Chiều dài không mong muốn đồng bộ hóa khoảng thời gian để cung cấp và nhân bản Thư mục Họat động MMSSPP 2013 trong Office 365 dành/ITAR

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3030431
Triệu chứng
Khi bạn đồng bộ hoá cung cấp và hoạt động Directoryreplicationin Microsoft quản lý bản ghi dịch vụ bản ghi dịch vụ cung cấp nhà cung cấp (MMSSPP) 2013 trong Microsoft Office 365 dành/ITAR, độ dài của khoảng thời gian đồng bộ hoá được mong đợi, hoặc đồng bộ hoá dường như uncoordinated.
Nguyên nhân
Hoạt động này là theo thiết kế. MMSSPP 13.1 và phiên bản cũ hơn, một số đối tượng không đồng bộ thời gian dài vì quá trình khởi động lại mỗi 30 phút bất kể đồng bộ hoá thành công. Trong MMSSPP 2013, tất cả các đối tượng được đồng bộ hoá trong mỗi việc chạy. Đồng bộ hóa mỗi cố đồng bộ hoá tất cả các đối tượng trong hàng đợi và có một khoảng thời gian 30 phút giữa chu kỳ eachsynchronization.
Giải pháp
Nếu bạn luôn thấy đồng bộ hoá hoặc cung cấp thời gian dài hơn một hoặc hai giờ, bạn nên chuyển tới hỗ trợ bản ghi dịch vụ trực tuyến của Microsoft và bao gồm các mô tả chi tiết của các đối tượng bị ảnh hưởng.
Thông tin thêm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3030431 - Xem lại Lần cuối: 02/03/2016 19:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB3030431 KbMtvi
Phản hồi