Danh sách các lỗi cố định bởi SQL Server 2000 service pack

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:306908
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa thông tin về các lỗi được cố định bởi SQL Server 2000 service pack. Bởi vì gói dịch vụ được tích lũy, sau đó gói dịch vụ cũng sửa chữa các lỗi được cố định bởi gói dịch vụ trước đó. Ví dụ, SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) có những việc sửa lỗi từ SQL Server 2000 Gói dịch vụ 1 (SP).

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ SQL Server 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290211Làm thế nào để có được SQL mới nhất Gói dịch vụ Server 2000
THÔNG TIN THÊM

SQL Server 2000 Service Pack 4

888799 Danh sách các lỗi được cố định trong SQL Server 2000 Service Pack 4
888800 Danh sách các lỗi được cố định trong SQL Server 2000 phân tích dịch vụ Service Pack 4

SQL Server 2000 Service Pack 3a

Chú ý Bởi vì hầu hết những thay đổi được giới thiệu trong SP3a có liên quan đến thiết lập, bạn không cần phải áp dụng SP3a cho trường hợp của SQL Server 2000 hoặc MSDE 2000 mà đã có được nâng cấp thành SP3.

Tuy nhiên, nếu bạn có trường hợp mà có Chưa được nâng cấp thành SP3, bạn luôn luôn nên nâng cấp những trường hợp trực tiếp đến SP3a thay vì để SP3.

Nếu bạn có bất kỳ bản sao của SP3 tải tập tin mà bạn đã có kế hoạch sử dụng để nâng cấp sau này, bạn cần xóa những bản sao và thay vì sử dụng một trong hai các SP3a tải các tập tin hoặc các SP3a CD-ROM. ứng dụng mà phân phối và cài đặt MSDE 2000 nên cài đặt SP3a thay vì của SP3.

Trong khi bạn có thể áp dụng SP3a cho trường hợp của SQL Server 2000 SP3 hoặc MSDE 2000 SP3, làm như vậy có ít ảnh hưởng những người trường hợp.

Bản sửa lỗi cụ thể đối với SP3a

814572 Khắc phục: SQL Server không bắt đầu và một sự vi phạm truy cập xảy ra sau khi bạn cài đặt SQL Server 2000 Service Pack 3
814410 Khắc phục: Hiệu suất suy thoái và bộ nhớ rò trong trình điều khiển ODBC cho SQL Server
814130 Làm thế nào để giúp kết nối mạng an toàn cho cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 địa phương
Ngoài ra, SP3a có chứa tất cả các bản sửa lỗi được liệt kê cho SP3.

SQL Server 2000 Service Pack 3

Tất cả các bản sửa lỗi trong SP3


SQL Server 2000 Service Pack 2

Tất cả các bản sửa lỗi trong SP2


SQL Server 2000 Service Pack 1

Để biết thêm chi tiết về vấn đề đó cố định trong SQL Server 2000 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290212SQL Server 2000 Service Pack 1 Fixlist (1/2)
300538 SQL Server 2000 Service Pack 1 Fixlist (2/2)
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2000, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290211Làm thế nào để có được SQL mới nhất Gói dịch vụ Server 2000
kbSQLServ2000sp1fixlist kbSQLServ2000sp2fixlistkbSQLServ2000sp3fix kbSQLServ2000sp4fix

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 306908 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:11:51 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbinfo kbmt KB306908 KbMtvi
Phản hồi