Khắc phục: Danh mục biến mất khỏi Pa DateTimePicker trong ứng dụng đang chạy Windows 7 Compact nhúng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3062304
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố trong đó danh mục biến mất khỏi Pa DateTimePicker trong ứng dụng trong Windows 7 được nhúng nhỏ gọn. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Bạn chạy ứng dụng sử dụng điều khiển DateTimePicker trên thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 7. Khi bạn bấm vào một cột và sau đó Bắt đầu nhập, danh mục biến mất khỏi điều khiển.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do một giới hạn được giới thiệu trong Windows Embedded Compact 7.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (tháng 12 năm 2015).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành dành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau:
  • Xây dựng menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Trên menu xây dựng , nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này
Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Monthcal.cpp294,92222 tháng 7 năm 201515:13Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore
Commctrl.lib3,361,93823 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Commctrl.lib3,277,79423 tháng 7 năm 201515:18Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Commctrl.lib3,941,96023 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Commctrl.lib3,454,43823 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Commctrl.lib3,352,80423 tháng 7 năm 201515:18Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Commctrl.lib4,254,27423 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Commctrl.lib3,010,03223 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Commctrl.lib2,885,27423 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Commctrl.lib3,317,14223 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Commctrl.lib3,030,05023 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Commctrl.lib3,018,14023 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Commctrl.lib3,511,26023 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Commctrl.lib3,364,53823 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Commctrl.lib3,280,50623 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Commctrl.lib3,944,76423 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Commctrl.lib3,440,41223 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Commctrl.lib3,340,95423 tháng 7 năm 201515:18Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Commctrl.lib4,244,30823 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Commctrl.lib3,455,34423 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Commctrl.lib3,353,73823 tháng 7 năm 201515:17Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Commctrl.lib4,257,36423 tháng 7 năm 201515:16Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked
Commctrl.EXP12,69726 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail
Commctrl.EXP12,69626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug
Commctrl.EXP12,69526 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked
Commctrl.EXP12,69626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail
Commctrl.EXP12,69526 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug
Commctrl.EXP12,69426 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug
Commctrl.lib23,77026 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked
Commctrl.EXP12,81526 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked
Commctrl.lib23,77026 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail
Commctrl.EXP12.814 người26 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail
Commctrl.lib23,77026 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug
Commctrl.EXP12,81326 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug
Commctrl.lib23,77026 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked
Commctrl.EXP12,81526 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked
Commctrl.lib23,77026 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail
Commctrl.EXP12.814 người26 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail
Commctrl.lib23,77026 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug
Commctrl.EXP12,81326 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked
Commctrl.EXP12,70026 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail
Commctrl.EXP12,69926 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug
Commctrl.EXP12,69826 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked
Commctrl.EXP12,69626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail
Commctrl.EXP12,69526 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug
Commctrl.EXP12,69426 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked
Commctrl.EXP12,69626 tháng 5 năm 201509:20Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail
Commctrl.EXP12,69526 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail
Commctrl.lib23,47626 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug
Commctrl.EXP12,69426 tháng 5 năm 201509:19Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3062304 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2015 22:15:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertiseinter kbfix atdownload kbmt KB3062304 KbMtvi
Phản hồi