lỗi dừng "0x00000050" trên cụm chuyển đổi dự phòng đang chạy Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3047331
Bài viết này mô tả sự cố xảy ra trên Windows Server 2012 R2 hoặc cụm chuyển đổi dự phòng dựa trên Windows Server 2012. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có một điều kiện tiên quyếtkhởi động lại yêu cầu.
Triệu chứng
Khi bạn tạo tệp trong tài nguyên máy chủ tập tin trên một cụm chuyển đổi dự phòng, bạn nhận được một thông báo lỗi dừng giống như sau:

DỪNG: 0X00000050 (tham biến1, parameter2, parameter3, parameter4)

Lưu ý:
 • Lỗi này cho biết sự cố PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
 • Tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.
 • Không phải tất cả "0x00000050" dừng lỗi do vấn đề này.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đã phát hành bản sửa lỗi. Ngay cả khi sự cố này chỉ được quan sát trong Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2012, hotfix cũng áp dụng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 và Windows RT.

Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này, bạn phải cài đặt chuyên biệt hotfix này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) cài đặt chuyên biệt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng hotfix này trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Thông tin kiểm nhập

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế cho bản phát hành trước đó.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về cácthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0,18XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.3.9600.18146242,68821 tháng 11 năm 201518:33x64
x 86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.3.9600.18146186,36821 tháng 11 năm 201517:51x 86
Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.3.9600.18146174,08021 tháng 11 năm 201517:33không áp dụng

Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

Quan trọng Windows 8 và hotfix cho Windows Server 2012 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8/Windows Server 2012" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Windows RT
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.2.9200.17297169,98411 tháng 3 năm 201502:50không áp dụng
Srv2.sys6.2.9200.17297513,02411 tháng 3 năm 201502:51không áp dụng
x 86 Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.2.9200.17297195,58411 tháng 3 năm 201502:54x 86
Srvnet.sys6.2.9200.21414194,04811 tháng 3 năm 201502:28x 86
Srv2.sys6.2.9200.17297551,93611 tháng 3 năm 201502:56x 86
Srv2.sys6.2.9200.21414551,93611 tháng 3 năm 201502:29x 86
x 64 Windows 8 và Windows Server 2012
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Srvnet.sys6.2.9200.17297251,39211 tháng 3 năm 201503:19x64
Srvnet.sys6.2.9200.21414250,36811 tháng 3 năm 201503:21x64
Srv2.sys6.2.9200.17297675,32811 tháng 3 năm 201503:20x64
Srv2.sys6.2.9200.21414674,30411 tháng 3 năm 201503:23x64

Thông tin tệp bổ sung

x 64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_5feae82f3315f5d9cb9ceaff304309ad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18148_none_d35be9aeb98657f8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)25 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)19:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18148_none_f4c39dbae3fa4bb7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,593
Ngày (UTC)24 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)15:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.602
Ngày (UTC)25 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)19:09
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,594
Ngày (UTC)25 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)19:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_32a93c19c8c536f0564ee26fb2270308_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18148_none_8d11500109185225.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)25 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)19:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18148_none_98a502372b9cda81.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.591 người
Ngày (UTC)24 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_3fc4a3bbd32ddaba303015c3d192bdef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18148_none_a2d79eac92338013.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)25 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)19:09
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18148_none_98a7748f2b99f947.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.591 người
Ngày (UTC)24 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)15:35
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,594
Ngày (UTC)25 tháng 11 năm 2015
Thời gian (UTC)19:09
Nền tảngkhông áp dụng
Windows RT
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_17dfa1ad371dc0b5b5059ad29948cc57_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_85e3b95041be61a2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_18fed289814dcff4fd559c608f6f1a31_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_f505c82e6b989e89.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_293278b28d9bfbffc7cc79a7e5100c2c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_4482c6b597e48525.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_30b6633efcdda32573372b617aca7995_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_8fc55dc13c701211.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_3a900c1f7cd96f38ac3ca2ca4a1ff407_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_39b2e1984d07ac49.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_4077b07cdc04327df93aec786c430503_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_58e0e68ddd5bb27b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_455385c157810ec10b8cb392bfc8636a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_4f0aa569c8829562.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_488114de170a2d969b037c22cf7ed78b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_e80542896b0db1d5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_4aa6d31c967bf13b0a122cd80045255b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_1f064cf06d54418d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_4ffdeb5e58bbd39639bb6359e97c083b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_77488579ea1732f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_541956899c738f51610727183da4c115_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_924a43fded805631.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_56e0260910aee94768bf77e2f1bc6ad9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_edc70f63d0e7193a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_657ba36b1484decdff9b3b4e7ebb4d31_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_7cd0a6158258d230.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_81f2401be8fc1b1345b5327869574869_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_923b8f3c86e80143.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_8a38462cd501f525302da1dee0861513_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_5c2e8c045da2cfe6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_a6204a51b12a327be4f0d05aba8448c5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_db0812cbd566b516.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_b073b4ad74d3b721139416f37448f6db_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_edee14c97b07162f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_c9e5844cdd3e52b420649b62227cd3ca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_cfd778b74c0e5ce6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_d932d522d4f205e5fcc93e11122d18e4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_c6810845f279ff6a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_e94c973714eb2b7a176bec94b7fdb73f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_9e8eae1bdd71df87.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_f3903bc215b64040137dddac5cc3a38e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_0fdc455bfb56e4d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_f6a146751e1c6ffcf7e2e808510a00f8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_49967e8845101d93.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_f7463a475860ef0ece433e1e1b1411f1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_babf204e36179d3d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_f7c2d5807c7f1b406b36311db2844a9c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_4df9cdb6a03ea6ba.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_fe1a7911f90040cf60e3bb307c28a8cd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_37097b44736a40a4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_007bc4b0e1907eae.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.591 người
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)05:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_cs-cz_ea4a84d81aecbb26.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_da-dk_878464ff1132b725.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_de-de_84affa3b13090bbf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_el-gr_2d4627ce021e744d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_en-us_2da0d03401e71784.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_es-es_2d6c2d18020e0929.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_fi-fi_cc8731c4f727fb53.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_fr-fr_d023a316f4e01f8b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_hu-hu_1794235ed93feea7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_it-it_ba4b995dcc120509.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ja-jp_5c71186abf2d16e4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ko-kr_ffdaf51fb19dddfa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_nb-no_e86d765489c309b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_nl-nl_e6acc1928aef138b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pl-pl_2ce91c147011813f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pt-br_2f3d06b86e9b1523.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pt-pt_301ed6246e0a84ff.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ru-ru_76c1e7e852ec132b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_sv-se_12bcd25d4a151d86.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_tr-tr_bbca1ca438d11f77.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-cn_8d273aa1e908f196.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-hk_8bd2332fe9e46426.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-tw_912377f7e679ce06.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_d6922febc7e51bbd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp259,944
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)05:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,477
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
x 86 Windows 8
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,477
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_07336f0523004285bc086f052c5a4943_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_949cd09b8e3a4487.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_096aee3523d1fafeb9233048bba47bd7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_07b5d70e74bd85c2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0b27133ae101f9d3ecb3e6d98bd789e4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_186a319ba3f97ac8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_11bb31baf9afadf0fe1648bb0086b225_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_fbc41aa0db2b6a9b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_11da1c861becfbc34c0856d47fbf9fa5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_dd2d9c84f2fed930.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1a88b84908458c8afb593646f757f249_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_9983827211f7cab9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1c839635277e3b467f76bcea0c5fb34f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_89f74e1baa958606.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1ed744855f27f51a59fc7c1543ac3140_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_cf973c0c55708893.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_257276b2a2cbcaba9f7181bd06cc82bd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_243f31b32ec90534.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3812178cb2669644cffecd90165331b0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_ca53d59a60882fb7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3d4cb885bbc0700dde661aa5aa8ad70a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_373baa000efaf3a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3da733ee3ddc18c626288a2dcc5753d1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_66bd20d1cfb4d849.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_40a4ea8141a5635c0fb2ed44ee4bdef6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_bdc070b48bb2c0dc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4488b18c7b6246268a0b5f62973f9570_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_5a0aa15cffbc594b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_4784442a2b81f6236569ae7bd1cfb9ba_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_a8b7c81c9ed3ae73.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_494199facf553808c47897679612e5c5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_9b2631375f137fe8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_58335260a7fab923b4188f072d2a4ac1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_d4aa84eb0581a3dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7e313c30b6586013c0b17fcfdc97dab8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_d8ae15bfb4fd2cee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7efbc1ef43098f33a7d9ed9d45a3b975_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_157f883207992420.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_847a1b9b0ec5fff797e907df19865bb9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_ffc94a4e184dc8df.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_8c32b19e3cee05e86f9f5a3449394f4e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_6b698533647d2d15.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_92113c7b59cea04ca608dd79d5a027a2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_db563c056dc3784d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_95bee51ee882065d8fcad101db83d861_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_84328e02ad965a05.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_99859672eb7228c33774e6f1621a59b8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_9f21761885243dda.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_9b27201cd960d18c3846dec2c07936a4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_7e7648cc35cfa2fb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_a0681a5d843b827ef14bec01b3b68516_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_87478ca519430ce2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_a1d6d8efe3ad030959917b64e051f745_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_eb1c21d5d3ab2eca.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_aaa3e8bd2f170990f3e93a5e71d9b79b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_51c829a286f078a5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ac2e0c03a3c4c2ef054db59d60afb41b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_1937c77476af7d4b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ade3ccba8721d6597b32395dc0d9b1d6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_c3d1b67c7aed8e58.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b630f2ffd841e74d9d6c9a94bf193c44_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_479e9c7b75d1d51f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_bb83a44d58b9c075641b2037064fac8d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_48f2658ddb549a9a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_bbb1ac1c9c4d39a94bd60993d6593af7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_393f5a83aae3d2c1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_be1c5c29470cdf94ba73d029510e40dc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_3bda9067cb764c7d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c507c19d1d01b42d2dc2c9b61770d230_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_837ca0e3bbaee389.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c730bc70ca5d5bcd8094f05ef2371be4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_80072dc5ea65a34d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_c85ecf1b4daa0c4e50135a35cade8d8a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_6ca4f06eb3b2a80a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ca3ee65874be7114e2bfdb906af53d34_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_d7f749438f9bc2e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ca9d2a8f7dc3324201cc5f2e186913b6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_aa4ad95f4fcc1d5b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_caf6194cd10124304555fde3e18645ec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_35455c90fa159d7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d190fe2240d3b508d5fc1fc888f5c381_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_230db0362ae2eca1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d602c71d7aef352bd5674cfbb627e1d4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_ce668bb24f516012.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d6984df017a31cd0e7b7d4dcdb7dc0b2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_819c4e107305f271.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_db4c1368e8aff01bf68b346abb583cf5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_aa3191e4a64ee850.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_dd1b915a8eb4b7e71bb2ea4e008f2d80_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_a40a0480482886d3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_e2c909ae6c18951bee0fcaf05b26487d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_2b2fa225f3a56861.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f5fd78645a60e94dd95497b6b8750133_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_d22ccf1219b59a33.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_fa51f3933ad46ee3e10854cde4a6b0a1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_9ce72e33a2dd2675.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_fb0234d81b58c500069e95ab18dc4be6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_9d005967eedebe81.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_fefe1371088246e9d262cf2939fb4e8e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_fdb03531b13d9052.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_00795258e1935fe8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.591 người
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)04:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_01566f8bfa72d14c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.591 người
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)04:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_cs-cz_ea4812801aef9c60.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_da-dk_8781f2a71135985f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_de-de_84ad87e3130becf9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_el-gr_2d43b57602215587.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_en-us_2d9e5ddc01e9f8be.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_es-es_2d69bac00210ea63.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_fi-fi_cc84bf6cf72adc8d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_fr-fr_d02130bef4e300c5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_hu-hu_1791b106d942cfe1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_it-it_ba492705cc14e643.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ja-jp_5c6ea612bf2ff81e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ko-kr_ffd882c7b1a0bf34.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_nb-no_e86b03fc89c5eaf0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_nl-nl_e6aa4f3a8af1f4c5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pl-pl_2ce6a9bc70146279.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pt-br_2f3a94606e9df65d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pt-pt_301c63cc6e0d6639.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ru-ru_76bf759052eef465.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_sv-se_12ba60054a17fec0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_tr-tr_bbc7aa4c38d400b1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-cn_8d24c849e90bd2d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-hk_8bcfc0d7e9e74560.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-tw_9121059fe67caf40.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_cs-cz_eb252fb333cf0dc4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_da-dk_885f0fda2a1509c3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_de-de_858aa5162beb5e5d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_el-gr_2e20d2a91b00c6eb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_en-us_2e7b7b0f1ac96a22.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_es-es_2e46d7f31af05bc7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_fi-fi_cd61dca0100a4df1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_fr-fr_d0fe4df20dc27229.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_hu-hu_186ece39f2224145.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_it-it_bb264438e4f457a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_ja-jp_5d4bc345d80f6982.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_ko-kr_00b59ffaca803098.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_nb-no_e948212fa2a55c54.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_nl-nl_e7876c6da3d16629.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_pl-pl_2dc3c6ef88f3d3dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_pt-br_3017b193877d67c1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_pt-pt_30f980ff86ecd79d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_ru-ru_779c92c36bce65c9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_sv-se_13977d3862f77024.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_tr-tr_bca4c77f51b37215.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_zh-cn_8e01e57d01eb4434.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_zh-hk_8cacde0b02c6b6c4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_zh-tw_91fe22d2ff5c20a4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,588
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_d68fbd93c7e7fcf7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp259,944
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)04:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_d76cdac6e0c76e5b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp259,944
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)04:05
Nền tảngkhông áp dụng
x 64 Windows 8 và Windows Server 2012
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_03a9ec50e4202744b119e156c1a1a48f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_e36dd34b04339525.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_049448e8ececdaf240ad28774cc6543c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_f9d1f4425dc9f027.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0841a9717fd8311465054367d7ffc092_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_ca5b12c91bc61414.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1848eb172472b4130e874e80ff6f2f65_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_a5de418577c5dbd1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1b9b551c356bb42ef09a9e9fcab6affb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_94ea2676a872198b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1f12e590a4e63b421a364665053d6126_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_29b1ec14d051e787.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_250ca27a4cf8d458f0f720b8dd6c866d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_6eb042eb5c25073d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_298ccfddb74ab08808c0df6defddb535_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_b4bc948cc2640882.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3448299cb73714151416e84eab765f9c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_c3c7008d9ed1f627.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_374623a8cd27945a62653ae1e0d090a8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_04c85f951436f64f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3c18d2f36a4f6b282a619dba5bde2bba_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_19e5fc67b452fe6c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3cfc54c064004b140aff98e712df7681_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_74932985dda3a3fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3e6e0eeff3b9edfba3448895b2163d69_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_bbc029967e4e942f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4cdd97728b8ebdd4acc7dd6a48452adb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_89898829d0e1acd4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5130dec038e02d1e406c9cfc46ee965e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_59f80f06243ace6a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5e6aaa9d95d806212e43ae0929e375cb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_8ba0d5a4b03e73ba.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6a687dd22dc9457cf93b47a672f78fc1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_4fd3140ccd9f60a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7658fb9e53906ca02dba5f5ed6ee64e1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_d8d547a0dae89027.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7edd633107e7d547206e1afe34a8f490_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_d117c0b527431a45.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_866b12c767f659547f6cf80f72282f9d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_71216a7946783311.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8c39d64b56987fe86f0766d9baf65a72_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_b75980bf7c51ea91.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8cc4c1c07d4272285395a51f8918ac1f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_1da457eba164d845.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8e0e612f89a8028d4d7901de356554e8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_6224b11ad55642d2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8f90cb7f35d43861c2eda95cf1b7efdb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_b116a8f1368632f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_922c111e1eee0c25ded851eca9e64944_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_8937dcddf2195df7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_99d31864798a05fa5ffdb32379db9fe6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_aa08a7738ed346b6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9e0ab1d12f86c888c13e33125ad93f31_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_4402b67368a2fcc1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a6a16b9d90b710f9157faf5010bbf55f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_d0dcf56347c13994.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a82d8f9dd025365242f1b6b65e5e3ba5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_f9f9697fa15a4715.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a84e8dcdd5862ec43a0b554a0c0115a8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_bfcb3394b996fe58.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b04d9285dd6197cc465468733853602d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_ea5ae329cbb020fb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b184ee049069d449f97d42736a0c3cd8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_0f5b53bf94e5e79e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bb5b2ecf0c6ec3a68d21779b5ee387b8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_1e461318bdb533a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c751fb6ce89d1831e477800f31d862fe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_f0c1aff3b75152e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c976fffe721b10e3df1196f2fa3588f5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_438d63d6945c0e52.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d2adeb5ebb9c63792b2dc702af90175a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_8526f74e99165add.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d42be8c839edd5a4c3245b36871260c5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_975024bbc6b046a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d97fd7a8c5593e760d3c6a763d7c4b0b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_53fe310e2864208c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e183841982590bf2e1f2a5a6d58ff7b1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_22f478790ab4f715.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e611e0fb735ded86129a832135a2082f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_669aa7721176b638.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ebd3517d5eb87d73c25ead2a2ea38e5f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_568cd9e84315b956.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ec2fc26df1b33e936a297300ed626b97_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_2b8341b09b770e4e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ee9648f608221b00c2c30da93ef0c7a0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_9e8cec03ac1169d2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f15b0aa9a8e526ca89893662c461ab00_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_400527e262c34020.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f738117a26dd0eaf6481320ba2abfebd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_45af2fa143bd9ba1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fa5edf979b1955776e84e96a7842951c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_6d6ae402746a1b09.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fa8a1e0c58c924dbdd3e3133f1a1fd2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_7d34c2b6d83ac23b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fb8fe756216f8e2b70649e27ae5417be_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_ab17b913a2ba79e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fbc8eda380c01c30e5b8659d5c225d27_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_a1670f410064ccb6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fcc94b350179604aeb36aa20a657fc5b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_650a70615b7d36e0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_5c97eddc99f0d11e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,593
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)06:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_5d750b0fb2d04282.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,593
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)06:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_cs-cz_4666ae03d34d0d96.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_da-dk_e3a08e2ac9930995.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_de-de_e0cc2366cb695e2f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_el-gr_896250f9ba7ec6bd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_en-us_89bcf95fba4769f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_es-es_89885643ba6e5b99.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_fi-fi_28a35af0af884dc3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_fr-fr_2c3fcc42ad4071fb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_hu-hu_73b04c8a91a04117.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_it-it_1667c28984725779.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ja-jp_b88d4196778d6954.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ko-kr_5bf71e4b69fe306a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_nb-no_44899f8042235c26.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_nl-nl_42c8eabe434f65fb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pl-pl_890545402871d3af.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pt-br_8b592fe426fb6793.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_pt-pt_8c3aff50266ad76f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_ru-ru_d2de11140b4c659b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_sv-se_6ed8fb8902756ff6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_tr-tr_17e645cff13171e7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-cn_e94363cda1694406.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-hk_e7ee5c5ba244b696.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_zh-tw_ed3fa1239eda2076.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_cs-cz_4743cb36ec2c7efa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_da-dk_e47dab5de2727af9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_de-de_e1a94099e448cf93.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_el-gr_8a3f6e2cd35e3821.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_en-us_8a9a1692d326db58.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_es-es_8a657376d34dccfd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_fi-fi_29807823c867bf27.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_fr-fr_2d1ce975c61fe35f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_hu-hu_748d69bdaa7fb27b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_it-it_1744dfbc9d51c8dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_ja-jp_b96a5ec9906cdab8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_ko-kr_5cd43b7e82dda1ce.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_nb-no_4566bcb35b02cd8a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_nl-nl_43a607f15c2ed75f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_pl-pl_89e2627341514513.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_pt-br_8c364d173fdad8f7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_pt-pt_8d181c833f4a48d3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_ru-ru_d3bb2e47242bd6ff.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_sv-se_6fb618bc1b54e15a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_tr-tr_18c363030a10e34b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_zh-cn_ea208100ba48b56a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_zh-hk_e8cb798ebb2427fa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2.resources_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_zh-tw_ee1cbe56b7b991da.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,590
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17297_none_32ae591780456e2d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp259,948
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)06:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21414_none_338b764a9924df91.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp259,948
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)06:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,559
Ngày (UTC)11 tháng 3 năm 2015
Thời gian (UTC)14:31
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3047331 - Xem lại Lần cuối: 01/16/2016 13:30:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB3047331 KbMtvi
Phản hồi