Khắc phục: Lỗi khi bạn sử dụng SharePoint Services hợp nhận tập tin từ một thư viện có ngày/giờ không phải tiếng Anh hoặc UTC

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3049711
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn sử dụng bộ điều hợp Windows SharePoint Services nhận tập tin từ Thư viện Tài liệu SharePoint Server trong Microsoft BizTalk Server. Ngoài ra, giả sử rằng các định dạng ngày/giờ không phải tiếng Anh hoặc UTC. Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Tên đăng nhập: ứng dụng
Nguồn: BizTalk Server
Ngày: 30.1.2015 12:34:56
ID sự kiện: 5753
Danh mục tác vụ: BizTalk Server
Mức: lỗi
Máy tính:BizTalkComputerName.domain>
Mô tả:
Thông báo của bộ điều hợp "Windows SharePoint Services" trên nhận vị trí"SharePointReceiveLocation"với URI"wss://shareppointserver:80 tên trang/thư viện? ViewName = "bị treo.
Chi tiết lỗi: chuỗi không được coi là ngày giờ hợp lệ.
MessageId: {1234F2AC-D04B-4CE2-83B5-D089CBC7FA6F}
InstanceID: {12340555-6D3C-4F1B-9536-91246098E9E0}

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

BizTalk Server 2013 R2

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong Cập Nhật tích luỹ 1 BizTalk Server 2013 R2.

BizTalk Server 2013

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong Cập Nhật tích luỹ 3 cho BizTalk Server 2013.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Thông tin về BizTalk hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3049711 - Xem lại Lần cuối: 10/09/2015 23:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3049711 KbMtvi
Phản hồi