Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chú thích Phát hành dành cho Thiết lập Windows XP được Đặt trong Tệp Home.txt

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
**********************************************************************

Chú thích Phát hành dành cho Thiết lập
Microsoft Windows Xp Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Tập đoàn Microsoft. Mọi quyền được bảo lưu.

Khi cài đặt hệ điều hành mới, bạn cần thực hiện một số lựa chọn. Thuật sĩ Thiết lập Windows XP và các chú thích phát hành này sẽ hướng dẫn bạn trong những lựa chọn này.

Quan trọng: Trước khi bắt đầu, bạn cũng nên đọc tệp Read1st.txt trong CD Windows XP Home Edition. Tệp này chứa thông tin mới nhất không sẵn có khi các chú thích phát hành và tài liệu về sản phẩm được viết, bao gồm các chú thích trước khi cài đặt rất quan trọng quyết định sự thành công của quá trình cài đặt.

Những chú thích phát hành này mô tả cách chạy Thuật sĩ Thiết lập Windows XP và cài đặt Windows XP Home Edition trên một máy tính.

======================================================================
NỘI DUNG
======================================================================

THÔNG TIN THÊM

======================================================================
1.0 Trước khi Bắt đầu
======================================================================

Khi thiết lập Windows XP Home Edition, bạn phải cung cấp thông tin về cách bạn muốn cài đặt hệ điều hành. Quy trình trong những chú thích phát hành này giúp bạn cung cấp thông tin cần thiết. Để đảm bảo cài đặt thành công, hãy hoàn tất các tác vụ được mô tả trong các phần tiếp theo trước khi bạn cài đặt Windows XP:

* Đảm bảo rằng các bộ phận cấu thành phần cứng của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.

* Có phần cứng và phần mềm tương thích ví dụ như các gói nâng cấp và trình điều khiển mới.

* Sao lưu các tệp hiện thời của bạn trong trường hợp bạn cần khôi phục hệ điều hành hiện thời.

* Quyết định xem bạn có muốn tiến hành nâng cấp hoặc cài đặt bản sao Windows XP Home Edition mới.


Quay lại Đầu trang

1.1 Yêu cầu Phần cứng
======================================================================

Trước khi cài đặt Windows XP Home Edition, đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu phần cứng tối thiểu sau đây:

* Bộ vi xử lý Pentium 233 megahertz (MHz) hoặc cao hơn (hoặc tương đương)
* đề xuất loại 128 megabyte (MB) (tối thiểu 64 MB RAM; tối đa 4 gigabytes (GB) RAM)
* 1,5 GB không gian trống trên đĩa cứng của bạn
* màn hình VGA
* Bàn phím
* Chuột hoặc thiết bị trỏ tương thích
* ổ đĩa CD-ROM hoặc DVD


Quay lại Đầu trang

1.2 Kiểm tra Tính tương thích của Phần cứng và Phần mềm
======================================================================

Thuật sĩ Thiết lập Windows XP tự động kiểm tra phần cứng và phần mềm của bạn đồng thời báo cáo bất kỳ xung đột tiềm ẩn nào. Tuy nhiên, để đảm bảo cài đặt thành công, bạn nên xác định xem phần cứng máy tính của mình có tương thích với Windows XP Home Edition không trước khi chạy thuật sĩ.

Bạn có thể xem Danh sách Phần cứng Tương thích (HCL) tại Web site của Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Quan trọng: Windows XP Home Edition chỉ hỗ trợ các thiết bị được liệt kê trong HCL. Nếu phần cứng của bạn không được liệt kê, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần cứng và yêu cầu trình điều khiển Windows XP cho cấu phần đó. Để đảm bảo rằng các chương trình sử dụng trình điều khiển 16 bit hoạt động chính xác về sau, hãy yêu cầu trình điều khiển 32 bit từ nhà cung cấp phần mềm.

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể sử dụng các gói nâng cấp để làm cho phần mềm của bạn tương thích với Windows XP Home Edition. Các gói nâng cấp được các nhà sản xuất phần mềm thích hợp cung cấp.


Quay lại Đầu trang

1.3 Sao lưu Tệp của Bạn
======================================================================

Nếu bạn đang nâng cấp từ một phiên bản Windows trước, bạn nên sao lưu các tệp hiện thời của mình vào một ổ đĩa hoặc ổ băng từ.

Nếu máy tính của bạn đang chạy Microsoft Windows 95 hoặc Windows 98, có thể bạn cần cài đặt chương trình Sao lưu của Windows. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hoặc sử dụng chương trình Sao lưu của Windows, hãy xem Trợ giúp Windows 95 hoặc Windows 98.

Quay lại Đầu trang

1.4 Nâng cấp và Cài đặt Bản sao Mới
======================================================================

Sau khi khởi động Thuật sĩ Thiết lập Windows XP, một trong các quyết định đầu tiên bạn phải đưa ra là liệu có nâng cấp hệ điều hành hiện thời của mình hoặc tiến hành cài đặt mới hoàn toàn (một "cài đặt sạch").

Trong khi nâng cấp, thuật sĩ sẽ thay thế các tệp Windows hiện có nhưng giữ lại các thiết đặt và ứng dụng hiện thời của bạn. Một số ứng dụng có thể không tương thích với Windows XP Home Edition và do đó có thể không hoạt động chính xác sau khi nâng cấp. Bạn có thể nâng cấp lên Windows XP Home Edition từ các hệ điều hành sau:

* Windows 98 (tất cả các phiên bản)
* Windows Millennium Edition

Nếu máy tính của bạn hiện đang chạy trên hệ điều hành không được hỗ trợ, bạn phải cài đặt bản sao Windows XP Home Edition mới. Thuật sĩ sẽ cài đặt Windows XP Home Edition trên một cặp mới. Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn sẽ phải cài đặt lại các ứng dụng và đặt lại các tuỳ chọn của bạn.

Bạn nên NÂNG CẤP nếu tất cả      Bạn nên CÀI ĐẶT bản sao mới những điều sau đây là đúng:     nếu bất kỳ điều nào sau đây là đúng:===========================     ==============================Bạn đang dùng phiên bản trước   Đĩa cứng của bạn trống.của Windows có hỗ trợ nâng cấp.   - và -               - hoặc - Bạn muốn thay thế      Hệ điều hành hiện thời của bạn hệ điều hành Windows trước     không hỗ trợ nâng cấp lên bằng Windows XP.       Windows XP. - và -               - hoặc - Bạn muốn giữ các tệp và tuỳ chọn   Bạn đang sử dụng hệ điều hành hiện thời của mình.       nhưng không muốn                   giữ các tệp và                   tuỳ chọn của mình, do đó bạn                  có thể cài đặt sạch.				

Nếu bạn muốn sửa đổi cách thuật sĩ cài đặt Windows XP Home Edition, bạn có thể bấm vào Tuỳ chọn Nâng cao, và sau đó tiến hành bất kỳ tác vụ nào sau đây:

* Thay đổi vị trí mặc định của các tệp Thiết lập.
* Lưu các tệp hệ thống trong cặp khác cặp mặc định (\Windows).
* Sao chép các tệp cài đặt từ đĩa CD vào đĩa cứng.
* Chọn phân hoạch để cài đặt Windows XP Home Edition trên đó.

Trừ khi bạn là người dùng chuyên sâu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thiết đặt mặc định.


Quay lại Đầu trang


======================================================================
2.0 Chạy Thiết lập Windows XP
======================================================================

Thuật sĩ Thiết lập Windows XP thu thập thông tin bao gồm thiết đặt vùng, tên và mật khẩu. Sau đó thuật sĩ sẽ sao chép các tệp phù hợp vào đĩa cứng, kiểm tra phần cứng và cấu hình cài đặt của bạn. Khi cài đặt hoàn thành, bạn đã sẵn sàng để đăng nhập vào Windows XP Home Edition. Chú ý rằng máy tính của bạn sẽ khởi động lại vài lần trong quá trình này.

Cách bạn khởi động Thuật sĩ Thiết lập Windows XP tuỳ thuộc vào việc bạn có đang nâng cấp hoặc cài đặt bản sao Windows XP Home Edition mới hay không. Hãy xác định phương pháp cài đặt của bạn, định vị phần thích hợp trong những chú thích phát hành này, và sau đó làm theo các quy trình dành cho kịch bản của bạn.


Quay lại Đầu trang


2.1 Nếu Bạn Cài đặt Bản sao Mới (Cài đặt Sạch)

======================================================================

Nếu máy tính của bạn có đĩa cứng trống hoặc hệ điều hành hiện thời của bạn không được hỗ trợ, bạn cần khởi động máy tính bằng cách sử dụng CD Windows XP Home Edition. Một số ổ CD-ROM mới hơn có thể khởi động cài đặt từ CD và chạy Thuật sĩ Thiết lập Windows XP tự động.

>>> Để cài đặt bản sao mới bằng cách sử dụng CD:

1. Khởi động máy tính của bạn bằng cách chạy hệ điều hành hiện thời, và sau đó chèn CD Windows XP Home Edition vào ổ đĩa CD-ROM.

2. Nếu Windows tự động dò tìm CD, bấm Cài đặt Windows. Thuật sĩ Thiết lập Windows XP xuất hiện.

Nếu Windows không tự động phát hiện CD, bấm Bắt đầu, và sau đó bấm Chạy. Gõ đường dẫn tới tệp thiết lập, thay thế 'd' nếu cần bằng tên ổ đĩa CD-ROM của bạn:

d:\setup.exe

3. Nhấn ENTER.

4. Khi bạn được nhắc chọn kiểu cài đặt, chọn Cài đặt Mới, và sau đó bấm Tiếp theo.

5. Làm theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình của bạn.


Quay lại Đầu trang

2.2 Nếu Bạn Nâng cấp
======================================================================
Quá trình nâng cấp rất đơn giản. Thuật sĩ Thiết lập Windows XP phát hiện và cài đặt các trình điều khiển thích hợp, hoặc tạo báo cáo liệt kê các thiết bị không thể nâng cấp được, để bạn có thể chắc chắn rằng phần cứng và phần mềm của mình tương thích với Windows XP Home Edition.

>>> Để nâng cấp từ CD:

1. Khởi động máy tính của bạn bằng cách chạy hệ điều hành hiện thời, và sau đó chèn CD Windows XP Home Edition vào ổ đĩa CD-ROM.

2. Nếu Windows tự động phát hiện CD, hộp thoại CD Windows XP Home Edition sẽ xuất hiện. Để bắt đầu nâng cấp, bấm Cài đặt Windows.

Nếu Windows không tự động phát hiện CD, bấm Bắt đầu, và sau đó bấm Chạy. Sau đó gõ đường dẫn tới tệp thiết lập, thay thế 'd' nếu cần bằng tên ổ đĩa CD-ROM của bạn:

d:\setup.exe

3. Nhấn ENTER.

4. Khi bạn được nhắc chọn kiểu cài đặt, chọn Nâng cấp, và sau đó bấm Tiếp theo.

5. Làm theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình của bạn.


Quay lại Đầu trang


2.3 Thu thập Thông tin Người dùng và Máy tính
======================================================================

Thuật sĩ Thiết lập Windows XP giúp bạn thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn. Mặc dù hầu hết quá trình cài đặt này là tự động, nhưng có thể bạn cần cung cấp thông tin hoặc chọn các thiết đặt trong các màn hình sau, tuỳ thuộc vào cấu hình hiện thời của máy tính:

* Thoả thuận Cấp phép. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản và muốn tiếp tục quá trình thiết lập, chọn Tôi chấp nhận thoả thuận này.

* Chọn Hệ thống Tệp. Windows XP Home Edition có thể tự động chuyển đổi phân hoạch trên đĩa cứng của bạn thành NTFS, hệ thống tệp được đề xuất cho Windows XP Home Edition. Hoặc bạn có chọn giữ hệ thống tệp hiện có của mình. Nếu bạn đang nâng cấp thì thuật sĩ sẽ sử dụng hệ thống tệp hiện có của bạn.

* Thiết đặt Vùng. Thay các thiết đặt bản địa của người dùng và hệ thống đối với các ngôn ngữ và khu vực khác nhau.

* Cá nhân hoá Phần mềm của Bạn. Gõ tên đầy đủ của người và tên tổ chức được cấp phép sử dụng bản sao Windows XP Home Edition này theo tuỳ chọn.

* Tên Máy tính. Gõ tên máy tính duy nhất. Thuật sĩ sẽ đề xuất tên máy tính, nhưng bạn có thể thay tên đó.

* Thiết đặt Ngày và Giờ. Kiểm chứng ngày và giờ đối với khu vực của bạn, chọn múi giờ thích hợp, và sau đó chọn liệu bạn có muốn Windows XP Home Edition tự động điều chỉnh chế độ chỉnh giờ theo mùa.Quay lại Đầu trang

======================================================================
3.0 Khởi động Windows XP Home Edition
======================================================================

Sau khi thu thập thông tin, Thuật sĩ Thiết lập Windows XP hoàn tất cài đặt. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại vài lần, và sau đó Windows XP Home Edition nhắc bạn đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn có thể kích hoạt và đăng ký bản sao Windows XP Home Edition, tạo trương mực người dùng và cấu hình lại các thiết đặt bạn đã nhập trong quá trình thiết lập.

Quan trọng: Bạn phải có một trương mục người dùng "quản trị viên máy tính" để kích hoạt và đăng ký Windows XP Home Edition cũng như để tạo các trương mục người dùng và thay đổi các thiết đặt máy tính.

Để kiểm tra loại trương mục của bạn, bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm Trương mục Người dùng.


Quay lại Đầu trang


3.1 Đăng nhập vào Windows XP Home Edition
======================================================================

Khi máy tính của bạn khởi động lại sau khi cài đặt, đăng nhập vào Windows XP Home Edition lần đầu tiên. Nếu bạn đã nâng cấp từ một phiên bản trước của Windows và đã có trương mục người dùng hiện có, bạn có thể đăng nhập bằng trương mục và mật khẩu đó.


Quay lại Đầu trang

3.2 Tạo Trương mục Người dùng
======================================================================

Trương mục người dùng của bạn xác định tên, mật khẩu, các tệp và thiết đặt cá nhân của bạn. Mỗi người thường xuyên sử dụng máy tính này nên có một trương mục người dùng. Trương mục người dùng được định danh bằng tên người dùng và mật khẩu, người dùng sẽ gõ cả hai khi đăng nhập vào máy tính. Bạn có thể tạo các trương mục người dùng cá nhân nếu bạn đăng nhập bằng trương mục có quyền của Quản trị viên.

>>> Để tạo trương mục người dùng:

1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.

2. Bấm đúp vào Trương mục.

3. Bấm Tạo trương mục mới.

4. Làm theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình của bạn.

Quay lại Đầu trang
Thuộc tính

ID Bài viết: 306824 - Xem lại Lần cuối: 04/22/2008 12:04:13 - Bản sửa đổi: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbinfo KB306824
Phản hồi