Thông báo: Hệ phục vụ Web cá nhân là không bao gồm trong Windows XP Home Edition

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:304197
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Windows XP Home Edition không bao gồm hay hỗ trợ bất kỳPhiên bản (1.0, 2.0, 4.0) của Microsoft cá nhân Web Server (PWS). Người dùng cần Web server chức năng trong một hệ điều hành máy tính để bàn nên sử dụng Windows XP Professional.
THÔNG TIN THÊM
Windows XP Professional được thiết kế cho người dùng doanh nghiệp và có Internet Information Services (IIS) Phiên bản 5.1. IIS 5,1 bao gồm hỗ trợ máy chủ Web và FTP, cũng như hỗ trợ cho các giao dịch, Active Server Pages và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft FrontPage. Có sẵn như là một thành phần tùy chọn, IIS 5.1 được cài đặt tự động nếu bạn nâng cấp từ phiên bản Windows với Airport được cài đặt.

PWS 4.0 là bao gồm trong gói tùy chọn Microsoft Windows NT 4.0 vàđược thiết kế cho Microsoft Windows 95 và Microsoft Windows NT 4.0 trạm làm việc với Microsoft Internet Explorer 4.01 hoặc mới hơn. PWS không được hỗ trợ và không thể được cài đặt trên bất kỳ phiên bản của Windows XP.

LƯU Ý: Microsoft FrontPage 2002 có thể sử dụng đĩa dựa trên các trang Web trong Windows XP Home Edition là một thay thế.
PWS frontpage

Thuộc tính

ID Bài viết: 304197 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:11:48 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB304197 KbMtvi
Phản hồi