Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách cấu hình Máy để bàn Từ xa trên máy khách để kết nối với cổng cụ thể khi bạn sử dụng Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách thay đổi số cổng mà Máy để bàn Từ xa trên máy khách kết nối tới. Bạn có thể phải thực hiện việc này nếu máy tính từ xa có cổng "đang kết nối" dành cho kết nối Dịch vụ Đầu cuối hoặc Máy để bàn Từ xa thay đổi so với cổng mặc định. Cổng mặc định là 3389.

Để biết thêm thông tin về thay đổi cổng đang kết nối cho Máy để bàn Từ xa, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306759 Cách thay đổi cổng đang kết nối dành cho Máy để bàn Từ xa
THÔNG TIN THÊM
Để thay đổi số cổng mà Máy để bàn Từ xa trên máy khách kết nối tới, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả các Chương trình, trỏ chuột tới Các tiện ích, trỏ chuột tới Truyền thông, rồi bấm Kết nối Máy để bàn Từ xa.
 2. Trong ô Máy tính, gõ tên máy tính hoặc địa chỉ IP của máy tính bạn muốn kết nối, sau dấu hai chấm (:) và số cổng bạn muốn sử dụng.

  Ví dụ, để kết nối tới cổng 3390 trên máy tính tên "MyXPPro," gõ thông tin sau:
  MyXPPro:3390
  Để kết nối tới cổng 3391 trên máy tính có địa chỉ IP 10.10.10.1, gõ thông tin sau:
  10.10.10.1:3391
 3. Bấm Kết nối.
Thuộc tính

ID Bài viết: 304304 - Xem lại Lần cuối: 05/13/2008 17:15:28 - Bản sửa đổi: 3.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbenv kbinfo KB304304
Phản hồi