MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho InfoPath 2013: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3054793
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3104540.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3104540.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của InfoPath 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
infintl.dll_1025infintl.dll15.0.4697.100048712015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1025ipdsintl.dll15.0.4569.1504244808815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1025ipedintl.dll15.0.4569.1504107592815 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1025ipolkintl.dll15.0.4442.100034982415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1026infintl.dll15.0.4697.100049372815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1026ipdsintl.dll15.0.4569.1504247773615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1026ipedintl.dll15.0.4569.1504108919215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1029infintl.dll15.0.4697.100049275215 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1029ipdsintl.dll15.0.4569.1504245935215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1029ipedintl.dll15.0.4569.1504108514415 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1029ipolkintl.dll15.0.4448.100035138415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1030infintl.dll15.0.4697.100049225615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1030ipdsintl.dll15.0.4569.1504245219215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1030ipedintl.dll15.0.4569.1504107798415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1031infintl.dll15.0.4697.100049634415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1031ipdsintl.dll15.0.4569.1504248188815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1031ipedintl.dll15.0.4569.1504109385615 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1031ipolkintl.dll15.0.4442.100035351215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1032infintl.dll15.0.4697.100049577615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1032ipdsintl.dll15.0.4569.1504251306415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1032ipedintl.dll15.0.4569.1504110762415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_3082infintl.dll15.0.4697.100049481615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_3082ipdsintl.dll15.0.4569.1504246756015 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_3082ipedintl.dll15.0.4569.1504108362415 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_3082ipolkintl.dll15.0.4442.100035248815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1061infintl.dll15.0.4697.100048968815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1061ipdsintl.dll15.0.4569.1504243427215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1061ipedintl.dll15.0.4569.1504107132815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1035infintl.dll15.0.4697.100049122415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1035ipdsintl.dll15.0.4569.1504244860815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1035ipedintl.dll15.0.4569.1504107798415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1036infintl.dll15.0.4697.100049584815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1036ipdsintl.dll15.0.4569.1504248240815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1036ipedintl.dll15.0.4569.1504109079215 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1036ipolkintl.dll15.0.4442.100035248015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1037infintl.dll15.0.4697.100048553615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1037ipdsintl.dll15.0.4569.1504242909615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1037ipedintl.dll15.0.4569.1504106666415 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1037ipolkintl.dll15.0.4442.100034880015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1081infintl.dll15.0.4697.100049220015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1081ipdsintl.dll15.0.4569.1504247159215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1081ipedintl.dll15.0.4569.1504108816815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1050infintl.dll15.0.4697.100049224015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1050ipdsintl.dll15.0.4569.1504245474415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1050ipedintl.dll15.0.4569.1504107848815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1038infintl.dll15.0.4697.100049224015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1038ipdsintl.dll15.0.4569.1504246754415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1038ipedintl.dll15.0.4569.1504108719215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1057infintl.dll15.0.4697.100049173615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1057ipdsintl.dll15.0.4569.1504244144015 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1057ipedintl.dll15.0.4569.1504107235215 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1057ipolkintl.dll15.0.4454.100035138415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1040infintl.dll15.0.4697.100049327215 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1040ipdsintl.dll15.0.4569.1504246600815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1040ipedintl.dll15.0.4569.1504108463215 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1040ipolkintl.dll15.0.4442.100035200815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1041infintl.dll15.0.4697.100048042415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1041ipdsintl.dll15.0.4569.1504247978415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1041ipedintl.dll15.0.4569.1504112196015 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1041ipolkintl.dll15.0.4442.100034724815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1087infintl.dll15.0.4697.100049219215 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1087ipdsintl.dll15.0.4569.1504247876015 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1087ipedintl.dll15.0.4569.1504108919215 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1087ipolkintl.dll15.0.4460.100035131215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1042infintl.dll15.0.4697.100047888015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1042ipdsintl.dll15.0.4569.1504246340015 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1042ipedintl.dll15.0.4569.1504111888815 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1042ipolkintl.dll15.0.4442.100034683215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1063infintl.dll15.0.4697.100049070415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1063ipdsintl.dll15.0.4569.1504245781615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1063ipedintl.dll15.0.4569.1504108002415 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1063ipolkintl.dll15.0.4460.100035087215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1062infintl.dll15.0.4697.100049172815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1062ipdsintl.dll15.0.4569.1504245474415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1062ipedintl.dll15.0.4569.1504108104815 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1062ipolkintl.dll15.0.4448.100035092015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1086infintl.dll15.0.4697.100049121615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1086ipdsintl.dll15.0.4569.1504244194415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1086ipedintl.dll15.0.4569.1504107132015 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1086ipolkintl.dll15.0.4448.100035087215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1044infintl.dll15.0.4697.100049072815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1044ipdsintl.dll15.0.4569.1504244247215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1044ipedintl.dll15.0.4569.1504107338415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1043infintl.dll15.0.4697.100049480815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1043ipdsintl.dll15.0.4569.1504247215215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1043ipedintl.dll15.0.4569.1504108565615 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1043ipolkintl.dll15.0.4442.100035300015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1045infintl.dll15.0.4697.100049481615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1045ipdsintl.dll15.0.4569.1504247319215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1045ipedintl.dll15.0.4569.1504109079215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1046infintl.dll15.0.4697.100049378415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1046ipdsintl.dll15.0.4569.1504246396815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1046ipedintl.dll15.0.4569.1504108156815 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1046ipolkintl.dll15.0.4442.100035148015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_2070infintl.dll15.0.4697.100049429615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_2070ipdsintl.dll15.0.4569.1504246601615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_2070ipedintl.dll15.0.4569.1504108361615 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_2070ipolkintl.dll15.0.4442.100035248815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1048infintl.dll15.0.4697.100049321615 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1048ipdsintl.dll15.0.4569.1504246186415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1048ipedintl.dll15.0.4569.1504108151215 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1048ipolkintl.dll15.0.4442.100035187215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1049infintl.dll15.0.4697.100049220015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1049ipdsintl.dll15.0.4569.1504247978415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1049ipedintl.dll15.0.4569.1504109226415 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1049ipolkintl.dll15.0.4442.100035134415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1051infintl.dll15.0.4697.100049428815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1051ipdsintl.dll15.0.4569.1504246703215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1051ipedintl.dll15.0.4569.1504108719215 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1060infintl.dll15.0.4697.100049172015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1060ipdsintl.dll15.0.4569.1504245217615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1060ipedintl.dll15.0.4569.1504107694415 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1060ipolkintl.dll15.0.4454.100035086415 tháng mười 1407:00
infintl.dll_2074infintl.dll15.0.4697.100049172015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_2074ipdsintl.dll15.0.4569.1504245627215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_2074ipedintl.dll15.0.4569.1504108052815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1053infintl.dll15.0.4697.100049174415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1053ipdsintl.dll15.0.4569.1504244503215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1053ipedintl.dll15.0.4569.1504107748015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1054infintl.dll15.0.4697.100048763215 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1054ipdsintl.dll15.0.4569.1505245320815 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1054ipedintl.dll15.0.4569.1505108156015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1055infintl.dll15.0.4697.100049019215 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1055ipdsintl.dll15.0.4569.1504244450415 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1055ipedintl.dll15.0.4569.1504107541615 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1055ipolkintl.dll15.0.4445.100035036015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1058infintl.dll15.0.4697.100049168015 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1058ipdsintl.dll15.0.4569.1504247261615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1058ipedintl.dll15.0.4569.1504109124015 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1066infintl.dll15.0.4697.100049372815 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1066ipdsintl.dll15.0.4569.1504247517615 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1066ipedintl.dll15.0.4569.1504108919215 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1066ipolkintl.dll15.0.4481.100035180815 tháng mười 1407:00
infintl.dll_2052infintl.dll15.0.4697.100047478415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_2052ipdsintl.dll15.0.4569.1504240503215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_2052ipedintl.dll15.0.4569.1504107997615 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_2052ipolkintl.dll15.0.4442.100034521615 tháng mười 1407:00
infintl.dll_1028infintl.dll15.0.4697.100047530415 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1028ipdsintl.dll15.0.4569.1504241220015 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1028ipedintl.dll15.0.4569.1504108304815 tháng mười 1407:00
ipolkintl.dll_1028ipolkintl.dll15.0.4442.100034521615 tháng mười 1407:00
InfoPath.veman.xmlInfoPath.visualelementsmanifest.xml34413 tháng mười 1510:07
infintl.dll_1033infintl.dll15.0.4697.100048763215 tháng mười 1407:00
ipdsintl.dll_1033ipdsintl.dll15.0.4569.1501263855215 tháng mười 1407:00
ipedintl.dll_1033ipedintl.dll15.0.4569.1501123925615 tháng mười 1407:00
InfoPath.exeInfoPath.exe15.0.4763.1000178541613 tháng mười 1510:07
ipdesign.dllipdesign.dll15.0.4763.1000564949613 tháng mười 1510:07
ipolk.dllipolk.dll15.0.4763.100018084013 tháng mười 1510:07

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của InfoPath 2013

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
infintl.dll_1025infintl.dll15.0.4697.100048712015 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1025ipdsintl.dll15.0.4569.1504244808815 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1025ipedintl.dll15.0.4569.1504107592815 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1025ipolkintl.dll15.0.4442.100034980815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1026infintl.dll15.0.4697.100049372815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1026ipdsintl.dll15.0.4569.1504247773615 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1026ipedintl.dll15.0.4569.1504108919215 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1029infintl.dll15.0.4697.100049275215 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1029ipdsintl.dll15.0.4569.1504245935215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1029ipedintl.dll15.0.4569.1504108514415 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1029ipolkintl.dll15.0.4448.100035138415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1030infintl.dll15.0.4697.100049225615 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1030ipdsintl.dll15.0.4569.1504245219215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1030ipedintl.dll15.0.4569.1504107798415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1031infintl.dll15.0.4697.100049635215 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1031ipdsintl.dll15.0.4569.1504248188815 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1031ipedintl.dll15.0.4569.1504109385615 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1031ipolkintl.dll15.0.4442.100035349615 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1032infintl.dll15.0.4697.100049577615 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1032ipdsintl.dll15.0.4569.1504251306415 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1032ipedintl.dll15.0.4569.1504110762415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_3082infintl.dll15.0.4697.100049481615 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_3082ipdsintl.dll15.0.4569.1504246756015 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_3082ipedintl.dll15.0.4569.1504108362415 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_3082ipolkintl.dll15.0.4442.100035250415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1061infintl.dll15.0.4697.100048968815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1061ipdsintl.dll15.0.4569.1504243427215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1061ipedintl.dll15.0.4569.1504107132815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1035infintl.dll15.0.4697.100049122415 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1035ipdsintl.dll15.0.4569.1504244860815 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1035ipedintl.dll15.0.4569.1504107798415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1036infintl.dll15.0.4697.100049584815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1036ipdsintl.dll15.0.4569.1504248240815 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1036ipedintl.dll15.0.4569.1504109079215 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1036ipolkintl.dll15.0.4442.100035249615 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1037infintl.dll15.0.4697.100048553615 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1037ipdsintl.dll15.0.4569.1504242909615 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1037ipedintl.dll15.0.4569.1504106666415 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1037ipolkintl.dll15.0.4442.100034880015 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1081infintl.dll15.0.4697.100049219215 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1081ipdsintl.dll15.0.4569.1504247159215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1081ipedintl.dll15.0.4569.1504108816815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1050infintl.dll15.0.4697.100049224815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1050ipdsintl.dll15.0.4569.1504245474415 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1050ipedintl.dll15.0.4569.1504107848815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1038infintl.dll15.0.4697.100049224815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1038ipdsintl.dll15.0.4569.1504246754415 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1038ipedintl.dll15.0.4569.1504108719215 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1057infintl.dll15.0.4697.100049174415 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1057ipdsintl.dll15.0.4569.1504244144015 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1057ipedintl.dll15.0.4569.1504107235215 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1057ipolkintl.dll15.0.4454.100035140015 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1040infintl.dll15.0.4697.100049326415 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1040ipdsintl.dll15.0.4569.1504246600815 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1040ipedintl.dll15.0.4569.1504108463215 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1040ipolkintl.dll15.0.4442.100035200815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1041infintl.dll15.0.4697.100048042415 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1041ipdsintl.dll15.0.4569.1504247978415 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1041ipedintl.dll15.0.4569.1504112196015 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1041ipolkintl.dll15.0.4442.100034724815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1087infintl.dll15.0.4697.100049220015 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1087ipdsintl.dll15.0.4569.1504247876015 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1087ipedintl.dll15.0.4569.1504108919215 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1087ipolkintl.dll15.0.4460.100035129615 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1042infintl.dll15.0.4697.100047888815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1042ipdsintl.dll15.0.4569.1504246340015 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1042ipedintl.dll15.0.4569.1504111888815 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1042ipolkintl.dll15.0.4442.100034681615 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1063infintl.dll15.0.4697.100049071215 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1063ipdsintl.dll15.0.4569.1504245781615 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1063ipedintl.dll15.0.4569.1504108002415 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1063ipolkintl.dll15.0.4460.100035088815 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1062infintl.dll15.0.4697.100049172815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1062ipdsintl.dll15.0.4569.1504245474415 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1062ipedintl.dll15.0.4569.1504108104815 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1062ipolkintl.dll15.0.4448.100035090415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1086infintl.dll15.0.4697.100049122415 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1086ipdsintl.dll15.0.4569.1504244194415 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1086ipedintl.dll15.0.4569.1504107132015 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1086ipolkintl.dll15.0.4448.100035087215 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1044infintl.dll15.0.4697.100049072815 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1044ipdsintl.dll15.0.4569.1504244247215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1044ipedintl.dll15.0.4569.1504107338415 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1043infintl.dll15.0.4697.100049480015 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1043ipdsintl.dll15.0.4569.1504247215215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1043ipedintl.dll15.0.4569.1504108565615 tháng mười 1407:20
ipolkintl.dll_1043ipolkintl.dll15.0.4442.100035300015 tháng mười 1407:20
infintl.dll_1045infintl.dll15.0.4697.100049482415 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1045ipdsintl.dll15.0.4569.1504247319215 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1045ipedintl.dll15.0.4569.1504109079215 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1046infintl.dll15.0.4697.100049378415 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1046ipdsintl.dll15.0.4569.1504246396815 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1046ipedintl.dll15.0.4569.1504108156815 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1046ipolkintl.dll15.0.4442.100035148015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_2070infintl.dll15.0.4697.100049429615 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_2070ipdsintl.dll15.0.4569.1504246601615 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_2070ipedintl.dll15.0.4569.1504108361615 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_2070ipolkintl.dll15.0.4442.100035248815 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1048infintl.dll15.0.4697.100049321615 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1048ipdsintl.dll15.0.4569.1504246186415 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1048ipedintl.dll15.0.4569.1504108151215 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1048ipolkintl.dll15.0.4442.100035185615 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1049infintl.dll15.0.4697.100049219215 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1049ipdsintl.dll15.0.4569.1504247978415 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1049ipedintl.dll15.0.4569.1504109226415 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1049ipolkintl.dll15.0.4442.100035134415 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1051infintl.dll15.0.4697.100049429615 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1051ipdsintl.dll15.0.4569.1504246703215 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1051ipedintl.dll15.0.4569.1504108719215 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1060infintl.dll15.0.4697.100049172015 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1060ipdsintl.dll15.0.4569.1504245217615 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1060ipedintl.dll15.0.4569.1504107694415 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1060ipolkintl.dll15.0.4454.100035088015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_2074infintl.dll15.0.4697.100049172015 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_2074ipdsintl.dll15.0.4569.1504245627215 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_2074ipedintl.dll15.0.4569.1504108052815 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1053infintl.dll15.0.4697.100049174415 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1053ipdsintl.dll15.0.4569.1504244503215 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1053ipedintl.dll15.0.4569.1504107748015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1054infintl.dll15.0.4697.100048764015 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1054ipdsintl.dll15.0.4569.1505245320815 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1054ipedintl.dll15.0.4569.1505108156015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1055infintl.dll15.0.4697.100049019215 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1055ipdsintl.dll15.0.4569.1504244450415 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1055ipedintl.dll15.0.4569.1504107541615 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1055ipolkintl.dll15.0.4445.100035036015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1058infintl.dll15.0.4697.100049168015 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1058ipdsintl.dll15.0.4569.1504247261615 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1058ipedintl.dll15.0.4569.1504109124015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1066infintl.dll15.0.4697.100049372815 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1066ipdsintl.dll15.0.4569.1504247517615 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1066ipedintl.dll15.0.4569.1504108919215 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1066ipolkintl.dll15.0.4481.100035180815 tháng mười 1407:21
infintl.dll_2052infintl.dll15.0.4697.100047478415 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_2052ipdsintl.dll15.0.4569.1504240503215 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_2052ipedintl.dll15.0.4569.1504107997615 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_2052ipolkintl.dll15.0.4442.100034520015 tháng mười 1407:21
infintl.dll_1028infintl.dll15.0.4697.100047529615 tháng mười 1407:21
ipdsintl.dll_1028ipdsintl.dll15.0.4569.1504241220015 tháng mười 1407:21
ipedintl.dll_1028ipedintl.dll15.0.4569.1504108304815 tháng mười 1407:21
ipolkintl.dll_1028ipolkintl.dll15.0.4442.100034521615 tháng mười 1407:21
InfoPath.veman.xmlInfoPath.visualelementsmanifest.xml34413 tháng mười 1510:07
infintl.dll_1033infintl.dll15.0.4697.100048763215 tháng mười 1407:20
ipdsintl.dll_1033ipdsintl.dll15.0.4569.1501263855215 tháng mười 1407:20
ipedintl.dll_1033ipedintl.dll15.0.4569.1501123925615 tháng mười 1407:20
InfoPath.exeInfoPath.exe15.0.4763.1000256263213 tháng mười 1510:09
ipdesign.dllipdesign.dll15.0.4763.1000920082413 tháng mười 1510:09
ipolk.dllipolk.dll15.0.4763.100023204013 tháng mười 1510:09

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3054793 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2015 17:21:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3054793 KbMtvi
Phản hồi