Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các máy in sử dụng cổng không bắt đầu bằng COM, LPT hoặc USB không được chuyển hướng trong phiên máy để bàn từ xa hoặc dịch vụ đầu cuối

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Mô tả sự cố
Khi bạn sử dụng Kết nối Máy để bàn Từ xa hoặc Máy khách Dịch vụ Đầu cuối phiên bản 4.0, 5.0 hoặc 6.0 để kết nối với máy tính khác chạy trên Windows từ một máy tính, máy in cục bộ của bạn sẽ không được chuyển hướng. Kết quả là máy in cục bộ của bạn không khả dụng trong phiên máy để bàn từ xa hoặc dịch vụ đầu cuối.

Ví dụ: nếu máy tính chạy trên Windows XP của bạn có thiết bị in đa năng sử dụng cổng DOT4, máy tính đó có thể không được chuyển hướng trong phiên máy để bàn từ xa tới máy tính chạy trên Windows 2000 hoặc Windows Server 2003.

Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Để tự khắc phục sự cố này, hãy vào phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Khắc phục sự cố cho tôi
Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống rồi thực hiện theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.
Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ư Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Tiếp theo, hãy vào phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".


Để tôi tự khắc phục sự cố
Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows XP
Để khắc phục sự cố này trên máy tính không chạy Windows Server 2003 là Máy chủ Đầu cuối, hãy buộc tất cả các cổng (bao gồm DOT4) trên máy khách được lọc để chuyển hướng. Để thực hiện điều này, hãy thêm giá trị DWORD có tên FilterQueueType vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR và đặt dữ liệu giá trị thành FFFFFFFF.

Hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
 2. Định vị rồi bấm khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Nhập FilterQueueType rồi nhấn ENTER.
 5. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.
 6. Nhập FFFFFFFF rồi bấm OK.
 7. Đóng Registry Editor.
 8. Khởi động lại máy tính của bạn.
Việc này cho phép tất cả các cổng trên máy khách được chuyển hướng.

Để khắc phục sự cố này trên máy khách có thiết bị in đa năng, hãy thay đổi cổng mà thiết bị in đa năng đó sử dụng từ DOT4 thành cổng LPT.

Ví dụ: để cấu hình thiết bị in đa năng để sử dụng cổng LPT trên máy tính chạy trên Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong Pa-nen Điều khiển, mởMáy in và Máy fax.
 2. Bấm chuột phải vào máy in cục bộ không được chuyển hướng rồi bấm Thuộc tính.
 3. Bấm vào tab Cổng, bấm vào cổng LPT rồi bấm Áp dụng.

  Bây giờ máy in sẽ xuất hiện bên cạnh cổng đó.
 4. Đóng cửa sổ Thuộc tính Máy in rồi kết nối lại bằng cách sử dụng Máy để bàn Từ xa.
Quan trọng Khi máy in đa năng sử dụng cổng LPT chuẩn thay vì cổng DOT4, máy in sẽ mất khả năng đa năng, như quét, fax hoặc sao chép. Để lấy lại khả năng đa năng, thiết bị in phải sử dụng cổng DOT4.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
THÔNG TIN THÊM
Để xem tên cổng cho máy in của bạn hoặc để xác định xem thiết bị có sử dụng cổng DOT4 hay không, hãy xem thuộc tính của máy in đó rồi bấm vào tab Cổng(hoặc Chi tiết).
khắc phục sự cố
Thuộc tính

ID Bài viết: 302361 - Xem lại Lần cuối: 05/28/2010 06:59:36 - Bản sửa đổi: 6.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbenv kbnofix kbprb kbprint KB302361
Phản hồi