gia về người dùng mà từ đó các máy tính của người sử dụng người mới có thể chấp nhận cung cấp hỗ trợ từ xa. Danh sách này phải chứa các nhóm người dùng thuộc vùng và trương mục người dùng thuộc vùng.

Chú ý Các chuyên gia sử dụng cung cấp hỗ trợ từ xa sẽ không thể kết nối vào máy tính của người dùng mới khi xin hỗ trợ từ xa vô hiệu hóa trên máy người dùng mới. (Vấn đề này không xảy ra trên máy tính đang chạy Windows XP với Service Pack 2.)

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
826088Nếu chính sách xin hỗ trợ từ xa bị tắt, bạn không thể cung cấp sự trợ giúp cho một máy tính Novice

Trong một môi trường tên miền, chính sách nhóm được dùng để cấu hình hỗ trợ từ xa thường được bố trí từ dịch vụ thư mục Active directory. Bạn làm điều này bằng cách liên kết một đối tượng chính sách nhóm (GPO) để một đơn vị tổ chức (OU) mà máy người dùng mới cư trú.

Các bước sau phác thảo cấu hình này và cho rằng cấu trúc OU đã được hiện nay. Như là một thủ tục thay thế, bạn có thể sử dụng chính sách Cục bộ trên máy tính của mỗi người dùng mới. Chính sách này có sẵn thông qua GPEdit.msc. Tuy nhiên, thủ tục này đòi hỏi nhiều hơn nữa trên cao hành chính, và chúng tôi không khuyên bạn nên nó.

Làm thế nào để cấu hình thiết đặt chính sách cung cấp hỗ trợ từ xa

 1. Đăng nhập vào bộ kiểm soát miền hoặc một máy trạm hành chính như người quản trị của tên miền, và sau đó mở hoạt động thư mục người sử dụng và máy vi tính-theo.
 2. Nhấp chuột phải vào OU mà máy người dùng mới cư trú, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 3. Trên các Chính sách Nhóm tab, bấm vào Mới, và sau đó nhập tên cho GPO mới được thành lập.
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, chọn GPO mới được tạo ra, và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong ngăn dẫn hướng của bộ soạn đối tượng chính sách nhóm, mở rộng Cấu hình máy tính, mở rộng Hành chính Templates, mở rộng Các vấn đề, sau đó bấm Hỗ trợ từ xa.
 6. Trong ngăn chi tiết của soạn thảo đối tượng chính sách nhóm, hãy nhấp vào Được kích hoạt Đối với các Cung cấp hỗ trợ từ xa chính sách.
 7. Dưới Cho phép điều khiển từ xa của máy tính này, chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Cho phép người trợ giúp để chỉ xem các máy tính.
  • Cho phép người trợ giúp để điều khiển từ xa máy tính.
  Các tùy chọn tương ứng với các hành động mà bạn muốn người dùng chuyên gia để mất.
 8. Nhấp vào Hiển thị.
 9. Nhấp vào Thêm thêm trương mục người dùng tên miền hoặc nhóm người dùng tên miền.

  Chú ý Những khoản mục nên dùng một trong các định dạng sau:
  • domain_name\user_name
  • domain_name\GROUP_NAME
  Ví dụ, các mục nhập có thể "contoso\Domain quản trị viên."
 10. Nhấp vào Ok để đóng những Hiển thị nội dung hộp thoại, và sau đó nhấp vào Ok để đóng những Cung cấp thuộc tính hỗ trợ từ xa hộp thoại.
 11. Đóng soạn thảo đối tượng chính sách nhóm.
Quan trọng Cẩn thận khi bạn cư thuộc tính cung cấp từ xa hỗ trợ Group Policy vì bạn không thể xác nhận các tài khoản tên miền mà bạn nhập vào. Chúng tôi đề nghị bạn rộng rãi thử nghiệm này chính sách thiết lập trước khi bạn thực hiện một buổi giới thiệu chính sách lớn.

Chú ý Chính sách cung cấp hỗ trợ từ xa không phải là có sẵn trong Windows XP Home Edition.

Chú ý Hỗ trợ từ xa sử dụng DCOM. Trong Windows XP và Windows Server 2003, mục nhập DCOM được đặt trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
Chuỗi giá trị của mục DCOM là EnableDCOM = Y. Nếu giá trị này được thiết lập để "N", hoặc nếu giá trị này là mất tích, hỗ trợ từ xa sẽ không hoạt động.

Làm thế nào để cấu hình tường lửa của Windows để được cung cấp dựa trên hỗ trợ từ xa

 1. Đăng nhập vào bộ kiểm soát miền hoặc một máy trạm hành chính như người quản trị của tên miền, và sau đó mở hoạt động thư mục người sử dụng và máy vi tính-theo.
 2. Nhấp chuột phải vào OU mà máy người dùng mới cư trú, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 3. Trên các Chính sách Nhóm tab, bấm vào Mới, và sau đó nhập tên cho GPO mới được thành lập.

  Hoặc, bạn có thể bỏ qua bước này và đi đến bước 4. Trong trường hợp này, sử dụng các chính sách mà bạn đã tạo trong phần "Làm thế nào để cấu hình thiết đặt chính sách cung cấp hỗ trợ từ xa".
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, chọn GPO, và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong ngăn dẫn hướng của bộ soạn đối tượng chính sách nhóm, mở rộng Cấu hình máy tính, mở rộng Hành chính Templates, mở rộng Các vấn đề, mở rộng Mạng, mở rộng Kết nối mạng, mở rộng Tường lửa của Windows, sau đó bấm Cấu hình tên miền.
 6. Trong ngăn chi tiết của soạn thảo đối tượng chính sách nhóm, hãy nhấp vào Được kích hoạt Đối với các Tường lửa của Windows: Xác định chương trình ngoại lệ chính sách.
 7. Nhấp vào Hiển thị để hiển thị các Hiển thị nội dung hộp thoại.
 8. Nhấp vào Thêm để thêm ngoại lệ sau đây:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:enabled:Remote hỗ trợ
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:enabled:offer hỗ trợ từ xa
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:enabled:Remote hỗ trợ-Windows Messenger và tiếng nói
 9. Nhấp vào Ok để đóng những Hiển thị nội dung hộp thoại, và sau đó nhấp vào Ok để đóng những Tường lửa của Windows: Xác định chương trình ngoại lệ thuộc tính hộp thoại.
 10. Trong ngăn chi tiết của soạn thảo đối tượng chính sách nhóm, hãy nhấp vào Được kích hoạt Đối với các Tường lửa của Windows: Xác định cổng trường hợp ngoại lệ chính sách.
 11. Nhấp vào Hiển thị để hiển thị các Hiển thị nội dung hộp thoại.
 12. Nhấp vào Thêm để thêm ngoại lệ sau đây:
  "135:TCP: *: kích hoạt: cung cấp hỗ trợ từ xa"
 13. Nhấp vào Ok để đóng những Hiển thị nội dung hộp thoại, và sau đó nhấp vào Ok để đóng những Tường lửa của Windows: Xác định chương trình ngoại lệ thuộc tính hộp thoại.
 14. Đóng soạn thảo đối tượng chính sách nhóm.

Làm thế nào để cấu hình chính sách để cho phép kết nối từ xa

 1. Đăng nhập vào bộ kiểm soát miền hoặc một máy trạm hành chính như người quản trị của tên miền, và sau đó mở hoạt động thư mục người sử dụng và máy vi tính-theo.
 2. Nhấp chuột phải vào OU mà máy người dùng mới cư trú, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 3. Trên các Chính sách Nhóm tab, bấm vào Mới, và sau đó nhập tên cho GPO mới được thành lập.

  Hoặc, bạn có thể bỏ qua bước này và đi đến bước 4. Trong trường hợp này, sử dụng các chính sách mà bạn đã tạo trong phần "Làm thế nào để cấu hình thiết đặt chính sách cung cấp hỗ trợ từ xa".
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, chọn GPO, và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong ngăn dẫn hướng của bộ soạn đối tượng chính sách nhóm, mở rộng Cấu hình máy tính, mở rộng Hành chính Templates, mở rộng Cấu phần của Windows, sau đó bấm Dịch vụ thiết bị đầu cuối.
 6. Trong ngăn chi tiết của soạn thảo đối tượng chính sách nhóm, hãy nhấp vào Được kích hoạt Đối với các Cho phép người dùng kết nối từ xa bằng cách sử dụng dịch vụ đầu cuối chính sách.
 7. Nhấp vào Ok để đóng những Cho phép người dùng kết nối từ xa bằng cách sử dụng tài sản dịch vụ thiết bị đầu cuối hộp thoại.
 8. Đóng soạn thảo đối tượng chính sách nhóm.

Cân nhắc bổ sung

Hỗ trợ từ xa dựa trên toàn bộ mạng kết nối giữa các chuyên gia của người sử dụng máy tính và máy tính của người dùng mới trên cổng mạng sau đây:
 • Cổng TCP 135
 • TCP cổng 3389
 • Tất cả các cổng TCP lớn hơn 1024
Nếu cổng lọc tồn tại đối với bất kỳ các cảng giữa hai máy tính, hỗ trợ từ xa sẽ không hoạt động.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để hạn chế các cảng được yêu cầu cho RPC, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
300083Làm thế nào để hạn chế TCP/IP cổng trên Windows 2000 và Windows XP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 301527 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 11:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster kbenv kbmt KB301527 KbMtvi
Phản hồi