Khắc phục: Bạn không thể xử lý thông báo HIX EDI 820 BizTalk Server 2013 R2 sau khi bạn áp dụng hotfix 2882452

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3058642
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn đã áp dụng hotfix 2882452 có sẵn từ bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:


Hotfix thêm hỗ trợ cho các giao dịch HIX EDI 820 và 834 Microsoft BizTalk Server 2009, Microsoft BizTalk Server 2010 và Microsoft BizTalk Server 2013.

Khi bạn cố gắng xử lý thư HIX EDI 820 Microsoft BizTalk Server 2013 R2, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Nhận được thông báo kết quả của thành phần "EDI disassembler" trong đường ống "BCBSNE.IT. EDI. FFM. Pipelines.ReceiveEDI BCBSNE.IT. EDI. FFM. Đường ống, phiên bản = 1.0.0.0, văn hóa = neutral, PublicKeyToken = 2a5a4c898a1a1b7e "treo do lỗi sau:
Lỗi xảy ra trong quá trình phân tích. Bộ X 12 giao dịch có id 'ID >'có trong nhóm có id'ID >', trong trao đổi với id 'ID >', với người gửi id 'senderid > ', nhận id 'receiverid >' đang bị treo với lỗi sau:
Lỗi: 1 (phân cấp lỗi)
SegmentID: tham khảo
Vị trí TS: 64
7: phân đoạn không theo đúng thứ tự
Lỗi: 2 (phân cấp lỗi)
SegmentID: tham khảo
Vị trí TS: 64
2: phân đoạn không mong muốn
Số thứ tự thông báo treo là 1.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thông tin về gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Thông tin về BizTalk hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3058642 - Xem lại Lần cuối: 07/03/2015 00:07:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3058642 KbMtvi
Phản hồi