Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tăng thời gian tắt máy để cho các quá trình có thể thoát đúng trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:305788
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Khi Windows tắt, mỗi tiến trình đang chạy được cho 20 giây để thực hiện công việc dọn dẹp theo mặc định. Nếu một quá trình không trả lời trong khoảng thời gian chờ này, Windows sẽ hiển thị các "Chờ đợi, kết thúc công việc, hoặc hủy bỏ"hộp thoại hộp cho tiến trình sẽ nhắc bạn chờ đợi cho một 20 giây, ngừng quá trình hoặc hủy bỏ tiến trình tắt máy.

back to the top

Kéo dài khoảng thời gian chờ

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để kéo dài thời kỳ lỗi quá thời gian này, bạn có thể sửa đổi một giá trị sổ đăng ký. Giá trị lỗi quá thời gian mặc định (20 giây) được lưu trữ trong các WaitToKillAppTimeout giá trị trong ky sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Giá trị này được thể hiện trong mili giây. Bạn có thể sử dụng Registry Editor để sửa đổi các giá trị này và sau đó khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

LƯU Ý: Nói chung, nó là tốt nhất để kiềm chế không tăng thời gian tắt máy. Ví dụ: nếu máy tính của bạn mất quyền lực, của bạn cung cấp năng lượng uninterruptible (UPS) không có thể cung cấp điện dự phòng cho các máy tính đủ lâu để cho phép tất cả các quy trình, cũng như hệ điều hành tắt đúng cách.back to the top


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 305788 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:47:13 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305788 KbMtvi
Phản hồi