Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB3054947)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3054947
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3054947 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được phát hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.
Cải tiến và sửa chữa
Khắc phục sự cố sau:
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt chuyên biệt từ Microsoft Download Center. Yêu cầu quét vi-rút
Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.
Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 đã cài đặt chuyên biệt.
Thông tin

Thông tin về tệp

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin về STS-x-none.msp tệp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Accessdenied.aspxkhông áp dụng2.154 người16 tháng 6 năm 201508:32
Accessrequests.aspxkhông áp dụng1,07816 tháng 6 năm 201508:32
Accessrequestscontrol.Debug.jskhông áp dụng18,81516 tháng 6 năm 201508:31
Accessrequestscontrol.jskhông áp dụng10,65116 tháng 6 năm 201508:31
Accessrequestsdialog.ascxkhông áp dụng3,05916 tháng 6 năm 201508:32
Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascxkhông áp dụng1,14516 tháng 6 năm 201508:32
Accessrequestsviewtemplate.Debug.jskhông áp dụng28,65016 tháng 6 năm 201508:31
Accessrequestsviewtemplate.jskhông áp dụng11,37616 tháng 6 năm 201508:31
Accountpickerandlink.ascxkhông áp dụng2.347 người16 tháng 6 năm 201508:32
Acleditor.ascxkhông áp dụng9,59616 tháng 6 năm 201508:32
Aclinv.aspxkhông áp dụng26,94516 tháng 6 năm 201508:32
Actionbar.ascxkhông áp dụng2,46416 tháng 6 năm 201508:32
Actionredirect.aspxkhông áp dụng89616 tháng 6 năm 201508:32
Activate.aspxkhông áp dụng3,86116 tháng 6 năm 201508:32
Addanapp.aspxkhông áp dụng3,65216 tháng 6 năm 201508:32
Addbdcaction.aspxkhông áp dụng13,01916 tháng 6 năm 201508:32
Addbdcapplication.aspxkhông áp dụng9.266 người16 tháng 6 năm 201508:32
Addcontenttypetolist.aspxkhông áp dụng7,51216 tháng 6 năm 201508:32
Addfieldfromtemplate.aspxkhông áp dụng9.80016 tháng 6 năm 201508:32
Addgallery.aspxkhông áp dụng11,75516 tháng 6 năm 201508:32
Addgallery.officeonlineprovider.dll15.0.4420.101743,14416 tháng 6 năm 201508:31
Addgallery.Xapkhông áp dụng367,08616 tháng 6 năm 201508:32
Addincomingurl.aspxkhông áp dụng4,47316 tháng 6 năm 201508:32
AddressBook.gifkhông áp dụng90815 tháng 6 năm 201518:57
Addrole.aspxkhông áp dụng68,56616 tháng 6 năm 201508:32
Addwrkfl.aspxkhông áp dụng61,36216 tháng 6 năm 201508:31
Admin.asmxkhông áp dụng8616 tháng 6 năm 201508:31
Admin.dll15.0.4454.100018,52816 tháng 6 năm 201508:32
Admin.Masterkhông áp dụng29,70116 tháng 6 năm 201508:32
Admin.sitemapkhông áp dụng15,57716 tháng 6 năm 201508:32
Adminconfigceip.aspxkhông áp dụng7,76416 tháng 6 năm 201508:32
Adminconfigintro.aspxkhông áp dụng8,68916 tháng 6 năm 201508:32
Adminconfigresults.aspxkhông áp dụng5,03816 tháng 6 năm 201508:32
Adminconfigservices.aspxkhông áp dụng9,93716 tháng 6 năm 201508:32
Adminconfigservicesresults.aspxkhông áp dụng4,99816 tháng 6 năm 201508:32
Admindisco.aspxkhông áp dụng1,28316 tháng 6 năm 201508:31
Adminrecyclebin.aspxkhông áp dụng21,09916 tháng 6 năm 201508:32
Adminweb.configkhông áp dụng89916 tháng 6 năm 201508:31
Adminwsdl.aspxkhông áp dụng9,47416 tháng 6 năm 201508:31
Admsoap.dll15.0.4420.101715,49616 tháng 6 năm 201508:32
Advsetng.aspxkhông áp dụng31,46516 tháng 6 năm 201508:32
Aggregationcustomize.aspxkhông áp dụng13,04616 tháng 6 năm 201508:32
Aggregationsettings.aspxkhông áp dụng8,16216 tháng 6 năm 201508:32
Aggregationsettings.aspxkhông áp dụng8,16316 tháng 6 năm 201508:32
Alerts.asmxkhông áp dụng8816 tháng 6 năm 201508:32
Alertsdisco.aspxkhông áp dụnglà 1.313 người16 tháng 6 năm 201508:32
Alertswsdl.aspxkhông áp dụng8,82416 tháng 6 năm 201508:32
Allapplicensesmanagement.aspxkhông áp dụng8,14316 tháng 6 năm 201508:32
Allappprincipals.aspxkhông áp dụng6,80816 tháng 6 năm 201508:32
Allcategories.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Allcomments.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Allitems.aspxkhông áp dụng2,46316 tháng 6 năm 201508:32
Allitems.aspxkhông áp dụng2,73116 tháng 6 năm 201508:32
Allitems.aspxkhông áp dụng3,91616 tháng 6 năm 201508:32
Allposts.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Alphaimage.HTCkhông áp dụng25316 tháng 6 năm 201508:32
Alternateurlcollections.aspxkhông áp dụng7.122 người16 tháng 6 năm 201508:32
App.Masterkhông áp dụng18,93516 tháng 6 năm 201508:32
Appcatalogfieldtemplate.Debug.jskhông áp dụng9,04016 tháng 6 năm 201508:31
Appcatalogfieldtemplate.jskhông áp dụng3,34216 tháng 6 năm 201508:31
Appcatalogimage.ashxkhông áp dụng21316 tháng 6 năm 201508:32
Appdeveloperdash.Debug.jskhông áp dụng22.54216 tháng 6 năm 201508:31
Appdeveloperdash.jskhông áp dụng11,19716 tháng 6 năm 201508:31
Appicons.ashxkhông áp dụng20516 tháng 6 năm 201508:32
Appinv.aspxkhông áp dụng11,66016 tháng 6 năm 201508:32
Application.Masterkhông áp dụng13,75616 tháng 6 năm 201508:32
Applicationassociations.aspxkhông áp dụng5,25916 tháng 6 năm 201508:32
Applicationassociationsdialog.aspxkhông áp dụng3.519 người16 tháng 6 năm 201508:32
Applicationassociationsview.ascxkhông áp dụng4,37916 tháng 6 năm 201508:32
Applicationcreated.aspxkhông áp dụng4,10616 tháng 6 năm 201508:32
Applicationpoolsection.ascxkhông áp dụng8,66816 tháng 6 năm 201508:32
Applications.aspxkhông áp dụng3,72416 tháng 6 năm 201508:32
Applicationv4.Masterkhông áp dụng20,55316 tháng 6 năm 201508:32
Appmng.SQLkhông áp dụng289,21916 tháng 6 năm 201508:32
Appmng.SVCkhông áp dụng37516 tháng 6 năm 201508:31
Appmngup.SQLkhông áp dụng282,96616 tháng 6 năm 201508:32
Appprincipals.aspxkhông áp dụng5,67816 tháng 6 năm 201508:32
Appredirect.aspxkhông áp dụng4,57016 tháng 6 năm 201508:32
Appregnew.aspxkhông áp dụng11,19816 tháng 6 năm 201508:32
Apprequest.aspxkhông áp dụng6,87616 tháng 6 năm 201508:32
Approve.aspxkhông áp dụng8,99116 tháng 6 năm 201508:32
Apps.aspxkhông áp dụng3,70816 tháng 6 năm 201508:32
Appsourceredirect.aspxkhông áp dụng3,06116 tháng 6 năm 201508:32
Appsts.SVCkhông áp dụng45216 tháng 6 năm 201508:32
Appwebproxy.aspxkhông áp dụng2,05916 tháng 6 năm 201508:32
Appwpresweb.configkhông áp dụng1.210 người16 tháng 6 năm 201508:31
Archive.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Aspxform.aspxkhông áp dụng5,39616 tháng 6 năm 201508:32
Associatedgroups.aspxkhông áp dụng4,79516 tháng 6 năm 201508:32
Assocwrkfl.aspxkhông áp dụng4,65516 tháng 6 năm 201508:31
Attachfile.aspxkhông áp dụng6,54116 tháng 6 năm 201508:32
Authenticate.aspxkhông áp dụng1.068 người16 tháng 6 năm 201508:32
Authentication.asmxkhông áp dụng9616 tháng 6 năm 201508:32
Authentication.aspxkhông áp dụng13,82816 tháng 6 năm 201508:32
Authenticationdisco.aspxkhông áp dụng1.30116 tháng 6 năm 201508:32
Authenticationproviders.aspxkhông áp dụng4,93916 tháng 6 năm 201508:32
Authenticationwsdl.aspxkhông áp dụng5,96816 tháng 6 năm 201508:32
Author.dll15.0.4454.100018,52816 tháng 6 năm 201508:32
Autofill.Debug.jskhông áp dụng18,40416 tháng 6 năm 201508:31
Autofill.jskhông áp dụng10,32216 tháng 6 năm 201508:31
Autohostedlicensingtemplates.Debug.jskhông áp dụng20,57616 tháng 6 năm 201508:31
Autohostedlicensingtemplates.jskhông áp dụng8,62316 tháng 6 năm 201508:31
Avadmin.aspxkhông áp dụng9,65316 tháng 6 năm 201508:32
Availableworkflow.aspxkhông áp dụng7,96616 tháng 6 năm 201508:31
Avreport.aspxkhông áp dụng11,89816 tháng 6 năm 201508:32
Backlinks.aspxkhông áp dụng4,06916 tháng 6 năm 201508:32
Backup.aspxkhông áp dụng15,38916 tháng 6 năm 201508:32
Backuphistory.aspxkhông áp dụng20,57716 tháng 6 năm 201508:32
Backups.aspxkhông áp dụng3,71416 tháng 6 năm 201508:32
Backupsettings.aspxkhông áp dụng8,68916 tháng 6 năm 201508:32
Backupstatus.aspxkhông áp dụng10,64316 tháng 6 năm 201508:32
BDC.SQLkhông áp dụng558,44616 tháng 6 năm 201508:32
Bdcadminservice.SVCkhông áp dụng33216 tháng 6 năm 201508:32
Bdcapplications.aspxkhông áp dụng14,41516 tháng 6 năm 201508:32
Bdcfinderconfigurator.ascxkhông áp dụng3,30916 tháng 6 năm 201508:32
Bdclobsettings.aspxkhông áp dụng7,03716 tháng 6 năm 201508:32
Bdcremoteexecutionservice.SVCkhông áp dụng19716 tháng 6 năm 201508:32
Bdcresolverpickerservice.SVCkhông áp dụng40216 tháng 6 năm 201508:32
Bdcservice.SVCkhông áp dụng38316 tháng 6 năm 201508:31
Bform.Debug.jskhông áp dụng459,59016 tháng 6 năm 201508:31
Bform.jskhông áp dụng258,50816 tháng 6 năm 201508:31
Blank.Debug.jskhông áp dụng16416 tháng 6 năm 201508:31
Blank.jskhông áp dụng11916 tháng 6 năm 201508:31
Blockedfiletype.aspxkhông áp dụng4.04516 tháng 6 năm 201508:32
Blogadmin.DWPkhông áp dụng46816 tháng 6 năm 201508:31
Blogarchives.DWPkhông áp dụng46216 tháng 6 năm 201508:31
Bloghome.aspxkhông áp dụng3,21016 tháng 6 năm 201508:32
Blognotifications.WebPartkhông áp dụng88316 tháng 6 năm 201508:31
Blueprintmtpro.EOTkhông áp dụng24,73415 tháng 6 năm 201518:57
Blueprintmtpro.SVGkhông áp dụng105,25615 tháng 6 năm 201518:57
Blueprintmtpro.TTFkhông áp dụng49,46815 tháng 6 năm 201518:57
Blueprintmtpro.woffkhông áp dụng31,72415 tháng 6 năm 201518:57
Bpcf.aspxkhông áp dụng14,88316 tháng 6 năm 201508:32
Bpstd.Debug.jskhông áp dụng7,63716 tháng 6 năm 201508:31
Bpstd.jskhông áp dụng4,35616 tháng 6 năm 201508:31
Browserceipsection.ascxkhông áp dụng2,77616 tháng 6 năm 201508:32
Businessdatafieldeditor.ascxkhông áp dụng4,21616 tháng 6 năm 201508:32
Businessdatasynchronizer.aspxkhông áp dụng3,83616 tháng 6 năm 201508:32
Buttonsection.ascxkhông áp dụng3,83616 tháng 6 năm 201508:32
Byauthor.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Bycategory.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Ca_allapplicensesmanagement.aspxkhông áp dụng8,26716 tháng 6 năm 201508:32
Ca_specificapplicensemanagement.aspxkhông áp dụng29,34416 tháng 6 năm 201508:32
Calendar.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Calendarservice.ashxkhông áp dụng20516 tháng 6 năm 201508:32
Calibri.EOTkhông áp dụng167,78815 tháng 6 năm 201518:57
Calibri.SVGkhông áp dụng365,29215 tháng 6 năm 201518:57
Calibri.TTFkhông áp dụng350,12415 tháng 6 năm 201518:57
Calibri.woffkhông áp dụng184,15615 tháng 6 năm 201518:57
Callout.Debug.jskhông áp dụng84,76216 tháng 6 năm 201508:31
Callout.jskhông áp dụng26,52616 tháng 6 năm 201508:31
Calltrackmark.aspxkhông áp dụng21116 tháng 6 năm 201508:32
Calview.gifkhông áp dụng1,61515 tháng 6 năm 201518:57
Category.aspxkhông áp dụng2,64916 tháng 6 năm 201508:31
Cellstorage.https.SVCkhông áp dụng20516 tháng 6 năm 201508:32
Cellstorage.SVCkhông áp dụng20016 tháng 6 năm 201508:32
Centurygothic.EOTkhông áp dụng60,60015 tháng 6 năm 201518:57
Centurygothic.SVGkhông áp dụng165,96115 tháng 6 năm 201518:57
Centurygothic.TTFkhông áp dụng124,58415 tháng 6 năm 201518:57
Centurygothic.woffkhông áp dụng79,73215 tháng 6 năm 201518:57
Certificatesettingsection.ascxkhông áp dụng10.758 người16 tháng 6 năm 201508:32
Changecontenttypeoptionalsettings.aspxkhông áp dụng8,55016 tháng 6 năm 201508:32
Changecontenttypeorder.aspxkhông áp dụng7,81616 tháng 6 năm 201508:32
Changefieldorder.aspxkhông áp dụng7.536 người16 tháng 6 năm 201508:32
CheckIN.aspxkhông áp dụng16.116 người16 tháng 6 năm 201508:32
Checknames.gifkhông áp dụng90815 tháng 6 năm 201518:57
Chkperm.aspxkhông áp dụng10,49816 tháng 6 năm 201508:32
Choicebuttonfieldtemplate.Debug.jskhông áp dụng5,78216 tháng 6 năm 201508:31
Choicebuttonfieldtemplate.jskhông áp dụng2,38816 tháng 6 năm 201508:31
Circulationconfirm.aspxkhông áp dụng21616 tháng 6 năm 201508:32
Client.configkhông áp dụng1.437 người16 tháng 6 năm 201508:31
Client.configkhông áp dụng2,12516 tháng 6 năm 201508:31
Client.configkhông áp dụng2.159 người16 tháng 6 năm 201508:31
Client.configkhông áp dụng2,36916 tháng 6 năm 201508:32
Client.configkhông áp dụng3,44816 tháng 6 năm 201508:32
Client.configkhông áp dụng98216 tháng 6 năm 201508:32
Client.SVCkhông áp dụng40216 tháng 6 năm 201508:31
Clientforms.Debug.jskhông áp dụng151,32516 tháng 6 năm 201508:31
Clientforms.jskhông áp dụng76,43816 tháng 6 năm 201508:31
Clientpeoplepicker.Debug.jskhông áp dụng76,30816 tháng 6 năm 201508:31
Clientpeoplepicker.jskhông áp dụng40,74216 tháng 6 năm 201508:31
Clientrenderer.Debug.jskhông áp dụng23.510 người16 tháng 6 năm 201508:31
Clientrenderer.jskhông áp dụng9,80516 tháng 6 năm 201508:31
Clienttemplates.Debug.jskhông áp dụng288,96016 tháng 6 năm 201508:31
Clienttemplates.jskhông áp dụng147,46216 tháng 6 năm 201508:31
Closeconnection.aspxkhông áp dụng1.86616 tháng 6 năm 201508:32
Cloudweb.configkhông áp dụng63,06916 tháng 6 năm 201508:31
Cntdbadm.aspxkhông áp dụng6,04216 tháng 6 năm 201508:32
Commandui.ashxkhông áp dụng20316 tháng 6 năm 201508:32
Commonvalidation.Debug.jskhông áp dụng5,37616 tháng 6 năm 201508:31
Commonvalidation.jskhông áp dụng3,36916 tháng 6 năm 201508:31
Compat.Browserkhông áp dụng14,78116 tháng 6 năm 201508:31
Configdb.SQLkhông áp dụng187,58016 tháng 6 năm 201508:32
Configssc.aspxkhông áp dụng21,65316 tháng 6 năm 201508:32
Configup.SQLkhông áp dụng48,48616 tháng 6 năm 201508:32
Configupddl.SQLkhông áp dụng13116 tháng 6 năm 201508:32
Configurationwizards.aspxkhông áp dụng3,74016 tháng 6 năm 201508:32
Configureappsettings.aspxkhông áp dụng7,24616 tháng 6 năm 201508:32
Confirmation.aspxkhông áp dụng1,21116 tháng 6 năm 201508:32
Confirmsiteupgrade.aspxkhông áp dụng3,71216 tháng 6 năm 201508:32
Confirmsiteupgrade.aspxkhông áp dụng3,71516 tháng 6 năm 201508:32
Conngps.aspxkhông áp dụng8,36616 tháng 6 năm 201508:32
Containerpicker.aspxkhông áp dụng44316 tháng 6 năm 201508:32
Contentdatabasesection.ascxkhông áp dụng7,96416 tháng 6 năm 201508:32
Control_searchresults.jskhông áp dụng32,06916 tháng 6 năm 201508:31
Copy.asmxkhông áp dụng8616 tháng 6 năm 201508:32
Copy.aspxkhông áp dụng15,50916 tháng 6 năm 201508:32
Copydisco.aspxkhông áp dụng1.281 người16 tháng 6 năm 201508:32
Copyresults.aspxkhông áp dụng10,33716 tháng 6 năm 201508:32
Copyrole.aspxkhông áp dụng68,50916 tháng 6 năm 201508:32
Copyutil.aspxkhông áp dụng2,33316 tháng 6 năm 201508:32
Copywsdl.aspxkhông áp dụng11,26716 tháng 6 năm 201508:32
Corbel.EOTkhông áp dụng96,45315 tháng 6 năm 201518:57
Corbel.SVGkhông áp dụng185,94715 tháng 6 năm 201518:57
Corbel.TTFkhông áp dụng200,31615 tháng 6 năm 201518:57
Corbel.woffkhông áp dụng106,18415 tháng 6 năm 201518:57
Core.Debug.jskhông áp dụng634,77216 tháng 6 năm 201508:31
Core.jskhông áp dụng330,91916 tháng 6 năm 201508:31
Core.resxkhông áp dụng490,00516 tháng 6 năm 201508:32
Corefixup.CSSkhông áp dụng46916 tháng 6 năm 201508:32
Create.aspxkhông áp dụng33,25716 tháng 6 năm 201508:32
Create.aspxkhông áp dụng33,73116 tháng 6 năm 201508:32
Createadaccount.aspxkhông áp dụng7,23316 tháng 6 năm 201508:32
Createcorporatecatalog.aspxkhông áp dụng17,99716 tháng 6 năm 201508:32
Createdls.aspxkhông áp dụng2,73116 tháng 6 năm 201508:32
Createexternalurl.aspxkhông áp dụng4,18216 tháng 6 năm 201508:32
Createlistpickerpage.aspxkhông áp dụng4,80916 tháng 6 năm 201508:32
Createnewdocument.aspxkhông áp dụng5,02116 tháng 6 năm 201508:32
Createsite.aspxkhông áp dụng16,88716 tháng 6 năm 201508:32
Createv4pageslib.aspxkhông áp dụng3.584 người16 tháng 6 năm 201508:32
Createwebpage.aspxkhông áp dụng10,70416 tháng 6 năm 201508:32
Createws.aspxkhông áp dụng5,07816 tháng 6 năm 201508:32
Csisrv.dll15.0.4725.10001,404,60816 tháng 6 năm 201508:31
Csisrvexe.exe15.0.4709.1000196,80816 tháng 6 năm 201508:31
CTP.Debug.jskhông áp dụng7,40616 tháng 6 năm 201508:31
CTP.jskhông áp dụng3,93416 tháng 6 năm 201508:31
Ctypedit.aspxkhông áp dụng10,80816 tháng 6 năm 201508:32
Ctypenew.aspxkhông áp dụng11.913 người16 tháng 6 năm 201508:32
Cui.Debug.jskhông áp dụng645,78716 tháng 6 năm 201508:31
Cui.jskhông áp dụng361,87916 tháng 6 năm 201508:31
Cvtp.Debug.jskhông áp dụng4,52916 tháng 6 năm 201508:31
Cvtp.jskhông áp dụng2.412 người16 tháng 6 năm 201508:31
Databasestatus.aspxkhông áp dụng5,02316 tháng 6 năm 201508:32
Date.aspxkhông áp dụng2,64316 tháng 6 năm 201508:31
DatePicker.Debug.jskhông áp dụng30,84816 tháng 6 năm 201508:32
DatePicker.Debug.jskhông áp dụng48,23616 tháng 6 năm 201508:31
DatePicker.jskhông áp dụng20,41316 tháng 6 năm 201508:32
DatePicker.jskhông áp dụng26,87216 tháng 6 năm 201508:31
Deactivatefeature.aspxkhông áp dụng3,18416 tháng 6 năm 201508:32
Deactivatefeature.aspxkhông áp dụng4.240 người16 tháng 6 năm 201508:32
Deactivatefeature.aspxkhông áp dụng4,42416 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng1.16816 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng1.27016 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng1.513 người16 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng1,86516 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng2,68216 tháng 6 năm 201508:31
Default.aspxkhông áp dụng2,78816 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng3,45816 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng3,88216 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng4,02616 tháng 6 năm 201508:31
Default.aspxkhông áp dụng4,02616 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng4,10216 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng5,23016 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng52216 tháng 6 năm 201508:32
Default.aspxkhông áp dụng53016 tháng 6 năm 201508:32
Default.Masterkhông áp dụng26,29216 tháng 6 năm 201508:32
Default.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Default.spfontkhông áp dụng13,97616 tháng 6 năm 201508:32
Defaultcontentdb.aspxkhông áp dụng6,45516 tháng 6 năm 201508:32
Defaultcss.ashxkhông áp dụng19316 tháng 6 năm 201508:32
Defaultdws.aspxkhông áp dụng4,37616 tháng 6 năm 201508:32
Defaulttemplates.ascxkhông áp dụng170,27116 tháng 6 năm 201508:32
Defaulttemplates.ascxkhông áp dụng176,83216 tháng 6 năm 201508:32
Definelocation.aspxkhông áp dụng4.00216 tháng 6 năm 201508:32
Delete.aspxkhông áp dụng2.298 người16 tháng 6 năm 201508:32
Deletedls.aspxkhông áp dụng2,73116 tháng 6 năm 201508:32
Deletemu.aspxkhông áp dụng18816 tháng 6 năm 201508:32
Deletesiteconfig.aspxkhông áp dụng12,27916 tháng 6 năm 201508:32
Deleteweb.aspxkhông áp dụng8,06216 tháng 6 năm 201508:32
Deletewebapplication.aspxkhông áp dụng6,61916 tháng 6 năm 201508:32
Delsite.aspxkhông áp dụng7,26716 tháng 6 năm 201508:32
Deploysolution.aspxkhông áp dụng10,12216 tháng 6 năm 201508:32
Deploytsapp.aspxkhông áp dụng15,80016 tháng 6 năm 201508:32
Designbuilder.aspxkhông áp dụng6,68316 tháng 6 năm 201508:32
Designdata.ashxkhông áp dụng20816 tháng 6 năm 201508:32
Designgallery.aspxkhông áp dụng3,47516 tháng 6 năm 201508:32
Designgallery.Debug.jskhông áp dụng46,22316 tháng 6 năm 201508:31
Designgallery.jskhông áp dụng28,55016 tháng 6 năm 201508:31
Designmodeconsole.ascxkhông áp dụng2,32916 tháng 6 năm 201508:32
Designpreview.aspxkhông áp dụng5,61516 tháng 6 năm 201508:32
Devdash.aspxkhông áp dụng2,35716 tháng 6 năm 201508:32
Devdash.Debug.jskhông áp dụng86,00416 tháng 6 năm 201508:31
Devdash.jskhông áp dụng36,36616 tháng 6 năm 201508:31
Diagnostics.asmxkhông áp dụng10316 tháng 6 năm 201508:32
Diagnostics.SQLkhông áp dụng19.977 người16 tháng 6 năm 201508:32
Diagnosticsdata.SVCkhông áp dụng39116 tháng 6 năm 201508:31
Diagnosticsdisco.aspxkhông áp dụng1.329 người16 tháng 6 năm 201508:32
Diagnosticswsdl.aspxkhông áp dụng4,67716 tháng 6 năm 201508:32
Dialog.Masterkhông áp dụng12,64616 tháng 6 năm 201508:32
Discbar.aspxkhông áp dụng2,44816 tháng 6 năm 201508:32
Dispform.aspxkhông áp dụng13,78616 tháng 6 năm 201508:32
Dispform.aspxkhông áp dụng14,31116 tháng 6 năm 201508:32
Dispform.aspxkhông áp dụng2,42816 tháng 6 năm 201508:32
Dispform.aspxkhông áp dụng4,19016 tháng 6 năm 201508:32
Dispform.aspxkhông áp dụng4,73516 tháng 6 năm 201508:32
Displaypreview.ascxkhông áp dụng5,49116 tháng 6 năm 201508:32
Disppost.aspxkhông áp dụng3,23416 tháng 6 năm 201508:32
Dispsr.aspxkhông áp dụng2.702 người16 tháng 6 năm 201508:32
Dladvopt.aspxkhông áp dụng19,44616 tháng 6 năm 201508:32
Dlgframe.CSSkhông áp dụng2,52816 tháng 6 năm 201508:32
Dmscmd.aspxkhông áp dụng5,59316 tháng 6 năm 201508:32
Doctrancustomizeadmin.aspxkhông áp dụng7,78916 tháng 6 năm 201508:32
Doctrans.aspxkhông áp dụng11,46516 tháng 6 năm 201508:32
Doctransadmin.aspxkhông áp dụng7,79716 tháng 6 năm 201508:32
Documentsharing.SVCkhông áp dụng33116 tháng 6 năm 201508:32
Download.aspxkhông áp dụng15516 tháng 6 năm 201508:32
Downloadexternaldata.aspxkhông áp dụng87016 tháng 6 năm 201508:32
DragDrop.Debug.jskhông áp dụng160,16416 tháng 6 năm 201508:31
DragDrop.jskhông áp dụng85,25716 tháng 6 năm 201508:31
Dspsettings.aspxkhông áp dụng14,86316 tháng 6 năm 201508:32
Dspsts.asmxkhông áp dụng17916 tháng 6 năm 201508:32
Dspstsdisco.aspxkhông áp dụng1.28916 tháng 6 năm 201508:32
Dspstswsdl.aspxkhông áp dụng10,96616 tháng 6 năm 201508:32
DWS.asmxkhông áp dụng8516 tháng 6 năm 201508:32
DWS.aspxkhông áp dụng4,36816 tháng 6 năm 201508:32
Dwsdisco.aspxkhông áp dụng1.28716 tháng 6 năm 201508:32
Dwswsdl.aspxkhông áp dụng20,22316 tháng 6 năm 201508:32
Editaccount.aspxkhông áp dụng18,30516 tháng 6 năm 201508:32
Editbdcaction.aspxkhông áp dụng12,66116 tháng 6 năm 201508:32
Editcategory.aspxkhông áp dụng4,16716 tháng 6 năm 201508:31
Editcomment.aspxkhông áp dụng4,16716 tháng 6 năm 201508:31
Editcopyinformation.aspxkhông áp dụng12,73116 tháng 6 năm 201508:32
Editform.aspxkhông áp dụng4,16716 tháng 6 năm 201508:32
Editform.aspxkhông áp dụng4,39316 tháng 6 năm 201508:32
Editform.aspxkhông áp dụng4,79816 tháng 6 năm 201508:32
Editgrp.aspxkhông áp dụng19,00516 tháng 6 năm 201508:32
Editincomingurl.aspxkhông áp dụng4,68316 tháng 6 năm 201508:32
Editindex.aspxkhông áp dụng7,13316 tháng 6 năm 201508:32
Editnav.aspxkhông áp dụng6,29816 tháng 6 năm 201508:32
Editoutboundurls.aspxkhông áp dụng7,20116 tháng 6 năm 201508:32
EditPost.aspxkhông áp dụng4,16716 tháng 6 năm 201508:31
Editpreview.ascxkhông áp dụng6,21916 tháng 6 năm 201508:32
Editprms.aspxkhông áp dụng5,37116 tháng 6 năm 201508:32
Editrole.aspxkhông áp dụng69,29616 tháng 6 năm 201508:32
Editsr.aspxkhông áp dụng2,57416 tháng 6 năm 201508:32
Emaildetails.aspxkhông áp dụng5,36816 tháng 6 năm 201508:32
Emailsettings.aspxkhông áp dụng25,98016 tháng 6 năm 201508:32
Entityeditor.Debug.jskhông áp dụng59,26016 tháng 6 năm 201508:32
Entityeditor.Debug.jskhông áp dụng73,21216 tháng 6 năm 201508:31
Entityeditor.jskhông áp dụng38,00216 tháng 6 năm 201508:32
Entityeditor.jskhông áp dụng38,53716 tháng 6 năm 201508:31
Error.aspxkhông áp dụng5,01116 tháng 6 năm 201508:32
Errorv15.Masterkhông áp dụng3,48216 tháng 6 năm 201508:32
Evaluatesiteupgrade.aspxkhông áp dụng5,38616 tháng 6 năm 201508:32
Evaluatesiteupgrade.aspxkhông áp dụng5,39516 tháng 6 năm 201508:32
Excelrest.aspxkhông áp dụng20216 tháng 6 năm 201508:32
Exportbdcapplication.aspxkhông áp dụng8,04316 tháng 6 năm 201508:32
Exporttranslations.aspxkhông áp dụng7,90716 tháng 6 năm 201508:32
Exportwp.aspxkhông áp dụng49816 tháng 6 năm 201508:32
Expurlwp.aspxkhông áp dụng24316 tháng 6 năm 201508:32
Extendvs.aspxkhông áp dụng7,11316 tháng 6 năm 201508:32
Extendvsoption.aspxkhông áp dụng5,07716 tháng 6 năm 201508:32
Extendwebfarm.aspxkhông áp dụng5,27616 tháng 6 năm 201508:32
Farmconfigjoinintro.aspxkhông áp dụng8,35416 tháng 6 năm 201508:32
Farmcredentialmanagement.aspxkhông áp dụng7,54116 tháng 6 năm 201508:32
Farmservers.aspxkhông áp dụng4,91016 tháng 6 năm 201508:32
Favicon.icokhông áp dụng7,88616 tháng 6 năm 201522:11
Featureactivator.ascxkhông áp dụng2,40316 tháng 6 năm 201508:32
Featureactivatoritem.ascxkhông áp dụng2.20916 tháng 6 năm 201508:32
Featuredependees.ascxkhông áp dụng2.172 người16 tháng 6 năm 201508:32
Filepreview.Debug.jskhông áp dụng18,85116 tháng 6 năm 201508:31
Filepreview.jskhông áp dụng10,16616 tháng 6 năm 201508:31
Filter.aspxkhông áp dụng1.67916 tháng 6 năm 201508:32
Filter.aspxkhông áp dụng1.79316 tháng 6 năm 201508:32
Filter_default.jskhông áp dụng21,01416 tháng 6 năm 201508:31
Fldedit.aspxkhông áp dụng208,27116 tháng 6 năm 201508:32
Fldeditex.aspxkhông áp dụng24,85816 tháng 6 năm 201508:32
Fldnew.aspxkhông áp dụng203,18216 tháng 6 năm 201508:32
Fldnewex.aspxkhông áp dụng25,04716 tháng 6 năm 201508:32
Fldpick.aspxkhông áp dụng9,86916 tháng 6 năm 201508:32
Folder.gifkhông áp dụng7316 tháng 6 năm 201522:11
Foldhyperlink.ascxkhông áp dụng1.034 người16 tháng 6 năm 201508:32
Foldhyperlink.Debug.jskhông áp dụng3.36016 tháng 6 năm 201508:31
Foldhyperlink.jskhông áp dụng1,54416 tháng 6 năm 201508:31
Fontscheme001.spfontkhông áp dụng15.354 người16 tháng 6 năm 201508:32
Fontscheme002.spfontkhông áp dụng13,54516 tháng 6 năm 201508:32
Fontscheme003.spfontkhông áp dụng15,46116 tháng 6 năm 201508:32
Fontscheme004.spfontkhông áp dụng15,88416 tháng 6 năm 201508:32
Fontscheme005.spfontkhông áp dụng16,06516 tháng 6 năm 201508:32
Fontscheme006.spfontkhông áp dụng14,20916 tháng 6 năm 201508:32
Fontscheme007.spfontkhông áp dụng15.880 người16 tháng 6 năm 201508:32
Form.aspxkhông áp dụng4,06516 tháng 6 năm 201508:32
Form.Debug.jskhông áp dụng240,47816 tháng 6 năm 201508:31
Form.jskhông áp dụng128,68816 tháng 6 năm 201508:31
Formedt.aspxkhông áp dụng21,54316 tháng 6 năm 201508:32
Forms.asmxkhông áp dụng8716 tháng 6 năm 201508:32
Formsdisco.aspxkhông áp dụng1,28316 tháng 6 năm 201508:32
Formswsdl.aspxkhông áp dụng5.64416 tháng 6 năm 201508:32
Ganttapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng6.81216 tháng 6 năm 201508:31
Ganttscript.Debug.jskhông áp dụng8.826 người16 tháng 6 năm 201508:31
Ganttscript.jskhông áp dụng4,78716 tháng 6 năm 201508:31
Ganttsharedapi.Generated.Debug.jskhông áp dụng4,61716 tháng 6 năm 201508:31
Ganttview.gifkhông áp dụng1,62515 tháng 6 năm 201518:57
Gbwdefaulttemplates.ascxkhông áp dụng57,07116 tháng 6 năm 201508:32
Gbwmobiledefaulttemplates.ascxkhông áp dụng13.722 người16 tháng 6 năm 201508:32
Gear.aspxkhông áp dụng3,25516 tháng 6 năm 201508:32
Gears_anv4.gifkhông áp dụng87816 tháng 6 năm 201522:11
Generalapplicationsettings.aspxkhông áp dụng3.753 người16 tháng 6 năm 201508:32
Geolocationfieldtemplate.Debug.jskhông áp dụng40,19916 tháng 6 năm 201508:31
Geolocationfieldtemplate.jskhông áp dụng14,90016 tháng 6 năm 201508:31
Gettingstarted.aspxkhông áp dụng2,90416 tháng 6 năm 201508:31
Gettingstarted.WebPartkhông áp dụng83416 tháng 6 năm 201508:31
Gettingstartedwithappcatalogsite.WebPartkhông áp dụng91516 tháng 6 năm 201508:31
Globalemailconfig.aspxkhông áp dụng8,56016 tháng 6 năm 201508:32
Globalxmsconfig.aspxkhông áp dụng8,40716 tháng 6 năm 201508:32
Grid.gifkhông áp dụng1.610 người15 tháng 6 năm 201518:57
Group_content.jskhông áp dụng2.159 người16 tháng 6 năm 201508:31
Group_default.jskhông áp dụng6,61616 tháng 6 năm 201508:31
Groupboard.Debug.jskhông áp dụng15,63016 tháng 6 năm 201508:31
Groupboard.jskhông áp dụng9.08816 tháng 6 năm 201508:31
Groupboardredirect.aspxkhông áp dụng21616 tháng 6 năm 201508:32
Groupeditempicker.Debug.jskhông áp dụng20,30216 tháng 6 năm 201508:31
Groupeditempicker.jskhông áp dụng11,63016 tháng 6 năm 201508:31
Groups.aspxkhông áp dụng9,60016 tháng 6 năm 201508:32
Guestaccess.aspxkhông áp dụng15816 tháng 6 năm 201508:32
Healthreport.aspxkhông áp dụng6,26516 tháng 6 năm 201508:32
Help.aspxkhông áp dụng6.80316 tháng 6 năm 201508:32
Helpcontent.aspxkhông áp dụng69016 tháng 6 năm 201508:32
Helppagetopnavbar.ascxkhông áp dụng12,28616 tháng 6 năm 201508:32
Helpsearch.aspxkhông áp dụng1,47316 tháng 6 năm 201508:32
Helpsettings.aspxkhông áp dụng6,29816 tháng 6 năm 201508:32
Hierarchytaskslist.Debug.jskhông áp dụng58,39016 tháng 6 năm 201508:31
Hierarchytaskslist.jskhông áp dụng19,13616 tháng 6 năm 201508:31
Hierarchytasksservice.ashxkhông áp dụng21116 tháng 6 năm 201508:32
Hig_progcircle_loading24.gifkhông áp dụng87816 tháng 6 năm 201522:11
Htmledit.aspxkhông áp dụng13,12816 tháng 6 năm 201508:32
Htmlfieldsecurity.aspxkhông áp dụng12,54516 tháng 6 năm 201508:32
Htmltransadmin.aspxkhông áp dụng10,14116 tháng 6 năm 201508:32
Htmltranslate.aspxkhông áp dụng86216 tháng 6 năm 201508:32
Htmltrredir.aspxkhông áp dụng6,38816 tháng 6 năm 201508:32
Htmltrverify.aspxkhông áp dụng6,67416 tháng 6 năm 201508:32
Icaccdb.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:56
Icaccde.gifkhông áp dụng22215 tháng 6 năm 201518:57
Icbmp.gifkhông áp dụng35515 tháng 6 năm 201518:56
Icdoc.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:56
Icdocm.gifkhông áp dụng23615 tháng 6 năm 201518:57
Icdocset.gifkhông áp dụng22115 tháng 6 năm 201518:56
Icdocx.gifkhông áp dụng22415 tháng 6 năm 201518:57
Icdot.gifkhông áp dụng22315 tháng 6 năm 201518:56
Icdotm.gifkhông áp dụng23515 tháng 6 năm 201518:57
Icdotx.gifkhông áp dụng22115 tháng 6 năm 201518:57
Icgen.gifkhông áp dụng9016 tháng 6 năm 201522:11
Icgif.gifkhông áp dụng22015 tháng 6 năm 201518:56
Ichtmdoc.gifkhông áp dụng22915 tháng 6 năm 201518:56
Ichtmppt.gifkhông áp dụng22715 tháng 6 năm 201518:56
Ichtmpub.gifkhông áp dụng22715 tháng 6 năm 201518:56
Ichtmxls.gifkhông áp dụng23915 tháng 6 năm 201518:56
Icinfopathgeneric.gifkhông áp dụng21615 tháng 6 năm 201518:57
Icjfif.gifkhông áp dụng21415 tháng 6 năm 201518:56
Icjpe.gifkhông áp dụng21415 tháng 6 năm 201518:56
Icjpeg.gifkhông áp dụng21415 tháng 6 năm 201518:56
Icjpg.gifkhông áp dụng21415 tháng 6 năm 201518:56
Icmhtpub.gifkhông áp dụng22515 tháng 6 năm 201518:57
Icmpd.gifkhông áp dụng21815 tháng 6 năm 201518:56
Icmpp.gifkhông áp dụng22215 tháng 6 năm 201518:56
Icmpt.gifkhông áp dụng22115 tháng 6 năm 201518:56
Icodp.gifkhông áp dụng35415 tháng 6 năm 201518:57
Icods.gifkhông áp dụng36915 tháng 6 năm 201518:57
Icodt.gifkhông áp dụng35815 tháng 6 năm 201518:57
Icone.gifkhông áp dụng21515 tháng 6 năm 201518:56
Iconp.gifkhông áp dụng22315 tháng 6 năm 201518:57
Icont.gifkhông áp dụng21615 tháng 6 năm 201518:57
Icpng.gifkhông áp dụng34915 tháng 6 năm 201518:56
Icpot.gifkhông áp dụng16415 tháng 6 năm 201518:56
Icpotm.gifkhông áp dụng23315 tháng 6 năm 201518:57
Icpotx.gifkhông áp dụng22015 tháng 6 năm 201518:57
Icppt.gifkhông áp dụng16815 tháng 6 năm 201518:56
Icpptm.gifkhông áp dụng23615 tháng 6 năm 201518:57
Icpptx.gifkhông áp dụng22215 tháng 6 năm 201518:57
Icpub.gifkhông áp dụng22115 tháng 6 năm 201518:56
Ictif.gifkhông áp dụng35515 tháng 6 năm 201518:56
Ictiff.gifkhông áp dụng35515 tháng 6 năm 201518:56
Icvdw.gifkhông áp dụng21915 tháng 6 năm 201518:56
Icvdx.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:56
Icvidset.gifkhông áp dụng9215 tháng 6 năm 201518:56
Icvisiogeneric.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:57
Icvsd.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:56
Icvsdm.gifkhông áp dụng1.29016 tháng 6 năm 201508:32
Icvsdm.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:56
Icvsdx.gifkhông áp dụng1.288 người16 tháng 6 năm 201508:32
Icvsdx.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:56
Icvsl.gifkhông áp dụng21115 tháng 6 năm 201518:56
Icvss.gifkhông áp dụng16315 tháng 6 năm 201518:56
Icvssm.gifkhông áp dụng16315 tháng 6 năm 201518:56
Icvssx.gifkhông áp dụng16315 tháng 6 năm 201518:56
Icvst.gifkhông áp dụng22815 tháng 6 năm 201518:56
Icvstm.gifkhông áp dụng22815 tháng 6 năm 201518:56
Icvstx.gifkhông áp dụng22815 tháng 6 năm 201518:56
Icvsx.gifkhông áp dụng16315 tháng 6 năm 201518:56
Icvtx.gifkhông áp dụng22815 tháng 6 năm 201518:56
Icxddoc.gifkhông áp dụng22015 tháng 6 năm 201518:56
Icxls.gifkhông áp dụng23615 tháng 6 năm 201518:56
Icxlsb.gifkhông áp dụng23715 tháng 6 năm 201518:57
Icxlsm.gifkhông áp dụng35215 tháng 6 năm 201518:57
Icxlsx.gifkhông áp dụng23615 tháng 6 năm 201518:57
Icxlt.gifkhông áp dụng22915 tháng 6 năm 201518:56
Icxltm.gifkhông áp dụng35215 tháng 6 năm 201518:57
Icxltx.gifkhông áp dụng23115 tháng 6 năm 201518:57
Icxsn.gifkhông áp dụng21415 tháng 6 năm 201518:57
Identityprovidersettingsection.ascxkhông áp dụng16,00716 tháng 6 năm 201508:32
Ie50up.Debug.jskhông áp dụng152,25516 tháng 6 năm 201508:31
Ie50up.jskhông áp dụng80,55116 tháng 6 năm 201508:31
Ie55up.Debug.jskhông áp dụng151,44916 tháng 6 năm 201508:31
Ie55up.jskhông áp dụng80,01216 tháng 6 năm 201508:31
IFrame.aspxkhông áp dụng1.494 người16 tháng 6 năm 201508:32
IFrame.aspxkhông áp dụng2,02916 tháng 6 năm 201508:32
Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascxkhông áp dụng8,77216 tháng 6 năm 201508:32
Iiswebsitesection.ascxkhông áp dụng14,96416 tháng 6 năm 201508:32
Imaging.asmxkhông áp dụng8916 tháng 6 năm 201508:32
Imagingdisco.aspxkhông áp dụng1.295 người16 tháng 6 năm 201508:32
Imagingwsdl.aspxkhông áp dụng24,22716 tháng 6 năm 201508:32
Imglib.Debug.jskhông áp dụng85,02416 tháng 6 năm 201508:31
Imglib.jskhông áp dụng50,44516 tháng 6 năm 201508:31
Impact.EOTkhông áp dụng56,55015 tháng 6 năm 201518:57
Impact.SVGkhông áp dụng162,60715 tháng 6 năm 201518:57
Impact.TTFkhông áp dụng129,01215 tháng 6 năm 201518:57
Impact.woffkhông áp dụng76,99215 tháng 6 năm 201518:57
Importtranslations.aspxkhông áp dụng5.80016 tháng 6 năm 201508:32
Incomingemail.aspxkhông áp dụng22,30016 tháng 6 năm 201508:32
Indexedcolumns.aspxkhông áp dụng5,42416 tháng 6 năm 201508:32
Indxcol.aspxkhông áp dụng10,38516 tháng 6 năm 201508:32
Infopage.aspxkhông áp dụng3,78216 tháng 6 năm 201508:32
Init.Debug.jskhông áp dụng283,56516 tháng 6 năm 201508:31
Init.jskhông áp dụng151,66616 tháng 6 năm 201508:31
Inplview.aspxkhông áp dụng2,37816 tháng 6 năm 201508:32
Inplview.Debug.jskhông áp dụng135,83716 tháng 6 năm 201508:31
Inplview.Debug.jskhông áp dụng57,51216 tháng 6 năm 201508:32
Inplview.jskhông áp dụng39,41516 tháng 6 năm 201508:32
Inplview.jskhông áp dụng68,74516 tháng 6 năm 201508:31
Inputformcontrol.ascxkhông áp dụng2.568 người16 tháng 6 năm 201508:32
Inputformsection.ascxkhông áp dụng5,20416 tháng 6 năm 201508:32
Installprojapp.aspxkhông áp dụng5.946 người16 tháng 6 năm 201508:32
IRM.aspxkhông áp dụng23,15116 tháng 6 năm 201508:32
Irmadmin.aspxkhông áp dụng8,83716 tháng 6 năm 201508:32
Irmrept.aspxkhông áp dụng8,43716 tháng 6 năm 201508:32
Itcat.gifkhông áp dụng11516 tháng 6 năm 201522:11
Itcommnt.gifkhông áp dụng18916 tháng 6 năm 201522:11
Itcontct.gifkhông áp dụng20816 tháng 6 năm 201522:11
Item_commonhoverpanel_body.jskhông áp dụng7,77116 tháng 6 năm 201508:31
Item_commonitem_body.jskhông áp dụng8,74216 tháng 6 năm 201508:31
Item_community_hoverpanel.jskhông áp dụng11,08016 tháng 6 năm 201508:31
Item_communityportal.jskhông áp dụng9,22516 tháng 6 năm 201508:31
Item_default_hoverpanel.jskhông áp dụng4,22216 tháng 6 năm 201508:31
Item_microblog.jskhông áp dụng17.108 người16 tháng 6 năm 201508:31
Item_microblog_hoverpanel.jskhông áp dụng17,45716 tháng 6 năm 201508:31
Item_pdf.jskhông áp dụng4,10216 tháng 6 năm 201508:31
Item_site.jskhông áp dụng4,54416 tháng 6 năm 201508:31
Item_site_hoverpanel.jskhông áp dụng7,58216 tháng 6 năm 201508:31
Item_webpage.jskhông áp dụng3,82716 tháng 6 năm 201508:31
Item_webpage_hoverpanel.jskhông áp dụng6,60816 tháng 6 năm 201508:31
Item_word.jskhông áp dụng4.157 người16 tháng 6 năm 201508:31
Itemrwfassoc.aspxkhông áp dụng52,42816 tháng 6 năm 201508:32
Itgbcall.gifkhông áp dụng30816 tháng 6 năm 201522:11
Itgbfaci.gifkhông áp dụng12716 tháng 6 năm 201522:11
Itgbwher.gifkhông áp dụng22216 tháng 6 năm 201522:11
ITP.Debug.jskhông áp dụng12,58616 tháng 6 năm 201508:31
ITP.jskhông áp dụng9,52516 tháng 6 năm 201508:31
Itposts.gifkhông áp dụng8116 tháng 6 năm 201522:11
Ituser.gifkhông áp dụng1,59516 tháng 6 năm 201508:32
Jobedit.aspxkhông áp dụng8,30316 tháng 6 năm 201508:32
Jsapiextensibilitymanager.Debug.jskhông áp dụng20,16316 tháng 6 năm 201508:31
Jsgrid.CSSkhông áp dụng27,20716 tháng 6 năm 201508:32
Jsgrid.Debug.jskhông áp dụng1,159,87516 tháng 6 năm 201508:31
Jsgrid.Debug.jskhông áp dụng785,06816 tháng 6 năm 201508:32
Jsgrid.Gantt.Debug.jskhông áp dụng109,47016 tháng 6 năm 201508:31
Jsgrid.Gantt.jskhông áp dụng41,96216 tháng 6 năm 201508:31
Jsgrid.jskhông áp dụng400,01916 tháng 6 năm 201508:32
Jsgrid.jskhông áp dụng435,14716 tháng 6 năm 201508:31
Jsonmetadata.ashxkhông áp dụng20316 tháng 6 năm 201508:32
Languagepicker.ascxkhông áp dụng5,53616 tháng 6 năm 201508:32
Languagepickercontrol.jskhông áp dụng11,17516 tháng 6 năm 201508:31
Layouts.Masterkhông áp dụng13,24416 tháng 6 năm 201508:32
Layouts.sitemapkhông áp dụng24,33516 tháng 6 năm 201508:32
Layoutslroperationstatus.aspxkhông áp dụng5,00416 tháng 6 năm 201508:32
Layoutsv3.Masterkhông áp dụng13,58716 tháng 6 năm 201508:32
Layoutsweb.configkhông áp dụng2.064 người16 tháng 6 năm 201508:31
Leftnavigation.ascxkhông áp dụng89516 tháng 6 năm 201508:32
Lg_icaccdb.gifkhông áp dụng47115 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icaccde.gifkhông áp dụng47915 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icbmp.gifkhông áp dụng60415 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icgen.gifkhông áp dụng17116 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icgif.gifkhông áp dụng50115 tháng 6 năm 201518:57
Lg_ichtmdoc.gifkhông áp dụng51015 tháng 6 năm 201518:57
Lg_ichtmppt.gifkhông áp dụng48415 tháng 6 năm 201518:57
Lg_ichtmpub.gifkhông áp dụng48215 tháng 6 năm 201518:57
Lg_ichtmxls.gifkhông áp dụng50415 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icjfif.gifkhông áp dụng43315 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icjpe.gifkhông áp dụng43315 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icjpeg.gifkhông áp dụng43315 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icjpg.gifkhông áp dụng43315 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icmpd.gifkhông áp dụng35515 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icmpp.gifkhông áp dụng36315 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icmpt.gifkhông áp dụng35615 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icpng.gifkhông áp dụng60015 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icpub.gifkhông áp dụng46215 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icrtf.gifkhông áp dụng48115 tháng 6 năm 201518:57
Lg_ictif.gifkhông áp dụng60415 tháng 6 năm 201518:57
Lg_ictiff.gifkhông áp dụng60415 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvdw.gifkhông áp dụng46416 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icvdx.gifkhông áp dụng54015 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvsd.gifkhông áp dụng54015 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvsdm.gifkhông áp dụng57716 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icvsdx.gifkhông áp dụng54016 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icvsl.gifkhông áp dụng48215 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvss.gifkhông áp dụng46815 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvssm.gifkhông áp dụng46816 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icvssx.gifkhông áp dụng46816 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icvst.gifkhông áp dụng50215 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvstm.gifkhông áp dụng50216 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icvstx.gifkhông áp dụng50215 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvsx.gifkhông áp dụng46815 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icvtx.gifkhông áp dụng50215 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icxddoc.gifkhông áp dụng33715 tháng 6 năm 201518:57
Lg_icxltx.gifkhông áp dụng37716 tháng 6 năm 201522:11
Lg_icxsn.gifkhông áp dụng32315 tháng 6 năm 201518:57
Link.gifkhông áp dụng35916 tháng 6 năm 201522:11
Linksection.ascxkhông áp dụng2.737 người16 tháng 6 năm 201508:32
Linksectionlevel1.ascxkhông áp dụng1.429 người16 tháng 6 năm 201508:32
Linksectionlevel2.ascxkhông áp dụng1.31716 tháng 6 năm 201508:32
Linkstable.ascxkhông áp dụng1.282 người16 tháng 6 năm 201508:32
Listdata.SVCkhông áp dụng39216 tháng 6 năm 201508:32
Listedit.aspxkhông áp dụng46,07816 tháng 6 năm 201508:32
Listedit.aspxkhông áp dụng47,60916 tháng 6 năm 201508:32
Listfeed.aspxkhông áp dụng15516 tháng 6 năm 201508:32
Listform.aspxkhông áp dụng87116 tháng 6 năm 201508:32
Listgeneralsettings.aspxkhông áp dụng11,97916 tháng 6 năm 201508:32
Lists.asmxkhông áp dụng8716 tháng 6 năm 201508:32
Listsdisco.aspxkhông áp dụng1,28316 tháng 6 năm 201508:32
Listswsdl.aspxkhông áp dụng73,09416 tháng 6 năm 201508:32
Listsyndication.aspxkhông áp dụng25,28216 tháng 6 năm 201508:32
Loadingcirclests16.gifkhông áp dụng42016 tháng 6 năm 201522:11
Login.aspxkhông áp dụng2,59816 tháng 6 năm 201508:32
Logusage.aspxkhông áp dụng14,42416 tháng 6 năm 201508:32
Lookupfieldeditor.ascxkhông áp dụng10,38316 tháng 6 năm 201508:32
Lookuprelationshipseditor.ascxkhông áp dụng7,75216 tháng 6 năm 201508:32
Lroperationstatus.aspxkhông áp dụng4,91516 tháng 6 năm 201508:32
Lstsetng.aspxkhông áp dụng62,36916 tháng 6 năm 201508:32
Ltcat.gifkhông áp dụng40216 tháng 6 năm 201522:11
Ltcommnt.gifkhông áp dụng37516 tháng 6 năm 201522:11
Ltcontct.gifkhông áp dụng40916 tháng 6 năm 201522:11
Ltgbcall.gifkhông áp dụng39616 tháng 6 năm 201522:11
Ltgbfaci.gifkhông áp dụng39016 tháng 6 năm 201522:11
Ltgbwher.gifkhông áp dụng42216 tháng 6 năm 201522:11
Ltposts.gifkhông áp dụng38516 tháng 6 năm 201522:11
Managea.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:32
Managebdcpermissions.aspxkhông áp dụng5,48516 tháng 6 năm 201508:32
Managebdcserviceapp.aspxkhông áp dụng6,68416 tháng 6 năm 201508:32
Managebdcserviceappstateinfo.aspxkhông áp dụng4,61316 tháng 6 năm 201508:32
Managecheckedoutfiles.aspxkhông áp dụng11,76816 tháng 6 năm 201508:32
Managecontenttype.aspxkhông áp dụng10,40916 tháng 6 năm 201508:32
Managecontenttype.aspxkhông áp dụng9,52316 tháng 6 năm 201508:32
Managecontenttypefield.aspxkhông áp dụng9,27716 tháng 6 năm 201508:32
Managecopies.aspxkhông áp dụng13,58216 tháng 6 năm 201508:32
Managecorporatecatalog.aspxkhông áp dụng9,28916 tháng 6 năm 201508:32
Managedaccounts.aspxkhông áp dụng5,95216 tháng 6 năm 201508:32
Managefarmfeatures.aspxkhông áp dụng3,27316 tháng 6 năm 201508:32
Managefeatures.aspxkhông áp dụng4,57116 tháng 6 năm 201508:32
Managefeatures.aspxkhông áp dụng4.911 người16 tháng 6 năm 201508:32
Managemarketplacesettings.aspxkhông áp dụng7,97216 tháng 6 năm 201508:32
Managequotatemplate.aspxkhông áp dụng18,00216 tháng 6 năm 201508:32
Manageservicefarmtrust.aspxkhông áp dụng4,74316 tháng 6 năm 201508:32
Managetrust.aspxkhông áp dụng6,91116 tháng 6 năm 201508:32
Managewebappfeatures.aspxkhông áp dụng4,33416 tháng 6 năm 201508:32
Mapviewtemplate.Debug.jskhông áp dụng37.816 người16 tháng 6 năm 201508:31
Mapviewtemplate.jskhông áp dụng15.21016 tháng 6 năm 201508:31
Mbldenied.aspxkhông áp dụng1.619 người16 tháng 6 năm 201508:32
Mblerror.aspxkhông áp dụng2.172 người16 tháng 6 năm 201508:32
Mbllists.aspxkhông áp dụng2,64516 tháng 6 năm 201508:32
Mbllogin.aspxkhông áp dụng5.33716 tháng 6 năm 201508:32
Mbllogin.aspxkhông áp dụng5,36116 tháng 6 năm 201508:32
Mbllogout.aspxkhông áp dụng5,00316 tháng 6 năm 201508:32
Mblmultilogin.aspxkhông áp dụng4957 người16 tháng 6 năm 201508:32
Mblwiki.aspxkhông áp dụng3,59816 tháng 6 năm 201508:32
Mblwp.aspxkhông áp dụng3,60316 tháng 6 năm 201508:32
Mblwpdetail.aspxkhông áp dụng2,56716 tháng 6 năm 201508:32
Mcontent.aspxkhông áp dụng4.742 người16 tháng 6 năm 201508:32
MEETINGS.asmxkhông áp dụng9016 tháng 6 năm 201508:32
Meetingsdisco.aspxkhông áp dụng1.307 người16 tháng 6 năm 201508:32
Meetingswsdl.aspxkhông áp dụng26,92116 tháng 6 năm 201508:32
Menu.Debug.jskhông áp dụng101,57416 tháng 6 năm 201508:31
Menu.HTCkhông áp dụng21,87216 tháng 6 năm 201508:31
Menu.jskhông áp dụng51,33216 tháng 6 năm 201508:31
Menubar.HTCkhông áp dụng13,96116 tháng 6 năm 201508:31
MetaWeblog.aspxkhông áp dụng17216 tháng 6 năm 201508:32
Metrics.aspxkhông áp dụng15,27316 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.businessdata.dll15.0.4420.1017116,92016 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4557.10001,183,42416 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.Resources.dll15.0.4737.10002,743,53616 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll15.0.4508.1000115,90416 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll15.0.4709.10001,034,48816 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.appdevelopment.dll15.0.4502.100062,12016 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll15.0.4567.1000643,77616 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll15.0.4737.10001,467,11216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.client.dll15.0.4737.1000495,28816 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.client.dll15.0.4737.1000495,28816 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.client.Phone.dll15.0.4737.1000430,27216 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.client.Phone.Runtime.dll15.0.4561.1000197,32816 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll15.0.4561.1000288,96816 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll15.0.4561.1000288,96816 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll15.0.4735.1000620,77616 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll15.0.4735.1000620,77616 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.dll14.0.7006.1000273,01616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.dll15.0.4737.1000429,77616 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.dll14.0.7007.1000146,04016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.dll15.0.4561.1000188,12816 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.client.workflowservices.dll15.0.4599.100039,12816 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.client.workflowservices.Silverlight.dll15.0.4599.100039,15216 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.client.Xapkhông áp dụng216,49016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Diagnostics.dll15.0.4420.101718,08016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4737.100026,741,41616 tháng 6 năm 201522:11
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4737.100026,741,41616 tháng 6 năm 201522:11
Microsoft.SharePoint.dll15.900.4709.10002,126,52016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.DSP.dll15.0.4420.101748,24816 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll15.0.4420.1017112,76816 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll15.0.4420.101775,91216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.DSP.Sts.dll15.0.4420.101793,31216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll15.0.4420.101775,91216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Health.dll15.0.4525.1000103,67216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll15.0.4675.1000249,01616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Intl.dll15.0.4709.10001,254,07216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Library.dll15.0.4737.1000175,29616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Linq.codegeneration.Intl.dll15.0.4420.101717,03216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Linq.dataservice.dll15.0.4633.100042,72016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Linq.dll15.0.4715.1000366,76016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Linq.Intl.dll15.0.4420.101726,78416 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.officeextension.applicationpages.dll15.0.4420.101712,96016 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll15.0.4657.1000974,52016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.PowerShell.Intl.dll15.0.4599.100085,69616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.sandbox.dll15.0.4729.1000176,84816 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Search.Administration.mssitlb.dllkhông áp dụng90,79216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Search.dll15.0.4737.10003,582,67216 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll15.0.4639.1000558,81616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Search.Native.dll15.0.4665.1000469,70416 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Search.PowerShell.dll15.0.4541.100022.22416 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.Security.dll15.0.4420.101716,51216 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.Security.dll15.0.4420.101716,51216 tháng 6 năm 201507:47
Microsoft.SharePoint.serverstub.dll15.0.4713.10001,413,85616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.setupconfiguration.Intl.dll15.0.4675.10002,076,34416 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.subsetproxy.dll15.0.4687.1000838,37616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.usercode.dll15.0.4525.100026,81616 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll15.0.4683.1000309,44816 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.workflowactions.Intl.dll15.0.4420.101723,20016 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.workflows.dll15.0.4507.100063,16816 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.workflows.Intl.dll15.0.4420.101713,44816 tháng 6 năm 201508:32
Microsoft.SharePoint.workflowservices.applicationpages.dll15.0.4711.100094,93616 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.workflowservices.serverproxy.dll15.0.4599.1000110,28016 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.workflowservicesbase.dll15.0.4695.100079,05616 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.SharePoint.workflowservicesbase.Intl.dll15.0.4420.101712,46416 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.web.commandui.dll15.0.4693.1000125,61616 tháng 6 năm 201522:11
Microsoft.web.commandui.dll15.0.4693.1000125,61616 tháng 6 năm 201522:11
Microsoft.web.Design.Server.dll15.0.4420.1017392,86416 tháng 6 năm 201508:31
Microsoft.web.Design.Server.Intl.dll15.0.4420.101721,64016 tháng 6 năm 201508:31
Minimal.Masterkhông áp dụng8.825 người16 tháng 6 năm 201508:32
Mngctype.aspxkhông áp dụng5,73816 tháng 6 năm 201508:32
Mngfield.aspxkhông áp dụng5,83616 tháng 6 năm 201508:32
Mngsiteadmin.aspxkhông áp dụng5,45616 tháng 6 năm 201508:32
Mngsubwebs.aspxkhông áp dụng11,72516 tháng 6 năm 201508:32
Mngsubwebs.aspxkhông áp dụng12,29116 tháng 6 năm 201508:32
Mobiledefaultstylesheets.ascxkhông áp dụng1,31516 tháng 6 năm 201508:32
Mobiledefaulttemplates.ascxkhông áp dụng67,47216 tháng 6 năm 201508:32
Modifydls.aspxkhông áp dụng2,73116 tháng 6 năm 201508:32
Monitoring.aspxkhông áp dụng3,72016 tháng 6 năm 201508:32
Monthlyarchive.aspxkhông áp dụng2.737 người16 tháng 6 năm 201508:31
Morecolors.aspxkhông áp dụng4,16316 tháng 6 năm 201508:32
Morecolorspicker.ascxkhông áp dụng2.16316 tháng 6 năm 201508:32
Movetodt.aspxkhông áp dụng3.07516 tháng 6 năm 201508:32
Mquery.Debug.jskhông áp dụng59,85616 tháng 6 năm 201508:31
Mquery.jskhông áp dụng22,23916 tháng 6 năm 201508:31
Mscontenteditor.DWPkhông áp dụng50616 tháng 6 năm 201508:31
Msimage.DWPkhông áp dụng48316 tháng 6 năm 201508:31
Msmembers.DWPkhông áp dụng48716 tháng 6 năm 201508:31
Msoidclil.dll.x647.250.4556.01,446,24816 tháng 6 năm 201508:31
Msoidclil.dll.x867.250.4556.01,220,45616 tháng 6 năm 201508:31
Msoidres.dll.x647.250.4556.0830,86416 tháng 6 năm 201508:31
Msoidres.dll.x867.250.4556.0830,86416 tháng 6 năm 201508:31
Mspageviewer.DWPkhông áp dụng49816 tháng 6 năm 201508:31
Mspicturelibraryslideshow.WebPartkhông áp dụng73316 tháng 6 năm 201508:31
Msscripteditor.WebPartkhông áp dụng73916 tháng 6 năm 201508:31
Mssimpleform.DWPkhông áp dụng79916 tháng 6 năm 201508:31
Msuserdocs.DWPkhông áp dụng49216 tháng 6 năm 201508:31
Msusertasks.DWPkhông áp dụng49516 tháng 6 năm 201508:31
MSXML.DWPkhông áp dụng47516 tháng 6 năm 201508:31
Mtcat.gifkhông áp dụng19716 tháng 6 năm 201522:11
Mtcommnt.gifkhông áp dụng19316 tháng 6 năm 201522:11
Mtcontct.gifkhông áp dụng13716 tháng 6 năm 201522:11
Mtgbcall.gifkhông áp dụng39616 tháng 6 năm 201522:11
Mtgbfaci.gifkhông áp dụng37716 tháng 6 năm 201522:11
Mtgbwher.gifkhông áp dụng39016 tháng 6 năm 201522:11
Mtgredir.aspxkhông áp dụng1.43616 tháng 6 năm 201508:32
Mtposts.gifkhông áp dụng19716 tháng 6 năm 201522:11
Muiselector.ascxkhông áp dụng1.05016 tháng 6 năm 201508:32
Muisetng.aspxkhông áp dụng3.52116 tháng 6 năm 201508:32
Muisettings.ascxkhông áp dụng4,72416 tháng 6 năm 201508:32
Mwpsettings.aspxkhông áp dụng14,04216 tháng 6 năm 201508:32
Mwsdefault.Masterkhông áp dụng26,95016 tháng 6 năm 201508:32
Mwsdefaultv15.Masterkhông áp dụng30,45316 tháng 6 năm 201508:32
Mwsdefaultv4.Masterkhông áp dụng27,50916 tháng 6 năm 201508:32
Mycategories.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Mycomments.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Myitems.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:32
Mypermissions.aspxkhông áp dụng5,23916 tháng 6 năm 201508:32
Myposts.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:31
Mysubs.aspxkhông áp dụng13,14216 tháng 6 năm 201508:32
Mytasks.aspxkhông áp dụng6,81816 tháng 6 năm 201508:31
Navitem.ascxkhông áp dụng9916 tháng 6 năm 201508:32
Navoptions.aspxkhông áp dụng7,33716 tháng 6 năm 201508:32
New.aspxkhông áp dụng61,37216 tháng 6 năm 201508:32
Newappmngserviceapp.aspxkhông áp dụng6,66416 tháng 6 năm 201508:32
Newcategory.aspxkhông áp dụng4,19716 tháng 6 năm 201508:31
Newcntdb.aspxkhông áp dụng7,20816 tháng 6 năm 201508:32
Newcomment.aspxkhông áp dụng2,76216 tháng 6 năm 201508:32
Newcomment.aspxkhông áp dụng4,19716 tháng 6 năm 201508:31
Newdwp.aspxkhông áp dụng6,55716 tháng 6 năm 201508:32
Newform.aspxkhông áp dụng4,19716 tháng 6 năm 201508:32
Newform.aspxkhông áp dụng4,79616 tháng 6 năm 201508:32
Newform.aspxkhông áp dụng5,95416 tháng 6 năm 201508:32
Newgrp.aspxkhông áp dụng19,74116 tháng 6 năm 201508:32
Newlink.aspxkhông áp dụng9,28416 tháng 6 năm 201508:32
Newmws.aspxkhông áp dụng18,85816 tháng 6 năm 201508:32
Newnav.aspxkhông áp dụng6,13016 tháng 6 năm 201508:32
Newpost.aspxkhông áp dụng2,77716 tháng 6 năm 201508:32
Newpost.aspxkhông áp dụng4,19716 tháng 6 năm 201508:31
Newpreview.ascxkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Newsbweb.aspxkhông áp dụng18,68616 tháng 6 năm 201508:32
Newslwp.aspxkhông áp dụng10,51316 tháng 6 năm 201508:32
Newsr.aspxkhông áp dụng2,57016 tháng 6 năm 201508:32
Non_ie.Debug.jskhông áp dụng101,53316 tháng 6 năm 201508:31
Non_ie.jskhông áp dụng59,62316 tháng 6 năm 201508:31
Oauthauthorize.aspxkhông áp dụng11,67616 tháng 6 năm 201508:32
Officeextensionmanager.aspxkhông áp dụng2,19616 tháng 6 năm 201508:31
Officialfileadmin.aspxkhông áp dụng13,56916 tháng 6 năm 201508:32
Offline.Debug.jskhông áp dụng7,58516 tháng 6 năm 201508:31
Offline.jskhông áp dụng3.595 người16 tháng 6 năm 201508:31
Offparser.dll15.0.4735.10001,479,91216 tháng 6 năm 201508:31
Oisimg.dll15.0.4669.100087,73616 tháng 6 năm 201508:31
Oldcntdb.aspxkhông áp dụng13,65816 tháng 6 năm 201508:32
Oleparser.dll15.0.4454.100031,88016 tháng 6 năm 201508:31
OneNote.ashxkhông áp dụng8916 tháng 6 năm 201508:32
Onetnative.dll15.0.4699.1000510,64816 tháng 6 năm 201508:31
Onetutil.dll15.0.4737.10002,615,48816 tháng 6 năm 201508:31
Onfda.dll15.0.4725.10002,145,48016 tháng 6 năm 201508:31
Openfold.gifkhông áp dụng14215 tháng 6 năm 201518:57
Osfserver.resxkhông áp dụng45,02516 tháng 6 năm 201508:31
Oslo.Masterkhông áp dụng29,31116 tháng 6 năm 201508:32
Oslo.Previewkhông áp dụng10,15916 tháng 6 năm 201508:32
Owners.aspxkhông áp dụng5,60216 tháng 6 năm 201508:32
OWS.Debug.jskhông áp dụng509,16016 tháng 6 năm 201508:31
OWS.jskhông áp dụng264,47316 tháng 6 năm 201508:31
Owsbrows.Debug.jskhông áp dụng9,10016 tháng 6 năm 201508:31
Owsbrows.jskhông áp dụng5,88616 tháng 6 năm 201508:31
Owssvr.dll15.0.4737.10006,261,95216 tháng 6 năm 201508:32
Owstimer.exe15.0.4737.100071,35216 tháng 6 năm 201508:32
Owstimer.exe.configkhông áp dụng48116 tháng 6 năm 201508:32
Palette001.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette002.spcolorkhông áp dụng5,25116 tháng 6 năm 201508:32
Palette003.spcolorkhông áp dụng5,24716 tháng 6 năm 201508:32
Palette004.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette005.spcolorkhông áp dụng5,24716 tháng 6 năm 201508:32
Palette006.spcolorkhông áp dụng5.24916 tháng 6 năm 201508:32
Palette007.spcolorkhông áp dụng5,25116 tháng 6 năm 201508:32
Palette008.spcolorkhông áp dụng5,25116 tháng 6 năm 201508:32
Palette009.spcolorkhông áp dụng5,24816 tháng 6 năm 201508:32
Palette010.spcolorkhông áp dụng5.25016 tháng 6 năm 201508:32
Palette011.spcolorkhông áp dụng5,24816 tháng 6 năm 201508:32
Palette012.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette013.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette014.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette015.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette016.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette017.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette018.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette019.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette020.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette021.spcolorkhông áp dụng5,24316 tháng 6 năm 201508:32
Palette022.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette023.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette024.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette025.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette026.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette027.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette028.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette029.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette030.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette031.spcolorkhông áp dụng5,24616 tháng 6 năm 201508:32
Palette032.spcolorkhông áp dụng5,24516 tháng 6 năm 201508:32
Palette1.spcolorkhông áp dụng3,11016 tháng 6 năm 201508:32
Palette2.spcolorkhông áp dụng3,12116 tháng 6 năm 201508:32
Palette3.spcolorkhông áp dụng3,12216 tháng 6 năm 201508:32
Palette4.spcolorkhông áp dụng3,12116 tháng 6 năm 201508:32
Palette5.spcolorkhông áp dụng3,11616 tháng 6 năm 201508:32
Palette6.spcolorkhông áp dụng3.118 người16 tháng 6 năm 201508:32
Password.aspxkhông áp dụng8,48316 tháng 6 năm 201508:32
Passwordsettings.aspxkhông áp dụng8,44316 tháng 6 năm 201508:32
Patchstatus.aspxkhông áp dụng7.284 người16 tháng 6 năm 201508:32
People.asmxkhông áp dụng8816 tháng 6 năm 201508:32
People.aspxkhông áp dụng22,68816 tháng 6 năm 201508:32
Peopledisco.aspxkhông áp dụng1.28516 tháng 6 năm 201508:32
Peoplewsdl.aspxkhông áp dụng9,09316 tháng 6 năm 201508:32
Permissions.asmxkhông áp dụng9416 tháng 6 năm 201508:32
Permissionsdisco.aspxkhông áp dụng1,31516 tháng 6 năm 201508:32
Permissionswsdl.aspxkhông áp dụng13,69816 tháng 6 năm 201508:32
Permsetup.aspxkhông áp dụng18,41116 tháng 6 năm 201508:32
Picker.aspxkhông áp dụng7,88516 tháng 6 năm 201508:32
Picker.aspxkhông áp dụng8,61316 tháng 6 năm 201508:32
Pickerdialog.Masterkhông áp dụng8,73916 tháng 6 năm 201508:32
Pickerdialog.Masterkhông áp dụng8,91216 tháng 6 năm 201508:32
Pickerhierarchycontrol.jskhông áp dụng126,11416 tháng 6 năm 201508:32
Pickerhierarchycontrol.jskhông áp dụng85,91016 tháng 6 năm 201508:31
Pickerresult.aspxkhông áp dụng316 tháng 6 năm 201508:32
Pivotcontrol.Debug.jskhông áp dụng15,79416 tháng 6 năm 201508:31
Pivotcontrol.jskhông áp dụng8,54016 tháng 6 năm 201508:31
Policy.11.0.Microsoft.SharePoint.configkhông áp dụng59016 tháng 6 năm 201508:32
Policy.11.0.Microsoft.SharePoint.dll15.0.4420.101712,45616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.11.0.Microsoft.SharePoint.Security.configkhông áp dụng59916 tháng 6 năm 201508:32
Policy.11.0.Microsoft.SharePoint.Security.dll15.0.4420.101712,49616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.configkhông áp dụng59016 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.dll15.0.4420.101712,45616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Security.configkhông áp dụng59916 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Security.dll15.0.4420.101712,45616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.workflowactions.configkhông áp dụng60616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll15.0.4420.101712,48816 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.workflows.configkhông áp dụng60016 tháng 6 năm 201508:32
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.workflows.dll15.0.4420.101712,49616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.businessdata.configkhông áp dụng59216 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.businessdata.dll15.0.4420.101712,46416 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.client.configkhông áp dụng59716 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.client.dll15.0.4420.101712.472 người16 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.client.Runtime.configkhông áp dụng60516 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll15.0.4420.101712,48816 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.configkhông áp dụng61116 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll15.0.4420.101712,49616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.configkhông áp dụng59016 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.dll15.0.4420.101712.472 người16 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.Linq.configkhông áp dụng59516 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.Linq.dll15.0.4420.101712,46416 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.PowerShell.configkhông áp dụng60116 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll15.0.4420.101712,48016 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.Security.configkhông áp dụng59916 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.Security.dll15.0.4420.101712,45616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.workflowactions.configkhông áp dụng60616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll15.0.4420.101712,48816 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.workflows.configkhông áp dụng60016 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.workflows.dll15.0.4420.101712,49616 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.web.commandui.configkhông áp dụng59316 tháng 6 năm 201508:32
Policy.14.0.Microsoft.web.commandui.dll15.0.4420.101712,46416 tháng 6 năm 201508:32
Policy.aspxkhông áp dụng14,38716 tháng 6 năm 201508:32
Policyanon.aspxkhông áp dụng7,10916 tháng 6 năm 201508:32
Policyrole.aspxkhông áp dụng116,09216 tháng 6 năm 201508:32
Policyroleedit.aspxkhông áp dụng116,10016 tháng 6 năm 201508:32
Policyroles.aspxkhông áp dụng10,68816 tháng 6 năm 201508:32
Policyuser.aspxkhông áp dụng10.142 người16 tháng 6 năm 201508:32
Policyuseredit.aspxkhông áp dụng12.411 người16 tháng 6 năm 201508:32
Popup.Masterkhông áp dụng3.088 người16 tháng 6 năm 201508:32
Portal.aspxkhông áp dụng9,89616 tháng 6 năm 201508:32
Portalview.aspxkhông áp dụng2,24816 tháng 6 năm 201508:32
Post.aspxkhông áp dụng3.15316 tháng 6 năm 201508:31
Privacy.aspxkhông áp dụng8,26916 tháng 6 năm 201508:32
Prjsetng.aspxkhông áp dụng16,03716 tháng 6 năm 201508:32
Prjsetng.aspxkhông áp dụng16,27016 tháng 6 năm 201508:32
Profileredirect.aspxkhông áp dụng1.60516 tháng 6 năm 201508:32
Tiến trình vòng tròn 24.gifkhông áp dụng87816 tháng 6 năm 201522:11
Proxyselectionsection.ascxkhông áp dụng5,39316 tháng 6 năm 201508:32
Psconfig.exe15.0.4569.1503549,60816 tháng 6 năm 201508:31
Psconfig.exe.configkhông áp dụng27316 tháng 6 năm 201508:31
Psconfigui.exe15.0.4569.1503799,97616 tháng 6 năm 201508:31
Psconfigui.exe.configkhông áp dụng27316 tháng 6 năm 201508:31
Psconsole.psc1không áp dụng18116 tháng 6 năm 201508:32
Publishback.aspxkhông áp dụng4,93416 tháng 6 năm 201508:32
Qlreord.aspxkhông áp dụng10.886 người16 tháng 6 năm 201508:32
Qstedit.aspxkhông áp dụng217,71116 tháng 6 năm 201508:32
Qstnew.aspxkhông áp dụng199,98216 tháng 6 năm 201508:32
Quicklaunch.Debug.jskhông áp dụng130,12416 tháng 6 năm 201508:31
Quicklaunch.jskhông áp dụng69,54316 tháng 6 năm 201508:31
Quiklnch.aspxkhông áp dụng8,03016 tháng 6 năm 201508:32
Radiobuttonwithchildren.jskhông áp dụng3,20816 tháng 6 năm 201508:31
Rcxform.aspxkhông áp dụng6,02316 tháng 6 năm 201508:32
Recentwikipages.aspxkhông áp dụng3.79016 tháng 6 năm 201508:32
RecycleBin.aspxkhông áp dụng16.593 người16 tháng 6 năm 201508:32
Redirect.aspxkhông áp dụng1,39416 tháng 6 năm 201508:32
Reghost.aspxkhông áp dụng7,87916 tháng 6 năm 201508:32
Regionalsetng.aspxkhông áp dụng21.661 người16 tháng 6 năm 201508:32
Registeraccount.aspxkhông áp dụng4.058 người16 tháng 6 năm 201508:32
Registeraccountcontrol.ascxkhông áp dụng10,07316 tháng 6 năm 201508:32
Reindexlistdialog.aspxkhông áp dụng1,76216 tháng 6 năm 201508:32
Reindexsitedialog.aspxkhông áp dụng1.77116 tháng 6 năm 201508:32
Removeaccount.aspxkhông áp dụng8,67616 tháng 6 năm 201508:32
Remwrkfl.aspxkhông áp dụng16,61916 tháng 6 năm 201508:31
Renamepagedialog.aspxkhông áp dụng3.946 người16 tháng 6 năm 201508:32
Reorder.aspxkhông áp dụng11,74316 tháng 6 năm 201508:32
Repair.aspxkhông áp dụng3,25916 tháng 6 năm 201508:31
Repair.aspxkhông áp dụng3,27216 tháng 6 năm 201508:32
Reqacc.aspxkhông áp dụng4,35716 tháng 6 năm 201508:32
Reqfeatures.aspxkhông áp dụng2.625 người16 tháng 6 năm 201508:32
Reqfeatures.aspxkhông áp dụng3.75016 tháng 6 năm 201508:32
Reqfeatures.aspxkhông áp dụng3,86016 tháng 6 năm 201508:32
Reqgroup.aspxkhông áp dụng6.56216 tháng 6 năm 201508:32
Reqgroupconfirm.aspxkhông áp dụng6,42516 tháng 6 năm 201508:32
Requestanapp.aspxkhông áp dụng7,67316 tháng 6 năm 201508:32
Resources.resxkhông áp dụng2,07216 tháng 6 năm 201508:32
Restore.aspxkhông áp dụng16,10516 tháng 6 năm 201508:32
Restorestep3.aspxkhông áp dụng22,87816 tháng 6 năm 201508:32
Retractsolution.aspxkhông áp dụng7,38116 tháng 6 năm 201508:32
Rfcxform.aspxkhông áp dụng6,16016 tháng 6 năm 201508:32
Rfpxform.aspxkhông áp dụng6,49716 tháng 6 năm 201508:32
Roamingapps.aspxkhông áp dụng4,61416 tháng 6 năm 201508:32
Roamingapps.Debug.jskhông áp dụng46,29116 tháng 6 năm 201508:31
Roamingapps.jskhông áp dụng19,19016 tháng 6 năm 201508:31
Role.aspxkhông áp dụng11,00116 tháng 6 năm 201508:32
Rssxslt.aspxkhông áp dụng3,48016 tháng 6 năm 201508:32
Rtedialog.aspxkhông áp dụng10.212 người16 tháng 6 năm 201508:32
Rtedialog.Masterkhông áp dụng3.15316 tháng 6 năm 201508:32
Rtedialog.Masterkhông áp dụng3,19916 tháng 6 năm 201508:32
Rteuploaddialog.aspxkhông áp dụng8.044 người16 tháng 6 năm 201508:32
Runningtimerjobs.ascxkhông áp dụng4,69616 tháng 6 năm 201508:32
Runningworkflows.aspxkhông áp dụng8.570 người16 tháng 6 năm 201508:31
Saveconflict.aspxkhông áp dụng5,19816 tháng 6 năm 201508:32
Savetmpl.aspxkhông áp dụng17,49616 tháng 6 năm 201508:32
Scheduledtimerjobs.ascxkhông áp dụng3,58316 tháng 6 năm 201508:32
Scheduledtimerjobs.aspxkhông áp dụng7,06316 tháng 6 năm 201508:32
Schedulepicker.ascxkhông áp dụng28,10216 tháng 6 năm 201508:32
Scprefix.aspxkhông áp dụng11,39116 tháng 6 năm 201508:32
Scriptresx.ashxkhông áp dụng20016 tháng 6 năm 201508:32
Scsignup.aspxkhông áp dụng11,42816 tháng 6 năm 201508:32
Searchresults.aspxkhông áp dụng5,67416 tháng 6 năm 201508:32
Searchresults.aspxkhông áp dụng6,01316 tháng 6 năm 201508:32
Seattle.Masterkhông áp dụng29,79816 tháng 6 năm 201508:32
Seattle.Previewkhông áp dụng10,72516 tháng 6 năm 201508:32
Security.aspxkhông áp dụng3,71616 tháng 6 năm 201508:32
Securitytoken.SVCkhông áp dụng44316 tháng 6 năm 201508:32
Selectalternateurlcollection.aspxkhông áp dụng5,14116 tháng 6 năm 201508:32
Selectapplication.aspxkhông áp dụng6,80116 tháng 6 năm 201508:32
Selectcrossfirewallaccesszone.aspxkhông áp dụng5,39816 tháng 6 năm 201508:32
Selected.aspxkhông áp dụng3,91616 tháng 6 năm 201508:32
Selectjobdefinition.aspxkhông áp dụng5,35816 tháng 6 năm 201508:32
Selectlist.aspxkhông áp dụng8,60616 tháng 6 năm 201508:32
Selectserver.aspxkhông áp dụng4,90816 tháng 6 năm 201508:32
Selectservice.aspxkhông áp dụng4,98216 tháng 6 năm 201508:32
Selectsite.aspxkhông áp dụng9,38516 tháng 6 năm 201508:32
Selectweb.aspxkhông áp dụng8,45916 tháng 6 năm 201508:32
Selectwebapplication.aspxkhông áp dụng5,35616 tháng 6 năm 201508:32
Selfservicecreate.aspxkhông áp dụng12,74516 tháng 6 năm 201508:32
Server.aspxkhông áp dụng9,13116 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplicationconnect.aspxkhông áp dụng4.89016 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplicationconnectiondetails.aspxkhông áp dụng4,33416 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplicationconnectpopup.aspxkhông áp dụng2,99116 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplicationdelete.aspxkhông áp dụng4.44316 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplicationpermissions.aspxkhông áp dụng4,03416 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplicationpublish.aspxkhông áp dụng10,16916 tháng 6 năm 201508:32
Serviceapplications.aspxkhông áp dụng4,10116 tháng 6 năm 201508:32
Servicejobdefinitions.aspxkhông áp dụng8,69216 tháng 6 năm 201508:32
Servicerunningjobs.aspxkhông áp dụng7,05916 tháng 6 năm 201508:32
Setanon.aspxkhông áp dụng12,39916 tháng 6 năm 201508:32
Setrqacc.aspxkhông áp dụng7,63116 tháng 6 năm 201508:32
Settings.aspxkhông áp dụng3,67316 tháng 6 năm 201508:32
Settings.aspxkhông áp dụng9,56516 tháng 6 năm 201508:32
Setup.exe15.0.4735.10001,071,80816 tháng 6 năm 201508:31
Setwhereabouts.aspxkhông áp dụng21216 tháng 6 năm 201508:32
SharedAccess.asmxkhông áp dụng9416 tháng 6 năm 201508:32
Sharedaccessdisco.aspxkhông áp dụng1.297 người16 tháng 6 năm 201508:32
Sharedaccesswsdl.aspxkhông áp dụng4.036 người16 tháng 6 năm 201508:32
Sharedwfform.aspxkhông áp dụng5,29716 tháng 6 năm 201508:32
SharePoint.ps1không áp dụng9,83816 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointdesigneradmin.aspxkhông áp dụng6,97416 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointdesignersettings.aspxkhông áp dụng6,76916 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointemailws.asmxkhông áp dụng9816 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointemailwsdisco.aspxkhông áp dụng1.34916 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointemailwswsdl.aspxkhông áp dụng25,79916 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointpersonality.spfontkhông áp dụng13,97616 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointpowershell.format.ps1xmlkhông áp dụng61,36216 tháng 6 năm 201508:32
Sharepointpowershell.types.ps1xmlkhông áp dụng18.00016 tháng 6 năm 201508:32
Sharing.Debug.jskhông áp dụng71,63916 tháng 6 năm 201508:31
Sharing.jskhông áp dụng27,12416 tháng 6 năm 201508:31
Shtml.dll15.0.4454.100018,54416 tháng 6 năm 201508:32
Sigconfigdb.CERkhông áp dụng68916 tháng 6 năm 201508:32
Sigconfigdb.dllkhông áp dụng8,83216 tháng 6 năm 201508:32
Signout.aspxkhông áp dụng1.50916 tháng 6 năm 201508:32
Sigstore.CERkhông áp dụng68916 tháng 6 năm 201508:32
Sigstore.dllkhông áp dụng8,81616 tháng 6 năm 201508:32
Silverlight.jskhông áp dụng7,95016 tháng 6 năm 201508:32
Silverlight.WebPartkhông áp dụng66916 tháng 6 năm 201508:31
Simple.Masterkhông áp dụng10.243 người16 tháng 6 năm 201508:32
Simplev4.Masterkhông áp dụng6,53016 tháng 6 năm 201508:32
Siteandlistexport.aspxkhông áp dụng12,29916 tháng 6 năm 201508:32
Sitebackuporexportstatus.aspxkhông áp dụng10,24216 tháng 6 năm 201508:32
Sitecollectionbackup.aspxkhông áp dụng10,52216 tháng 6 năm 201508:32
Sitecollections.aspxkhông áp dụng9,18916 tháng 6 năm 201508:32
Sitecreated.aspxkhông áp dụng3,63216 tháng 6 năm 201508:32
Sitedata.asmxkhông áp dụng9016 tháng 6 năm 201508:32
Sitedatadisco.aspxkhông áp dụng1.28916 tháng 6 năm 201508:32
Sitedatawsdl.aspxkhông áp dụng36,71116 tháng 6 năm 201508:32
Sitehealthcheck.aspxkhông áp dụng3,91516 tháng 6 năm 201508:32
Sitehealthcheck.aspxkhông áp dụng3,91816 tháng 6 năm 201508:32
Sitehealthcheckresults.aspxkhông áp dụng4,05416 tháng 6 năm 201508:32
Sitequota.aspxkhông áp dụng24,32316 tháng 6 năm 201508:32
Siterss.aspxkhông áp dụng10.595 người16 tháng 6 năm 201508:32
Sites.asmxkhông áp dụng8716 tháng 6 năm 201508:32
Sitesdisco.aspxkhông áp dụng1,28316 tháng 6 năm 201508:32
Sitesubs.aspxkhông áp dụng13,63916 tháng 6 năm 201508:32
Siteswsdl.aspxkhông áp dụng22,97616 tháng 6 năm 201508:32
Siteupgrade.aspxkhông áp dụng5,37316 tháng 6 năm 201508:32
Siteupgrade.aspxkhông áp dụng5416 người16 tháng 6 năm 201508:32
Siteupgrade.Debug.jskhông áp dụng1.13516 tháng 6 năm 201508:31
Siteupgrade.jskhông áp dụng80816 tháng 6 năm 201508:31
Siteupgradestatus.aspxkhông áp dụng8,41816 tháng 6 năm 201508:32
Slidshow.aspxkhông áp dụng4,13316 tháng 6 năm 201508:32
Solutions.aspxkhông áp dụng4,78616 tháng 6 năm 201508:32
Solutionstatus.aspxkhông áp dụng10,83516 tháng 6 năm 201508:32
Solutionvalidatormanager.aspxkhông áp dụng10,91216 tháng 6 năm 201508:32
SP.Core.Debug.jskhông áp dụng73,92416 tháng 6 năm 201508:31
SP.Core.jskhông áp dụng40,44616 tháng 6 năm 201508:31
SP.datetimeutil.Debug.jskhông áp dụng114,15416 tháng 6 năm 201508:31
SP.datetimeutil.jskhông áp dụng67,89516 tháng 6 năm 201508:31
SP.datetimeutil.Res.resxkhông áp dụng5,82516 tháng 6 năm 201508:32
SP.datetimeutil.Res.resx.scriptxkhông áp dụng25516 tháng 6 năm 201508:32
SP.Debug.jskhông áp dụng575,93016 tháng 6 năm 201508:32
SP.Debug.jskhông áp dụng999,89516 tháng 6 năm 201508:31
SP.EXP.Debug.jskhông áp dụng40,77016 tháng 6 năm 201508:31
SP.EXP.jskhông áp dụng24,52816 tháng 6 năm 201508:31
SP.init.Debug.jskhông áp dụng55,56316 tháng 6 năm 201508:31
SP.init.jskhông áp dụng32,20516 tháng 6 năm 201508:31
SP.jskhông áp dụng390,75716 tháng 6 năm 201508:32
SP.jskhông áp dụng623,40016 tháng 6 năm 201508:31
SP.jsgrid.Res.resxkhông áp dụng16,25916 tháng 6 năm 201508:32
SP.jsgrid.Res.resx.scriptxkhông áp dụng24916 tháng 6 năm 201508:32
SP.map.Debug.jskhông áp dụng15,22716 tháng 6 năm 201508:31
SP.map.jskhông áp dụng8.235 người16 tháng 6 năm 201508:31
SP.officeextensionmanager.jskhông áp dụng33,52016 tháng 6 năm 201508:31
SP.requestexecutor.Debug.jskhông áp dụng81,20116 tháng 6 năm 201508:31
SP.requestexecutor.jskhông áp dụng51,54016 tháng 6 năm 201508:31
SP.Res.resxkhông áp dụng73,51516 tháng 6 năm 201508:32
SP.ribbon.Debug.jskhông áp dụng325,22716 tháng 6 năm 201508:32
SP.ribbon.Debug.jskhông áp dụng363,14616 tháng 6 năm 201508:31
SP.ribbon.jskhông áp dụng224,02616 tháng 6 năm 201508:31
SP.Runtime.Debug.jskhông áp dụng110,34716 tháng 6 năm 201508:32
SP.Runtime.Debug.jskhông áp dụng185,61716 tháng 6 năm 201508:31
SP.Runtime.jskhông áp dụng111,49316 tháng 6 năm 201508:31
SP.Runtime.jskhông áp dụng68,79116 tháng 6 năm 201508:32
SP.Storefront.Debug.jskhông áp dụng421,67616 tháng 6 năm 201508:31
SP.Storefront.jskhông áp dụng293,50516 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.admin.Debug.jskhông áp dụng18,34216 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.admin.jskhông áp dụng11.378 người16 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.allapps.Debug.jskhông áp dụng42,39516 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.allapps.jskhông áp dụng26,25716 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.applicationpages.Calendar.Debug.jskhông áp dụng277,38916 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.applicationpages.Calendar.jskhông áp dụng144,87316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.applicationpages.Debug.jskhông áp dụng10,16316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.applicationpages.jskhông áp dụng6,95316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.bdcadminpages.Debug.jskhông áp dụng16,06316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.bdcadminpages.jskhông áp dụng11.315 người16 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Blogs.Debug.jskhông áp dụng50,45216 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Blogs.jskhông áp dụng30,92416 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.combobox.Debug.jskhông áp dụng99,42816 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.combobox.jskhông áp dụng52,10716 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Controls.Debug.jskhông áp dụng55,98716 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Controls.jskhông áp dụng38,35916 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Dialog.Debug.jskhông áp dụng69,29216 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Dialog.jskhông áp dụng40,37516 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Discussions.Debug.jskhông áp dụng135,84916 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Discussions.jskhông áp dụng81,79716 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.imagecrop.Debug.jskhông áp dụng27,97316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.imagecrop.jskhông áp dụng27,97316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.relateditems.Debug.jskhông áp dụng27,85816 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.relateditems.jskhông áp dụng17,47816 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.RTE.Debug.jskhông áp dụng1,012,64216 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.RTE.Debug.jskhông áp dụng594,57416 tháng 6 năm 201508:32
SP.UI.RTE.jskhông áp dụng365,92616 tháng 6 năm 201508:32
SP.UI.RTE.jskhông áp dụng584,43316 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.tileview.Debug.jskhông áp dụng65,20416 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.tileview.jskhông áp dụng40,24116 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Timeline.Debug.jskhông áp dụng427,74216 tháng 6 năm 201508:31
SP.UI.Timeline.jskhông áp dụng235,11416 tháng 6 năm 201508:31
SP.workflowservices.Debug.jskhông áp dụng58,45116 tháng 6 năm 201508:31
SP.workflowservices.jskhông áp dụng34,08316 tháng 6 năm 201508:31
Spadmin.resxkhông áp dụng359,49316 tháng 6 năm 201508:32
SPCF.aspxkhông áp dụng19,42816 tháng 6 năm 201508:32
Spclaimproviderwebservice.https.SVCkhông áp dụng11516 tháng 6 năm 201508:32
Spclaimproviderwebservice.SVCkhông áp dụng11016 tháng 6 năm 201508:32
Spcontnt.aspxkhông áp dụng12,85416 tháng 6 năm 201508:32
Spdisco.aspxkhông áp dụng11,42816 tháng 6 năm 201508:32
Specificapplicensemanagement.aspxkhông áp dụng29,23816 tháng 6 năm 201508:32
Spgantt.Debug.jskhông áp dụng182,65716 tháng 6 năm 201508:31
Spgantt.Debug.jskhông áp dụng39,17316 tháng 6 năm 201508:32
Spgantt.jskhông áp dụng19,33816 tháng 6 năm 201508:32
Spgantt.jskhông áp dụng65,73316 tháng 6 năm 201508:31
Spgridview.Debug.jskhông áp dụng7,32116 tháng 6 năm 201508:31
Spgridview.jskhông áp dụng4,59316 tháng 6 năm 201508:31
Spmetal.exe15.0.4420.1017140,48816 tháng 6 năm 201508:32
Spnativerequestmodule.dllkhông áp dụng42,06416 tháng 6 năm 201508:32
Spsearchdisco.aspxkhông áp dụng1,31916 tháng 6 năm 201508:32
Spsearchwsdl.aspxkhông áp dụng8,62916 tháng 6 năm 201508:32
Spsecuritysettings.aspxkhông áp dụng7,49116 tháng 6 năm 201508:32
Spsecuritytokenservice.SVCkhông áp dụng47616 tháng 6 năm 201508:32
Spstd1.aspxkhông áp dụng4.134 người16 tháng 6 năm 201508:32
Spuchostservice.exe15.0.4525.1000118,04016 tháng 6 năm 201508:32
Spuchostservice.exe.configkhông áp dụng64416 tháng 6 năm 201508:32
Spucworkerprocess.exe15.0.4510.100046,85616 tháng 6 năm 201508:32
Spucworkerprocess.exe.configkhông áp dụng65416 tháng 6 năm 201508:32
Spucworkerprocessproxy.exe15.0.4420.1017115,44016 tháng 6 năm 201508:32
Spucworkerprocessproxy.exe.configkhông áp dụng64416 tháng 6 năm 201508:32
Spwriter.exe15.0.4737.100041,66416 tháng 6 năm 201508:32
Srchvis.aspxkhông áp dụng10,06716 tháng 6 năm 201508:32
Start.aspxkhông áp dụng1.04816 tháng 6 năm 201508:32
Start.Debug.jskhông áp dụng174,74416 tháng 6 năm 201508:31
Start.jskhông áp dụng95,78016 tháng 6 năm 201508:31
Startbackup.aspxkhông áp dụng14.51016 tháng 6 năm 201508:32
Store.SQLkhông áp dụng6,498,07516 tháng 6 năm 201508:32
Storefront.aspxkhông áp dụng4,34916 tháng 6 năm 201508:32
Storeup.SQLkhông áp dụng512,27516 tháng 6 năm 201508:32
Storeupddl.SQLkhông áp dụng13116 tháng 6 năm 201508:32
Storman.aspxkhông áp dụng10.595 người16 tháng 6 năm 201508:32
Stsadm.exe15.0.4420.1017350,39216 tháng 6 năm 201508:31
Stsadm.exe.configkhông áp dụng27216 tháng 6 năm 201508:31
Stscfg.exe15.0.4420.101714,94416 tháng 6 năm 201508:31
Stssoap.dll15.0.4713.1000544,95216 tháng 6 năm 201508:32
Stswel.dll15.0.4737.10003,900,09616 tháng 6 năm 201508:31
Subchoos.aspxkhông áp dụng10,43516 tháng 6 năm 201508:32
Subedit.aspxkhông áp dụng14,78416 tháng 6 năm 201508:32
Submitrepair.aspxkhông áp dụng15616 tháng 6 năm 201508:32
Subnew.aspxkhông áp dụng15,22316 tháng 6 năm 201508:32
Subscriptionsettings.SQLkhông áp dụng33,78816 tháng 6 năm 201508:32
Subscriptionsettings.SVCkhông áp dụng36716 tháng 6 năm 201508:32
Success.aspxkhông áp dụng3,17216 tháng 6 năm 201508:32
Successpopup.aspxkhông áp dụng3,73516 tháng 6 năm 201508:32
Suitelinks.Debug.jskhông áp dụng32.55816 tháng 6 năm 201508:31
Suitelinks.jskhông áp dụng13,79516 tháng 6 năm 201508:31
Summary.aspxkhông áp dụng3.20016 tháng 6 năm 201508:31
Survedit.aspxkhông áp dụng36,10316 tháng 6 năm 201508:32
Survedit.aspxkhông áp dụng37,67316 tháng 6 năm 201508:32
Systemsettings.aspxkhông áp dụng3,72816 tháng 6 năm 201508:32
Ta_addappconnection.aspxkhông áp dụng11,73516 tháng 6 năm 201508:32
Ta_addbdcaction.aspxkhông áp dụng12,62116 tháng 6 năm 201508:32
Ta_addbdcapplication.aspxkhông áp dụng8,94216 tháng 6 năm 201508:32
Ta_allapplicensesmanagement.aspxkhông áp dụng8,17816 tháng 6 năm 201508:32
Ta_allappprincipals.aspxkhông áp dụng6,76916 tháng 6 năm 201508:32
Ta_bcshome.aspxkhông áp dụng4,63316 tháng 6 năm 201508:32
Ta_bdcapplications.aspxkhông áp dụng13,49916 tháng 6 năm 201508:32
Ta_bdclobsettings.aspxkhông áp dụng6,79816 tháng 6 năm 201508:32
Ta_createcorporatecatalog.aspxkhông áp dụng12.183 người16 tháng 6 năm 201508:32
Ta_createsitecollection.aspxkhông áp dụng11,08116 tháng 6 năm 201508:32
Ta_createsitecollectionconfirmation.aspxkhông áp dụng3,02816 tháng 6 năm 201508:32
Ta_deletesitecollectiondialog.aspxkhông áp dụng3.562 người16 tháng 6 năm 201508:32
Ta_editbdcaction.aspxkhông áp dụng12.268 người16 tháng 6 năm 201508:32
Ta_exportbdcapplication.aspxkhông áp dụng7,74916 tháng 6 năm 201508:32
Ta_lroperationstatus.aspxkhông áp dụng3,64516 tháng 6 năm 201508:32
Ta_manageappconnectionmetadata.aspxkhông áp dụng8,49116 tháng 6 năm 201508:32
Ta_manageappconnectionsecurity.aspxkhông áp dụng4,49516 tháng 6 năm 201508:32
Ta_managebdcpermissions.aspxkhông áp dụng4,06916 tháng 6 năm 201508:32
Ta_managecorporatecatalog.aspxkhông áp dụng6,40316 tháng 6 năm 201508:32
Ta_managemarketplacesettings.aspxkhông áp dụng6,29616 tháng 6 năm 201508:32
Ta_officialfileadmin.aspxkhông áp dụng11.323 người16 tháng 6 năm 201508:32
Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspxkhông áp dụng10,73516 tháng 6 năm 201508:32
Ta_sitecollectionownersdialog.aspxkhông áp dụng5,70516 tháng 6 năm 201508:32
Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspxkhông áp dụng2.63716 tháng 6 năm 201508:32
Ta_sitecollectionreportsdialog.aspxkhông áp dụng2.63716 tháng 6 năm 201508:32
Ta_sitecollections.aspxkhông áp dụng9,39516 tháng 6 năm 201508:32
Ta_specificapplicensemanagement.aspxkhông áp dụng27,50816 tháng 6 năm 201508:32
Ta_viewappconnections.aspxkhông áp dụng8,81416 tháng 6 năm 201508:32
Ta_viewbdcapplication.aspxkhông áp dụng16,23416 tháng 6 năm 201508:32
Ta_viewbdcentity.aspxkhông áp dụng16,45416 tháng 6 năm 201508:32
Ta_viewbdclobsysteminstances.aspxkhông áp dụng10,28916 tháng 6 năm 201508:32
Ta_viewbdclobsystems.aspxkhông áp dụng13,38616 tháng 6 năm 201508:32
Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspxkhông áp dụng6,18916 tháng 6 năm 201508:32
Templatepick.aspxkhông áp dụng5,27216 tháng 6 năm 201508:32
Templatepickercontrol.ascxkhông áp dụng3,26416 tháng 6 năm 201508:32
Tenantappinfo.ashxkhông áp dụng20716 tháng 6 năm 201508:32
Themedforegroundimages.CSSkhông áp dụng28,67516 tháng 6 năm 201508:32
Themeweb.aspxkhông áp dụng1.33916 tháng 6 năm 201508:32
Timecard.Debug.jskhông áp dụng36,90616 tháng 6 năm 201508:31
Timecard.DWPkhông áp dụng44216 tháng 6 năm 201508:31
Timecard.jskhông áp dụng20,88816 tháng 6 năm 201508:31
Timecardsettings.aspxkhông áp dụng15,81416 tháng 6 năm 201508:32
Timeline.WebPartkhông áp dụng83116 tháng 6 năm 201508:31
Timelineapishim.Generated.Debug.jskhông áp dụng1,84216 tháng 6 năm 201508:31
Timelinesharedapi.Generated.Debug.jskhông áp dụng3.420 người16 tháng 6 năm 201508:31
Timer.aspxkhông áp dụng8,98416 tháng 6 năm 201508:32
Timerjobhistory.ascxkhông áp dụng5,11416 tháng 6 năm 201508:32
Timerjobhistory.aspxkhông áp dụng8,86016 tháng 6 năm 201508:32
Tnreord.aspxkhông áp dụng8.36116 tháng 6 năm 201508:32
Toolbar.ascxkhông áp dụng1,58816 tháng 6 năm 201508:32
Toolbarbutton.ascxkhông áp dụng1.30116 tháng 6 năm 201508:32
Toolpane.aspxkhông áp dụng2.370 người16 tháng 6 năm 201508:32
Topnav.aspxkhông áp dụng7,71716 tháng 6 năm 201508:32
Topnavbar.ascxkhông áp dụng6,46216 tháng 6 năm 201508:32
Topology.SVCkhông áp dụng34716 tháng 6 năm 201508:32
Topologyview.ascxkhông áp dụng4.091 người16 tháng 6 năm 201508:32
Topologyview.DWPkhông áp dụng49516 tháng 6 năm 201508:32
Trustgeneralsettingsection.ascxkhông áp dụng3.656 người16 tháng 6 năm 201508:32
Typewriterelite.EOTkhông áp dụng27,32815 tháng 6 năm 201518:57
Typewriterelite.SVGkhông áp dụng77,94415 tháng 6 năm 201518:57
Typewriterelite.TTFkhông áp dụng51,70815 tháng 6 năm 201518:57
Typewriterelite.woffkhông áp dụng30,97615 tháng 6 năm 201518:57
Unattacheddbbrowse.aspxkhông áp dụng6.276 người16 tháng 6 năm 201508:32
Unattacheddbselect.aspxkhông áp dụng6,08216 tháng 6 năm 201508:32
Unextendvs.aspxkhông áp dụng5.54116 tháng 6 năm 201508:32
Uniqperm.aspxkhông áp dụng9,81816 tháng 6 năm 201508:32
Updatecopies.aspxkhông áp dụng12,03216 tháng 6 năm 201508:32
Upgradeandmigration.aspxkhông áp dụng3,73816 tháng 6 năm 201508:32
Upgradestatus.aspxkhông áp dụng11,23916 tháng 6 năm 201508:32
Upload.aspxkhông áp dụng13,23416 tháng 6 năm 201508:32
Upload.aspxkhông áp dụng3.491 người16 tháng 6 năm 201508:32
Upload.aspxkhông áp dụng5,91116 tháng 6 năm 201508:31
Upload.aspxkhông áp dụng5,91116 tháng 6 năm 201508:32
Upload.aspxkhông áp dụng5,91416 tháng 6 năm 201508:32
Upload.aspxkhông áp dụng6,14116 tháng 6 năm 201508:32
Upload.aspxkhông áp dụng6,29416 tháng 6 năm 201508:32
Usage.aspxkhông áp dụng7,87116 tháng 6 năm 201508:32
Usagedb.SQLkhông áp dụng81,58316 tháng 6 năm 201508:32
Usagedetails.aspxkhông áp dụng6,08916 tháng 6 năm 201508:32
Useconfirmation.aspxkhông áp dụng3.52016 tháng 6 năm 201508:32
User.aspxkhông áp dụng27.691 người16 tháng 6 năm 201508:32
Userdisp.aspxkhông áp dụng4.299 người16 tháng 6 năm 201508:32
Useredit.aspxkhông áp dụng4,17516 tháng 6 năm 201508:32
Userfieldeditor.ascxkhông áp dụng6,55516 tháng 6 năm 201508:32
Usergroup.asmxkhông áp dụng9216 tháng 6 năm 201508:32
Usergroupdisco.aspxkhông áp dụng1,31116 tháng 6 năm 201508:32
Usergroupwsdl.aspxkhông áp dụng82,88016 tháng 6 năm 201508:32
Usersettingserror.aspxkhông áp dụng1.848 người16 tháng 6 năm 201508:32
Usersolutions.aspxkhông áp dụng9,43516 tháng 6 năm 201508:32
Usgdbup.SQLkhông áp dụng81,39216 tháng 6 năm 201508:32
V4.Masterkhông áp dụng26,91616 tháng 6 năm 201508:32
Versiondiff.aspxkhông áp dụng5,69216 tháng 6 năm 201508:32
Versions.asmxkhông áp dụng9016 tháng 6 năm 201508:32
Versions.aspxkhông áp dụng35,36116 tháng 6 năm 201508:32
Versionsdisco.aspxkhông áp dụng1.28916 tháng 6 năm 201508:32
Versionswsdl.aspxkhông áp dụng9,47416 tháng 6 năm 201508:32
View.aspxkhông áp dụng2,42416 tháng 6 năm 201508:32
Viewbdcapplication.aspxkhông áp dụng17,21216 tháng 6 năm 201508:32
Viewbdcentity.aspxkhông áp dụng17,27516 tháng 6 năm 201508:32
Viewbdclobsysteminstances.aspxkhông áp dụng10,96016 tháng 6 năm 201508:32
Viewbdclobsystems.aspxkhông áp dụng1430316 tháng 6 năm 201508:32
Viewcategory.aspxkhông áp dụng13,78616 tháng 6 năm 201508:32
Viewcategory.aspxkhông áp dụng4,19016 tháng 6 năm 201508:31
Viewcomment.aspxkhông áp dụng13,78616 tháng 6 năm 201508:32
Viewcomment.aspxkhông áp dụng3,22316 tháng 6 năm 201508:32
Viewcomment.aspxkhông áp dụng4,19016 tháng 6 năm 201508:31
Viewdaily.aspxkhông áp dụng4,99416 tháng 6 năm 201508:32
Viewedit.aspxkhông áp dụng220,24916 tháng 6 năm 201508:32
Viewfilter.aspxkhông áp dụng3.74716 tháng 6 năm 201508:32
Viewgrouppermissions.aspxkhông áp dụng5,04616 tháng 6 năm 201508:32
Viewgrouppermissions.aspxkhông áp dụng5,19916 tháng 6 năm 201508:32
Viewheader.ascxkhông áp dụng1,52716 tháng 6 năm 201508:32
Viewlsts.aspxkhông áp dụng16,52016 tháng 6 năm 201508:32
Viewlsts.aspxkhông áp dụng33,77816 tháng 6 năm 201508:32
Viewnew.aspxkhông áp dụng217,93716 tháng 6 năm 201508:32
Viewpage.aspxkhông áp dụng2,71816 tháng 6 năm 201508:32
Viewpost.aspxkhông áp dụng13,78616 tháng 6 năm 201508:32
Viewpost.aspxkhông áp dụng4,19016 tháng 6 năm 201508:31
Views.asmxkhông áp dụng8716 tháng 6 năm 201508:32
Viewsdisco.aspxkhông áp dụng1,28316 tháng 6 năm 201508:32
Viewswsdl.aspxkhông áp dụng25,52016 tháng 6 năm 201508:32
Viewtype.aspxkhông áp dụng26,31416 tháng 6 năm 201508:32
Vldsetng.aspxkhông áp dụng8,91216 tháng 6 năm 201508:32
Vsemail.aspxkhông áp dụng8,99116 tháng 6 năm 201508:32
Vsgeneralsettings.aspxkhông áp dụng52,13916 tháng 6 năm 201508:32
Vsmask.aspxkhông áp dụng65,27316 tháng 6 năm 201508:32
Vsmenu.aspxkhông áp dụng2,05916 tháng 6 năm 201508:32
Vsubwebs.aspxkhông áp dụng6,02816 tháng 6 năm 201508:32
Vsxms.aspxkhông áp dụng8,80316 tháng 6 năm 201508:32
Waview.aspxkhông áp dụng2,98616 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng1.00216 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng1.60416 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng10,90916 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng13.944 người16 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng2.190 người16 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng2,64116 tháng 6 năm 201508:31
Web.configkhông áp dụng2.64716 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng21416 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng21616 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng25816 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng315616 tháng 6 năm 201508:31
Web.configkhông áp dụng44516 tháng 6 năm 201508:31
Web.configkhông áp dụng6,23516 tháng 6 năm 201508:32
Web.configkhông áp dụng63,06916 tháng 6 năm 201508:31
Webapplicationlist.aspxkhông áp dụng5,46816 tháng 6 năm 201508:32
WebAPPLICATIONS.aspxkhông áp dụng5.35016 tháng 6 năm 201508:32
Webdeleted.aspxkhông áp dụng1.50016 tháng 6 năm 201508:32
Webfldr.aspxkhông áp dụng2,52116 tháng 6 năm 201508:32
Webpartgallerypickerpage.aspxkhông áp dụng7.202 người16 tháng 6 năm 201508:32
Webpartpages.asmxkhông áp dụng18616 tháng 6 năm 201508:32
Webpartpagesdisco.aspxkhông áp dụng1,31516 tháng 6 năm 201508:32
Webpartpageswsdl.aspxkhông áp dụng56,40816 tháng 6 năm 201508:32
Webs.asmxkhông áp dụng8616 tháng 6 năm 201508:32
Websdisco.aspxkhông áp dụng1.281 người16 tháng 6 năm 201508:32
Webswsdl.aspxkhông áp dụng41,30216 tháng 6 năm 201508:32
Welcome.ascxkhông áp dụng3,50816 tháng 6 năm 201508:32
Wfformtemplates.jskhông áp dụng5,02416 tháng 6 năm 201508:31
Wfstart.aspxkhông áp dụng20216 tháng 6 năm 201508:31
Whatsnew.DWPkhông áp dụng44816 tháng 6 năm 201508:31
Whereabouts.DWPkhông áp dụng44516 tháng 6 năm 201508:31
Wikiredirect.aspxkhông áp dụng1.12316 tháng 6 năm 201508:32
Windowstokencache.SVCkhông áp dụng39516 tháng 6 năm 201508:32
Wkpstd.aspxkhông áp dụng3.356 người16 tháng 6 năm 201508:32
Wopi.ashxkhông áp dụng8616 tháng 6 năm 201508:32
Wopiframe.aspxkhông áp dụng1,96816 tháng 6 năm 201508:32
Wopiframe2.aspxkhông áp dụng1,95716 tháng 6 năm 201508:32
Workflow.aspxkhông áp dụng25,91416 tháng 6 năm 201508:31
Workflowadmin.aspxkhông áp dụng6,74116 tháng 6 năm 201508:32
Workflowtaskpane.aspxkhông áp dụng1,18016 tháng 6 năm 201508:31
Workflowtimer.aspxkhông áp dụng5,10116 tháng 6 năm 201508:32
Workspce.aspxkhông áp dụng8,29016 tháng 6 năm 201508:32
Wpadder.Debug.jskhông áp dụng47,52216 tháng 6 năm 201508:31
Wpadder.jskhông áp dụng29,67016 tháng 6 năm 201508:31
Wpcm.Debug.jskhông áp dụng6,89416 tháng 6 năm 201508:31
Wpcm.jskhông áp dụng3,50916 tháng 6 năm 201508:31
Wpeula.aspxkhông áp dụng5,74016 tháng 6 năm 201508:32
Wpprevw.aspxkhông áp dụng4,94316 tháng 6 năm 201508:32
Wpribbon.aspxkhông áp dụng76116 tháng 6 năm 201508:32
Wrksetng.aspxkhông áp dụng15,84316 tháng 6 năm 201508:31
Wrkstat.aspxkhông áp dụng27.94016 tháng 6 năm 201508:31
Wsaupload.ashxkhông áp dụng19816 tháng 6 năm 201508:32
Wsdisco.aspxkhông áp dụng1.806 người16 tháng 6 năm 201508:32
WSS.resxkhông áp dụng722,77816 tháng 6 năm 201508:32
Wss_mediumtrust.configkhông áp dụng13,78216 tháng 6 năm 201508:31
Wss_minimaltrust.configkhông áp dụng9,14916 tháng 6 năm 201508:31
Wss_usercode.configkhông áp dụng5,85516 tháng 6 năm 201508:31
Wssadmin.exe15.0.4420.101717,08816 tháng 6 năm 201508:31
Wssproxy.aspxkhông áp dụng1,44816 tháng 6 năm 201508:32
Wsssearchpowershell.types.ps1xmlkhông áp dụng10,90116 tháng 6 năm 201508:32
Wsssetup.dll15.0.4735.100010,376,87216 tháng 6 năm 201508:31
Wsstracing.exe15.0.4569.1501115,90416 tháng 6 năm 201508:31
Wswsdl.aspxkhông áp dụng1.904 người16 tháng 6 năm 201508:32
Xtp.Debug.jskhông áp dụng2.979 người16 tháng 6 năm 201508:31
Xtp.jskhông áp dụng1,49116 tháng 6 năm 201508:31
Zoombldr.aspxkhông áp dụng12,80116 tháng 6 năm 201508:32
Tham khảo
Xem các thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft. Các Trung tâm kỹ thuật hệ thống văn phòng có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3054947 - Xem lại Lần cuối: 07/29/2015 18:55:00 - Bản sửa đổi: 51.0


  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB3054947 KbMtvi
Phản hồi