VSS GetBackupMetadata có thể quay lại đường dẫn chính xác cho bản ghi dịch vụ đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3069994
Tóm tắt
Khi một bản ghi dịch vụ đồng gửi bóng ổ đĩa (VSS) yêu cầu cuộc gọiGetBackupMetadata, người viết bản ghi dịch vụ đầu cuối có thể trở lại một đường dẫn chính xác. Điều này có thể gây ra lỗi trong ứng dụng sao lưu đang sao lưu các tệp và đường dẫn này.
Thông tin thêm
Đường dẫn được trả lại bởi người viết bản ghi dịch vụ đầu cuối có dạng "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Terminal Services." Trong ví dụ này, tên mục tin thư thoại "Dịch vụ đầu cuối" không chính xác và nên "Dịch vụ máy tính để bàn từ xa" để thay thế.

Nếu bạn gặp lỗi tìm báo cáo tệp hoặc mục tin thư thoại liên quan đến bản ghi dịch vụ đầu cuối hoặc bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách thay thế "Dịch vụ đầu cuối" với "Dịch vụ máy tính để bàn từ xa" trong đường dẫn được trả về trong siêu dữ liệu.
bản ghi dịch vụ đầu cuối đồng gửi bóng ổ đĩa VSS bản ghi dịch vụ máy tính để bàn từ xa

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3069994 - Xem lại Lần cuối: 06/17/2015 01:07:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbmt KB3069994 KbMtvi
Phản hồi