Cách tạo hệ thống đa khởi động trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Bài viết này giải thích cách thiết lập Windows XP làm hệ thống đa khởi động với các hệ điều hành sau:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 và Microsoft Windows NT 3.51
 • Hệ Điều hành Microsoft Windows 95 Bản phát hành lần 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS hoặc Microsoft Windows 3.x
Bạn có thể cài đặt nhiều hơn một hệ điều hành trên máy tính của mình và chọn hệ điều hành mà bạn muốn sử dụng mỗi lần khởi động máy tính. Đây thường được gọi là cấu hình khởi động kép hoặc đa khởi động (hãy xem bảng thuật ngữ ở cuối bài viết này để biết định nghĩa của các thuật ngữ lạ).

Dung lượng Đĩa và Định dạng Đĩa

Chú ý rằng Mã hóa Hệ thống Tệp (EFS) không sẵn có trong Windows XP Home Edition.

Định dạng lại và Sửa chữa Đĩa cứng

Có thể bạn cần định dạng lại và phân hoạch lại đĩa cứng của bạn nếu:
 • Bạn chỉ có một ổ đĩa.

  Bạn phải cài đặt mỗi hệ điều hành trên một ổ đĩa riêng trên máy tính của mình để mỗi cài đặt có thể giữ lại các tệp và cấu hình riêng.
 • Phân hoạch khởi động không được định dạng bằng tệp hệ thống chính xác:
  • Nếu bạn muốn tạo hệ thống đa khởi động bằng cách sử dụng MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me, bạn phải định dạng phân hoạch hệ thống bằng FAT16 hoặc FAT32 vì hệ điều hành không thể khởi động nếu phân hoạch hệ thống là NTFS.
  • Nếu bạn muốn tạo hệ thống đa khởi động bằng cách sử dụng Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me cùng với Microsoft Windows XP, bạn phải định dạng phân hoạch khởi động bằng FAT16 vì Windows 95, Windows 98 và Windows Me không hỗ trợ hệ thống tệp NTFS.
  • Nếu bạn muốn cài đặt Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me cùng với Windows NT 4.0, Windows 2000 hoặc Windows XP, bạn có thể định dạng phân hoạch khởi động bằng cách sử dụng FAT16 vì Windows NT 4.0 không hỗ trợ hệ thống tệp FAT32.
  • Nếu bạn muốn tạo hệ thống đa khởi động bằng cách sử dụng Windows 98 hoặc Windows Me cùng với Windows 2000 hoặc Windows XP, bạn có thể định dạng phân hoạch khởi động bằng FAT32.

   Chú ý Nếu bạn định dạng một ổ đĩa Windows NT 4.0, Windows 2000 hoặc Windows XP bằng bất kỳ hệ thống tệp nào không phải là NTFS, bạn sẽ mất toàn bộ tính năng cụ thể của NTFS. Các tính năng này bao gồm một số tính năng của Windows XP như bảo mật hệ thống tệp, thiết đặt Mã hóa Hệ thống Tệp (EFS), hạn ngạch đĩa và Kho lưu trữ Từ xa. Tương tự như vậy, Windows 95, Windows 98 và Windows Me không nhận ra phân hoạch NTFS và nhận dạng nó là không xác định. Do đó, nếu bạn định dạng phân hoạch của Windows 98 hoặc Windows Me là FAT và phân hoạch của Windows XP là NTFS, tất cả tệp trên phân hoạch NTFS sẽ không khả dụng hoặc không hiển thị nếu bạn cố gắng truy nhập vào các tệp này khi đang chạy Windows 98 hoặc Windows Me.

ệ thống Tệp được Hỗ trợ

Bảng sau đây liệt kê hệ thống tệp dành cho các hệ điều hành của Microsoft:
  Hệ điều hành  Hệ thống tệp được hỗ trợ  -----------------------------------------  MS-DOS       FAT  Windows 3,1     FAT  Windows NT     FAT, NTFS  Windows 95     FAT  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32  Windows 98     FAT, FAT32  Windows Me     FAT, FAT32  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS				

Cảnh báo

Trước khi tạo cấu hình đa khởi động với Windows XP và một hệ điều hành khác, hãy xem lại các cảnh báo sau đây:
 • Trước khi cố tạo cấu hình đa khởi động, đảm bảo sao lưu hệ thống hiện tại của bạn và tất cả các tệp dữ liệu.
 • Mỗi hệ điều hành phải được cài đặt trên một ổ đĩa riêng biệt. Microsoft không hỗ trợ cài đặt nhiều hệ điều hành trên cùng một ổ đĩa.
 • Nếu bạn chỉ có một ổ đĩa trên máy tính, bạn phải định dạng lại và phân hoạch lại đĩa cứng của mình để có nhiều ổ đĩa trước khi bạn tạo cấu hình đa khởi động, trừ khi bạn chỉ cài đặt bản sao khác của Windows XP.
 • Không cài đặt Windows XP trên ổ đĩa nén không được nén bằng tiện ích nén NTFS.
 • Bạn phải sử dụng tên máy tính khác cho mỗi hệ điều hành nếu máy tính hoạt động trên miền bảo mật của Windows 2000 hoặc Windows XP.
 • Cài đặt các hệ điều hành theo thứ tự sau đây:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 và Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Để Tạo Hệ thống Đa Khởi động với Windows XP và MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me

Chú ý Bạn chỉ có thể cài đặt một phiên bản Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me trong một cấu hình đa khởi động. Bạn không thể cấu hình máy tính để đa khởi động Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me vì những nền này sử dụng cùng một tệp khởi động. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Windows 95, Windows 2000 và Windows XP, nhưng bạn không thể sử dụng Windows 95, Windows 98 và Windows XP.

Bạn phải cài đặt Windows XP chỉ sau khi đã cài đặt MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me để ngăn không cho các hệ điều hành này ghi đè lên cung khởi động Windows XP và tệp khởi động Windows XP.

Để tạo hệ thống đa khởi động với Windows XP và MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me:
 1. Đảm bảo rằng đĩa cứng của bạn được định dạng bằng hệ thống tệp chính xác.
 2. Cài đặt nhiều hệ điều hành trên các ổ đĩa riêng biệt, theo thứ tự sau đây: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me; và sau đó là Windows XP.
 3. Thực hiện một trong những việc sau
  • Nếu bạn muốn có hệ thống đa khởi động gồm có MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me cùng với Windows XP, hãy cài đặt MS-DOS, Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me và sau đó cài đặt Windows XP.
  • Nếu bạn muốn có hệ thống khởi động kép gồm có Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me cùng với Windows XP, bạn nên cài đặt Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me, rồi cài đặt Windows XP.
  Cài đặt từng hệ điều hành theo quy trình cài đặt chuẩn.

Để Tạo Hệ thống Đa Khởi động gồm có Windows NT 4.0 và Windows XP

Chúng tôi khuyến nghị không nên sử dụng hệ thống đa khởi động gồm cả Windows NT 4.0 và Windows XP làm giải pháp lâu dài. Bản cập nhật NTFS trong Gói Dịch vụ 5 (SP5) dành cho Windows NT 4.0 được cung cấp chỉ để giúp bạn đánh giá và nâng cấp lên Windows XP.

Để tạo hệ thống đa khởi động gồm có Windows NT 4.0 và Windows XP:
 1. Đảm bảo rằng đĩa cứng của bạn được định dạng bằng hệ thống tệp chính xác.
 2. Cài đặt Windows NT 4.0 và sử dụng SP5, và sau đó cài đặt Windows XP trên một ổ đĩa riêng biệt. Cài đặt từng hệ điều hành theo quy trình cài đặt chuẩn.
Chú ý Nếu bạn có ý định cài đặt nhiều hơn một hệ điều hành bao gồm một số kết hợp giữa Windows NT 4.0 với Windows 2000 hoặc Windows XP là các hệ điều hành duy nhất được cài đặt, bạn phải đảm bảo rằng đã cài đặt SP5 cho Windows NT 4.0. Windows XP tự động nâng cấp mọi phân hoạch NTFS mà nó tìm thấy trên hệ thống của bạn lên phiên bản NTFS được sử dụng trong Windows 2000 và Windows XP. Tuy nhiên, Windows NT 4.0 cần SP5 để đọc và ghi các tệp trên ổ đĩa được định dạng bằng phiên bản NTFS được sử dụng trong Windows 2000 và Windows XP.

Cài đặt Chương trình trên Nhiều hơn Một Hệ Điều hành

Nếu bạn cài đặt chương trình trên nhiều hơn một hệ điều hành, bạn phải coi mỗi hệ điều hành là một thực thể riêng biệt. Bất kỳ chương trình và trình điều khiển nào mà bạn muốn sử dụng phải được cài đặt trên mỗi hệ điều hành và trên hệ điều hành bạn muốn sử dụng. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng Microsoft Word trên cùng một máy tính chạy trên Windows 98 và Windows XP, bạn phải khởi động Windows 98 và cài đặt Microsoft Word, và sau đó, bạn phải khởi động lại máy tính bằng Windows XP và cài đặt lại Microsoft Word.

Chú ý Windows 95 hoặc Windows 98 có thể cấu hình lại thiết đặt phần cứng khi bạn sử dụng lần đầu, và do đó, có thể gây ra các sự cố về cấu hình khi bạn khởi động Windows XP.

Chỉ định Hệ Điều hành Mặc định khi Khởi động

Nếu bạn có nhiều hơn một hệ điều hành trên máy tính, bạn có thể đặt hệ điều hành bạn muốn sử dụng làm hệ điều hành mặc định khi bạn khởi động máy tính:
 • Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp Hệ thống.
 • Trên tab Nâng cao, trong Khởi động và Phục hồi, bấm Thiết đặt.
 • Trong Khởi động hệ thống, trong danh sáchHệ điều hành mặc định bấm hệ điều hành bạn muốn khởi động khi bật hoặc khởi động lại máy tính của mình.
 • Chọn hộp kiểm Danh sách Hiển thị các hệ điều hành và sau đó gõ số giây bạn muốn danh sách được hiển thị trước khi hệ điều hành mặc định tự động khởi động.

  Để chỉnh sửa bằng tay tệp tuỳ chọn khởi động, bấm Chỉnh sửa. Microsoft thực sự khuyên bạn không nên sửa đổi tệp tuỳ chọn khởi động (Boot.ini), vì thực hiện tác vụ đó có thể khiến máy tính của bạn không hoạt động được.

Gỡ rối

 • Khi bạn khởi động Microsoft Internet Explorer, Explorer có thể tắt và bạn nhận được thông báo lỗi tương tự thông báo sau:
  iexplore gây ra Lỗi Trang Không hợp lệ trong mô đun kernel32.dll
  Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn cài đặt nhiều hệ điều hành trên cùng một ổ đĩa.

  Để giải quyết vấn đề này, cài đặt mỗi hệ điều hành trên một ổ đĩa riêng biệt.
 • Bạn không thể cấu hình máy tính của mình để khởi động cả Windows 95 và Windows 98 (hoặc Windows Me).

  Bạn không thể cấu hình máy tính để đa khởi động Windows 95 và Windows 98 (hoặc Windows Me) vì những nền này cùng sử dụng cùng một tệp khởi động. Do đó, đa khởi động Windows 95, Windows 98 và Windows Me cùng một lúc không được hỗ trợ.
 • Khi bạn khởi động máy tính, menu khởi động không xuất hiện và bạn không thể khởi động Windows XP.

  Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn cài đặt Windows 95, Windows 98 hoặc Windows Me sau khi cài đặt Windows XP.

  Để giải quyết vấn đề này, hãy sửa chữa hoặc cài đặt lại Windows XP.Bảng thuật ngữPhân hoạch Khởi động
Phân hoạch khởi động chứa hệ điều hành Windows và các tệp hỗ trợ của nó. Phân hoạch khởi động có thể giống, nhưng không nhất thiết phải giống với phân hoạch hệ thống. Sẽ có một và chỉ một phân hoạch hệ thống, nhưng mỗi hệ điều hành trong hệ thống đa khởi động sẽ có một phân hoạch khởi động.

Chú ý Trên các đĩa động, phân hoạch này được gọi là ổ đĩa khởi động.

Để biết thêm thông tin về bộ nhớ ổ đĩa trong Windows XP, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314343 Bộ nhớ Cơ sở và Bộ nhớ Động trong Windows XP
Xem thêm: Phân hoạch Hệ thống, Ổ đĩaKhởi động Kép
Cấu hình máy tính có thể khởi động hai hệ điều hành khác nhau.
Xem thêm: Đa Khởi độngPhân hoạch Mở rộng
Các phân hoạch mở rộng đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu cần có nhiều hơn bốn phân hoạch trên mỗi ổ đĩa. Phân hoạch mở rộng có thể tự chứa nhiều phân hoạch và phân hoạch này mở rộng số lượng phân hoạch có thể trên một ổ đĩa. Phân hoạch mở rộng là bộ chứa các ổ đĩa logic được định dạng và gán tên ổ đĩa. Do dung lượng ổ đĩa mới tăng nên đã tạo ra việc giới thiệu phân hoạch mở rộng.FAT (Bảng Cấp phát Tệp)
Hệ thống tệp được MS-DOS và các hệ điều hành khác dựa trên Windows sử dụng để tổ chức và quản lý các tệp. Bảng cấp phát tệp (FAT) là một cấu trúc dữ liệu do Windows tạo ra khi bạn định dạng ổ đĩa bằng cách sử dụng hệ thống tệp FAT hoặc FAT32. Windows lưu trữ thông tin về mỗi tệp trong FAT để có thể truy xuất tệp đó sau.
Xem thêm: FAT32, Hệ thống Tệp, Hệ thống Tệp NTFSFAT32
Một biến thể của hệ thống tệp FAT. FAT32 cung cấp kích thước cụm nhỏ hơn và dung lượng lớn hơn so với FAT, điều này giúp phân bổ không gian trên ổ đĩa FAT32 hiệu quả hơn.
Xem thêm: Bảng Cấp phát Tệp (FAT), Hệ thống Tệp NTFS, Ổ đĩaHệ thống Tệp
Trong hệ điều hành, hệ thống tệp là cấu trúc tổng thể trong đó các tệp được đặt tên, lưu trữ và tổ chức. NTFS, FAT và FAT32 là các loại hệ thống tệp.
Xem thêm: Hệ thống Tệp NTFS, FAT, FAT32Phân hoạch Logic
Phân hoạch Logic là phân hoạch thuộc phân hoạch mở rộng. Về mặt sử dụng, chúng không khác với phân hoạch chính không mở rộng.Số lượng các ổ đĩa logic có thể được tạo ra trong phân hoạch mở rộng bị giới hạn bởi số lượng tên ổ đĩa sẵn có và dung lượng không gian ổ đĩa cứng sẵn có để tạo các ổ đĩa.Đa Khởi động
Cấu hình máy tính có thể khởi động hai hệ điều hành khác nhau.
Xem thêm: Khởi động KépHệ thống Tệp NTFS
Hệ thống tệp nâng cao cung cấp hiệu năng, bảo mật (tức là quyền tệp và cặp), độ tin cậy và các tính năng nâng cao không thể tìm thấy trong mọi phiên bản FAT. Ví dụ, NTFS bảo đảm tính nhất quán của ổ đĩa bằng cách sử dụng kỹ thuật phục hồi và ghi nhật ký giao dịch chuẩn. Nếu hệ thống hỏng, NTFS sử dụng tệp nhật ký và thông tin điểm kiểm tra để khôi phục tính nhất quán của hệ thống tệp. Trong Windows 2000 và Windows XP, NTFS cũng cung cấp các tính năng nâng cao như mã hoá, điểm Phân tích lại cú pháp, tệp Thưa, USN Journal và hạn ngạch đĩa.
Xem thêm: FAT32, Bảng Cấp phát Tệp (FAT), Hệ thống TệpPhân hoạch Chính
Phân hoạch được sử dụng để khởi động hệ điều hành. Phân hoạch chính là phân hoạch chiếm một trong bốn khe phân hoạch chính trong bảng phân hoạch của ổ đĩa.Bạn cũng có thể sử dụng phân hoạch chính không chứa hệ điều hành.Phân hoạch Hệ thống
Phân hoạch hệ thống đề cập đến ổ đĩa chứa các tệp liên quan đến phần cứng cần thiết để khởi động Windows như Ntldr, Boot.ini và Ntdetect.com. Phân hoạch hệ thống có thể cùng nhưng không nhất thiết phải cùng ổ đĩa như phân hoạch khởi động.

Chú ý Trên các đĩa động, phân hoạch này được gọi là ổ đĩa hệ thống.

Xem thêm: Phân hoạch Khởi động, Ổ đĩaỔ đĩa
Ổ đĩa là một khu vực lưu trữ trên đĩa cứng, khu vực lưu trữ đó là phân hoạch chính hoặc là ổ đĩa logic trong phân hoạch mở rộng. Ổ đĩa được định dạng bằng cách sử dụng hệ thống tệp như FAT hoặc NTFS và được gán tên ổ đĩa.. Bạn có thể xem nội dung của ổ đĩa bằng cách bấm vào biểu tượng ổ đĩa trong Windows Explorer hoặc trong Máy tính của tôi. Một đĩa cứng có thể có nhiều ổ đĩa và các ổ đĩa cũng có thể trải rộng nhiều đĩa.
Xem thêm: Bảng Cấp phát Tệp (FAT), Hệ thống Tệp NTFS
multi-boot
Thuộc tính

ID Bài viết: 306559 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:02:58 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster KB306559
Phản hồi