Không thể dòng phương tiện truyền thông trong Windows Media Player cho Windows XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:303275
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể không thể để dòng phương tiện truyền thông hoặc có thể có một sự chậm trễ khi bạn là streaming phương tiện từ Internet trong khi sử dụng Windows Media Player cho Windows XP. Vấn đề này xảy ra chỉ khi bạn đang sử dụng các công cụ bảo vệ bức tường lửa Internet hoặc chia sẻ kết nối Internet có sẵn và nếu bạn đang tìm cách để phương tiện truyền thông dòng từ một máy chủ mà yêu cầu người sử dụng giao thức Datagram (UDP), hoặc nếu bạn đã chỉ định UDP trong bộ phát.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Windows Media Player không tìm thấy tệp đã chỉ định. Hãy chắc chắn đường dẫn gõ chính xác. Nếu có, các tập tin không tồn tại trong vị trí đã chỉ định, hoặc máy tính nơi mà các tập tin được lưu trữ là gián tuyến.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này là một vấn đề được biết đến trong việc chia sẻ kết nối Internet và các thành phần tường lửa kết nối Internet trong Windows XP.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy thử nhiều nguồn dòng phương tiện truyền thông tương tự nếu có sẵn, chẳng hạn như HTTP, TCP, Multicast và vv. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng các giao thức khác (Multicast, TCP và HTTP) đã được chọn trong các cầu thủ:
  1. Mở Windows Media Player.
  2. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn.
  3. Trên các Mạng tab, hãy chắc chắn rằng hộp kiểm thích hợp đang được chọn (Multicast, TCP và HTTP).
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 303275 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 12:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbinfo kbmt KB303275 KbMtvi
Phản hồi