Di chuyển ứng dụng không được phân phối đến các web site con trong quản lý cấu hình hệ thống Trung tâm 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3069169
Triệu chứng
Bạn sử dụng Microsoft System Center 2012 R2 quản lý cấu hình để di chuyển ứng dụng. Nếu bạn di chuyển ứng dụng nhiều lần, chẳng hạn như từ một môi trường kiểm tra môi trường sản xuất, ứng dụng nội dung có thể không được phân phối đúng con web site.
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:
  • Ứng dụng được di chuyển nhiều lần.
  • nguồn nội dung gốc không được Cập Nhật.
Giải pháp
Trước khi bạn di chuyển một đơn, đảm bảo rằng bạn cập nhật nguồn nội dung trong một số cách. Ví dụ, thêm một số phiên bản (chẳng hạn như v1.1 hoặc v1.2) cho tên mục tin thư thoại nguồn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3069169 - Xem lại Lần cuối: 06/13/2015 18:34:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

  • kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB3069169 KbMtvi
Phản hồi