Ngày 13 tháng 12 năm 2015, Cập Nhật cho FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint (KB3054970)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3054970
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3054970 cho Microsoft FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint được phát hành onOctober 13, 2015. Bản cập nhật này có mộtđiều kiện tiên quyết.
Cải tiến và sửa chữa
Khắc phục sự cố sau:
Kết nối JDBC Fast Search Server 2010 sử dụng khi thu thập dữ liệu cuối cùng nhưng không ngày hoặc giờ bạn cuối xoá tài liệu.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt chuyên biệt từ Microsoft Download Center. Yêu cầu quét vi-rút
Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.
Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint gói bản ghi dịch vụ 2 đã cài đặt chuyên biệt.
Thông tin

Thông tin về tệp

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Fsserver-x-none.msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
_ssl.pydkhông áp dụng16,89612 tháng 5 năm 201507:46
Adinit.datkhông áp dụng260,53103 tháng 7 năm 200919:13
Cctk.jarkhông áp dụng224,06411 tháng 3 năm 201419:08
Cmmap000.binkhông áp dụng381,73706 tháng 11 năm 201305:51
Dewp.dll8.4.1.0315,24006 tháng 11 năm 201305:51
Đặc biệt contentapi.jarkhông áp dụng2,171,38204 tháng năm 201320:28
Exihtml.dll8.4.1.015,20806 tháng 11 năm 201305:51
Exitext.dll8.4.1.015,20806 tháng 11 năm 201305:51
Exixml2.dllkhông áp dụng006 tháng 6 năm 201207:10
Exixml3.dllkhông áp dụng006 tháng 6 năm 201207:10
Expage.dll8.4.1.044,39206 tháng 11 năm 201305:51
Fdispatch.exe14.0.337.210,136,29605 tháng năm 201307:24
Fdmworker.exe14.0.337.91,058,14413 Jan năm 201513:00
Fdmworker.pycKhông áp dụng63,40013 Jan năm 201511:24
Fixcftester.exe14.0.337.22,061,16005 tháng năm 201307:24
Fixmlindex.exe14.0.337.83,347,29613 Jan năm 201513:00
Fsearch.exe14.0.337.714,953,18413 Jan năm 201513:00
Fsearchctrl.exe14.0.337.32,605,80011 tháng 2 năm 201421:27
Ibfpx2.FLT8.4.1.099,18406 tháng 11 năm 201305:51
Ibgp42.FLT8.4.1.040,30406 tháng 11 năm 201305:51
Ibjpg2.FLT8.4.1.073,07206 tháng 11 năm 201305:51
Ibpcd2.FLT8.4.1.0167,79206 tháng 11 năm 201305:51
Ibpsd2.FLT8.4.1.040,81606 tháng 11 năm 201305:51
Ibxbm2.FLT8.4.1.034,67206 tháng 11 năm 201305:51
Ibxpm2.FLT8.4.1.065,90406 tháng 11 năm 201305:51
Ibxwd2.FLT8.4.1.036,72006 tháng 11 năm 201305:51
Imcd32.FLT8.4.1.0118,12806 tháng 11 năm 201305:51
Imcd42.FLT8.4.1.0137,07206 tháng 11 năm 201305:51
Imcd52.FLT8.4.1.0138,60806 tháng 11 năm 201305:51
Imcd62.FLT8.4.1.0156,52806 tháng 11 năm 201305:51
Imcd72.FLT8.4.1.0275,31206 tháng 11 năm 201305:51
Imcd82.FLT8.4.1.0275,31206 tháng 11 năm 201305:51
Imcdr2.FLT8.4.1.030,57606 tháng 11 năm 201305:51
Imcm52.FLT8.4.1.060,27206 tháng 11 năm 201305:51
Imcm72.FLT8.4.1.0113,52006 tháng 11 năm 201305:51
Imcmx2.FLT8.4.1.030,57606 tháng 11 năm 201305:51
Imdsf2.FLT8.4.1.0164,20806 tháng 11 năm 201305:52
Imfmv2.FLT8.4.1.066,41606 tháng 11 năm 201305:52
Imgdf2.FLT8.4.1.073,58406 tháng 11 năm 201305:52
Imgem2.FLT8.4.1.054,12806 tháng 11 năm 201305:52
Imigs2.FLT8.4.1.0118,12806 tháng 11 năm 201305:52
Immet2.FLT8.4.1.0117,10406 tháng 11 năm 201305:52
Impif2.FLT8.4.1.068,97606 tháng 11 năm 201305:52
Imps_2.FLT8.4.1.0118,12806 tháng 11 năm 201305:52
Impsi2.FLT8.4.1.02,057,58406 tháng 11 năm 201305:52
Impsz2.FLT8.4.1.033,64806 tháng 11 năm 201305:52
Imrnd2.FLT8.4.1.037,23206 tháng 11 năm 201305:52
Indexer.exe14.0.337.55,099,75211 tháng 3 năm 201420:23
Indexeradmin.exe14.0.337.21,193,70405 tháng năm 201307:24
Indexerinfo.exe14.0.337.21,149,16005 tháng năm 201307:24
Installadminservicesiniis.cmdKhông áp dụng2,19320 tháng 11 năm 201204:54
Iphgw2.FLT8.4.1.0216,94406 tháng 11 năm 201305:52
Isgdi32.dll8.4.1.01,376,10406 tháng 11 năm 201305:52
Jdbcconnector.jarKhông áp dụng121,82816 tháng năm 201510:27
Libeay32.dll0.9.8.291,294,33612 tháng 5 năm 201507:46
Libxml2.dllKhông áp dụng1,342,46407 tháng 8 năm 201209:27
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.337.0326,37622 tháng 4 năm 201315:34
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.Monitors.user.claims.dll14.0.334.1554,44811 tháng năm 201209:59
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.workerlibrary.dll14.0.336.0201,85621 tháng 11 năm 201203:25
Mswb7.dll14.0.4705.1000331,67227 tháng 11 năm 200918:32
Mswb70011.dll14.0.4705.10001,089,43227 tháng 11 năm 200918:32
Mswb7001e.dll14.0.4705.10001,089,43227 tháng 11 năm 200918:32
Mswb70404.dll14.0.4705.10001,089,42427 tháng 11 năm 200918:32
Mswb70804.dll14.0.4705.10001,089,43227 tháng 11 năm 200918:32
Naturallanguage6.dll14.0.4705.10001,494,41627 tháng 11 năm 200918:32
Ocemul.dll8.4.1.038,76006 tháng 11 năm 201305:52
Openssl.cnfKhông áp dụng9,70312 tháng 5 năm 201507:46
Openssl.exeKhông áp dụng349,69612 tháng 5 năm 201507:46
Oswin64.dll8.4.1.053,09606 tháng 11 năm 201305:52
Qrserver.exe14.0.337.311,600,10411 tháng 2 năm 201421:27
Sccch.dll8.4.1.0178,53606 tháng 11 năm 201305:52
Sccda.dll8.4.1.0128,36006 tháng 11 năm 201305:52
Sccdu.dll8.4.1.0479,08006 tháng 11 năm 201305:52
Sccex.dll8.4.1.049,51206 tháng 11 năm 201305:52
Sccexind2.dllKhông áp dụng006 tháng 6 năm 201207:11
Sccexind3.dllKhông áp dụng006 tháng 6 năm 201207:11
Sccfa.dll8.4.1.086,88806 tháng 11 năm 201305:52
Sccfi.dll8.4.1.0185,19206 tháng 11 năm 201305:52
Sccfmt.dll8.4.1.076,64806 tháng 11 năm 201305:52
Sccfut.dll8.4.1.0605,03206 tháng 11 năm 201305:52
Sccind.dll8.4.1.060,77606 tháng 11 năm 201305:52
Scclo.dll8.4.1.0156,00806 tháng 11 năm 201305:52
Sccole2.dll8.4.1.033,64006 tháng 11 năm 201305:52
Sccut.dll8.4.1.01,786,72806 tháng 11 năm 201305:52
Searchinfo.exe14.0.337.2928,48805 tháng năm 201307:24
Ssleay32.dll0.9.8.29267,26412 tháng 5 năm 201507:46
Vsacad.dll.DisabledKhông áp dụng006 tháng 6 năm 201207:11
Vsacd2.dll8.4.1.015,328,10406 tháng 11 năm 201305:52
Vsacs.dll8.4.1.041,83206 tháng 11 năm 201305:52
Vsami.dll8.4.1.090,47206 tháng 11 năm 201305:52
Vsasf.dll8.4.1.054,63206 tháng 11 năm 201305:52
Vsbdr.dll8.4.1.033,12806 tháng 11 năm 201305:52
Vsbmp.dll8.4.1.034,66406 tháng 11 năm 201305:52
Vscgm.dll8.4.1.068,96806 tháng 11 năm 201305:52
Vsdbs.dll8.4.1.029,54406 tháng 11 năm 201305:52
Vsdez.dll8.4.1.032,10406 tháng 11 năm 201305:52
Vsdif.dll8.4.1.026,98406 tháng 11 năm 201305:52
Vsdrw.dll8.4.1.036,71206 tháng 11 năm 201305:52
Vsdx.dll8.4.1.031,08006 tháng 11 năm 201305:52
Vsdxla.dll8.4.1.032,10406 tháng 11 năm 201305:52
Vsdxlm.dll8.4.1.087,40006 tháng 11 năm 201305:52
Vsemf.dll8.4.1.066,40806 tháng 11 năm 201305:52
Vsen4.dll8.4.1.034,66406 tháng 11 năm 201305:52
Vsens.dll8.4.1.034,15206 tháng 11 năm 201305:52
Vsenw.dll8.4.1.031,59206 tháng 11 năm 201305:52
Vseps.dll8.4.1.023,40006 tháng 11 năm 201305:52
Vseshr.dll8.4.1.0226,15206 tháng 11 năm 201305:52
Vsexe2.dll8.4.1.065,89606 tháng 11 năm 201305:52
Vsfax.dll8.4.1.024,93606 tháng 11 năm 201305:52
Vsfcd.dll8.4.1.028,52006 tháng 11 năm 201305:52
Vsfcs.dll8.4.1.036,71206 tháng 11 năm 201305:52
Vsfft.dll8.4.1.031,08006 tháng 11 năm 201305:52
Vsflw.dll8.4.1.0215,91206 tháng 11 năm 201305:52
Vsfwk.dll8.4.1.065,89606 tháng 11 năm 201305:52
Vsgdsf.dll8.4.1.097,12806 tháng 11 năm 201305:52
Vsgif.dll8.4.1.031,08006 tháng 11 năm 201305:52
Vsgzip.dll8.4.1.041,32006 tháng 11 năm 201305:52
Vshgs.dll8.4.1.055,65606 tháng 11 năm 201305:52
Vshtml.dll8.4.1.0201,57606 tháng 11 năm 201305:52
Vshwp.dll8.4.1.0131,94406 tháng 11 năm 201305:52
Vshwp2.dll8.4.1.0210,28006 tháng 11 năm 201305:52
Vsich.dll8.4.1.0208,23206 tháng 11 năm 201305:52
Vsich6.dll8.4.1.077,16006 tháng 11 năm 201305:52
Vsid3.dll8.4.1.054,63206 tháng 11 năm 201305:52
Vsimg.dll8.4.1.025,96006 tháng 11 năm 201305:52
Vsindd.dll8.4.1.023,91206 tháng 11 năm 201305:52
Vsinx.dll8.4.1.020.84006 tháng 11 năm 201305:52
Vsiwp.dll8.4.1.031,08006 tháng 11 năm 201305:52
Vsjbg2.dll8.4.1.033,12806 tháng 11 năm 201305:52
Vsjp2.dll8.4.1.0259,94406 tháng 11 năm 201305:52
Vsjw.dll8.4.1.043,36806 tháng 11 năm 201305:52
Vsleg.dll8.4.1.056,16806 tháng 11 năm 201305:52
Vslwp7.dll8.4.1.0466,28006 tháng 11 năm 201305:52
Vslzh.dll8.4.1.046,44006 tháng 11 năm 201305:52
Vsm11.dll8.4.1.029,03206 tháng 11 năm 201305:52
Vsmanu.dll8.4.1.041,83206 tháng 11 năm 201305:52
Vsmcw.dll8.4.1.053,60806 tháng 11 năm 201305:52
Vsmif.dll8.4.1.0276,32806 tháng 11 năm 201305:52
Vsmime.dll8.4.1.0155,49606 tháng 11 năm 201305:52
Vsmm.dll8.4.1.035,17606 tháng 11 năm 201305:52
Vsmm4.dll8.4.1.040,29606 tháng 11 năm 201305:52
Vsmmfn.dll8.4.1.035,17606 tháng 11 năm 201305:52
Vsmp.dll8.4.1.031,59206 tháng 11 năm 201305:52
Vsmpp.dll8.4.1.0404,84006 tháng 11 năm 201305:52
Vsmsg.dll8.4.1.094,56806 tháng 11 năm 201305:52
Vsmsw.dll8.4.1.051,56006 tháng 11 năm 201305:52
Vsmwkd.dll8.4.1.028,52006 tháng 11 năm 201305:52
Vsmwks.dll8.4.1.025,96006 tháng 11 năm 201305:52
Vsmwp2.dll8.4.1.053,60806 tháng 11 năm 201305:52
Vsmwpf.dll8.4.1.033,12806 tháng 11 năm 201305:52
Vsmwrk.dll8.4.1.029,03206 tháng 11 năm 201305:52
Vsow.dll8.4.1.023,91206 tháng 11 năm 201305:52
Vspbm.dll8.4.1.023,40006 tháng 11 năm 201305:52
Vspcl.dll8.4.1.023,40006 tháng 11 năm 201305:52
Vspcx.dll8.4.1.030,05606 tháng 11 năm 201305:52
Vspdf.dll8.4.1.0319,84806 tháng 11 năm 201305:52
Vspdfi.dll8.4.1.0292,71206 tháng 11 năm 201305:52
Vspdx.dll8.4.1.038,76006 tháng 11 năm 201305:52
Vspfs.dll8.4.1.057,19206 tháng 11 năm 201305:52
Vspgl.dll8.4.1.066,92006 tháng 11 năm 201305:52
Vspic.dll8.4.1.024,42406 tháng 11 năm 201305:52
Vspict.dll8.4.1.071,52806 tháng 11 năm 201305:52
Vspng.dll8.4.1.050,02406 tháng 11 năm 201305:52
Vspntg.dll8.4.1.021.86406 tháng 11 năm 201305:52
Vspp12.dll8.4.1.0129,89606 tháng 11 năm 201305:52
Vspp2.dll8.4.1.083,81606 tháng 11 năm 201305:52
Vspp7.dll8.4.1.083,30406 tháng 11 năm 201305:52
Vspp97.dll8.4.1.0283,49606 tháng 11 năm 201305:52
Vsppl.dll8.4.1.042,85606 tháng 11 năm 201305:52
Vspsd.dll8.4.1.024,93606 tháng 11 năm 201305:52
Vspsp6.dll8.4.1.0237,41606 tháng 11 năm 201305:52
Vspst.dll8.4.1.092,52006 tháng 11 năm 201305:52
Vspstf.dll8.4.1.037,73606 tháng 11 năm 201305:52
Vsqa.dll8.4.1.031,59206 tháng 11 năm 201305:52
Vsqad.dll8.4.1.042,34406 tháng 11 năm 201305:52
Vsqp6.dll8.4.1.073,57606 tháng 11 năm 201305:52
Vsqp9.dll8.4.1.0118,12006 tháng 11 năm 201305:52
Vsqt.dll8.4.1.043,36806 tháng 11 năm 201305:52
Vsrar.dll8.4.1.0204,64806 tháng 11 năm 201305:52
Vsras.dll8.4.1.022,88806 tháng 11 năm 201305:52
Vsrbs.dll8.4.1.039,27206 tháng 11 năm 201305:52
Vsrft.dll8.4.1.039,78406 tháng 11 năm 201305:52
Vsrfx.dll8.4.1.038,76006 tháng 11 năm 201305:52
Vsriff.dll8.4.1.035,68806 tháng 11 năm 201305:52
Vsrtf.dll8.4.1.0195,43206 tháng 11 năm 201305:52
Vssam.dll8.4.1.038,76006 tháng 11 năm 201305:52
Vssc5.dll8.4.1.037,73606 tháng 11 năm 201305:52
Vssdw.dll8.4.1.031,59206 tháng 11 năm 201305:52
Vsshw3.dll8.4.1.044,39206 tháng 11 năm 201305:52
Vssmd.dll8.4.1.034,66406 tháng 11 năm 201305:52
Vssms.dll8.4.1.032,61606 tháng 11 năm 201305:52
Vssmt.dll8.4.1.0đạt40.80806 tháng 11 năm 201305:52
Vssnap.dll8.4.1.035,68806 tháng 11 năm 201305:52
Vsso6.dll8.4.1.0313,19206 tháng 11 năm 201305:52
Vssoc.dll8.4.1.075,11206 tháng 11 năm 201305:52
Vssoc6.dll8.4.1.0303,46406 tháng 11 năm 201305:52
Vssoi.dll8.4.1.063,33606 tháng 11 năm 201305:53
Vssoi6.dll8.4.1.0329,06406 tháng 11 năm 201305:53
Vssow.dll8.4.1.050,53606 tháng 11 năm 201305:53
Vsqp6.dll8.4.1.029,03206 tháng 11 năm 201305:53
Vsswf.dll8.4.1.0đạt40.80806 tháng 11 năm 201305:53
Vstaz.dll8.4.1.036,20006 tháng 11 năm 201305:53
Vstext.dll8.4.1.038,76006 tháng 11 năm 201305:53
Vstga.dll8.4.1.027,49606 tháng 11 năm 201305:53
Vstif6.dll8.4.1.0121,19206 tháng 11 năm 201305:53
Vstw.dll8.4.1.043,36806 tháng 11 năm 201305:53
Vstxt.dll8.4.1.045,41606 tháng 11 năm 201305:53
Vsvcrd.dll8.4.1.090,47206 tháng 11 năm 201305:53
Vsviso.dll8.4.1.0264,55206 tháng 11 năm 201305:53
Vsvw3.dll8.4.1.034,15206 tháng 11 năm 201305:53
Vsw12.dll8.4.1.0221,54406 tháng 11 năm 201305:53
Vsw6.dll8.4.1.0158,05606 tháng 11 năm 201305:53
Vsw97.dll8.4.1.0263,01606 tháng 11 năm 201305:53
Vswbmp.dll8.4.1.021,35206 tháng 11 năm 201305:53
Vswg2.dll8.4.1.064,36006 tháng 11 năm 201305:53
Vswk4.dll8.4.1.0160,61606 tháng 11 năm 201305:53
Vswk6.dll8.4.1.0218,47206 tháng 11 năm 201305:53
Vswks.dll8.4.1.049,51206 tháng 11 năm 201305:53
Vswm.dll8.4.1.049,00006 tháng 11 năm 201305:53
Vswmf.dll8.4.1.052,07206 tháng 11 năm 201305:53
Vswml.dll8.4.1.074,08806 tháng 11 năm 201305:53
Vsword.dll8.4.1.0100,71206 tháng 11 năm 201305:53
Vswork.dll8.4.1.040,29606 tháng 11 năm 201305:53
Vswp5.dll8.4.1.0104,29606 tháng 11 năm 201305:53
Vswp6.dll8.4.1.0113.00006 tháng 11 năm 201305:53
Vswpf.dll8.4.1.029,54406 tháng 11 năm 201305:53
Vswpg.dll8.4.1.058,72806 tháng 11 năm 201305:53
Vswpg2.dll8.4.1.064,87206 tháng 11 năm 201305:53
Vswpl.dll8.4.1.049,00006 tháng 11 năm 201305:53
Vswpw.dll8.4.1.0140,13606 tháng 11 năm 201305:53
Vsws.dll8.4.1.037,22406 tháng 11 năm 201305:53
Vsws2.dll8.4.1.029,54406 tháng 11 năm 201305:53
Vsxl12.dll8.4.1.0253,80006 tháng 11 năm 201305:53
Vsxl5.dll8.4.1.0364,39206 tháng 11 năm 201305:53
Vsxml.dll8.4.1.032,10406 tháng 11 năm 201305:53
Vsxmp.dll8.4.1.020.84006 tháng 11 năm 201305:53
Vsxps.dll8.4.1.055.14406 tháng 11 năm 201305:53
Vsxy.dll8.4.1.038,24806 tháng 11 năm 201305:53
Vsyim.dll8.4.1.031,08006 tháng 11 năm 201305:53
Vszip.dll8.4.1.082,28006 tháng 11 năm 201305:53
Wvcore.dll8.4.1.02,303,84806 tháng 11 năm 201305:53
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft. Các Trung tâm kỹ thuật hệ thống văn phòng có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3054970 - Xem lại Lần cuối: 10/13/2015 16:01:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint Service Pack 2

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB3054970 KbMtvi
Phản hồi