Cập nhật cài đặt chuyên biệt ứng dụng Tải Windows 10 trong Windows 8.1 và Windows 7 SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3035583
Bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các ứng dụng được Windows 10 giúp người dùng hiểu của Windows 10 nâng cấp thiết bị và tuỳ chọn sẵn sàng. Để biết thêm thông tin về Windows 10, hãy xemWindows 10.

Bản cập nhật này áp dụng cho Windows 8.1 và Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1). Trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy kiểm tra cácĐiều kiện tiên quyết phần.
Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Xem Làm thế nào để cập nhật thông qua Windows Update.
Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải canhđang Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) đã cài đặt chuyên biệt trong Windows 8.1. Hoặc cài đặt chuyên biệt Windows 7 SP1.

Lưu ý: Bản cập nhật này không áp dụng cho máy tính đang chạy phiên bản doanh nghiệp của các hệ thống.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.
Tham khảo
Tìm hiểu về cácthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 7

x86 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Config.datkhông áp dụng91,12023 tháng 3 năm 201622:38không áp dụng
Detectorn.datkhông áp dụng19,77623 tháng 3 năm 201622:38không áp dụng
Gwxgc.exe6.3.9600.1840720,48014 tháng 7 năm 201613:35x86
Gwx.exe6.3.9600.18409456,70414 tháng 7 năm 201613:35x86
Gwxconfigmanager.exe6.3.9600.18407572,41614 tháng 7 năm 201613:35x86
Gwxdetector.exe6.3.9600.18407286,72014 tháng 7 năm 201613:35x86
Gwxui.dll6.3.9600.18407541,18414 tháng 7 năm 201613:35x86
Gwxux.exe6.3.9600.18407118,27214 tháng 7 năm 201613:35x86
Gwxuxworker.exe6.3.9600.18407348,25613 tháng 7 năm 201613:06x86
x64 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Config.datkhông áp dụng91,12023 tháng 3 năm 201622:39không áp dụng
Detectorn.datkhông áp dụng19,77623 tháng 3 năm 201622:39không áp dụng
Gwxgc.exe6.3.9600.1840724,57613 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwx.exe6.3.9600.18409538,11214 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwxconfigmanager.exe6.3.9600.18407755,71213 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwxdetector.exe6.3.9600.18407358,40013 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwxui.dll6.3.9600.18407653,82413 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwxux.exe6.3.9600.18407119,29613 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwxuxworker.exe6.3.9600.18407421,47213 tháng 7 năm 201613:06x64
Gwx.exe6.3.9600.18409456,70414 tháng 7 năm 201613:35x86

Windows 8.1

x86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Config.datkhông áp dụng91,12020 tháng 4 năm 201623:59không áp dụng
Detectorn.datkhông áp dụng19,77620 tháng 4 năm 201623:59không áp dụng
Gwxgc.exe6.3.9600.1840720,48010 tháng 7 năm 201614:00x86
Gwx.exe6.3.9600.18409456,70413 tháng 7 năm 201616:07x86
Gwxconfigmanager.exe6.3.9600.18407572,41610 tháng 7 năm 201614:00x86
Gwxdetector.exe6.3.9600.18407286,72010 tháng 7 năm 201614:00x86
Gwxui.dll6.3.9600.18407541,18413 tháng 7 năm 201616:07x86
Gwxux.exe6.3.9600.18407118,27213 tháng 7 năm 201616:07x86
Gwxuxworker.exe6.3.9600.18407348,25612 tháng 7 năm 201622:51x86
x64 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Config.datkhông áp dụng91,12020 tháng 4 năm 201622:04không áp dụng
Detectorn.datkhông áp dụng19,77620 tháng 4 năm 201622:04không áp dụng
Gwxgc.exe6.3.9600.1840724,57610 tháng 7 năm 201614:00x64
Gwx.exe6.3.9600.18409538,11213 tháng 7 năm 201616:01x64
Gwxconfigmanager.exe6.3.9600.18407755,71210 tháng 7 năm 201614:00x64
Gwxdetector.exe6.3.9600.18407358,40010 tháng 7 năm 201614:00x64
Gwxui.dll6.3.9600.18407653,82413 tháng 7 năm 201616:01x64
Gwxux.exe6.3.9600.18407119,29613 tháng 7 năm 201616:01x64
Gwxuxworker.exe6.3.9600.18407421,47212 tháng 7 năm 201622:12x64
Gwx.exe6.3.9600.18409456,70413 tháng 7 năm 201616:07x86

Thông tin tệp bổ sung

на базі x86-процесорів Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,980
Ngày (UTC)15 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)02:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_e6d2b36039d6caba172ef0cbc0c49bfb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_e7633ee85542aebd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.715
Ngày (UTC)15 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)02:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx-ins_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_4cfc27dec9004867.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.249
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:41
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx-task_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_5e5c5de93bf01d10.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp11,937
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:42
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx-uninstall_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_afcb1fcc72caea2b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.208
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_b310f9a0cd9c0f22.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,496
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:44
Nền tảngKhông áp dụng
на базі x86-процесорів Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,837
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_a110f64da92ba1b6b79a74b9cdad378e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_4ef6a192b416e786.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.715
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx-ins_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_df5e9b3f6cfa263f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.266
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)16:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx-task_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_f0bed149dfe9fae8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp11,979
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:52
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx-uninstall_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_422d932d16c4c803.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,231
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)16:25
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_45736d017195ecfa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,622
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:52
Nền tảngKhông áp dụng
x64 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_4a72dc2e159e48c64da78b482b3bc462_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_7325afae5fa37422.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,062
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx-ins_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_3b7d36c325579775.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.268
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)17:22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx-task_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_4cdd6ccd98476c1e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp11,981
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx-uninstall_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_9e4c2eb0cf223939.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,233
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)17:23
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_a192088529f35e30.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,624
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,937
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)23:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18409_none_abe6b2d75e54202b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.542 người
Ngày (UTC)13 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)16:24
Nền tảngKhông áp dụng
x64 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_5a5f0af49daece2038e95bf17d0c9858_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_686ec675d5dc2fb7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,062
Ngày (UTC)15 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)02:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx-ins_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_a91ac362815db99d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.251
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:54
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx-task_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_ba7af96cf44d8e46.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp11,939
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx-uninstall_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_0be9bb502b285b61.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.210
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_0f2f952485f98058.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,498
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp7,058
Ngày (UTC)15 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)02:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23501_none_19843f76ba5a4253.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,449
Ngày (UTC)14 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:27
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3035583 - Xem lại Lần cuối: 07/20/2016 10:03:00 - Bản sửa đổi: 20.0

Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1

  • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3035583 KbMtvi
Phản hồi