Bản Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3016464
GIỚI THIỆU
Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và bản Cập Nhật được bao gồm trong bản cập nhật này.

Cập nhật này có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ của Microsoft Dynamics CRM 2013.

Lưu ý Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 giới thiệu hỗ trợ cho sản phẩm bổ sung. Điều này được liệt kê liên kết dưới đây:
Thông tin

Xây dựng số và tên tệp cho bản cập nhật này

GóiXây dựng sốtập đã đặt tên tin (Phiên bản 32-bit)Tên tập tin (Phiên bản 64-bit)
Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119Không áp dụngCRM2013-máy chủ-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2013 cho Microsoft Office Outlook6.1.3.119CRM2013-khách hàng-KB3016464-ENU -LangID-i386.exeCRM2013-khách hàng-KB3016464-ENU -LangID-amd64.exe
Định tuyến email Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119CRM2013-Router-KB3016464 -LangID-i386.exeCRM2013-Router-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2013 Language Pack6.1.3.119CRM2013-Mui-KB3016464 -LangID-i386.exeCRM2013-Mui-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Phần mở rộng báo cáo Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119Không áp dụngCRM2013-Srs-KB3016464 -LangID-amd64.exe

Cập nhật thông tin cập nhật

Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 sẽ có sẵn trên cơ sở hàng quý 2 năm 2015.

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Thông tin cài đặt

Cài đặt Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động cài đặt Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1. Bản cập nhật này sẽ có sẵn trên Windows Updates trong quý 2 năm 2015.

Bạn có thể cấu hình Windows tự động cài đặt bản Cập Nhật được khuyến nghị. Thiết đặt này giải quyết sự cố quyết và giúp cải thiện trải nghiệm máy tính của bạn. Cập nhật tùy chọn không được tải xuống hoặc cài đặt tự động khi bạn sử dụng thiết đặt này.

Để tìm hiểu thêm về cài đặt để cài đặt bản cập nhật Windows, hãy truy cập website sau của Microsoft:Cài đặt Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 bằng cách sử dụng Windows Update, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm bắt đầu, và sau đó gõ Bản cập nhật trong hộp Bắt đầu tìm kiếm .
 2. Trong danh sách kết quả, bấm Windows Update.
 3. Trong ngăn điều hướng, nhấp vào kiểm tra các bản Cập Nhật, và sau đó đợi trong khi Windows kiểm tra các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn.
 4. Nếu bạn nhận được một thông báo cho biết rằng quan trọng Cập Nhật có sẵn hoặc nhắc bạn xem lại các bản cập nhật quan trọng, chọn kiểm tra hộp cho bất kỳ bản cập nhật mà bạn muốn cài đặt, và sau đó bấm OK.

  Lưu ý Nhấp vào bất kỳ bản Cập Nhật để biết thêm thông tin.
 5. Nhấp vào cài đặt bản Cập Nhật.
 6. Đọc và chấp nhận điều khoản cấp phép, và sau đó bấm kết thúc (nếu bản Cập Nhật yêu cầu tác vụ này). Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, bạn hãy nhập mật khẩu. Xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản nếu bạn được nhắc thực hiện việc này.

Cài đặt thủ công

Theo cách thủ công cài đặt Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1, hãy làm theo các bước sau.
 1. Hãy truy cập website sau của Microsoft Update danh mục:
 2. Trong các Tìm , gõ3016464, sau đó bấm Tìm kiếm.
 3. Bấm Thêm thêm bản Cập Nhật vào giỏ.
 4. Bấm vào Tải xuống.
 5. Nhấp vào trình duyệt, chỉ định thư mục mà bạn muốn tải xuống bản Cập Nhật và sau đó bấm OK.
 6. Bấm tiếp tục, và sau đó bấm tôi chấp nhận để chấp nhận điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft.
 7. Khi bản Cập Nhật được tải xuống vị trí mà bạn đã chỉ định, bấm đóng.
Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
323166 Cách tải xuống các bản cập nhật bao gồm các trình điều khiển và bản sửa lỗi từ Danh mục của Windows Update

Thông tin bổ sung cài đặt

 • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thoát khỏi mọi phiên Microsoft Dynamics CRM hiện tại và sau đó khởi động Microsoft Dynamics CRM phiên mới.
 • Khi bạn deprovision gói ngôn ngữ, cài đặt ngôn ngữ của tất cả người dùng Microsoft Dynamics CRM người sử dụng ngôn ngữ đó sẽ trở lại thiết đặt ngôn ngữ mặc định. Quá trình reprovisioning Cập Nhật cài đặt ngôn ngữ của người dùng. Do đó, người dùng phải đặt lại các thiết đặt ngôn ngữ trong tuỳ chọn cá nhân khi họ đăng nhập vào Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1.

Yêu cầu khởi động lại

Nếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính, thực hiện việc này sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật.

Loại bỏ thông tin

Bạn có thể gỡ cài đặt Cập Nhật 3 từ máy chủ đang chạy Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1. Tuy nhiên, đảm bảo rằng bạn sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi bạn gỡ cài đặt Cập Nhật 3. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập web site sau của Microsoft Developer Network (MSDN):

Vấn đề được giải quyết trong bản Cập Nhật Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1

Cập Nhật 3 gói dịch vụ 1 giải quyết vấn đề sau:
 • URL được sử dụng để tạo ra một đóng cửa doanh nghiệp mới có thể cho phép người dùng nguy hiểm đưa kịch bản trang chéo (XSS) vào URL đóng mới.
 • Lặp lại khoá lỗi khi bạn nhập giải pháp vào tổ chức nâng cấp.
 • Trong lưới phụ, trường nhiều dòng tiêu đề cột phải dừng tab.
 • Thông tin địa chỉ được loại bỏ khỏi CRM cho một số bản ghi liên hệ sử dụng máy khách Outlook CRM.
 • Trong một nhóm rất nhỏ trong trường hợp khi bạn giải mã thông điệp e-mail UTF 8 từ pop3, trường email có thể bị mất. Điều này xảy ra khi một trường tiêu đề quan tâm đến CRM là dòng đầu tiên của kết quả Lấy từ máy chủ pop3.
 • Đúng địa chỉ gửi thư liên hệ với đồng bộ hóa với máy chủ bên đồng bộ khi liên hệ được chuyển từ Outlook.
 • Gán ghi gây ra lỗi khi người dùng gán gán quyền độ người dùng.
 • Không thể hiển thị chú ý liên tục nếu cài đặt ghi chú như tab mặc định của xã hội.
 • Loại bỏ quyền preprint cho người dùng sẽ không loại bỏ khả năng in hồ sơ và lưới như nó trong CRM 2011.
 • Nút mới được thêm vào customization.xml để tuỳ chỉnh ruy băng không hiển thị trên đầu tiên.
 • SLA - 12:00 giờ sáng lịch trình kết thúc thời gian gây ra vô vòng và đinh w3wp quá trình.
 • Không thể tải lên tệp khi bạn sử dụng Safari trên iPad với CRM tại chỗ.
 • URL được sử dụng để tạo một đóng cửa doanh nghiệp mới có thể cho phép người dùng nguy hiểm đưa kịch bản trang chéo (XSS) vào URL đóng mới.
 • Khi bạn cố gắng lưu một trường hợp mới từ một trường hợp hiện tại trong Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 lưu và đóng nút, người dùng sẽ gặp phải lỗi tập lệnh:
  Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi-không có thuộc tính 'handleSingleClick' không xác định hoặc không tham khảo.
 • Thêm điều khiển dòng đa dạng như một Iframe hoặc tài nguyên Web vào biểu mẫu sẽ ảnh hưởng đến một số không phải là mặc định hàng cho chiều cao nếu Hiển thị được thu gọn mặc định.
 • Nhanh chóng tìm xem danh sách không được coi là đúng. Cột được xác định trong nhanh chóng tìm xem không được sử dụng trong kết quả được hiển thị.
 • Các Trợ giúp nút menu đã có văn bản để đọc màn hình hoặc cửa sổ người đọc.
 • Các Trang chủ nút menu đã có văn bản để đọc màn hình hoặc cửa sổ người đọc.
 • Các Thiết đặt nút menu đã có văn bản để đọc màn hình hoặc cửa sổ người đọc.
 • Tạo một tổ chức 2013 CRM có tiếng Anh như ngôn ngữ cơ sở. Cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ trên đó (ví dụ, tiếng Na Uy). Nếu một người đặt ngôn ngữ tiếng Na Uy là ngôn ngữ chính tuỳ chọn cá nhân của mình, mở trong hộp bán hàng đường kết nối bảng, người dùng sẽ thấy tên của biểu đồ này bằng tiếng Na Uy, Tuy nhiên tích biểu đồ còn lại bằng tiếng Anh.
 • Cửa sổ tìm kiếm/hộp thoại Outlook không co giãn khi DPI nằm 125 hoặc 150%.
 • Nếu vai trò kết nối chuyên nghiệp bán hàng được xoá thì không thể xoá thành viên nhóm bán hàng từ cơ hội.
 • Khi khách hàng đang sử dụng LINQ truy vấn cơ sở dữ liệu CRM từ trong một bước plugin, truy vấn hoạt động tốt trong CRM 2013 UR 2. Sau khi nâng cấp lên UR 3, nó gây ra lỗi.
 • Gửi email ModifiedOn ngày thay đổi khi bạn sử dụng trả lời, chuyển tiếp hoặc trả lời tất cả.
 • Phông chữ mặc định không có thẻ đúng phông chữ trong danh sách HTML.
 • Theo dõi mức tuỳ chọn được thêm vào ứng dụng khách Outlook chẩn đoán.
 • Ánh xạ trường không làm việc cho tuỳ chọn đặt trong ứng dụng máy tính bảng tuỳ chọn đặt giá trị không được nhập sẵn.
 • addPreSearch không áp dụng cho nhóm tìm kiếm khi nhấn nút làm mới.
 • Kết nối cho Microsoft Dynamics (ERP) giải pháp không thể nhập vào CRM tại địa chỉ khách hàng tổ chức.
 • Khi bạn tạo một cuộn lên truy vấn đã ký biểu tượng trong trường, không thể mở và cho lỗi sau. Lỗi:
  Đã có một lỗi xử lý yêu cầu của bạn. Vui lòng đợi thử lại sau.
 • Hộp thoại chỉ ra rằng trình diễn đàn hoàn toàn đóng quá sớm. Khi người dùng giả định quá trình đã hoàn tất, họ cố gắng truy cập dữ liệu CRM trong chế độ gián tuyến và có thể gặp phải lỗi thư, sập hoặc treo trong Outlook.
 • Khi bạn nâng cấp hoặc tạo một tổ chức CRM trên một CRM 2013 SP1 với UR1, giai đoạn "Microsft.Crm.Tools.Admin.InstallDatabaseUpdateAction", hầu hết các nhãn trên hộp liên quan đến ngôn ngữ cơ sở của tổ chức sẽ được Cập Nhật để trống trong bảng Localizedlabel trong cơ sở dữ liệu tổ chức.
 • Nếu bạn làm việc gián tuyến và bạn có máy khách CRM cho Outlook với SP1 cài đặt và bạn cố gắng mở một chi tiết đơn đặt hàng bán hàng (đơn đặt hàng sản phẩm) chi tiết đơn (đơn sản phẩm) trích dẫn chi tiết (báo sản phẩm), bạn nhận được lỗi chung trên trang web sẽ được hiển thị. Nếu bạn xem theo dõi, bạn thấy lỗi ArgumentException:
  Hỗ trợ tổ chức mã. Tham số tên: entityTypeCode.
 • FilterRelationships trên biểu mẫu tìm kiếm không hoạt động đúng cách.
 • Nếu bạn cố gắng nhập gói quản lý CRM 2013 trên SCOP 2007 SP1/R2, bạn nhận được lỗi sau:
  Không thể tải gói quản lý từ cụ thể bằng hội tệp: [C:\Program Files (x 86) \System Center Management Packs\ Microsoft System Center Management Pack cho Dynamics CRM 2013\Microsoft.Dynamics.CRM.MP] chi tiết này được xây dựng theo thời gian chạy mới hơn nạp hiện thời gian và không thể nạp (ngoại lệ từ HRESULT: 0x8013101B)
 • Người dùng Microsoft Dynamics CRM 2013 sẽ nhận thấy rằng các trường trong biểu mẫu chân không được làm mới cho đến khi dạng đóng và mở lại.
 • Khi chúng tôi có một hồ sơ có ngày và giờ đã xác định và bấm vào danh sách lựa chọn để thay đổi thời gian, giá trị đầu tiên chúng tôi thấy là 0:00 hoặc 12:00 giờ sáng thay vì giá trị được chọn.
 • Hình ảnh nhúng không hiển thị trong E-mail.
 • Khi bạn gửi sổ làm việc với phần đính kèm trong Microsoft Excel có cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2013 khách Outlook, Excel sẽ xuất hiện treo nếu người dùng không lưu các thay đổi trước khi gửi tệp đính kèm.
 • Người dùng Microsoft Dynamics CRM 2013 có thể gặp phải lỗi tập lệnh hộp thoại hiển thị một InvalidCharacterError.
 • Có ba sai dịch trong phần ghi chú của cửa sổ hoạt động cho Đức CRM 2013 đó sai lệch:
  • "Chèn ghi chú" được dịch sang "Knoten eingeben" (dịch lại nó ra "Chèn nút" hoặc "Chèn nút" như nút XML). Dự kiến: "Notiz eingeben."
  • Nút "làm" được dịch sang "abgeschlossen" ("đóng" bằng tiếng Anh). Dự kiến: "Fertig."
  • ông xoá nút "Xóa ghi chú." Bản dịch tiếng Đức là "Diese Rolle löschen", có nghĩa là "Xoá vai trò này." Vai trò là tóm vai trò bảo mật, đó là nhầm lẫn về nút này để làm gì với vai trò bảo mật. Dự kiến: "Notiz Löschen."
 • In nhắc 8.3 "x 11" giấy khi bạn in một báo cáo được tạo ra trong thuật sĩ báo cáo.
 • Khi bạn cố gắng lưu một trường hợp mới từ một trường hợp hiện tại trong Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 lưu và đóng nút, người dùng sẽ gặp phải lỗi tập lệnh:
  Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi - không có thuộc tính 'handleSingleClick.'
 • Bản Cập Nhật cho cuộc hẹn được không đồng bộ hóa từ Outlook để CRM nếu họ đang sở hữu một nhóm người dùng là thành viên.
 • Người dùng sửa đổi nhãn trục ngang trên biểu đồ của họ sẽ thấy các biểu đồ được hiển thị không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM 2013.
 • Khi bạn cố gắng thay đổi chế độ xem cho lưới, nếu chọn xem có chứa một số lượng lớn các tuỳ chọn như 50, Safari trên iPad có thể không hiển thị nó.
 • Bạn không thể tạo một hồ sơ từ một thực thể tuỳ chỉnh hoạt động khi theRegardingObjectId được thiết lập.
 • Khi ngày/giờ cột rỗng cho hộp thư trong CRM Online, 2013 hoặc 2015, và truy cập được kiểm tra hộp thư đó, Dịch vụ không đồng bộ CRM sẽ lỗi. Trình xem sự kiện sẽ ghi lại lỗi ghi lưu trữ (tên máy chủ): bị lỗi khi giám sát hoạt động không đồng bộ hàng đợi. ID sự kiện 17411.
 • Khi nhiều hồ sơ được Cập Nhật trong Dynamics CRM và tất cả các hồ sơ có 1 hoặc nhiều luồng công việc nào đang chờ đợi bản Cập Nhật cho các hồ sơ, vấn đề hiệu suất có thể xảy ra trong cơ sở dữ liệu SQL cho CRM. Điều này có thể dẫn đến chặn các truy vấn SQL khi các hồ sơ được Cập Nhật.
 • w3wp và crmasync nền tảng theo dõi các bản ghi có quá nhiều cảnh báo đăng nhập "Invoking người đại diện số XX eventId XX".
 • Sự kiện AJAX cho trường không được kích hoạt lần thứ hai nếu cuộc gọi tập trung trong đoạn Ajax.
 • Hình ảnh nhúng không tải sau khi nhập tổ chức. Khi xem theo dõi mạng như Fiddler, một 404 xảy ra do sai URL được sử dụng.
 • Nhận được lỗi thư do tồn tại trong thư mục CrmOrgMailboxPrefix *.
 • JavaScript bằng cách sử dụng setRequiredLevel("none") không hoạt động trên CRM cho viên ngành kinh doanh yêu cầu.
 • Ajax hoạt động không đúng vào trường bắt buộc nếu chọn hơn hai lần.
 • Xem xét trường hợp văn bản thuần email có promoted\create trong CRM bằng cách sử dụng bộ định tuyến CRM Email hoặc SDK. Khi nội dung email được hiển thị bằng cách mở rộng email thành ngăn xã hội, nó không từ gói trừ khi có một ngắt dòng rõ ràng. CRM nếu người dùng trả lời email vi phạm và sau đó theo dõi trong CRM, vấn đề dừng xảy ra trả lời: email. Sự cố này có thể sanh sản nhiều trong tất cả các trình duyệt.
 • Trước khi gói dịch vụ 1 Update Rollup 1, tìm kiếm sản phẩm từ để cho thấy ID sản phẩm. Sau khi gói dịch vụ 1 Update Rollup 1, tìm kiếm sản phẩm từ để cho thấy giá mỗi đơn vị. Cũng tên sản phẩm được hiển thị hai lần trong tìm kiếm.
 • Nhận được lỗi tham số không hợp lệ trong ứng dụng khách di động của khách hàng cho chế độ xem lưới phụ có thể liên quan đến cột.
 • Một số loại trường biểu mẫu không được đọc khi bạn sử dụng hàm Khuyết tật phần mềm.
 • Không thể chuyển tìm trường và nó không trả về bất kỳ đầu ra cho người dùng khi sử dụng hàm Khuyết tật phần mềm.
 • Khi bạn sử dụng hàm Khuyết tật phần mềm, tìm kiếm kết quả hoặc không có kết quả không có bất kỳ thông tin phản hồi thính giác.
 • Không thể xoá một giải pháp quản lý, bao gồm một tuỳ chỉnh ruy băng tham chiếu JavaScript.
 • Nhập giải pháp bị chậm trong môi trường với trường bảo mật mức sử dụng.
 • Khi bạn di chuyển vào hộp tìm kiếm, sử dụng chỉ bàn phím, tường thuật viên đọc mục điều khiển Tìm kiếm.
 • Bạn không thể nhập Email mẫu sau Update Rollup 2 CRM 2013 gói dịch vụ 1
 • Loại bỏ quyền preprint cho người dùng sẽ không loại bỏ khả năng in hồ sơ và lưới như nó trong CRM 2011.
 • CRM thực hiện HTML mã hoá cho các mục mới được xem qua khiến tên hỏng
 • Nhiều dòng trường tự động tăng ngay cả khi định nghĩa trường không được đặt thành "tự động mở rộng để sử dụng không gian có sẵn." Một tab trong trường trường nhiều dòng được tự động mở rộng và thanh cuộn biến mất. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc có dạng hiển thị bị hỏng.
 • Khi lựa chọn hình v trong báo giá, nút tài liệu không xuất hiện ngay cả trong biểu mẫu.
 • Khi bạn tạo một hồ sơ từ một mạng lưới phụ liên quan đến một mối quan hệ N:N thực thể chính, sau khi điền vào các trường bắt buộc và lưu bản ghi, tập nhảy trang phụ huynh.
 • Hộp thư dừng xử lý email đến và đi khi bạn sử dụng CRM Server Side đồng bộ xử lý thư điện tử. Điều này xảy ra khi hộp thư phải được xử lý vẫn ở trạng thái bị khoá.
 • Khi bạn chạy báo cáo trong CRM trực tuyến hoặc khi bạn thực hiện một trình cắm Sandbox, báo cáo hoặc plugin có thể không thành công với ngoại lệ tương tự như sau:
  > System.Security.SecurityException: Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi. Tham khảo số quản trị viên hoặc hỗ trợ: #B944196D: System.Security.SecurityException: mức đóng vai yêu cầu không được cung cấp hoặc mức đóng vai cung cấp không hợp lệ.
 • NullReferenceException xảy ra khi bạn gửi thư đến một chủ đề Azure sử dụng CRM SDK ServiceBus bổ sung.
 • 12:00 giờ sáng lịch trình kết thúc vòng lặp vô nguyên nhân thỏa thuận cấp dịch vụ và đinh w3wp quá trình.
 • Sau khi bản Cập Nhật 1 CRM 2013 gói dịch vụ 1, lỗi xảy ra khi tạo cuộc hẹn khi AutoRouteToOwnerQueue được đặt thành 1. Cũng có thể xảy ra với trình cắm ở vị trí trên sổ cuộc hẹn.

Hotfix và bản cập nhật mà bạn phải kích hoạt hoặc cấu hình

Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 có không có hotfix hoặc bản cập nhật mà bạn phải cấu hình thủ công.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin tệp Cập Nhật 3 gói dịch vụ 1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3016464 - Xem lại Lần cuối: 10/14/2015 17:40:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

 • kbfix atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbmt KB3016464 KbMtvi
Phản hồi