Mục khỏi lịch SharePoint trực tuyến hoặc danh sách tác vụ trong Office 365 được hiển thị theo trong thùng rác

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3069794
VẤN ĐỀ
Xem xét kịch bản sau đây.
  • tuyển tập site SharePoint trực tuyến hoặc nhỏ, bạn bấm lưu các web site như khuôn mẫu để tạo một mẫu web site.
  • Khi bạn lưu khuôn mẫu, bạn bấm Bao gồm nội dung.
  • Bạn tạo tập hợp web site hoặc một nhỏ bằng cách sử dụng khuôn mẫu.
  • Khuôn mẫu mà bạn đã lưu bao gồm các mục lịch hoặc tác vụ trong danh sách tác vụ.
  • Bạn xoá một mục lịch hoặc tác vụ là một phần của khuôn mẫu, và sau đó bạn xem mục hoặc tác vụ thùng rác.
Trong trường hợp này, tên cho mỗi mục là (ID:x). , nơi giữ chỗ "x" khoảng tăng giá trị của một (1) cho mỗi mục bổ sung. Ví dụ: tên ba mục trong thùng rác là (ID:1), (ID:2)(ID:3).
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, tạo danh sách lịch hoặc tác vụ sau khi bạn tạo khuôn mẫu site.
THÔNG TIN KHÁC
Đây là sự cố đã biết trong SharePoint trực tuyến.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3069794 - Xem lại Lần cuối: 10/19/2015 22:21:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB3069794 KbMtvi
Phản hồi