Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Kịch bản có thể không chạy trước khi Windows Explorer bắt đầu mặc dù thiết lập "đồng chạy Logon Scripts bộ" đã được bật chưa

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:304970
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn bật các Chạy kịch bản đăng nhập đồng bộ chính sách thiết lập, Windows Explorer sẽ mở ra trước khi các script chạy. Các Giải thích thẻ tab trong các Chạy kịch bản đăng nhập đồng bộ thiết lập mô tả thiết đặt như sau:
Chỉ đạo hệ thống, để chờ cho các kịch bản đăng nhập để hoàn thành chạy trước khi nó bắt đầu chương trình giao diện Windows Explorer và tạo ra máy tính để bàn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì một nâng cao hiệu suất đăng nhập được kích hoạt theo mặc định trong Windows XP. Nâng cao này làm cho máy tính không phải chờ đợi cho chính sách nhóm xử lý trước khi môi trường người dùng được khởi tạo.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, vô hiệu hóa nâng cao hiệu suất đăng nhập bằng cách cho phép các Luôn chờ đợi cho mạng lúc khởi động máy tính và đăng nhập Thiết đặt chính sách nhóm:
 1. Mở các đối tượng chính sách nhóm thích hợp cho máy tính hoặc máy tính mà bạn muốn thực hiện thay đổi.
 2. Trong ngăn bên trái, nhấp vào để mở rộng các mục sau đây:
  • Cấu hình máy tính
  • Hành chính Templates
  • Các vấn đề
  • Đăng nhập

 3. Bấm đúp vào các Luôn chờ đợi cho mạng lúc khởi động máy tính và đăng nhập thiết lập.
 4. Nhấp vào Kích hoạt tính năng, sau đó bấm Ok.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về tính năng nhanh tối ưu hóa đăng nhập, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
305293Mô tả về tính Windows XP Professional nhanh đăng nhập tối ưu hóa năng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 304970 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:33:58 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbgrppolicyprob kbprb kbmt KB304970 KbMtvi
Phản hồi