Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: Không thể Đăng nhập Bạn Do Hạn chế Tài khoản

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn kết nối với máy tính chạy trên Windows XP bằng cách sử dụng công cụ Máy để bàn Từ xa, bạn có thể nhận thông báo lỗi sau:
Không thể đăng nhập bạn do hạn chế tài khoản.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này có thể xảy ra nếu tài khoản bạn đang sử dụng để kết nối có mật khẩu (trống) vô giá trị. Bạn không thể thiết lập kết nối Máy để bàn Từ xa khi bạn đang sử dụng tài khoản có mật khẩu vô giá trị.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết được hiện tượng này để bạn có thể thiết lập kết nối Máy để bàn Từ xa, hãy đăng nhập tại bàn điều khiển của máy tính và sau đó đặt mật khẩu cho tài khoản người dùng để nó không còn là mật khẩu vô giá trị nữa.
TÌNH TRẠNG
HIện tượng này là do thiết kế.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể vô hiệu hoá hạn chế mật khẩu trống bằng chính sách. Để định vị và thay đổi chính sách này:
  1. Bấm Khởi động, trỏ chuột vào Chạy, gõ gpedit.msc, rồi bấm OK để khởi động Trình chỉnh sửa Chính sách nhóm.
  2. Mở Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Accounts: Hạn chế tài khoản cục bộ sử dụng mật khẩu trống để chỉ đăng nhập bàn điều khiển.
  3. Bấm đúp Hạn chế tài khoản cục bộ sử dụng mật khẩu trống để chỉ đăng nhập bàn điều khiển.
  4. Bấm Vô hiệu hoá, rồi bấm OK.
  5. Thoát khỏi Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm.
CHÚ Ý: Theo mặc định, chính sách này được bật (kích hoạt).

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình tài khoản người dùng trong Windows XP, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
279783 Cách Tạo và Cấu hình Tài khoản Người dùng trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 303846 - Xem lại Lần cuối: 03/02/2008 20:24:00 - Bản sửa đổi: 1.2

  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • kberrmsg kbprb KB303846
Phản hồi