Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi gây ra bởi Sircam32 virus khi bạn bắt đầu một chương trình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:306913
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để bắt đầu một chương trình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây, nơi tên tệp là tên tập tin chương trình .exe, và ở đâu Chương trình là tên của chương trình mà đang được bắt đầu:

Thông báo lỗi 1

Không thể tìm thấy tệp tên tệp.
Kiểm tra để đảm bảo đường dẫn và tên tệp là chính xác và rằng tất cả các yêu cầu các thư viện có sẵn.

Thông báo lỗi 2

Không thể khởi động ứng dụng.

Thông báo lỗi 3

Chương trình không phải là một Win32 đơn hợp lệ.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
311446Bạn không thể khởi động chương trình (exe files) khi máy tính bị nhiễm SirCam virus
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu máy tính của bạn bị nhiễm vi rút Sircam32.
GIẢI PHÁP
Microsoft không cung cấp phần mềm mà có thể phát hiện hoặc loại bỏ virus máy tính. Nếu bạn nghi ngờ hoặc xác nhận rằng máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút, có được phần mềm chống vi-rút hiện tại. Để có một danh sách các nhà sản xuất phần mềm diệt virus, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
49500 Danh sách các nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút
THÔNG TIN THÊM
Các vi-rút Sircam32 thường được lan truyền qua phần đính kèm thư điện tử. Tiêu đề của thư e-mail có chứa vi rút này có thể khác nhau, nhưng các văn bản của thư có thể tương tự như bất kỳ các ví dụ sau:
 • Chào bạn! Bạn khoẻ không?

  Tôi gửi cho bạn tập tin này để có lời khuyên của bạn.
 • Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi với tệp này mà tôi gửi.
 • Tôi hy vọng bạn thích các tập tin mà tôi gửi cho bạn.
 • Đây là tập tin với các thông tin mà bạn yêu cầu.

  Hẹn gặp lại.

  Cảm ơn
Cùng văn bản cũng có thể được viết bằng tiếng Tây Ban Nha.

Để biết thêm chi tiết về các vi-rút SirCam, xem trang web Symantec Web sau đây:Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.


Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
311446Bạn không thể khởi động chương trình (exe files) khi máy tính bị nhiễm SirCam virus

W32.sircam worm@mm w32 sircam sirc32 exe

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 306913 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 05:12:13 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbprb kburl kbmt KB306913 KbMtvi
Phản hồi