MS15-044: Lỗ hổng trong quá trình điều khiển Microsoft phông chữ có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 12 tháng 12 năm 2015

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3057110
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Windows, Microsoft Khuôn khổ .NET, Microsoft Office, Microsoft Lync và Microsoft Silverlight. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc tới một web site không đáng tin cậy có nhúng phông chữ TrueType.
Giới thiệu
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15 044. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật:Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin. Nếu trường hợp này xảy ra, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.
Số bài viết Tiêu đề bài viết
3045171MS15-044 và MS15 051: mô tả bản Cập Nhật trình điều khiển Windows phông
3057781MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 RC trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3048077MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3048074MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4 trên Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3048070MS15-044: Mô tả các bản cập nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1 và Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1: ngày 12 tháng 5 năm 2015
3048072MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3048071MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3048068MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3048073MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 trên Windows Server 2003: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3039779MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp): ngày 12 tháng 12 năm 2015
3056819MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Silverlight 5: ngày 12 tháng 12 năm 2015
2881073MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2
2883029MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho bộ Microsoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3
3051464MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3051467MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting: ngày 12 tháng 12 năm 2015
3051465MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010 tham dự (cấp người dùng cài đặt): ngày 12 tháng 12 năm 2015
3051466MS15-044: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010 tham dự (quản trị cấp cài đặt): ngày 12 tháng 12 năm 2015
3045171MS15-044 và MS15 051: mô tả bản Cập Nhật trình điều khiển Windows phông

Các vấn đề bảo mật Cập Nhật 3045171:
 • Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này (3045171), bạn gặp phải sự cố khi bạn sử dụng Windows GDI + để tạo đường dẫn dựa trên các đối tượng văn bản trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc phiên bản trước của Windows.

  Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 3065979. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  3065979 "GsDraw lỗi (1): GenericError" lỗi xảy ra và ứng dụng lỗi khi bạn tạo văn bản phác thảo trong Windows
 • Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này trên máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau đối với bản ghi dịch vụ FontCache trongbản ghi dịch vụ Microsoft Management Console (MMC):

  Không thể đọc mô tả. Mã lỗi: 15100

  Khi bạn mở bản ghi dịch vụ FontCache trong bản ghi dịch vụ MMC, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

  Quản lý cấu hình: đã xảy ra lỗi chung
  Nạp tài nguyên không tìm thấy tệp MUI

  Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 971512. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  971512 Mô tả về Windows Graphics, Imaging và XPS Library

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-ENU.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
NDP30SP2-KB3048073-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
NDP40-KB3048074-x86.exe

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-ENU.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
NDP30SP2-KB3048073-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
NDP40-KB3048074-x64.exe

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3045171-ia64-ENU.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Cập nhật tệp nhật kýWindows Server 2003:
KB3045171.log

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2:
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3048073_ *-msi0.txt
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3048073_*.html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3048074_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3048074_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2003:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2003:
Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc tiện ích Spuninst.exe nằm trong mục tin thư thoại %Windir%\$NTUninstallKB3045171$\Spuninst

Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048073
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xác minh khóa kiểm nhậpWindows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows máy chủ 2003\SP3\KB3045171\Filelist

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2:
Gói HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ 2\SP2\KB3048073
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3045171-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
NDP30SP2-KB3048068-x86.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP40-KB3048074-x86.exe

Cho 4.5/4.5.1/4.5.2 Microsoft Khuôn khổ .NET khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP45-KB3048077-x86.exe

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3045171-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
NDP30SP2-KB3048068-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP40-KB3048074-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP45-KB3048077-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Windows Vista:
không áp dụng

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2:
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3048068_ *-msi0.txt
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3048068_*.html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3048074_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3048074_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3048077_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3048077_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiĐối với Windows Vista:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐối với Windows Vista:
WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048068
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048077
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Windows Vista:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2:
Gói HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ 2\SP2\KB3048068
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3048077
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3045171-x86.msu

Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói bản ghi dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit gói 2:
Windows6.0-KB3048068-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3048074-x86.exe

Cho 4.5/4.5.1/4.5.2 Microsoft Khuôn khổ .NET khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3048077-x86.exe

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB3045171-x64.msu

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x 64 gói bản ghi dịch vụ 2:
Windows6.0-KB3048068-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3048074-x64.exe

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3048077-x64.exe

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3045171-ia64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtWindows Server 2008:
không áp dụng

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2:
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3048068_ *-msi0.txt
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0-KB3048068_*.html

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3048074_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3048074_ * _ * .html

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3048077_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3048077_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2008:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2008:
WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048068
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048077
Xác minh khóa kiểm nhậpWindows Server 2008:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

bản ghi dịch vụ Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 gói 2:
Gói HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 bản ghi dịch vụ 2\SP2\KB3048068
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5/4.5.1/4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3048077
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3045171-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3048070-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3048074-x86.exe

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3045171-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3048070-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3048074-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Windows 7:
không áp dụng

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3048074_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3048074_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiĐối với Windows 7:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐối với Windows 7:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048070
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Windows 7:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:

Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3045171-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3048070-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3048074-x64.exe

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3045171-ia64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtWindows Server 2008 R2:
không áp dụng

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3048074_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3048074_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2008 R2:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2008 R2:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Cho Microsoft .NET Framework:
Nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048070
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xác minh khóa kiểm nhậpWindows Server 2008 R2:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3048074
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3045171-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3048071-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3045171-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3048071-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3045171-x86.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3048072-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3045171-x64.msu

Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3048072-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiWindows 8 và Windows 8.1:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows 8 và Windows 8.1:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048071
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3045171-x64.msu

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3048071-x64.msu

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3045171-x64.msu

Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3048072-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchĐối với Microsoft Windows, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307

Microsoft Khuôn khổ .NET, xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiWindows Server 2012 và Windows Server 2012 R2:
Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWindows Server 2012 và Windows Server 2012 R2:
Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc bấm vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Cho Microsoft .NET Framework:
Bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048071
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3048074
Xác minh khóa kiểm nhậpKhoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiCó sẵn thông qua Cập Nhật 3045171 Windows Update chỉ.
Khởi động lại yêu cầuCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3045171

Bộ Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản bộ Microsoft Office 2007:
ogl2007-kb2883029-fullfile-x 86-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2883029
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Microsoft Office 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office 2010 (Phiên bản 32-bit):
ogl2010-kb2881073-fullfile-x 86-glb.exe
Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office 2010 (Phiên bản 64-bit):
ogl2010-kb2881073-fullfile-x 64-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2881073
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Microsoft Live họp 2007, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2010 tham dự, Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) và Microsoft Lync cơ bản 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp cơ bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Live họp 2007 bàn điều khiển (3051467):
LMSetup.exe

Microsoft Lync 2010 (32-bit) (3051464):
Lync.MSP
Microsoft Lync 2010 (64-bit) (3051464):
Lync.MSP

Cho Microsoft Lync 2010 người tham gia (người dùng cài đặt chuyên biệt mức) (3051465):
AttendeeUser.msp

Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (cài đặt cấp quản trị) (3051466):
AttendeeAdmin.msp

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) (32-bit) và Microsoft Lync Basic 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp cơ bản) (32-bit):
lyncmso2013-kb3039779-fullfile-x 86-glb.exe

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) (64-bit) và Microsoft Lync Basic 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp cơ bản) (64-bit):
lyncmso2013-kb3039779-fullfile-x 64-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động sẽ yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpMicrosoft Live họp 2007 bàn điều khiển:
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3051467

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Lync 2010:
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3051464

Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (người dùng cấp cài đặt):
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3051465

Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (quản trị cấp cài đặt):
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3051466

Microsoft liên kết 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) và Microsoft liên kết cơ sở 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp Basic):
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3039779
Xác minh khóa kiểm nhậpMicrosoft Live họp 2007 bàn điều khiển:
không áp dụng

Microsoft Lync 2010 (32-bit):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {0EEB34F6-991D-4a1b-8EEB-772DA0EADB22}
Phiên bản = 7577.4461

Microsoft Lync 2010 (64-bit):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {0EEB34F6-991D-4a1b-8EEB-772DA0EADB22}
Phiên bản = 7577.4461

Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (quản trị cấp cài đặt):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\94E53390F8C13794999249B19E6CFE33\InstallProperties\DisplayVersion = 4.0.7577.4461

Đối với Microsoft Lync 2010 người tham gia (người dùng cấp cài đặt):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {0EEB34F6-991D-4a1b-8EEB-772DA0EADB22}
Phiên bản = 7577.4461

Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) và Microsoft Lync Basic 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp Basic):
không áp dụng

Silverlight 5 cho Mac (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Silverlight 5 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên máy Mac:
Silverlight.dmg

Đối với Microsoft Silverlight 5 phát triển thời gian khi nó được cài đặt chuyên biệt trên máy Mac:
silverlight_developer.dmg
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Loại bỏ thông tinMở trình tra cứu, chọn ổ đĩa hệ thống, mục tin thư thoại Internet cắm - thư việnvà xoá tệp Silverlight.Plugin. (Xin lưu ý rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ trình bổ sung Silverlight.)
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3056819
Xác minh cài đặt chuyên biệtXem phần Cập Nhật câu hỏi thường gặp trong bản tin này giải quyết vấn đề, "làm thế nào để biết phiên bản và xây dựng Microsoft Silverlight hiện được cài đặt chuyên biệt không?"

Silverlight 5 cho Windows (hỗ trợ tất cả phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Silverlight 5 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
Silverlight.exe

Đối với Microsoft Silverlight 5 phát triển thời gian khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer.exe

Microsoft Silverlight 5 khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_x64.exe

Đối với Microsoft Silverlight 5 phát triển thời gian khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer_x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem các Hướng dẫn triển khai doanh nghiệp Silverlight
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. (Xin lưu ý rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ Silverlight.)
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3056819
Xác minh khóa kiểm nhậpĐể cài đặt chuyên biệt 32-bit của Microsoft Silverlight:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.40416.0"

Để cài đặt chuyên biệt 64-bit của Microsoft Silverlight:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.40416.0"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.40416.0"

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
AttendeeAdmin.msp2999EBE3BE5C170865BF922C654D620D3570337C6D15C1325AEA6CD646DFAE4BB8D53F3C416F32FF036B147D41488D1A6B995718
AttendeeUser.mspE5EE74DAF0A15BD59F715C2E4EC1E7296C802B2F27AE0D9A15C458616B3D79474AA64F65661EBA79B8E7F17AA3E1C2D7572574CC
LMSetup.exe480EF9104846E519F72D0BF9563204303CE41D574C4A0ED3C8C7F0197442D810242B3419E07B9884CC313AD7A95EB298DD96D303
Lync.MSP1D3C5CDEB8B4AB1FBAC5CF9CF4027A3849EAC6F397A51BAEA47FBB579E7BFC34B7DA5DCCCA24136022A3F83B38AD2F435823CCA4
Lync.MSPCF60FB77B479419E53F24ADDC22BD18487D870BF649D7371DE6714265B47E766D044E3283E80D7D8F9AACE355641E6C56DF998BE
MSIPatchRegFix-AMD64.exe5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863ABA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D
MSIPatchRegFix-IA64.exeCB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD9643361867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D
MSIPatchRegFix-X86.exe94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290
NDP30SP2-KB3048073-v2-x64.exe1A5ADC95208707AD71662A9D638DDB8D9D2C834772F291FD083BFE3EC0665AA9BDE4880F2E436DBFD52AED70E5A49BCA5E43052B
NDP30SP2-KB3048073-v2-x86.exe135DBF853E180A15B46D607732426656DEFDFC229F9155D22AFCFAE1B7F918336466CEF27B656783830765EAA19F1EF09188794A
NDP30SP2-KB3048073-x64.exe4343652F9F695032332145685B8FDBBC2CDCB407175310CBBA79109FA64E02EA882740BFDCA51EE95E7E28750B61518DC02287D5
NDP30SP2-KB3048073-x86.exe06945624AB8DFC41F8FD737FDBB2EE7C0A3DC6C2BB8F4E6528AEB69E556EBEA5DF7A61F48AB61018E05C37076C9B9664D06D7845
NDP40-KB3048074-IA64.exe563820C625F783D80B406B2732B65EBAE0F66F1676C77B8AC0975E5CA1394832A68B9CEB34E43424C68E207BB965376A24FE0102
NDP40-KB3048074-x64.exe342FEDB20640669F1B76C6D36183F316E6DF3632D23E1B271BCB76088DB182014565653ECB0990A4FE6F5748ABE2A3A713CA7ECC
NDP40-KB3048074-x86.exeBBE3D72FC1A2FA01733C5360F61EF8741175A8149781674868BF94CBF01A3A67D0139A9DE331D416AAE817A0C04C8AF0EB5A2D4D
NDP45-KB3048077-x64.exe10F530A02EE2367AD828697107DDDE950CFE4CA74112BD8E671F6BE247B52E1E7DD63FA1B565F4FFA4F4751895C3E3EB440B97B4
NDP45-KB3048077-x86.exe13FD5C8B97F66F60868B0A5D1C7E0E89BE929C19C28EF4C5C78B4052687FEFD56575C602CC99C9F38BDB2E8C3D59CA7CD04EC420
NDP46-KB3057781-x64.exe22643DEFD0008DBB54558EA0E055811A679C36D2074A804980B2780A92FC1D1F5C824D1326DED7955B380834F0EDA717480AEEB0
NDP46-KB3057781-x86.exeC4B49BD5FA0FDBCE59C719AF90A485E48D7CB4ADBBE8786F19D4234C0829A6EB9E53DFD183CBBFBA19E9AD7DFBB7ED46E2810210
ogl2007-kb2883029-fullfile-x 86-glb.exeF8E098D0065406EBBF4D671297E8340823FAC8352CB5D72ED58B61AF1F35ECE1EC1393C1D4B1ED4BC781BEDC46CA4C0533D4870E
ogl2010-kb2881073-fullfile-x 64-glb.exe8B076AC38CF42BA8F5839F30752EBE7491D04C5664C2343FA046403F3FA3AD459D9F6C347A5DD6311C579E0B4604B59393FF6EAB
ogl2010-kb2881073-fullfile-x 86-glb.exeF9FA4D80B53EE96CDD95F4DF4FAF900AC36CC39F6B14E90415E7C3AFA1D8847B10C7848B0B04914C1507BCFD4A9A4F36C17723A6
Silverlight.dmg6AA77FFE208D6EC38FCD8F20C2C8E24BDF1A3F9703486C647182E33241A942A56E9DCD283C528A641CC0913FAB4CE194012A60B1
Silverlight.exe5E77FD1CD6EBCC223B0BA9D6AAB9E8F2C309393784B5FCFAB16A8F276E314F6A8077BFA0E0E15DAB09B292445427A98CD42E4509
Silverlight_Developer.dmgAA44336CAE8BA2F518EDD2A9A9DAE419EE2DBCB4F7ABEFBEC44467897894FCF8A6A088842827D6CCD20DFD142DC2D36A4CE606A1
Silverlight_Developer.exe88504FB3CABAEC6E994635C095BB4ADB928356941BA3FB451A8D6BB85553D84376CA13661B8DB41B2AE2DB3E8B0AE632A8E64258
Silverlight_Developer_x64.exe7EB10A6A8FB9CADBD221986E3044CCE4C88D9EEA05166B734A1B29C07615AB54783D712E1384D3D37927F671B269228193CD3D1E
Silverlight_x64.exe2F3040E5F7028C2D42CFF848F361C06F3D237376A3F8A7345737CEE988C52B912742E0E3AD2CB3B2676E7313B83F18878CAFB0B6
Windows10.0-KB3064238-x64.msu57D6DDB173F7E1788B3A490030C273C70F9C376BDD948D7AF8987C52A462D6905EC91A97F953CBE1E44B955D54915835123F5A72
Windows10.0-KB3064238-x64.msu7114AC507C16409574B90C1C6014B1C4F8A5852791305D2F746AB45CF301F66E5B1DE2A34C55487F9406914D7FDC4E82EA91092B
Windows10.0-KB3064238-x86.msu81FE8EBDE91A2E2C683A2860F31F80420FE32582F640E520AF4D216BE7B0DE9DDDDF443194FDF4158513C5BB1DBC10F6723F302D
Windows10.0-KB3064238-x86.msuC7380E524936D1590B77BC22EE8D8C85ED8BE2201C4F2C980D03388E4F5E407A1972D5D99A681CEF30A054BD949D3574D799E51E
Windows6.0-KB3045171-ia64.msu244587B36D7E82D315268046E73D3419DD603E52AE0F76A5439C521608E5203CBD505E2964F51AC0EB6094E640889C4805B35BAE
Windows6.0-KB3045171-x64.msuA96111F5702B4729B177A696326E8DC9E57098A724408616430A8B39D4465A9890CC0EB446492C86C3BF4DB4B71304998BC8B811
Windows6.0-KB3045171-x86.msu620EA5CB09E9D2D1C1902FB55140C5C97960B8688006121E38502A58E70E9A85A38B91297AA2345FB95566EBCA1B1823E816B932
Windows6.0-KB3048068-x64.msu2FFE33D19B3D66EDD0D440C65470BE6FC2CB035D6E18D4EB6ADB1ECF97D631106B0073773D3FB31501338945815897B62259E872
Windows6.0-KB3048068-x86.msu0FDA8F7F4667980B740D683D3A4C1DC4A7BA5082522CC7AF4EBA7A0C157B1B4168CD1A49BF08618953B5F2F809F0BB2FE13B93E6
Windows6.1-KB3045171-ia64.msuE118BB9A405DA803A8B23F35B4B8D2740A21258E8630F60B031BB6C0ADCB5462CDB49E519C1E3D389A119BA04B1D164F470E9DA9
Windows6.1-KB3045171-x64.msu7BC15709A49983D14F746E7141EC1EDCDC71ADB5B2A95E83161983805850EA3C06C5F4F5C649544857746C1C38B999DF1909A32E
Windows6.1-KB3045171-x86.msu9AEDF5CEDA7F456ACD15F9FF8E7659D3C7E1DEE9FC59D31BB53729CBF13F5D79A05349E2A6B4197611711AF4E734583F7301B370
Windows6.1-KB3048070-x64.msu2C43A0C94978F1E264FED6AF0750D78BF9FC0A6710383F91BF9E7E0C8BAEC50A4B4B76798DD6945C9C0DA664F2914F6F307E9D74
Windows6.1-KB3048070-x86.msuE7229326B153F423D221B32AF2FFE465A6E2A9A256A725B53555FB0F568B9376763D8E58BCDA0E4796B8EEC61CEAF44B8D48053F
Windows8.1-KB3045171-x64.msuB787644D4D3252D44DB394130C7A9A1ADB6740B2C3F433C272B71C6E81A0D0AF796CA7FB9137F692D3DB32AEACBAC9DEFE24D4B0
Windows8.1-KB3045171-x86.msu027BCB69F530DDCE6BB05187F49213E85C0A18DF672C3FA4D08CAF5448486D36BB25AB0FB3C5DFB958EB5EB3D810D93529E8E62C
Windows8.1-KB3048072-x64.msu9A5726036E0ED54561775EE4AE7E2F9423DEFE867C83A1F5198F3333593958FE386AB4D706F96B134FD7C7F9350343BFCE54FF96
Windows8.1-KB3048072-x86.msuEC5CCF09CE9390BC6A1926910EDDEF78DCD011E2F7970F21916ADB65911EE28369403EFBA4074D9A984AB5BD59116A422BF3A5E5
Windows8-RT-KB3045171-x64.msu71A6AFEF8AD048E56641B97BAAFDA787B98CAA667408B0330C95961C983E6294AB6AF615FA6EAEF0A12AC2ABFECF58367316E916
Windows8-RT-KB3045171-x86.msu14EA14F7B808B29F452B198429932DFE660E638D50AC479AE83A71A4DDF62F5FBE1F522268F904170C46E75BDD4B4FCAE540CC1C
Windows8-RT-KB3048071-x64.msuA49ADBD3DE8AF2E81F916BE4CA96AD5791FB680AA583C3CE3B3E2180200AD71AFA1BA9AA83BE73A28335177640BDBD7FFA21446B
Windows8-RT-KB3048071-x86.msu8E84227ED319944ABE1C923426D827CE0B5FA8D0BDB2ADA1C0096D0047206DC331F8252698E0BA22007A7A31745C0F5769913776
WindowsServer2003-KB3045171-ia64-DEU.exe4EAEDB9041E2A02F1CBDC397A59D9291BD9085C37EA950BAEEFBF6A996AD5F8FEEE604F20CE2AAD6295DA8C4FF91588A1F8190B7
WindowsServer2003-KB3045171-ia64-ENU.exe42C90E2644544FB785C7F1EE4ED904C02B70A2BC184CB189DE4B5E096F175DFBAA1D7F6BD8E961E5E6C51BFBE9E98EBDF217C049
WindowsServer2003-KB3045171-ia64-FRA.exeEA8F4577B1F34E781D689F00A51677C529D3A314E99431C93EA155690EF5EFEE6B7EC06B57CBC0B48024036DD53406EC6023A4D1
WindowsServer2003-KB3045171-ia64-JPN.exeB62B39E06277ACFEF4F900C711BB2E09C657B6139CBEE002B448AF388A7FC95DCE7A4DD2FA1283476B61A5784C0D2553D34AE28C
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-CHS.exe7E54E45FD3F668C97F0E830E0F071A1B25502A987A88289E5F0C92890DD4EA9C85F83CE97A94C527EC477A03C63726AB14B55DEC
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-CHT.exe1D8B89C0C3E4717CF7903A7CA5BC2EC351D616F65E07309D3074AF5A9056BC6A92BD1B0815CBA4188B56FC30517FD7EA53D16FFD
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-DEU.exe865584B92193740FFC5CCEDF11FF67D5631A0754B0747CA84CFAC4CF93C5C772867EEAB315A8B1B889FCC41581BE3AE3051A5D3A
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-ENU.exeA3129F8EA90CE3F49D432BE087BCB2C086B22728461BB729719E9BC3ABDA29D6D5B4C8D20FBA74FB4CC40F886EFFC4AE100BDC86
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-ESN.exe5882B44F7402796D70B29C34A3757009C74CFA1867B47DA2B1771D514A540DBD07816E3F7EEBE42F20EF82F6AE22CB602964B8BA
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-FRA.exe7D710D51407192ABDA507CE58B063A11A73078CD874BC86503FC78DFBE0FFC4896007723525B4FECB987E42CD50B1BF9790A205C
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-ITA.exeFF5391B665D3757524795BC261914BA2F398B04FBD86BFA696C0834957B4682DB988F2669BBCE9CB8D968D93740E6130229A7099
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-JPN.exe390441641B45570BA10B05A1685B0A2E53FEFD36DD39E8C4A1B64FB59029D348D0765D2EEBBB8AC6A33AF9C216A1469504F5A08A
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-KOR.exeABD6F0F4BEA723F0CEBFCC7A3355737EB5286C9A46246DF6F98FE753720402F91B85977C3FAB1A38331ACFF0E3029760EAF8D35D
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-PTB.exe823AC2F0E5B4A74530AAD2C63BE8255FBA833FDA8F6F3CA8182781D4FFC3006B95BFE79FABE9270526E7FB61A2AE4DEF91A8DB56
WindowsServer2003-KB3045171-x 64-RUS.exe38A316E1E2837E1A5002ADA9A62D0CC2DD83921332261A4A2974085FD356EE3226A781308D7F58BF8AE7169DC1D8A00EF794880D
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-CHS.exeD6DB53026F2372C2179BCCD3D0D78EDC5866843B1EC4955C69D1221A9BB1A00111500DA87B17E3628485852B2F1FDAA988F72314
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-CHT.exe3F108F3479A77B0B8775720B7D8364A4BC851D35CF1D664E55F1488D158978C13EC91EF054D648EEA3BC8D3DCA292C7C14349E99
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-CSY.exe7C7014EABA21B8581942712EFED6AB4548D9941DE1509DADD5AB657ED1657A778B4BAED9D1DCB9E83F19C505019CFC50DA3EF510
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-DEU.exe8D18201139A418D03194BF0C02EA2C05367B4C6001584565C6883A091064229E0D8EE4605BAC196670CFC14563DE58E763391B1F
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-ENU.exe1EFAA58A56C7A1657D52368FC03C848A0DF02065900D5B475D3627699C96E09FDA9958B635ACD3F3B7F4F5B1ACDEA5E9E50F8167
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-ESN.exeF7B1291B5442570784012A403563802803002EBBEAA5944B515F49E5EC84306675C1B1BB09EF7FC2F21592E553E8CD50251ACCB5
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-FRA.exe5BD1F9BD3D0FFB0BFC9DFAAC6CF33E085AB2B1EE5034DDDFC13A61442159626C9E563CF4B5FB6BEADD7C697C4DE597DC24EBCD7C
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-HUN.exe71BF31CDD40641B8C5D7E138722BEF89F8F22C58D83F21FEFBF5443FF93D656DF43FC56EF97839DF33E465F79BFBD496CB348FB5
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-ITA.exe2973B2F02006A8474E111F990908FDCD918509B96C080F8F350E9D48EE6036815803CE33A056CE5865128FF533EDD73E3D5AAA43
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-JPN.exe521FD8869F610211BF7A8037C934B3B35B81F30A26E337842747D3BD051C68B292CC70FE661DEF2408F1DE56B56932B0F39F4DE9
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-KOR.exeE941CAD25C216EB06198A765743F66CFB40BAC8040F5BA2AAE85D72BC7AA5EC067787A59AF40E250DB0E8B3493A82945CC8A504F
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-NLD.exe81D0F67B3D1A084B30AFFAE04B7604A22FAA82AB4D46B6A5EFAB61529C12FC7D447C0B58E7D9C8D97DC76B044A9730E3777515ED
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-PLK.exeB75CA95EDEF6C502F8CAF8448BEE5B569B97F4B3DEEEC6B0602B946C6DA2A16F591D4682E912450D4521ADD7044F6A5BF07D64B5
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-PTB.exe3F2957CBF037CF2D914C39A64ED7EFFB7879422CFF41E5425D91E74DC93D59727F94D7FA31EF30C7AAD11A1D992954AB059482D8
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-PTG.exe31658A69D55A28E63EB6AC9EB52BF08CC3FA25F9885D115CF5A98E2B8E32682182E9F714BE1A89BA8A9D06D70C0A0147B932F239
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-RUS.exe070F8DF1DB761134134ADD755B56B7DC51300A2432CF3A5A206E2710D1BF804C6B792468D5A4DEAD729B83E82666EB26EC77784D
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-SVE.exe379F14B4B8154AC0483AB01BD45DD4E678D1378A194036D91AD629359AB3F8FC532649B8CAE41364B06AD7AF6A8B9F0CDBEA5AE6
WindowsServer2003-KB3045171-x 86-TRK.exe1E102AF5B7739DDC6E1C75D56181F8C72CAFC8D070BF8656007077ABD17E8F0C01F681B55135FB694E2BB8E5E5F22A8B790F2587

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3057110 - Xem lại Lần cuối: 06/27/2015 01:57:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.6 RC, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Live Meeting 2007, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2010 Attendee, Microsoft Lync 2013, Microsoft Lync Basic 2013, Microsoft Silverlight 5

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB3057110 KbMtvi
Phản hồi