Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tìm thấy thông tin Cập Nhật Office XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:305095
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để có một phiên bản Microsoft Office 2000 của bài viết này, xem 266134.
Về phiên bản Microsoft Office 2003 của bài viết này, hãy xem 883677.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách tìm các bản Cập Nhật có sẵn cho Microsoft Office XP.
THÔNG TIN THÊM
Bản Cập Nhật có sẵn cho Office XP từ trung tâm tải về. Để tìm các bản Cập Nhật Office XP có sẵn, bấm vào liên kết sau:

Làm thế nào để đảm bảo rằng bạn có Cập nhật mới nhất

Sử dụng văn phòng sản phẩm thông tin cập nhật trang web để phát hiện và cài đặt các yêu cầu bản cập nhật cho Microsoft Office XP. Để làm điều này, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Sau khi phát hiện hoàn chỉnh, bạn nhận được một danh sách các khuyên bản Cập Nhật. Nhấp vào Bắt đầu cài đặt để hoàn tất quá trình.
office2002 office2k2 office10 officexp off2002 off2k2 off10 offxp access2002 access2k2 access10 accessxp acc2002 acc2k2 acc10 accxp excel2002 excel2k2 excel10 excelxp xl2002 xl2k2 xl10 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpage10 frontpagexp fp2002 fp2k2 fp10 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlook10 outlookxp ol2002 ol2k2 ol10 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpoint10 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 ppt10 pptxp publisher2002 publisher2k2 publisher10 publisherxp pub2002 pub2k2 pub10 pubxp word2002 word2k2 word10 wordxp wd2002 wd2k2 wd10 wdxp

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 305095 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:35:11 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbupdate kbhowto kbmt KB305095 KbMtvi
Phản hồi