Trả lời ra vắng mặt và biểu quyết tuỳ chọn trong thư email từ người dùng tại chỗ và người dùng Exchange Online không chính xác tồn tại

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3070442
Lưu ý Thuật sĩ cấu hình kết hợp được bao gồm trong Bảng điều khiển Exchange Management trong Microsoft Exchange Server 2010 không được hỗ trợ. Do đó, bạn không nên sử dụng thuật sỹ kết hợp cấu hình cũ. Thay vào đó, sử dụng thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 được cung cấp http://aka.MS/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 dành cho Exchange 2010.
VẤN ĐỀ
Xem xét tình huống sau:
 • Bạn có một kết hợp triển khai tại chỗ Microsoft Exchange Server và Exchange Online trong Office 365.
 • Môi trường tại chỗ bao gồm cả máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2013 và máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2010.
 • Người dùng Exchange Online gửi thư email tới người dùng tại chỗ hoặc người dùng tại chỗ gửi thư email tới người dùng Exchange Online.
Trong trường hợp này, người dùng gặp phải hiện tượng sau:
 • Ra văn phòng Mẹo Thư và phản hồi không đúng cách.
 • Các tuỳ chọn biểu quyết trong thư bị thiếu hoặc không chính xác.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu miền từ xa thiết bị thiếu hoặc được đặt không đúng.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, Cập Nhật cài đặt chuyên biệt miền từ xa trong Office 365. Để thực hiện việc này, thực hiện một hoặc cả hai sau, tuỳ theo trường hợp của bạn.

Tình huống: Người dùng Exchange Online không thể xem ra văn phòng Trả lời và bỏ phiếu lựa chọn của người dùng tại chỗ

 1. Kết nối với Exchange Online bằng Windows PowerShell từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối với Exchange Online sử dụng PowerShell từ xa.
 2. Chạy lệnh sau, trong đó "contoso.com" là địa chỉ SMTP chính trên cơ sở người dùng của bạn. Nếu bạn có nhiều dấu kiểm cách địa chỉ SMTP chính cho người dùng trong tổ chức của bạn, hãy lặp lại các bước cho mỗi tên miền.
  New-RemoteDomain "contoso.com" -DomainName "contoso.com"
  Set-RemoteDomain "contoso.com" -TNEFEnabled $true -AllowedOOFType "InternalLegacy"
 3. Kiểm tra để xác minh rằng sự cố được khắc phục.

Tình huống: Chỗ người dùng không thể xem ra văn phòng Trả lời và bỏ phiếu lựa chọn của người dùng Exchange Online

 1. Trên máy chủ tại chỗ đang chạy Exchange Server, mở Exchange Management Shell, và sau đó chạy các lệnh sau:
  Get-RemoteDomain | FL Name
  Lưu ý Có nhiều tên miền được liệt kê trong kết quả. Chú ý tên tương ứng với vùng kết hợp. Nó sẽ giống như "kết hợp tên miền - contoso.mail.onmicrosoft.com."
  Set-RemoteDomain "Hybrid Domain - contoso.mail.onmicrosoft.com" -AllowedOOFType "InternalLegacy" -TNEFEnabled $true
  Lưu ý Trong lệnh này, "kết hợp tên miền - contoso.mail.onmicrosoft.com" thể hiện giá trị tương ứng với miền kết bạn lấy bằng cách chạy lệnh đầu tiên.
 2. Kiểm tra để xác minh rằng sự cố được khắc phục.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 Trang web hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3070442 - Xem lại Lần cuối: 04/26/2016 15:10:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3070442 KbMtvi
Phản hồi