Làm thế nào để sử dụng các lớp học System.Net mới để tạo ra một khách hàng HTTP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:303436
TÓM TẮT
CSharpHTTP.exe tập tin mẫu được cung cấp thông qua bài viết này cho thấy làm thế nào để sử dụng mới System.net các lớp học để tạo ra một khách hàng HTTP đã sử dụng các HttpWebRequestHttpWebResponse các lớp học. Mẫu này cho thấy làm thế nào để sử dụng động từ HTTP sau:
  • NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
  • CÓ ĐƯỢC
  • ĐĂNG BÀI
  • ĐẶT
Nó cũng chứng tỏ làm thế nào để xử lý cookie và giấy chứng nhận lỗi khi bạn sử dụng Secure Sockets Layer (SSL). Mẫu này dựa trên các VBHTTP mẫu được bao gồm với nền tảng Software Development Kit (SDK).
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Ngày phát hành: 23 tháng 8 năm 2001

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin. Các tập tin Csharphttp.exe chứa các tập tin sau đây:

Assemblyinfo.CS3 KB
Csharphttp.csproj5 KB
Csharphttp.csproj.user2 KB
Csharphttp.sln1 KB
Csharphttp.suo8 KB
Csharphttp_debug.projdata9 KB
Form1.CS47 KB
Form1.ResX2 KB
Licenses.licx2 KB


Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng và/hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình được chứng minh và các công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các chuyên gia có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi những ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Nếu bạn có hạn chế kinh nghiệm lập trình, bạn có thể muốn liên hệ với một Microsoft Certified Partner hoặc dịch vụ tư vấn của Microsoft. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đối tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

Dịch vụ tư vấn của Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn hỗ trợ có sẵn và về làm thế nào để liên hệ với Microsoft, truy cập Web site sau của Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
CSharpHTTP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 303436 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 12:36:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# 2005

  • kbhowto kbdownload kbfile kbmt KB303436 KbMtvi
Phản hồi