Tường lửa kết nối Internet và cơ bản tường lửa không chặn lưu lượng truy cập Internet Protocol Version 6

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:306203
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Với Microsoft Internet Protocol version 6 (IPv6) được cài đặt và tường lửa kết nối Internet (ICF) hoặc cơ bản tường lửa được kích hoạt, các bức tường lửa bộ lọc giao thức Internet Phiên bản 4 (IPv4) giao thông, nhưng các bức tường lửa cơ bản và ICF làm giao không chặn hoặc lọc IPv6 thông.

Chú ý ICF có sẵn trên Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition và Windows Server 2003, phiên bản doanh nghiệp. Tường lửa cơ bản là một thành phần của định tuyến và truy nhập từ xa mà bạn có thể bật Đối với bất kỳ giao diện công cộng trên một máy tính đang chạy từ xa và định tuyến Truy cập và là thành viên của gia đình Windows Server 2003.
NGUYÊN NHÂN
ICF trong Windows XP và Windows XP Service Pack 1 (SP1), và Cơ bản tường lửa trong Windows Server 2003, và ICF lọc IPv4 giao thông chỉ.
GIẢI PHÁP

Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được và cài đặt Advanced Mạng Pack cho Windows XP. Cho thông tin bổ sung về nâng cao mạng Pack cho Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
817778Tổng quan về các gói mạng tiên tiến cho Windows XP
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để chỉnh sửa một hành vi này, được phần mềm tường lửa mà có thể lọc và chặn giao thông IPv6.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
320855Mô tả của tường lửa của Windows XP Internet kết nối
Để có thêm thông tin về IPv6, xem các Microsoft Web site sau: Xem thông tin bảo mật cho IPv6, các trang Web Microsoft sau đây Trang web:
IPv6 icf

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 306203 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 04:55:14 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB306203 KbMtvi
Phản hồi