"Người dùng không được gán cho bất kỳ vai trò quản lý" lỗi khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3058293
Lưu ý Thuật sĩ cấu hình kết hợp được bao gồm trong Bảng điều khiển Exchange Management trong Microsoft Exchange Server 2010 không được hỗ trợ. Do đó, bạn không nên sử dụng thuật sỹ kết hợp cấu hình cũ. Thay vào đó, sử dụng thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 được cung cấp http://aka.MS/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 dành cho Exchange 2010.
VẤN ĐỀ
Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
LỖI: Cập Nhật cấu hình kết hợp thất bại với lỗi ' System.Management.Automation.Remoting.PSRemotingTransportException: xử lí dữ liệu từ máy chủ từ xa không thành công với thông báo lỗi sau: người dùng "<>/người dùng/quản trị viên" không được gán cho bất kỳ vai trò quản lý. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề trợ giúp about_Remote_Troubleshooting.
NGUYÊN NHÂN
Tài khoản người dùng mà bạn đang sử dụng để chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp không có đủ quyền.
GIẢI PHÁP
Bạn phải là quản trị viên Exchange để chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp. Để khắc phục sự cố này, thêm tài khoản quản trị viên viên nhóm quản trị viên miền hoặc nhóm khác có quyền tương tự như của nhóm quản trị viên miền.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 web site hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3058293 - Xem lại Lần cuối: 04/26/2016 14:39:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3058293 KbMtvi
Phản hồi