Âm thanh có thể không hoạt động trên một số cấu phần cứng sau khi nâng cấp để xây dựng 10130 của Windows 10 nội bộ xem trước

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3069069
Triệu chứng
Sau khi nâng cấp để xây dựng 10130 của Windows 10 nội bộ xem trước, âm thanh bị mất trong một số cấu phần cứng.
Giải pháp
Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp Windows Update.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 10 nội bộ xem trước xây dựng 10130.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Tất cả hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản Windows 10 nội bộ xem trước:

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Windows10.0-kb3069069-x86.cabkhông áp dụng1,864,25210 tháng 6 năm 201505:58không áp dụng
Windows10.0-kb3069069-x86.xmlkhông áp dụng44610 tháng 6 năm 201506:02không áp dụng
Wsusscan.cabkhông áp dụng171,10410 tháng 6 năm 201506:07không áp dụng
Package_1_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1,82110 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
Package_2_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.80310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
Package_3_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.843 người10 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
Package_4_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.837 người10 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
Package_for_kb3069069_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng2,92210 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
X86_55b46c1c4893c51c9c9cfaee7b14fe38_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_1bd6642e7548e7d3.manifestkhông áp dụng71910 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
X86_8b86354c6146eaf42e1d7fdb589120c2_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_68e0a310a8f5a2e2.manifestkhông áp dụng69910 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
X86_e2baaf57900e2bc6506c3dcce6a65c40_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_5731224f9bd57442.manifestkhông áp dụng68910 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
X86_f2f7b48f81a06d5b569b9f10b4beb578_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_88050f865c44111a.manifestkhông áp dụng71610 tháng 6 năm 201505:48không áp dụng
X86_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_9f9cffa3e1dd14ea.manifestkhông áp dụng140,45409 tháng 6 năm 201514:40không áp dụng
X86_microsoft-windows-mmsys_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_876d05bddc6871dd.manifestkhông áp dụng5,76109 tháng 6 năm 201514:41không áp dụng
X86_product-mobilecore_. OWS âm thanh audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_1db10fdade379b55.manifestkhông áp dụng142,19309 tháng 6 năm 201514:40không áp dụng
X86_product-onecore__mi. OWS âm thanh audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_1e76f0b2196d66ed.manifestkhông áp dụng142,18709 tháng 6 năm 201514:40không áp dụng
Audiodg.exe10.0.10130.8280,68009 tháng 6 năm 201513:59x 86
Audioendpointbuilder.dll10.0.10130.8238,59209 tháng 6 năm 201511:06x 86
Audioeng.dll10.0.10130.8442,81609 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiokse.dll10.0.10130.8363,28809 tháng 6 năm 201514:15x 86
Audioses.dll10.0.10130.8394,36809 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiosrv.dll10.0.10130.8820,73609 tháng 6 năm 201511:08x 86
Encdump.dll5.0.1.1113,76009 tháng 6 năm 201514:10x 86
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.873,49609 tháng 6 năm 201514:16x 86
Mmsys.cpl10.0.10130.8767,48809 tháng 6 năm 201510:12không áp dụng
Audiocorepalwp.dllkhông áp dụng8.704 người09 tháng 6 năm 201511:06x 86
Audiodg.exe10.0.10130.8280,68009 tháng 6 năm 201513:59x 86
Audioendpointbuilder.dll10.0.10130.8238,59209 tháng 6 năm 201511:06x 86
Audioeng.dll10.0.10130.8442,81609 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiokse.dll10.0.10130.8363,28809 tháng 6 năm 201514:15x 86
Audioses.dll10.0.10130.8394,36809 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiosrv.dll10.0.10130.8576,00009 tháng 6 năm 201511:09x 86
Audiosrvpolicymanager.dll10.0.10130.8162,81609 tháng 6 năm 201511:56x 86
Encdump.dll5.0.1.1113,76009 tháng 6 năm 201514:10x 86
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.873,49609 tháng 6 năm 201514:16x 86
Audiocorepalwp.dllkhông áp dụng8.704 người09 tháng 6 năm 201511:06x 86
Audiodg.exe10.0.10130.8280,68009 tháng 6 năm 201513:59x 86
Audioendpointbuilder.dll10.0.10130.8238,59209 tháng 6 năm 201511:06x 86
Audioeng.dll10.0.10130.8442,81609 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiokse.dll10.0.10130.8363,28809 tháng 6 năm 201514:15x 86
Audioses.dll10.0.10130.8394,36809 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiosrv.dll10.0.10130.8576,00009 tháng 6 năm 201511:09x 86
Audiosrvpolicymanager.dll10.0.10130.8162,81609 tháng 6 năm 201511:56x 86
Encdump.dll5.0.1.1113,76009 tháng 6 năm 201514:10x 86
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.873,49609 tháng 6 năm 201514:16x 86
Package.cabkhông áp dụng290,88510 tháng 6 năm 201506:02không áp dụng
Tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên phiên bản Windows Xem trước nội 10:

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh bản ghi dịch vụ
Windows10.0-kb3069069-x64.cabkhông áp dụng2,649,54910 tháng 6 năm 201506:01không áp dụngkhông áp dụng
Windows10.0-kb3069069-x64.xmlkhông áp dụng44810 tháng 6 năm 201506:02không áp dụngkhông áp dụng
Wsusscan.cabkhông áp dụng171,70010 tháng 6 năm 201506:13không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_0361b080fbd3a2aca33bbd7522b66ef5_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_fb009f32c096db02.manifestkhông áp dụng72310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_26cf0dd2ba1d58c365379cfa5e7efff5_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_cc3c8d69a4eba370.manifestkhông áp dụng72310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_2922f3cd42a35ec2508bfa72137f41e8_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_965504ad8727a70f.manifestkhông áp dụng69310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_72ffaa0a23a97b44cc7c33c30a978681_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_3046319f120ad57d.manifestkhông áp dụng70310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_8f65d04e647c4622b49100eead873d1e_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_96c60dd2786ad142.manifestkhông áp dụng70310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_ab236ebb26b3d119880a6175e48942f1_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_1c3697ffbbb96bbf.manifestkhông áp dụng69310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_dd8d6d216a961f36139ae4231e2f28f7_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_4e93e614da6bbe7f.manifestkhông áp dụng72010 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_fa9c3546a058013114c5423898246b2a_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_8e3a2cdade6ad47d.manifestkhông áp dụng72010 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_fbbb9b279a3a8620.manifestkhông áp dụng140,45809 tháng 6 năm 201515:52không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_microsoft-windows-mmsys_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_e38ba14194c5e313.manifestkhông áp dụng5.765 người09 tháng 6 năm 201515:52không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_product-mobilecore_. OWS âm thanh audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_79cfab5e96950c8b.manifestkhông áp dụng142,19709 tháng 6 năm 201515:52không áp dụngkhông áp dụng
Amd64_product-onecore__mi. OWS âm thanh audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_7a958c35d1cad823.manifestkhông áp dụng142,19109 tháng 6 năm 201515:52không áp dụngkhông áp dụng
Package_1_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng2.056 người10 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_2_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.813 người10 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_3_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1,81910 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_4_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.85310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_5_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1,85910 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_6_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.84710 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_7_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng1.85310 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_8_for_kb3069069 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng2.068 người10 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Package_for_kb3069069_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 10.0.1.1.mumkhông áp dụng5,39810 tháng 6 năm 201505:48không áp dụngkhông áp dụng
Wow64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_06104579ce9b481b.manifestkhông áp dụng132,22209 tháng 6 năm 201514:40không áp dụngkhông áp dụng
Wow64_microsoft-windows-mmsys_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_ede04b93c926a50e.manifestkhông áp dụng5,76309 tháng 6 năm 201514:40không áp dụngkhông áp dụng
Wow64_product-mobilecore_. OWS âm thanh audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_842455b0caf5ce86.manifestkhông áp dụng132,26209 tháng 6 năm 201514:40không áp dụngkhông áp dụng
Wow64_product-onecore__mi. OWS âm thanh audiocore_31bf3856ad364e35_10.0.10130.8_none_84ea3688062b9a1e.manifestkhông áp dụng132,25609 tháng 6 năm 201514:40không áp dụngkhông áp dụng
Audiodg.exe10.0.10130.8362,77609 tháng 6 năm 201515:05x64không áp dụng
Audioendpointbuilder.dll10.0.10130.8273,40809 tháng 6 năm 201512:01x64không áp dụng
Audioeng.dll10.0.10130.8498,03209 tháng 6 năm 201515:13x64không áp dụng
Audiokse.dll10.0.10130.8403,10409 tháng 6 năm 201515:16x64không áp dụng
Audioses.dll10.0.10130.8517,26409 tháng 6 năm 201515:14x64không áp dụng
Audiosrv.dll10.0.10130.81,061,37609 tháng 6 năm 201512:03x64không áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1110,17609 tháng 6 năm 201515:13x64không áp dụng
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.888,52809 tháng 6 năm 201515:17x64không áp dụng
Mmsys.cpl10.0.10130.8822,78409 tháng 6 năm 201510:46không áp dụngkhông áp dụng
Audiocorepalwp.dllkhông áp dụng10,75209 tháng 6 năm 201511:59x64không áp dụng
Audiodg.exe10.0.10130.8362,77609 tháng 6 năm 201515:05x64không áp dụng
Audioendpointbuilder.dll10.0.10130.8273,40809 tháng 6 năm 201512:01x64không áp dụng
Audioeng.dll10.0.10130.8498,03209 tháng 6 năm 201515:13x64không áp dụng
Audiokse.dll10.0.10130.8403,10409 tháng 6 năm 201515:16x64không áp dụng
Audioses.dll10.0.10130.8517,26409 tháng 6 năm 201515:14x64không áp dụng
Audiosrv.dll10.0.10130.8754,17609 tháng 6 năm 201512:03x64không áp dụng
Audiosrvpolicymanager.dll10.0.10130.8189,44009 tháng 6 năm 201513:00x64không áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1110,17609 tháng 6 năm 201515:13x64không áp dụng
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.888,52809 tháng 6 năm 201515:17x64không áp dụng
Audiocorepalwp.dllkhông áp dụng10,75209 tháng 6 năm 201511:59x64không áp dụng
Audiodg.exe10.0.10130.8362,77609 tháng 6 năm 201515:05x64không áp dụng
Audioendpointbuilder.dll10.0.10130.8273,40809 tháng 6 năm 201512:01x64không áp dụng
Audioeng.dll10.0.10130.8498,03209 tháng 6 năm 201515:13x64không áp dụng
Audiokse.dll10.0.10130.8403,10409 tháng 6 năm 201515:16x64không áp dụng
Audioses.dll10.0.10130.8517,26409 tháng 6 năm 201515:14x64không áp dụng
Audiosrv.dll10.0.10130.8754,17609 tháng 6 năm 201512:03x64không áp dụng
Audiosrvpolicymanager.dll10.0.10130.8189,44009 tháng 6 năm 201513:00x64không áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1110,17609 tháng 6 năm 201515:13x64không áp dụng
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.888,52809 tháng 6 năm 201515:17x64không áp dụng
Audioeng.dll10.0.10130.8442,81609 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiokse.dll10.0.10130.8363,28809 tháng 6 năm 201514:15x 86
Audioses.dll10.0.10130.8394,36809 tháng 6 năm 201514:11x 86
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.873,49609 tháng 6 năm 201514:16x 86
Mmsys.cpl10.0.10130.8767,48809 tháng 6 năm 201510:12không áp dụng
Audioeng.dll10.0.10130.8442,81609 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiokse.dll10.0.10130.8363,28809 tháng 6 năm 201514:15x 86
Audioses.dll10.0.10130.8394,36809 tháng 6 năm 201514:11x 86
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.873,49609 tháng 6 năm 201514:16x 86
Audioeng.dll10.0.10130.8442,81609 tháng 6 năm 201514:11x 86
Audiokse.dll10.0.10130.8363,28809 tháng 6 năm 201514:15x 86
Audioses.dll10.0.10130.8394,36809 tháng 6 năm 201514:11x 86
Remoteaudioendpoint.dll10.0.10130.873,49609 tháng 6 năm 201514:16x 86
Package.cabkhông áp dụng291,40310 tháng 6 năm 201506:02không áp dụngkhông áp dụng

Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3069069 - Xem lại Lần cuối: 06/14/2015 10:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10 Insider Preview

  • kbqfe kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbbug kbmt KB3069069 KbMtvi
Phản hồi