Làm thế nào để quản lý các lát Yammer trong trình khởi chạy ứng dụng Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3068821
Tóm tắt
Phiên bản Inearlier Yammer khi Yammer doanh nghiệp được kích hoạt trong Microsoft Office 365 admin center, lát Yammer được thêm vào trình khởi chạy ứng dụng Office 365 dành cho tất cả người dùng. Khi bạn nhìn vào Office 365 gán giấy phép trang, bạn sẽ thấy rằng Yammer giấy phép bị vô hiệu hoá và cá nhân không được gán cho người dùng.

Yammer giấy phép có thể được thay đổi ở cấp độ người dùng, và trải nghiệm Office 365 bây giờ phản ánh chức năng này. Ví dụ: trình khởi chạy ứng dụng Office 365 Hiển thị gạch Yammer chỉ dành cho người dùng có giấy phép Yammer. Điều này giống như các bản ghi dịch vụ Office 365. Xin lưu ý rằng người dùng có thể stilllog trên từ www.yammer.com bằng cách sử dụng danh tính của Office 365. Để biết thêm thông tin, xem website sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3068821 - Xem lại Lần cuối: 03/09/2016 08:25:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Yammer

  • kbmt KB3068821 KbMtvi
Phản hồi