"Gọi cho chúng tôi mức" thông báo khi người dùng bên ngoài cố gắng đồng bộ hoá trong OneDrive dành cho doanh nghiệp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3060344
VẤN ĐỀ
Bài viết này chứa thông tin áp dụng khi bạn sử dụng OneDrive khách hàng doanh nghiệp đồng bộ hoá (groove.exe).

Lưu ý: Để xác định khách hàng đồng bộ OneDrive bạn đang sử dụng, hãy xem website sau của Microsoft:
Khi người dùng bên ngoài cố gắng đồng bộ hoá Thư viện Tài liệu bằng cách sử dụng OneDrive cho doanh nghiệp ứng dụng đồng tuyển tập site SharePoint trực tuyến hoặc nhỏ, người dùng liên tục được nhắc nhập uỷ nhiệm và nhận được thông báo sau:
Gọi cho chúng tôi Overprotective.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, cho phép chia sẻ tuyển tập site gốc. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Duyệt tới Trung tâm quản trị SharePoint.
  2. Trang tập hợp web site, chọn hộp kiểm bên cạnh tuyển tập site gốc. Ví dụ, chọn hộp kiểm bên cạnh https://contoso. sharepoint.com.
  3. Trên ruy băng, bấm chia sẻ.
  4. Chọn cho phép người dùng bên ngoài đã chấp nhận lời mời chia sẻ và kí nhập với xác thực người dùng, và sau đó bấm lưu.
Lưu ý:
  • Xin lưu ý rằng bằng cách cho phép chia sẻ tuyển tập site gốc, người dùng có thể chia sẻ tài nguyên trên web site với người dùng bên ngoài. Để biết thêm chi tiết về chia sẻ bên ngoài, hãy truy cập website sau của Microsoft:
  • Replacethe contosogiữ chỗ tên miền mà bạn sử dụng để tổ chức của bạn.
THÔNG TIN KHÁC
Sự cố này xảy ra vì OneDrive cho việc đồng bộ hóa ứng dụng kiểm tra các thuộc tính chia sẻ tại tuyển tập site gốc (https://contoso. sharepoint.com). Mặc dù tuyển tập site mà người dùng bên ngoài cố đồng bộ hoá đã bật chia sẻ, OneDrive cho việc đồng bộ hóa ứng dụng xác thực rằng chia sẻ được bật cho tuyển tập site gốc.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3060344 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2016 22:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office SharePoint Online, OneDrive for Business

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3060344 KbMtvi
Phản hồi