Làm thế nào để download và cài đặt Office 2000 Speller Update

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:303875
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, xem 320664.
TÓM TẮT
Microsoft đã phát hành một Cập Nhật cho Microsoft Office 2000 mà làm tươi từ điển các từ được tham chiếu của Office 2000. Bao gồm trong bản cập nhật này là khoảng 13.000 chữ thêm.

Một số trong những thuật ngữ được Cập Nhật trong Office 2000 Speller Update là liên quan đến các lĩnh vực sau:
  • Họ, tên đường phố và tên công ty
  • Điều khoản công nghệ máy tính và truyền thông
  • Địa lý địa danh và tên ngôn ngữ
  • Cải thiện chất lượng của các đề nghị thay thế
Chú ý Office 2000 Speller Update không còn có sẵn để tải về. Office 2000 Speller Update được bao gồm trong Office 2000 service pack mới nhất.

Để thêm thông tin về mới nhất service pack cho Microsoft Office 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
276367Làm thế nào để có được gói dịch vụ Office 2000 mới nhất
OFF2000 miếng vá chính tả OFF2K

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 303875 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:05:38 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbupdate kboffice2000sp3fix kbinfo kbmt KB303875 KbMtvi
Phản hồi