MS15-099: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho gói Office 2007 Microsoft: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3054987
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-099.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 3 cho bộ Microsoft Office 2007 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3089664.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem KB3089664.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành KB2863812.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của gói Office 2007

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
cgmimp32.flt_1025cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,00829 tháng 6 năm 201110:36
epsimp32.flt_1025epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,57601 tháng năm 201505:36
html32.cnv_1025html32.CNV2006.1200.6722.5000318,64814 tháng 5 năm 201504:17
pictim32.flt_1025pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:30
wpft532.cnv_1025wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,38414 tháng 5 năm 201504:17
wpft632.cnv_1025wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,02414 tháng 5 năm 201504:17
cgmimp32.flt_1026cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,00829 tháng 6 năm 201110:36
epsimp32.flt_1026epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,11201 tháng năm 201505:37
pictim32.flt_1026pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:30
wpft532.cnv_1026wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,90414 tháng 5 năm 201504:17
wpft632.cnv_1026wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,05614 tháng 5 năm 201504:17
cgmimp32.flt_1029cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,05629 tháng 6 năm 201110:36
epsimp32.flt_1029epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,13601 tháng năm 201505:36
html32.cnv_1029html32.CNV2006.1200.6722.5000319,15214 tháng 5 năm 201504:19
pictim32.flt_1029pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,82422 tháng 6 năm 201111:31
wpft532.cnv_1029wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,37614 tháng 5 năm 201504:19
wpft632.cnv_1029wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,05614 tháng 5 năm 201504:19
cgmimp32.flt_1030cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:37
epsimp32.flt_1030epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,59201 tháng năm 201505:41
html32.cnv_1030html32.CNV2006.1200.6722.5000319,68814 tháng 5 năm 201504:24
pictim32.flt_1030pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,80822 tháng 6 năm 201111:31
wpft532.cnv_1030wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,40814 tháng 5 năm 201504:24
wpft632.cnv_1030wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,57614 tháng 5 năm 201504:24
cgmimp32.flt_1031cgmimp32.FLT2006.1200.4518.1004263,52029 tháng 6 năm 201110:38
epsimp32.flt_1031epsimp32.FLT2006.1200.4518.1004447,59201 tháng năm 201505:40
html32.cnv_1031html32.CNV2006.1200.4518.1004320,17614 tháng 5 năm 201504:24
pictim32.flt_1031pictim32.FLT2006.1200.4518.100461,80822 tháng 6 năm 201111:35
wpft532.cnv_1031wpft532.CNV2006.1200.4518.1004180,40014 tháng 5 năm 201504:24
wpft632.cnv_1031wpft632.CNV2006.1200.4518.1004230,06414 tháng 5 năm 201504:24
cgmimp32.flt_1032cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,01629 tháng 6 năm 201110:38
epsimp32.flt_1032epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,56001 tháng năm 201505:40
html32.cnv_1032html32.CNV2006.1200.6722.5000320,68814 tháng 5 năm 201504:26
pictim32.flt_1032pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,80022 tháng 6 năm 201111:34
wpft532.cnv_1032wpft532.CNV2006.1200.6722.5000181,42414 tháng 5 năm 201504:26
wpft632.cnv_1032wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,57614 tháng 5 năm 201504:26
cgmimp32.flt_1033cgmimp32.FLT2006.1200.6650.5000263,52031 tháng 8 năm 201101:23
epsimp32.flt_1033epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16801 tháng năm 201505:20
html32.cnv_1033html32.CNV2006.1200.6722.5000318,64814 tháng 5 năm 201503:53
pictim32.flt_1033pictim32.FLT2006.1200.6650.500061,81631 tháng 8 năm 201101:23
wpft532.cnv_1033wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,38414 tháng 5 năm 201503:53
wpft632.cnv_1033wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04814 tháng 5 năm 201503:53
cgmimp32.flt_3082cgmimp32.FLT2006.1200.4518.1004264,04829 tháng 6 năm 201110:41
epsimp32.flt_3082epsimp32.FLT2006.1200.4518.1004447,60001 tháng năm 201505:40
html32.cnv_3082html32.CNV2006.1200.4518.1004320,20014 tháng 5 năm 201504:31
pictim32.flt_3082pictim32.FLT2006.1200.4518.100461,83222 tháng 6 năm 201111:33
wpft532.cnv_3082wpft532.CNV2006.1200.4518.1004180,92814 tháng 5 năm 201504:31
wpft632.cnv_3082wpft632.CNV2006.1200.4518.1004230,59214 tháng 5 năm 201504:31
cgmimp32.flt_1061cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:39
epsimp32.flt_1061epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,59201 tháng năm 201505:41
pictim32.flt_1061pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:33
wpft532.cnv_1061wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,37614 tháng 5 năm 201504:31
wpft632.cnv_1061wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04014 tháng 5 năm 201504:31
cgmimp32.flt_1035cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:39
epsimp32.flt_1035epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60801 tháng năm 201505:42
html32.cnv_1035html32.CNV2006.1200.6722.5000319,66414 tháng 5 năm 201504:31
pictim32.flt_1035pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:33
wpft532.cnv_1035wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,88814 tháng 5 năm 201504:31
wpft632.cnv_1035wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,55214 tháng 5 năm 201504:31
cgmimp32.flt_1036cgmimp32.FLT2006.1200.4518.1004264,04829 tháng 6 năm 201110:40
epsimp32.flt_1036epsimp32.FLT2006.1200.4518.1004447,63201 tháng năm 201505:42
html32.cnv_1036html32.CNV2006.1200.4518.1004320,19214 tháng 5 năm 201504:33
pictim32.flt_1036pictim32.FLT2006.1200.4518.100461,82422 tháng 6 năm 201111:35
wpft532.cnv_1036wpft532.CNV2006.1200.4518.1004180,41614 tháng 5 năm 201504:33
wpft632.cnv_1036wpft632.CNV2006.1200.4518.1004230,08014 tháng 5 năm 201504:33
cgmimp32.flt_1037cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,00829 tháng 6 năm 201110:40
epsimp32.flt_1037epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,13601 tháng năm 201505:43
html32.cnv_1037html32.CNV2006.1200.6722.5000318,63214 tháng 5 năm 201504:37
pictim32.flt_1037pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:37
wpft532.cnv_1037wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,36014 tháng 5 năm 201504:37
wpft632.cnv_1037wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,02414 tháng 5 năm 201504:37
cgmimp32.flt_1081cgmimp32.FLT2006.1200.6650.5000263,52031 tháng 8 năm 201101:23
epsimp32.flt_1081epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16801 tháng năm 201505:20
pictim32.flt_1081pictim32.FLT2006.1200.6650.500061,81631 tháng 8 năm 201101:23
wpft532.cnv_1081wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,38414 tháng 5 năm 201503:53
wpft632.cnv_1081wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04814 tháng 5 năm 201503:53
cgmimp32.flt_1050cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,03229 tháng 6 năm 201110:40
epsimp32.flt_1050epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16801 tháng năm 201505:49
pictim32.flt_1050pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:38
wpft532.cnv_1050wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,40814 tháng 5 năm 201504:38
wpft632.cnv_1050wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,56014 tháng 5 năm 201504:38
cgmimp32.flt_1038cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:40
epsimp32.flt_1038epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201505:49
html32.cnv_1038html32.CNV2006.1200.6722.5000319,16014 tháng 5 năm 201504:38
pictim32.flt_1038pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,80822 tháng 6 năm 201111:41
wpft532.cnv_1038wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,37614 tháng 5 năm 201504:38
wpft632.cnv_1038wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04014 tháng 5 năm 201504:38
cgmimp32.flt_1040cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,04829 tháng 6 năm 201110:41
epsimp32.flt_1040epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16001 tháng năm 201505:49
html32.cnv_1040html32.CNV2006.1200.6722.5000320,21614 tháng 5 năm 201504:38
pictim32.flt_1040pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,83222 tháng 6 năm 201111:40
wpft532.cnv_1040wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,96014 tháng 5 năm 201504:38
wpft632.cnv_1040wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,11214 tháng 5 năm 201504:38
cgmimp32.flt_1041cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,49629 tháng 6 năm 201110:41
epsimp32.flt_1041epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,57601 tháng năm 201505:49
html32.cnv_1041html32.CNV2006.1200.6722.5000318,62414 tháng 5 năm 201504:40
pictim32.flt_1041pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:40
wpft532.cnv_1041wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,36014 tháng 5 năm 201504:40
wpft632.cnv_1041wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,02414 tháng 5 năm 201504:40
cgmimp32.flt_1087cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,00829 tháng 6 năm 201110:42
epsimp32.flt_1087epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,13601 tháng năm 201505:49
pictim32.flt_1087pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:40
wpft532.cnv_1087wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,87214 tháng 5 năm 201504:44
wpft632.cnv_1087wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,03214 tháng 5 năm 201504:44
cgmimp32.flt_1042cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,49629 tháng 6 năm 201110:42
epsimp32.flt_1042epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,57601 tháng năm 201505:49
html32.cnv_1042html32.CNV2006.1200.6722.5000318,62414 tháng 5 năm 201504:45
pictim32.flt_1042pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:40
wpft532.cnv_1042wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,36014 tháng 5 năm 201504:45
wpft632.cnv_1042wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,02414 tháng 5 năm 201504:45
cgmimp32.flt_1063cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,04829 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1063epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,62401 tháng năm 201505:49
pictim32.flt_1063pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,82422 tháng 6 năm 201111:41
wpft532.cnv_1063wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,40814 tháng 5 năm 201504:45
wpft632.cnv_1063wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,56014 tháng 5 năm 201504:45
cgmimp32.flt_1062cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52829 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1062epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201505:55
pictim32.flt_1062pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,82422 tháng 6 năm 201111:41
wpft532.cnv_1062wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,89614 tháng 5 năm 201504:47
wpft632.cnv_1062wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,56014 tháng 5 năm 201504:47
cgmimp32.flt_1044cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:44
epsimp32.flt_1044epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,59201 tháng năm 201505:55
html32.cnv_1044html32.CNV2006.1200.6722.5000319,16014 tháng 5 năm 201504:50
pictim32.flt_1044pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,84022 tháng 6 năm 201111:41
wpft532.cnv_1044wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,89614 tháng 5 năm 201504:50
wpft632.cnv_1044wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,56014 tháng 5 năm 201504:50
cgmimp32.flt_1043cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,06429 tháng 6 năm 201110:44
epsimp32.flt_1043epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,61601 tháng năm 201505:55
html32.cnv_1043html32.CNV2006.1200.6722.5000320,72814 tháng 5 năm 201504:51
pictim32.flt_1043pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,84822 tháng 6 năm 201111:42
wpft532.cnv_1043wpft532.CNV2006.1200.6722.5000181,45614 tháng 5 năm 201504:51
wpft632.cnv_1043wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,60814 tháng 5 năm 201504:51
cgmimp32.flt_1045cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,03229 tháng 6 năm 201110:44
epsimp32.flt_1045epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201505:55
html32.cnv_1045html32.CNV2006.1200.6722.5000319,70414 tháng 5 năm 201504:51
pictim32.flt_1045pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:42
wpft532.cnv_1045wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,92814 tháng 5 năm 201504:51
wpft632.cnv_1045wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,08014 tháng 5 năm 201504:51
cgmimp32.flt_1046cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,05629 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1046epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60801 tháng năm 201505:56
html32.cnv_1046html32.CNV2006.1200.6722.5000319,68014 tháng 5 năm 201504:52
pictim32.flt_1046pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,84022 tháng 6 năm 201111:41
wpft532.cnv_1046wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,92014 tháng 5 năm 201504:52
wpft632.cnv_1046wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,07214 tháng 5 năm 201504:52
cgmimp32.flt_2070cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,06429 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_2070epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,17601 tháng năm 201505:56
html32.cnv_2070html32.CNV2006.1200.6722.5000320,19214 tháng 5 năm 201504:53
pictim32.flt_2070pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,83222 tháng 6 năm 201111:44
wpft532.cnv_2070wpft532.CNV2006.1200.6722.5000181,43214 tháng 5 năm 201504:53
wpft632.cnv_2070wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,07214 tháng 5 năm 201504:53
cgmimp32.flt_1048cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52829 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1048epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16001 tháng năm 201505:56
pictim32.flt_1048pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,82422 tháng 6 năm 201111:44
wpft532.cnv_1048wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,40814 tháng 5 năm 201504:57
wpft632.cnv_1048wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,07214 tháng 5 năm 201504:57
cgmimp32.flt_1049cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,49629 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1049epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,57601 tháng năm 201505:56
html32.cnv_1049html32.CNV2006.1200.6722.5000319,64814 tháng 5 năm 201504:58
pictim32.flt_1049pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:43
wpft532.cnv_1049wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,88014 tháng 5 năm 201504:58
wpft632.cnv_1049wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,54414 tháng 5 năm 201504:58
cgmimp32.flt_1051cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,05629 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1051epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,62401 tháng năm 201505:58
pictim32.flt_1051pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,84022 tháng 6 năm 201111:43
wpft532.cnv_1051wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,41614 tháng 5 năm 201504:58
wpft632.cnv_1051wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,56814 tháng 5 năm 201504:58
cgmimp32.flt_1060cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,03229 tháng 6 năm 201110:48
epsimp32.flt_1060epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16801 tháng năm 201505:59
pictim32.flt_1060pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:47
wpft532.cnv_1060wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,41614 tháng 5 năm 201504:59
wpft632.cnv_1060wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,56814 tháng 5 năm 201504:59
cgmimp32.flt_2074cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:46
epsimp32.flt_2074epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201506:02
pictim32.flt_2074pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:45
wpft532.cnv_2074wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,92014 tháng 5 năm 201505:00
wpft632.cnv_2074wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,07214 tháng 5 năm 201505:00
cgmimp32.flt_1053cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:45
epsimp32.flt_1053epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,59201 tháng năm 201506:02
html32.cnv_1053html32.CNV2006.1200.6722.5000319,67214 tháng 5 năm 201505:04
pictim32.flt_1053pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:44
wpft532.cnv_1053wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,40814 tháng 5 năm 201505:04
wpft632.cnv_1053wpft632.CNV2006.1200.6722.5000230,07214 tháng 5 năm 201505:04
cgmimp32.flt_1054cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:46
epsimp32.flt_1054epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201506:02
html32.cnv_1054html32.CNV2006.1200.6722.5000318,64814 tháng 5 năm 201505:05
pictim32.flt_1054pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:45
wpft532.cnv_1054wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,38414 tháng 5 năm 201505:05
wpft632.cnv_1054wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04814 tháng 5 năm 201505:05
cgmimp32.flt_1055cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:49
epsimp32.flt_1055epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201506:02
html32.cnv_1055html32.CNV2006.1200.6722.5000318,64014 tháng 5 năm 201505:05
pictim32.flt_1055pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,81622 tháng 6 năm 201111:48
wpft532.cnv_1055wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,37614 tháng 5 năm 201505:05
wpft632.cnv_1055wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04014 tháng 5 năm 201505:05
cgmimp32.flt_1058cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000264,00829 tháng 6 năm 201110:47
epsimp32.flt_1058epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,57601 tháng năm 201506:02
pictim32.flt_1058pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,80022 tháng 6 năm 201111:48
wpft532.cnv_1058wpft532.CNV2006.1200.6722.5000180,38414 tháng 5 năm 201505:07
wpft632.cnv_1058wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,53614 tháng 5 năm 201505:07
cgmimp32.flt_2052cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,49629 tháng 6 năm 201110:49
epsimp32.flt_2052epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,56801 tháng năm 201506:02
html32.cnv_2052html32.CNV2006.1200.6722.5000318,62414 tháng 5 năm 201505:07
pictim32.flt_2052pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:47
wpft532.cnv_2052wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,36014 tháng 5 năm 201505:07
wpft632.cnv_2052wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,02414 tháng 5 năm 201505:07
cgmimp32.flt_3076cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:47
epsimp32.flt_3076epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000446,16801 tháng năm 201506:02
html32.cnv_3076html32.CNV2006.1200.6722.5000318,64814 tháng 5 năm 201505:11
pictim32.flt_3076pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:48
wpft532.cnv_3076wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,38414 tháng 5 năm 201505:11
wpft632.cnv_3076wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04814 tháng 5 năm 201505:11
cgmimp32.flt_1028cgmimp32.FLT2006.1200.6603.1000263,52029 tháng 6 năm 201110:47
epsimp32.flt_1028epsimp32.FLT2006.1200.6731.5000447,60001 tháng năm 201506:02
html32.cnv_1028html32.CNV2006.1200.6722.5000318,64814 tháng 5 năm 201505:12
pictim32.flt_1028pictim32.FLT2006.1200.6602.100061,79222 tháng 6 năm 201111:48
wpft532.cnv_1028wpft532.CNV2006.1200.6722.5000179,38414 tháng 5 năm 201505:12
wpft632.cnv_1028wpft632.CNV2006.1200.6722.5000229,04814 tháng 5 năm 201505:12

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3054987 - Xem lại Lần cuối: 09/13/2015 07:34:00 - Bản sửa đổi: 2.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3054987 KbMtvi
Phản hồi