Tích hợp giao dịch không thành công khi định nghĩa COBOL có dạng PIC ZZ9 dữ liệu trong máy chủ tích hợp máy chủ 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3018748
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn đang chạy một giao dịch bằng cách sử dụng Microsoft giao dịch tích hợp với Microsoft lưu trữ tích hợp máy chủ 2013.
  • Định nghĩa COBOL có dạng PIC ZZ9 dữ liệu và có kích thước tổng 1.511 byte.
Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
HISMGLS0002 Vượt quá kích thước bộ đệm chuyển đổi (1514 byte) tối đa cho phép (1511 byte) phương phápMethodName>
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra do thời khoản ảnh không chuyển lúc thiết kế nhưng được thay thế được đọc.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Sửa chữa cho vấn đề này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013. Để biết thêm thông tin về cách nhận bản tích lũy Cập Nhật gói, hãy xemGói Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3018748 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2015 06:50:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2013

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB3018748 KbMtvi
Phản hồi