Bạn không thể hoàn tất cài đặt hoặc nâng cấp Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:303399
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn cố gắng để cài đặt Internet Explorer, bạn có thể gặp hành vi sau đây:
 • Bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:
  Thiết lập đã không thể tải về tất cả các thành phần cần thiết cho việc này cài đặt.

  Hãy thử thiết lập lại, và chọn tiếp tục thiết lập.
  - hay -
  Thiết lập đã không thể cài đặt tất cả các các thành phần. Vui lòng đóng mọi ứng dụng và thử chạy lại thiết lập.
  - hay -
  Thiết lập đã không thể tải về tất cả các các thành phần cần thiết cho việc cài đặt này.
 • Máy tính ngừng đáp ứng (bị treo) trong các cài đặt.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục vấn đề này, sử dụng phương pháp sau đây trong Thứ tự chúng được trình bày.
LƯU Ý: Bởi vì có rất nhiều phiên bản của Microsoft Windows, các theo các bước có thể khác nhau trên máy tính của bạn. Nếu chúng, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.

Phương pháp 1: Kiểm chứng cấu hình Windows

 1. Trong Microsoft Windows 2000 hoặc Microsoft Windows NT 4.0, kiểm chứng rằng bạn đang đăng nhập vào máy tính như người quản trị.
 2. Cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho hoạt động của bạn hệ thống.

  Để thêm thông tin về làm thế nào để có được Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6), ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để thêm thông tin về làm thế nào để có được Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 3. Thoát tất cả chương trình đang chạy, bao gồm bất kỳ chống virus các chương trình.
Cố gắng nâng cấp hoặc cài đặt Internet Explorer. Nếu bạn là không thành công, tiến hành với phương pháp sau đây.

Cách 2: Giới hạn bộ nhớ RAM 256 MB

Nếu bạn có nhiều hơn 256 megabyte (MB) của random - access nhớ (RAM) được cài đặt, gỡ bỏ hoặc hạn chế RAM Windows sử dụng đến 256 MB hoặc ít hơn.

Microsoft Windows 95

Nếu bạn đang chạy Windows 95, bạn có thể sử dụng một ổ đĩa RAM để hạn chế bộ nhớ RAM đó là có sẵn cho Windows.

Cho thêm thông tin về cách sử dụng một ổ đĩa RAM để giới hạn bộ nhớ có sẵn, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
142546Làm thế nào để sử dụng một ổ đĩa RAM để gỡ rối bộ nhớ

Microsoft Windows Millennium Edition (Me) hoặc Microsoft Windows 98

Nếu bạn đang chạy Windows Me, Windows 98 Second Edition, hoặc Windows 98, sử dụng tiện ích cấu hình hệ thống để giới hạn bộ nhớ RAM đó là có sẵn cho Windows:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Trong các Mở hộp, loại msconfig, sau đó bấm Ok.
 3. Nhấp vào Nâng cao, và bấm vào để chọn các Giới hạn bộ nhớ đểhộp kiểm.
 4. Trong các MB hộp, gõ giá trị bộ nhớ bạn muốn giới hạn Windows, Ví dụ, 256.
 5. Nhấp vào Ok hai lần, và sau đó nhấp vào Có khởi động lại máy tính.

Windows 2000 hoặc Windows NT 4.0

Nếu bạn đang chạy Windows 2000 hoặc Windows NT 4.0, chỉnh sửa các Tệp Boot.ini để giới hạn bộ nhớ có sẵn cho Windows. Thêm các sau chuyển sang đường dẫn ARC trong [hệ điều hành] phần của các Tệp Boot.ini, nơi số lượng bộ nhớ RAM bộ nhớ RAM đó bạn có muốn cho phép Windows sử dụng.
/ MAXMEM =số lượng bộ nhớ RAM
Ví dụ, đường dẫn ARC sau hạn chế Windows 256 MB RAM:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect /MAXMEM=256				
LƯU Ý: Tập tin Boot.ini là một tập tin ẩn trong thư mục gốc của ổ đĩa khởi động.

Sử dụng thủ tục sau đây để chỉnh sửa các Boot.ini tập tin.

Cảnh báo: Nếu bạn không chính xác thay đổi tệp Boot.ini, bạn có thể khiến Windows không thể loại bỏ.
 1. Đăng nhập vào Windows NT 4.0 hay Windows 2000 như một người quản trị.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 3. Trong các Mở hộp, loại CMD, sau đó bấm Ok.
 4. Thay đổi thư mục gốc của phân vùng khởi động. Cho Ví dụ, loại cd\ Nếu bạn không có một đa khởi động cấu hình.
 5. Loại ATTRIB - một -h -s boot.ini, và sau đó nhấn ENTER.
 6. Loại bản sao boot.ini boot.Old.

  LƯU Ý: Nếu bạn chạy lệnh này, Windows tạo ra bản sao lưu của các Tệp Boot.ini và tên nó "Boot.old."
 7. Loại chỉnh sửa boot.ini, vaø sau ñoù baám NHẬP.
 8. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến cuối con đường ARC đó bạn muốn thay đổi theo [hệ điều hành].
 9. Loại / MAXMEM = 256.
 10. Press ALT + F, và sau đó nhấn S.
 11. Nhấn ALT + F, và sau đó bấm X.
 12. Loại ATTRIB + một + s + h boot.ini, và sau đó nhấn ENTER.
 13. Loại exit, vaø sau ñoù baám NHẬP.
 14. Khởi động lại máy tính.
Cố gắng nâng cấp hoặc cài đặt Internet Explorer. Nếu bạn là không thành công, tiến hành với phương pháp sau đây.

Phương pháp 3: Xác nhận kích thước và vị trí của tập tin trao đổi

Kiểm chứng rằng máy tính có chứa một tập tin trao đổi và rằng đó là lớn hơn so với bộ nhớ RAM hiện được cài đặt trên máy tính. Nếu có thể, di chuyển các tập tin trao đổi với một phân vùng khác nhau trên máy tính. Kiểm chứng việc trao đổi tập tin cài đặt, hãy làm theo các bước trong phần thích hợp.

Windows Me, Windows 98 và Windows 95

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm Bảng điều khiển, và sau đó bấm đúp chuột Các vấn đề.
 2. Bấm vào các Hiệu suất tab, lưu ý giá trị của bộ nhớ RAM được cài đặt trên máy tính mà được liệt kê bên cạnh Bộ nhớ, sau đó bấm Bộ nhớ ảo.
  • Nếu Để Windows quản lý bộ nhớ ảo của tôi cài đặt (khuyến cáo) được chọn, đĩa mà chủ các cửa sổ thư mục cũng chứa các tập tin trao đổi và Windows sẽ xác định tập tin trao đổi Kích thước.
  • Nếu Hãy để tôi chỉ ra bộ nhớ ảo của riêng tôi thiết đặt được chọn, các Đĩa cứng hộp hiển thị các trao đổi tập tin đĩa.
 3. Nhấp vào Hãy để tôi chỉ ra bộ nhớ ảo của riêng tôi thiết đặt Nếu nó đã không được chọn.
 4. Trong các Đĩa cứng hộp, chọn một phân vùng khác so với cái mà Windows được cài đặt (nếu có một có sẵn).
 5. Trong các Tối thiểu hộp, chọn hoặc loại một giá trị lớn hơn bộ nhớ RAM đó là đã được cài đặt trên máy tính.
 6. Trong các Tối đa hộp, gõ hoặc chọn một giá trị lớn hơn hoặc bằng các có giá trị trong các Tối thiểu hộp.
 7. Nhấp vào Ok, sau đó bấm Có trên các Xác nhận thiết đặt bộ nhớ ảo tin nhắn sẽ xuất hiện.
 8. Nhấp vào Đóng, sau đó bấm Có khi bạn được nhắc nhở để khởi động lại máy tính.

Windows 2000 và Windows NT 4.0

 1. Đăng nhập vào máy tính như người quản trị.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm Bảng điều khiển, và sau đó bấm đúp chuột Các vấn đề.
 3. Lưu ý giá trị RAM được hiển thị dưới Máy tính.
 4. Bấm vào các Nâng cao tab, và sau đó nhấp vào Tùy chọn hiệu năng.

  LƯU Ý: Trong Windows NT 4.0, bấm các Hiệu suất tab.
 5. Dưới Bộ nhớ ảo, bấm Thay đổi.
 6. Dưới Tổng cỡ tệp hoán trang cho tất cả ổ đĩa, kích cỡ tệp hoán trang đó lưu ý được liệt kê bên cạnhHiện nay phân bổ.
  • Để thay đổi kích thước tệp hoán trang, làm theo các bước sau:
   1. Trong các Kích thước khởi tạo (MB) hộp, loại một giá trị nhỏ ít nhất 12 MB lớn hơn RAM được cài đặt trên các máy tính.
   2. Trong các Kích thước tối đa (MB) hộp, loại Kích thước tối đa mà bạn muốn tệp hoán trang phát triển, và sau đó nhấp vào Thiết lập.
  • Di chuyển tệp hoán trang cho một phân vùng khác nhau, thực hiện theo các bước sau:
   1. Trong các Ổ đĩa [nhãn Ổ] danh sách, bấm vào phân vùng mà bạn muốn di chuyển phân trang tập tin.
   2. Trong các Kích thước khởi tạo (MB) hộp, loại một giá trị nhỏ ít nhất 12 MB lớn hơn RAM được cài đặt trên các máy tính.
   3. Trong các Kích thước tối đa (MB) hộp, loại Kích thước tối đa mà bạn muốn tệp hoán trang phát triển, và sau đó nhấp vào Thiết lập.
   4. Trong các Ổ đĩa [nhãn Ổ] danh sách, bấm vào các phân vùng trên cửa sổ đó là cài đặt.
   5. Trong các Kích thước khởi tạo (MB) hộp, loại 0.
   6. Trong các Kích thước tối đa (MB) hộp, loại 0, sau đó bấm Thiết lập.
   7. Trên các Bảng điều khiển hệ thốngtin nhắn xuất hiện, nhấp vào Có để xác nhận tệp hoán trang thiết lập mà là nhỏ hơn bộ nhớ RAM đó là cài đặt trên máy tính.
 7. Nhấp vào Ok.

  Nếu bạn nhận được thông báo sau, bấm Ok:
  Những thay đổi bạn đã thực hiện yêu cầu bạn phải khởi động lại máy tính của bạn trước khi chúng có tác dụng.
 8. Nhấp vào Ok hai lần, và sau đó nhấp vào Có khởi động lại máy tính.
Cố gắng nâng cấp hoặc cài đặt Internet Explorer. Nếu bạn là không thành công, tiến hành với phương pháp sau đây.

Cách 4: Loại bỏ các chương trình chống vi-rút

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm Bảng điều khiển, sau đó bấm Thêm/loại bỏ chương trình.
 2. Bấm chương trình chống vi-rút và bấm Thêm/loại bỏ hoặc Gỡ bỏ.
 3. Thực hiện theo các hướng dẫn để gỡ bỏ hoàn toàn chống virus chương trình, và sau đó khởi động lại máy tính.
Cố gắng nâng cấp hoặc cài đặt Internet Explorer. Nếu bạn là không thành công, tiến hành với phương pháp sau đây.

Cách 5: Gỡ bỏ Internet Explorer các thành phần

Loại bỏ nâng cấp Internet Explorer và tất cả những điều sau đây thêm các thành phần của Internet Explorer:
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Netmeeting
 • Microsoft Wallet
 • Microsoft đang hoạt động phim
 • Microsoft Netshow
 • Microsoft Chat
 • Internet Mail and News
 • Microsoft VRML Player
 • VDOLive Player
 • Microsoft FrontPage Express
 • Microsoft Internet Explorer truy cập Kit (IEAK)
Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm Bảng điều khiển, sau đó bấm Thêm/loại bỏ chương trình.
 2. Bấm vào khoản mục Internet Explorer bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Thêm/loại bỏ hoặc Gỡ bỏ.
 3. Thực hiện theo các hướng dẫn để gỡ bỏ hoàn toàn Internet Thám hiểm và các thành phần có liên quan.

  LƯU Ý: Loại bỏ các tập tin được chia sẻ nếu bạn bị nhắc.
 4. Trong Windows NT 4.0, nộp đơn xin lại service pack mới nhất.

  Để thêm thông tin về các dịch vụ mới nhất của Windows NT 4.0 gói, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 5. Khởi động lại máy tính.
Cố gắng nâng cấp hoặc cài đặt Internet Explorer. Nếu bạn là không thành công, tiến hành với phương pháp sau đây.

Phương pháp 6: Loại bỏ tệp và thiết đặt

Bước 1: Đổi tên tập tin DLL

Đổi tên các tập tin thư viện liên kết động (DLL) sau đây:
Actxprxy.dll
Advpack.dll
Comcat.dll
Inseng.dll
Jobexec.dll
Url.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
Wintrust.dll
Để làm như vậy, hãy làm theo các thủ tục ở thích hợp keá tieáp.

LƯU Ý: Một số những tập tin này có thể không được trình bày trên các máy tính.

Cảnh báo: Không xóa các tập tin Wintrust.dll.

Windows Me, Windows 98 và Windows 95
 1. Khởi động Windows trong chế độ an toàn. Để thêm thông tin về việc bắt đầu Windows trong chế độ an toàn, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
  180902Làm thế nào để bắt đầu một dựa trên Windows 98 máy tính trong chế độ an toàn
  122051 Làm thế nào Windows 95 thực hiện một sự khởi đầu chế độ an toàn
 2. Khởi động Windows Explorer.
 3. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tùy chọn cặp.
 4. Bấm vào các Xem tab.
 5. Nhấp vào Hiển thị các tệp và cặp ẩn, bấm để xóa các Ẩn phần mở rộng tập tin cho các kiểu tệp đã biết kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 6. Duyệt tới vị trí sau, nơiổ đĩa là ổ đĩa mà Windows được cài đặt:
  ổ đĩa: \Windows\System
 7. Nhấp chuột phải vào một tập tin từ danh sách trước, và sau đó nhấp vào Đổi tên.
 8. Đổi tên phần mở rộng tên tệp .dll để.Old, sau đó nhấn ENTER.
 9. Làm theo các bước 7 và 8 để đổi tên mỗi của các tập tin DLL từ danh sách trước có mặt trên máy tính.
Windows 2000 và Windows NT 4.0
 1. Khởi động Windows Explorer.
 2. Nhấp vào Tùy chọn cặp trên các Công cụ trình đơn.

  LƯU Ý: Trong Windows NT 4.0, nhấp vào Tuỳ chọn trên các Xem trình đơn.
 3. Bấm vào các Xem tab.
 4. Nhấp vào Hiển thị các tệp và cặp ẩn, bấm để xóa các Ẩn phần mở rộng tập tin cho các kiểu tệp đã biết kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 5. Duyệt tới vị trí sau, nơiổ đĩa là ổ đĩa mà Windows được cài đặt:
  ổ đĩa: \Winnt\System32
 6. Nhấp chuột phải vào một tập tin từ danh sách trước, và sau đó nhấp vào Đổi tên.
 7. Đổi tên phần mở rộng tên tệp .dll để.Old, sau đó nhấn ENTER.
 8. Làm theo bước 6 và 7 đổi tên mỗi của các tập tin DLL từ danh sách trước có mặt trên máy tính.

Bước 2: Đổi tên các tập tin Log Setup

Đổi tên Log.txt hoạt động thiết lập và cài đặt Internet Explorer Log.txt tập tin nếu những tập tin này có mặt. Để làm như vậy, hãy làm theo các thủ tục trong các phần thích hợp.

Windows NT 4.0, Windows 98 và Windows 95
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tìm, sau đó bấm Tệp và cặp.
 2. Trong các Đặt tên hộp, loại "Hoạt động thiết lập Log.txt";" Thiết lập trình duyệt IE Log.txt".
 3. Trong các Tìm trong danh sách, chọn Máy tính của tôi, sau đó bấm Tìm thấy bây giờ.
 4. Trong danh sách được tìm thấy khoản mục, nhấp chuột phải Hoạt động thiết lập Log.txt, sau đó bấm Đổi tên.
 5. Đổi tên hoạt động thiết lập Log.txt để oldsetup log.txt, sau đó nhấn ENTER.
 6. Nhấp chuột phải Thiết lập trình duyệt IE Log.txt, sau đó bấm Đổi tên.
 7. Đổi tên thiết lập trình duyệt IE Log.txt để oldIE Setup Log.txt, sau đó nhấn ENTER.
 8. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Đóng.
Windows 2000 và Windows Me
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tìm kiếm, sau đó bấm Cho tệp hoặc cặp.
 2. Trong các Tìm kiếm tệp và cặp tên làhộp, loại "Hoạt động thiết lập Log.txt";" Thiết lập trình duyệt IE Log.txt".
 3. Trong các Tìm trong danh sách, chọn Máy tính của tôi, sau đó bấm Tìm kiếm ngay.
 4. Trong các Kết quả tìm kiếm cửa sổ, bấm chuột phải vào Hoạt động thiết lập Log.txt sau đó bấm Đổi tên.
 5. Đổi tên hoạt động thiết lập Log.txt để oldsetup log.txt, sau đó nhấn ENTER.
 6. Nhấp chuột phải Thiết lập trình duyệt IE Log.txt, sau đó bấm Đổi tên.
 7. Đổi tên thiết lập trình duyệt IE Log.txt để oldIE Setup Log.txt, sau đó nhấn ENTER.
 8. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Đóng.

Bước 3: Loại bỏ cặp Tệp thiết lập của bản Cập Nhật của Windows

Nếu thư mục Windows Update thiết lập tập tin tồn tại, xóa nó:
 1. Bắt đầu Windows Explorer, và sau đó mở rộng cặp Windows được cài đặt.
 2. Nhấp chuột phải Windows Update Setup Files, sau đó bấm Xóa bỏ.
 3. Trên các Xác nhận xóa bỏ cặp tin nhắn xuất hiện, nhấp vào Có.
 4. Nếu bạn được nhắc xác nhận việc loại bỏ các tập tin hoặc thư mục, nhấp vào Vâng, tất cả.

Bước 4: Xóa bỏ các tệp tạm thời

Xóa bỏ nội dung của thư mục Temp:
 1. Trong Windows Explorer, trình duyệt để các Nhiệt độ thư mục.
 2. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Chọn tất cả.
 3. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Xóa bỏ.
 4. Nếu bạn sẽ được nhắc xác nhận các tập tin hoặc thư mục xóa, bấm Có.
 5. Thoát khỏi Windows Explorer.
 6. Khởi động lại máy tính.

Bước 5: Chỉnh sửa Windows Registry

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Trong các Mở hộp, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác định vị trí và nhấp vào đăng ký sau đây subkey:
  Thiết lập HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Active
 4. Trên các Đăng ký trình đơn, nhấp vào Xuất khẩu Registry File.
 5. Trong các Tên tệp hộp, loạithiết lập hoạt động, sau đó bấm Lưu.
 6. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Xóa bỏ.
 7. Trên các Xác nhận xoá bỏ Key tin nhắn xuất hiện, nhấp vào Có.
 8. Làm theo bước từ 3 đến 7 để xuất khẩu, và sau đó xóa mỗi của khóa registry sau đây:
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTARE\Microsoft\Internet Explorer
  • Cài đặt HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Thiết lập HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Bước 6: Kiểm tra xem các thiết lập Registry cho cặp Tệp chương trình

Xác minh rằng các ProgramFilesDirProgramFilesPath giá trị đãng ký trỏ đến đúng vị trí của chương trình Cặp Tệp:
 1. Trong Registry Editor, xác định vị trí và nhấp vào đăng ký sau đây subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 2. Trong ngăn bên phải của các Registry Editor cửa sổ, bấm đúp vào ProgramFilesDir.
 3. Nếu không phải là đường dẫn chính xác vào cặp Tệp chương trình hiển thị trong các Dữ liệu giá trị hộp, gõ đường dẫn chính xác để các Chương trình tập tin thư mục. Ví dụ, gõ C: Program Files Tập tin.
 4. Nhấp vào Ok.
 5. Bấm đúp ProgramFilesPath.
 6. Nếu %% Tệp chương trình không được hiển thị trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại%% Tệp chương trình.
 7. Nhấp vào Ok.
 8. Thoát khỏi Registry Editor.

  LƯU Ý: Không khởi động lại máy tính tại thời điểm này.

Bước 7: Ngắt kết nối ổ đĩa mạng đã ánh xạ

Nếu máy tính của bạn có chữ cái ổ đĩa ánh xạ mạng chia sẻ, ngắt kết nối chúng:
 1. Trên máy tính, bấm đúp vào Máy tính của tôi.
 2. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa mạng bạn muốn thay đổi (các ổ đĩa xuất hiện như là một biểu tượng ổ đĩa kết nối kèm theo mạng), và sau đó Nhấp vào Ngắt kết nối.

Bước 8: Thay thế Tệp Winhlp32.exe

LƯU Ý: Ngay cả khi bạn không có để thực hiện các bước này để gỡ rối vấn đề này, nếu bạn làm như vậy, nhiều DLL liên quan đến tin nhắn không xuất hiện nếu bạn cố gắng để cài đặt hoặc nâng cấp Internet Explorer.

LƯU Ý: Bước này chỉ được áp dụng nếu bạn đang chạy Windows 2000 hay Windows NT 4.0.
 1. Bắt đầu Windows Explorer, và sau đó trình duyệt sau đây vị trí, nơi ổ đĩa lái xe trên Windows mà được cài đặt:
  ổ đĩa: \Winnt
 2. Trong ngăn bên phải, nhấp chuột phải Winhlp32.exe, sau đó bấm Sao.
 3. Duyệt đến thư mục sau đây:
  ổ đĩa: \Winnt\System32
 4. Trong ngăn bên phải, nhấp chuột phải Winhlp32.exe, sau đó bấm Đổi tên.
 5. Đổi tên Winhlp32.exe để Winhlp32.Old, và sau đó nhấn ENTER.

  Nếu bạn sẽ được nhắc xác nhận thay đổi của phần mở rộng tên tệp, bấm Có.
 6. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Dán.
 7. Thoát khỏi Windows Explorer.

Bước 9: Cài đặt Internet Explorer

Cố gắng nâng cấp hoặc cài đặt Internet Explorer bằng cách sử dụng sau đây phương pháp theo thứ tự chúng được trình bày:
 • Cài đặt Internet Explorer từ trang Web Microsoft sau đây Trang web:
 • Cài đặt Internet Explorer từ trình duyệt Internet Explorer đĩa CD (CD).
 • Sao chép tập tin cài đặt Internet Explorer để các địa phương đĩa cứng, và sau đó chạy cài đặt từ đĩa cứng địa phương.
 • Cài đặt Internet Explorer vào một thư mục khác hơn các thư mục cài đặt mặc định sau đây:
  ổ đĩa: \Program Files\Plus! Microsoft Internet

  - hay -

  ổ đĩa: \Program Files\Internet explorer
LƯU Ý: Nếu bạn cố gắng để cài đặt Internet Explorer, bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau:
Một cài đặt trước của chương trình không bao giờ được hoàn thành.
Bạn cần phải khởi động lại máy để hoàn thành mà cài đặt trước khi chạy Internet Explorer Setup. Thiết lập sẽ đóng ngay bây giờ.
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Trong các Mở hộp, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 3. Trong Registry Editor, xác định vị trí và nhấp vào đăng ký sau đây subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  LƯU Ý: Trong này khóa sổ đăng ký, Session Manager là hai từ.
 4. Trong ngăn bên phải của các Registry Editor cửa sổ, bấm chuột phải vào PendingFileRenameOperations, sau đó bấm Xóa bỏ.
 5. Trên các Xác nhận xoá bỏ giá trị tin nhắn xuất hiện, nhấp vào Có.
 6. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Registry Editor, mở rộng các Session Manager subkey.
 7. Nếu một FileRenameOperations subkey được liệt kê, hãy bấm vào nó và sau đó xóa tất cả các mục có từ các FileRenameOperations subkey trong ngăn bên phải.
 8. Thoát khỏi Registry Editor.
 9. Khởi động lại Internet Explorer Setup.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về phân trang kích thước tập tin vào bộ kiểm soát miền Windows 2000, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
216899Phương pháp thực hành tốt nhất cho thiết lập bộ điều khiển tên miền Windows 2000
Cho thêm thông tin về cách sử dụng bảng điều khiển thêm/loại bỏ chương trình để loại bỏ Internet Explorer trên Windows 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265829 Add\Remove chương trình cụ thể không làm việc sau khi cài đặt Internet Explorer 5.5 hoặc Internet Explorer 6 trên Windows 2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 303399 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 03:55:34 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbsetup kbupgrade kbmt KB303399 KbMtvi
Phản hồi