Làm thế nào để sửa chữa IIS lập bản đồ sau khi bạn gỡ bỏ và cài đặt lại IIS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:306005
TÓM TẮT
Sau khi bạn cài đặt của Microsoft.NET Framework phần mềm Bộ phát triển (SDK), Microsoft Visual Studio.NET 2002, Visual Studio.NET 2003 hoặc Visual Studio 2005, dịch vụ thông tin Internet của Microsoft (IIS) ánh xạ được tạo ra để kết hợp các phần mở rộng mới và cài đặt cho ASP.NET. Nếu bạn không có IIS cài đặt khi bạn chạy SDK hoặc Visual Studio thiết lập, hoặc nếu bạn gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại IIS sau khi bạn chạy SDK hoặc thị giác Studio thiết lập, những thiết đặt này sẽ không đưa ra. Bạn kinh nghiệm bất ngờ hành vi khi bạn cố gắng xem ASP.NET trang.

Khi bạn cố gắng tạo ra một mới ASP.NET Web ứng dụng trong Visual Studio.NET 2003, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Visual Studio.NET có phát hiện rằng hệ phục vụ Web đã chỉ rõ không chạy ASP.NET Phiên bản 1.1. Bạn sẽ không thể chạy ASP.NET Web ứng dụng hoặc dịch vụ.
THÔNG TIN THÊM
Để khắc phục IIS ánh xạ cho ASP.NET, chạy tiện ích Aspnet_regiis.exe:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmChạy.
  2. Trong các Mở hộp văn bản, loại CMD, sau đó nhấn ENTER.
  3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ sau đây, và sau đó nhấn ENTER:
    "%windir%\Microsoft.NET\Framework\Phiên bản\aspnet_regiis.exe"-i
    Trong con đường này, Phiên bản đại diện cho số phiên bản của các.NET Framework mà bạn cài đặt trên máy chủ của bạn. Bạn phải thay thế này giữ chỗ với thực tế số phiên bản khi bạn gõ lệnh.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về các tiện ích Aspnet_regiis.exe, chạy sửa file exe với -? như là đối số.

Cho một mô tả về các triệu chứng thường liên quan đến ASP.Ánh xạ mạng và IIS ứng dụng bị mà không được cấu hình đúng cách, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
325093 ASP.NET trang triển lãm hành vi bất ngờ vì phía máy chủ mã không xử lý
gỡ cài đặt viên thuốc pc windows xp IIS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 306005 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 21:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft ASP.NET 2.0, Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition

  • kberrmsg kbhowto kbsetup kbmt KB306005 KbMtvi
Phản hồi