Phiên bản tệp hiện tại cho ảo hoá trải nghiệm người dùng của Microsoft

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3041879
Tóm tắt
Bài viết này liệt kê các phiên bản tệp hiện tại cho người dùng kinh nghiệm ảo hoá của Microsoft (UE-V) kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2016.


Phát hànhPhiên bảnTham chiếu
Bản cập nhật Windows 10 năm10.0.10011.16384Blog
2.1 SP1 HF02 (ngày 2016 hotfix rollup cho MDOP)2.1.665.0314445
2.1 SP1 HF012.1.657.03115833
2.1 SP12.1.637.0TechNet
2.1 (UE-V điện)2.1.556.0TechNet
2.1 (UE-V nhân)2.1.552.0TechNet
2.0 HF12.0.319.22927019
2.02.0.319.0TechNet
1.0 SP11.0.520.0TechNet
1.01.0.414.10TechNet
Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3041879 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2016 14:37:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft User Experience Virtualization 2.1, Microsoft User Experience Virtualization 2.0, Microsoft User Experience Virtualization Service Pack 1, Microsoft User Experience Virtualization

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB3041879 KbMtvi
Phản hồi