Cập Nhật StorSimple 1.2 thiết bị vật lý phần mềm Hotfix

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3063418
Giới thiệu về bản cập nhật này
Bài viết này mô tả một gói Cập Nhật thiết bị StorSimple Update 1.0 áp dụng StorSimple Cập Nhật 1.2 như một hotfix bằng cách sử dụng mộtBắt đầu HcsHotfix-đường dẫn <Update installer="" file="" path=""></Update>lệnh. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy xemcài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 1.
Cách tải xuống bản cập nhật này

Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

StorSimple 8100 và các thiết bị 8600 QFE2, QFE3 hoặc QFE 4 được bản cập nhật này.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.
Tham khảo
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3063418 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2015 15:18:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Azure StorSimple Appliance, StorSimple technologies

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3063418 KbMtvi
Phản hồi