Không thể thiết lập kết nối TLS máy chủ thư từ xa trong Exchange Online hoặc Exchange Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3027536
VẤN ĐỀ
Bạn không thể thiết lập kết nối Transport Layer Security (TLS) với máy chủ thư từ xa bằng cách sử dụng bản ghi dịch vụ và ứng dụng:
  • Microsoft Exchange Online
  • Microsoft Exchange Server 2016
  • Microsoft Exchange Server 2013
  • Microsoft Exchange Server 2010
Ví dụ: trong Exchange Server, bạn thấy thông báo trong hàng đợi tin thư thoại có ở trạm đậu thử lại.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra nếu một thuật toán khoản chữ được sử dụng trong Chuỗi chứng chỉ máy chủ thư từ xa. Khi TLS 1.2 được bật trên máy chủ đang chạy Exchange Server, kiểm tra bảo mật bổ sung được giới thiệu trong thoả thuận TLS. Điều này có nghĩa là Chuỗi chứng chỉ máy chủ thư từ xa có thể kiểm tra chữ ký không an toàn thuật toán. Nếu chứng chỉ trong Chuỗi chứng chỉ sử dụng các thuật toán băm MD5 hoặc MD2, TLS thoả thuận không thành công.

Phân tích Chuỗi chứng chỉ được gửi bởi máy chủ thư từ xa cho thấy một thuật toán khoản được sử dụng.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, bản Cập Nhật chứng chỉ trên máy chủ thư từ xa.
THÔNG TIN KHÁC
Để khắc phục sự cố này, bạn có thể cấu hình máy chủ từ xa phải quảng cáo cho đến khi chứng chỉ có thể được Cập Nhật. Tuy nhiên, trong cấu hình này, không có kết nối với máy chủ sẽ được mã hóa.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 Trang web hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3027536 - Xem lại Lần cuối: 10/01/2015 06:40:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Online

  • o365022013 o365 o365a o365e o365p o365m kbmt KB3027536 KbMtvi
Phản hồi