Cập Nhật tích luỹ 8 cho Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3030080
Chú ý
Bản cập nhật này không có sẵn từ 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 (3078678) được phát hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bạn có thể cài đặt chuyên biệt các Cập Nhật mới nhất của Exchange Server 2013 để có được các cải tiến và khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.
8 bản Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Exchange Server 2013 được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2015. Bản Cập Nhật tích luỹ này giải quyết danh sách các vấn đề không bảo mật.

Bản Cập Nhật tích luỹ giải quyết các vấn đề
Bản cập nhật này khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) sau đây:Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản cập nhật mới giờ mùa hè (DST) cho Exchange Server 2013. Để biết thêm thông tin về DST, hãy truy cập website sau của Microsoft:
Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề với bản cập nhật này

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này trong môi trường của bạn khi áp dụng bản Cập Nhật DST Chile và Mexico, các mục lịch được chuyển không chính xác. Để khắc phục sự cố này, hãy xem Mục lịch Exchange được chuyển không chính xác khi một số bản cập nhật Windows DST ứng dụng (3048372).

Điều kiện tiên quyết

Quá trình thiết lập cho Exchange Server 2013 sẽ xác định bất kỳ điều kiện tiên quyết bị thiếu.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin kiểm nhập

Bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Loại bỏ thông tin

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật tích luỹ này, bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt các gói trở lại phiên bản cũ hơn của Exchange Server 2013. Nếu bạn gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt các gói Cập Nhật tích luỹ này, Exchange Server 2013 bị xoá khỏi máy chủ.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về triển khai Exchange Server 2013, hãy xem Chú thích phát hành cho Exchange 2013.

Để biết thêm thông tin về sự cùng tồn tại Exchange Server 2013 và các phiên bản của Exchange Server trong môi trường tương tự, hãy xem Yêu cầu hệ thống Exchange 2013.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật Exchange, hãy xem Cập Nhật Exchange Server: xây dựng số và phát hành ngày.
Tham khảo
Tìm hiểu về cácthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3030080 - Xem lại Lần cuối: 12/10/2015 18:32:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1

  • kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3030080 KbMtvi
Phản hồi