Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tối ưu hóa vị trí của một điều khiển vùng hoặc danh mục toàn cầu mà nằm bên ngoài của một khách hàng trang web

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:306602
TÓM TẮT
Cơ chế đại lý bộ điều khiển tên miền trong Windows 2000 luôn luôn thích bộ kiểm soát miền mà nằm trong các trang web của khách hàng mà đang tìm kiếm một bộ điều khiển tên miền, là đạt được bằng bộ kiểm soát miền mà đăng ký tên miền trang bộ điều khiển bộ định vị ghi tài nguyên DNS SRV Đối với các trang web mà điều khiển vùng cư trú.

Ngoài ra, một điều khiển vùng có thể đăng ký tên miền trang điều khiển Offender DNS SRV ghi tài nguyên cho bất kỳ trang web khác mà không chứa bộ kiểm soát miền trong vai trò tương tự (ví dụ như một mà chủ cùng một tên miền, hoặc đó là một toàn cầu Cửa hàng) để mà trang web của bộ điều khiển tên miền là gần nhất. Điều này đảm bảo rằng khách hàng tìm điều khiển vùng gần nhất trong trường hợp không có tên miền bộ điều khiển này tọa lạc ở trang web của khách hàng.

Để biết thêm về cơ chế này, chỉ đến Windows 2000 Server Resource Kit, Cuốn sách "Được phân phối hệ thống hướng dẫn", chương 3 "phân giải tên trong hoạt động Thư mục".

Trong một trường hợp trong đó tất cả các tên miền lý trong cùng một vai trò (lưu trữ cùng một tên miền, hoặc đang là toàn cầu catalog) trong một trang web cụ thể trở thành không sẵn dùng, khách hàng được đặt tại cùng một trang web sẽ không qua bất kỳ khác domain controller trong bất kỳ trang web khác với tối ưu hóa không có.

Khi bạn tối ưu hóa như thế nào bạn xác định vị trí bộ kiểm soát miền Windows cho đăng nhập, bạn cũng có thể muốn có DFS sử dụng lựa chọn tối ưu hóa này. Hãy nhớ rằng DFS hỗ trợ chi phí trang web và đã có thể cung cấp một lựa chọn rất tốt máy chủ.

Để có thông tin về bản cập nhật này, xin vui lòng xem:
831201 Một bản cập nhật cho Windows Server 2003 và Windows 2000 Server làm cho nó có thể đặt máy chủ đăng nhập ở đầu danh sách giới thiệu DFS
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;EN-US; 831201

THÔNG TIN THÊM
Các thông tin sau đây mô tả các khuyến cáo cấu hình mà bạn nên sử dụng để tối ưu hóa vị trí của tên miền bộ điều khiển hoặc toàn cầu catalog khi tất cả tên miền bộ điều khiển/global catalog mà phục vụ một trang web cụ thể trở thành không sẵn dùng. "Phần I" mô tả cấu hình cho Trung tâm và đã nói chuyện topo, và "Phần II" mô tả cấu hình cho topo khác.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Phần I: Hub và đã nói chuyện Topology

Những kiến nghị sau đây được dựa trên các giả định mà trong tô pô trung tâm và đã nói chuyện, đó là thích hợp hơn rằng nếu tất cả các tên miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog trong một vệ tinh trang web trở nên không có sẵn, một khách hàng đó tìm kiếm một mục toàn cầu/bộ điều khiển tên miền ở trang web đó sẽ không thành công hơn đến một miền toàn cầu/bộ điều khiển mục tại một trung tâm và không phải ở khác vệ tinh trang web. Giải pháp này là phù hợp không chỉ cho tôpô với một Trung tâm hoạt động duy nhất trang web, mà còn cho topo với nhiều trung tâm trung ương trong trường hợp nó là không liên quan đến trang web trung tâm mà một khách hàng qua vệ tinh sẽ không thành công qua.

Để đạt được hành vi này, tên miền bộ điều khiển/global catalog trong văn phòng vệ tinh cần không đăng ký tên miền (không phải trang web-riêng) dùng chung bộ điều khiển bộ định vị Bản ghi DNS. Những hồ sơ này được đăng ký chỉ bằng tên miền bộ điều khiển/global catalog trong trung tâm. Khi khách hàng không thể xác định vị trí các tên miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog phục vụ Trang web của họ, họ cố gắng để xác định vị trí bất kỳ tên miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog sử dụng những chung loại (Phi trang web-riêng) tên miền bộ điều khiển bộ định vị bản ghi DNS.

Các hồ sơ sau đây không nên được đăng ký bởi catalog toàn cầu/bộ điều khiển tên miền trong các trang web vệ tinh:
 • Windows Server 2003-based và mới hơn miền bộ điều khiển
 • Bộ điều khiển tên miền dựa trên Windows 2000 với Service Pack 2 (SP2) hoặc sau này đã được cài đặt, hoặc với các hotfix được xác định trong KB bài viết Q267855.

Để cấu hình bộ điều khiển vùng hoặc toàn cầu catalog để không đăng ký chung Records

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác định vị trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
  Giá trị tên: DnsAvoidRegisterRecords
  Kiểu dữ liệu: REG_MULTI_SZ

  Thiết lập giá trị danh sách phân cách nhập mnemonics được quy định trong bảng dưới đây.
 4. Thoát khỏi Registry Editor.

Windows Server 2003 và mới hơn

Sử dụng dịch vụ đăng nhập mạng chính sách nhóm "DC Offender ghi DNS không được đăng ký bởi các DCs" bằng cách xác định danh sách các không gian phân cách mnemonics được quy định trong bảng dưới đây.

Tham khảo bàn

Bảng dưới đây chứa mnemonics, các loại, và chủ sở hữu tên của các tên miền bộ điều khiển bộ định vị ghi DNS mà không phải là đăng ký bởi bộ kiểm soát miền vệ tinh và toàn cầu catalog để tối ưu hóa vị trí bộ điều khiển tên miền.

Tên miền đặc trưng cho bộ điều khiển Records
MnemonicLoạiGhi DNS
LdapIpAddressMột<dnsdomainname></dnsdomainname>
LDAPSRV_ldap._tcp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
DcByGuidSRV_ldap._tcp.<domainguid>.domains._msdcs.<dnsforestname></dnsforestname></domainguid>
KDCSRV_kerberos._tcp.DC._msdcs.<dnsdomainname></dnsdomainname>
DCSRV_ldap._tcp.DC._msdcs.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510KdcSRV_kerberos._tcp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510UdpKdcSRV_kerberos._udp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510KpwdSRV_kpasswd._tcp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Rfc1510UdpKpwdSRV_kpasswd._udp.<dnsdomainname></dnsdomainname>
Toàn cầu danh mục cụ thể Records
MnemonicLoạiGhi DNS
GcSRV_ldap._tcp.gc._msdcs.<dnsforestname></dnsforestname>
GcIpAddressMộtgc._msdcs.<dnsforestname></dnsforestname>
GenericGcSRV_gc._tcp.<dnsforestname></dnsforestname>
Đối với danh sách đầy đủ của bộ định vị bộ điều khiển tên miền DNS hồ sơ, xem trong Windows 2000 Server tài nguyên bộ, "phân phối hướng dẫn hệ thống" cuốn sách, chương 3 "Phân giải tên trong Active Directory". Đối với danh sách đầy đủ bộ điều khiển tên miền đại lý DNS records, đề cập đến bài viết KB Q267855 đó là tham chiếu trong bài viết này.

Phần II: Các topo

Nếu chuyển đổi dự phòng để trung hub(s) khi địa phương miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog trở thành không sẵn có không đáp ứng của bạn yêu cầu, bạn có thể sử dụng các cấu hình sau đây.

Nếu các khách hàng (ví dụ như máy chủ Exchange) trong trang là một thất bại trên để tên miền bộ điều khiển/global catalog trong trang web B, khi miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog trong trang web trở thành một không có sẵn, sau đó người quản trị có thể cấu hình một số hoặc tất cả các tên miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog trong trang web b để đăng ký trang hồ sơ cho Trang web A. Để đảm bảo rằng tên miền bộ điều khiển/toàn cầu catalog từ trang web b được chọn bởi các khách hàng trong trang web chỉ khi catalog toàn cầu/bộ điều khiển tên miền từ trang web là không có sẵn, catalog toàn cầu/bộ điều khiển tên miền ở trang web b đó là nằm trên trang web A, nên đăng ký bản ghi SRV có thấp hơn (cao hơn trong giá trị tuyệt đối) ưu tiên.

Chú ý: Cài đặt ưu tiên được áp dụng cho tất cả các bản ghi SRV là đăng ký của điều khiển vùng. Do đó, quản trị nên thận trọng khi thiết lập một ưu tiên thấp hơn sẽ được sử dụng bởi bộ kiểm soát miền, bởi vì nó có nghĩa là nó sẽ đăng ký một ưu tiên thấp hơn cho các site-specific-ghi ngay cả cho trang web riêng của mình.

Để cấu hình bộ điều khiển tên miền để đăng ký trang hồ sơ cho một trang web khác nhau

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác định vị trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
  Giá trị tên: SiteCoverage
  Kiểu dữ liệu: REG_MULTI_SZ

  Thiết lập giá trị để danh sách các trang web phân cách không gian tên mà điều khiển vùng nên đăng ký.
 4. Thoát khỏi Registry Editor.

Windows Server 2003 và mới hơn

Sử dụng dịch vụ đăng nhập mạng chính sách nhóm "Các trang web được bảo hiểm bởi bộ định vị bộ điều khiển tên miền DNS SRV Records" bằng cách xác định danh sách các trang web phân cách không gian tên mà điều khiển vùng nên đăng ký.

Để cấu hình toàn cầu Catalog đăng ký trang hồ sơ cho một trang web khác nhau

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác định vị trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
  Giá trị tên: GcSiteCoverage
  Kiểu dữ liệu: REG_MULTI_SZ
  Thiết lập giá trị để danh sách các trang web phân cách không gian tên mà các cửa hàng toàn cầu nên đăng ký.
 4. Thoát khỏi Registry Editor.

Windows Server 2003 và mới hơn

Sử dụng dịch vụ đăng nhập mạng chính sách nhóm "Các trang web được bảo hiểm bởi bộ định vị toàn cầu danh mục bản ghi DNS SRV" bằng cách xác định danh sách các vận chuyển trở lại phân chia trang web tên mà các cửa hàng toàn cầu nên đăng ký.

Để cấu hình bộ điều khiển tên miền đăng ký bản ghi SRV với ưu tiên đặc biệt

Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác định vị trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Thêm giá trị, và sau đó thêm giá trị đăng ký sau đây:
  Giá trị tên: LdapSrvPriority
  Kiểu dữ liệu: REG_DWORD
  Thiết lập giá trị với giá trị mong muốn của ưu tiên.
 4. Thoát khỏi Registry Editor.

Windows Server 2003 và mới hơn

Sử dụng dịch vụ đăng nhập mạng chính sách nhóm "Ưu tiên tập trong bộ định vị bộ điều khiển tên miền DNS SRV Records".
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
267855Vấn đề với nhiều bộ điều khiển vùng với Active Directory tích hợp DNS khu

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 306602 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2011 23:39:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise

 • kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB306602 KbMtvi
Phản hồi