Quản lý điểm sao triển khai không hoạt động trong hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3066812
Triệu chứng
Bạn cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2) hoặc SP1 cho hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012, và sau đó bạn cố gắng để triển khai một điểm quản lý mới được cấu hình để sử dụng một đồng gửi bộ máy cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, cố gắng triển khai không thành công.

Ngoài ra, lỗi tương tự như sau được ghi vào tệp MP_Location.log làm việc của khách hàng mới.

Lưu ý: Các mục được cắt bớt để dễ đọc.

CMPDBConnection::ExecuteSQL(): ICommandText::Execute() không thành công với 0x80040E37
=======================================
MPDB LỖI - THAM SỐ KẾT NỐI
tên máy (ứng dụng) phục vụ SQL: sqlserver;. FQDN
Tên bộ máy cơ sở dữ liệu SQL: ABC_REPL_01
Tích hợp Auth: đúng
LỖI MPDB - MỞ RỘNG THÔNG TIN
Phương pháp MPDB: ExecuteSP()
Phương pháp MPDB HRESULT: 0x80040E37
Mô tả lỗi: đối tượng có tên không hợp lệ 'ClientPilotingConfigs'.

Lưu ý: Hotfix được mô tả trong bài viết này chỉ áp dụng cho các web site được cài đặt chuyên biệt hoặc nâng cấp trước ngày 15 tháng 12 năm 2015.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, áp dụng hotfix này (kb3066812), và sau đó làm theo các bước sau:
  1. Chạy trình spCreateMPReplicaPublication lưu trữ như được mô tả trong Cấu hình máy chủ bộ máy cơ sở dữ liệu web site xuất đồng gửi bộ máy cơ sở dữ liệu.
  2. Tái tạo bộ máy cơ sở dữ liệu kiểm nhập bằng cách làm theo các bước trongCấu hình máy chủ bộ máy cơ sở dữ liệu đồng gửi.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bản ghi dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có gói bản ghi dịch vụ 2 dành cho hệ thống quản lí cấu hình Trung tâm 2012 hoặc gói bản ghi dịch vụ 1 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 quản lý cấu hình cài đặt chuyên biệt.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn đóng Panel điều khiển quản trị trình quản lý cấu hình trước khi cài đặt chuyên biệt gói hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cm12-sp2r2sp1rtm-QFE-kb3066812-x64-ENU.msikhông áp dụng1,003,52021 tháng 5 năm 201520:58không áp dụng
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3066812 - Xem lại Lần cuối: 07/31/2015 09:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2

  • kbqfe kbautohotfix kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB3066812 KbMtvi
Phản hồi