Mô tả Update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3069110
Giới thiệu
Đây là một bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được Cập Nhật trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft System Center 2012 R2.

Chú ý quan trọng Chúng tôi khuyên tất cả các cấu phần hệ thống Trung tâm 2012 R2 con được nâng cấp lên phiên bản Cập Nhật tương tự. Bạn có thể nâng cấp cấu phần con Trung tâm hệ thống khác nhau theo thứ tự bất kỳ mong muốn. Sử dụng các cấu phần con có tại khác cập nhật phiên bản có thể dẫn đến khả năng tương hợp về sau các vấn đề và không phải là một trường hợp hỗ trợ Microsoft.

Cấu phần được khắc phục trong bản cập nhật này

Điều khiển ứng dụng

Không có không có bản Cập Nhật cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3065246Bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 quản lý bảo vệ dữ liệu

Quản lý hoạt động

Sắp - Update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 Operations Manager

Để biết thêm thông tin, hãy bấm ở đây.

Soạn thảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3069115Bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 soạn thảo

Quản lý bản ghi dịch vụ

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3063263Bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 Service Manager

bản ghi dịch vụ cung cấp nền tảng

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3069355Bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 nền tảng nhà nhà cung cấp bản ghi dịch vụ

bản ghi dịch vụ báo cáo

Không có không có bản Cập Nhật cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý máy ảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3066340Bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình

Windows Azure gói

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3069121Bản Cập Nhật 7 cho Windows Azure gói

Windows Azure gói web site

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

3069358 Cập Nhật Rollup 7 cho phiên bản Windows Azure gói web site R2 2

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2

Vui lòng xem bài viết mỗi phần để được hướng dẫn cài đặt chuyên biệt cụ thể cho từng phần.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3069110 - Xem lại Lần cuối: 07/28/2015 16:42:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center 2012 R2, Microsoft System Center 2012 R2 App Controller, Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator, Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, Windows Azure Pack

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3069110 KbMtvi
Phản hồi