Chuyển đổi doanh nghiệp, các bản ghi dịch vụ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics CRM Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3042829
Trang này đã di chuyển để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.

Để tìm hỗ trợ kinh doanh kỹ thuật và triển khai đào tạo và hỗ trợ cá nhân hoá cho Microsoft Dynamics CRM trực tuyến, hãy truy cập: https://Partner.Microsoft.com/support/Dynamics-CRM-Online-presales-Deployment.
Bán triển khai và hỗ trợ Microsoft Dynamics CRM trực tuyến Microsoft Dynamics CRM trực tuyến CRM Online

Thuộc tính

ID Bài viết: 3042829 - Xem lại Lần cuối: 06/17/2016 00:28:00 - Bản sửa đổi: 7.0

  • kbsurveynew helppartner kbnorightrail kbmt KB3042829 KbMtvi
Phản hồi