MS15-080: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4 trên Windows Vista và Windows Server 2008: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3072309
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET, Microsoft Silverlight. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc tới một web site không đáng tin cậy có nhúng phông chữ TrueType hoặc OpenType. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-080.

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải Windows Installer 3.1 hoặc phiên bản mới hơn cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3072309

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft 3078662.

Loại bỏ thông tin Cập Nhật

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến nghị bạn loại bỏ bất kỳ Cập Nhật bảo mật.

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình hoặc chương trình và tính năng mục trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3048074.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
PenIMC.dll4.0.30319.103868,75229 tháng 7 năm 201512:10
PresentationCore.dll4.0.30319.10383,789,99229 tháng 7 năm 201512:11
PresentationFramework.dll4.0.30319.10386,429,87229 tháng 7 năm 201512:11
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.1038181,93629 tháng 7 năm 201512:10
WindowsBase.dll4.0.30319.10381,369,75229 tháng 7 năm 201512:11
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.10381,664,16029 tháng 7 năm 201512:10
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.1038922,27229 tháng 7 năm 201512:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
PenIMC.dll4.0.30319.206568,75229 tháng 7 năm 201510:29
PresentationCore.dll4.0.30319.20653,792,55229 tháng 7 năm 201510:31
PresentationFramework.dll4.0.30319.20656,433,45629 tháng 7 năm 201510:31
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.2065181,93629 tháng 7 năm 201510:29
WindowsBase.dll4.0.30319.20651,373,33629 tháng 7 năm 201510:31
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.20651,664,16029 tháng 7 năm 201510:29
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.2065923,80829 tháng 7 năm 201510:29

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
PenIMC.dll4.0.30319.103884,11229 tháng 7 năm 201512:40
PenIMC.dll4.0.30319.103868,75229 tháng 7 năm 201512:10
PresentationCore.dll4.0.30319.10383,825,83229 tháng 7 năm 201512:41
PresentationCore.dll4.0.30319.10383,789,99229 tháng 7 năm 201512:11
PresentationFramework.dll4.0.30319.10386,429,87229 tháng 7 năm 201512:11
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.1038226,48029 tháng 7 năm 201512:40
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.1038181,93629 tháng 7 năm 201512:10
WindowsBase.dll4.0.30319.10381,369,75229 tháng 7 năm 201512:11
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.10382,154,65629 tháng 7 năm 201512:40
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.10381,664,16029 tháng 7 năm 201512:10
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.10381,227,93629 tháng 7 năm 201512:40
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.1038922,27229 tháng 7 năm 201512:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
PenIMC.dll4.0.30319.206584,11229 tháng 7 năm 201510:57
PenIMC.dll4.0.30319.206568,75229 tháng 7 năm 201510:29
PresentationCore.dll4.0.30319.20653,828,90429 tháng 7 năm 201510:58
PresentationCore.dll4.0.30319.20653,792,55229 tháng 7 năm 201510:31
PresentationFramework.dll4.0.30319.20656,433,45629 tháng 7 năm 201510:31
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.2065226,48029 tháng 7 năm 201510:57
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.2065181,93629 tháng 7 năm 201510:29
WindowsBase.dll4.0.30319.20651,373,33629 tháng 7 năm 201510:31
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.20652,154,14429 tháng 7 năm 201510:57
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.20651,664,16029 tháng 7 năm 201510:29
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.20651,230,49629 tháng 7 năm 201510:57
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.2065923,80829 tháng 7 năm 201510:29

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
PenIMC.dll4.0.30319.103868,75229 tháng 7 năm 201512:10
PresentationCore.dll4.0.30319.10383,789,99229 tháng 7 năm 201512:11
PresentationFramework.dll4.0.30319.10386,429,87229 tháng 7 năm 201512:11
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.1038181,93629 tháng 7 năm 201512:10
WindowsBase.dll4.0.30319.10381,369,75229 tháng 7 năm 201512:11
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.10381,664,16029 tháng 7 năm 201512:10
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.1038922,27229 tháng 7 năm 201512:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
PenIMC.dll4.0.30319.206568,75229 tháng 7 năm 201510:29
PresentationCore.dll4.0.30319.20653,792,55229 tháng 7 năm 201510:31
PresentationFramework.dll4.0.30319.20656,433,45629 tháng 7 năm 201510:31
PresentationHost_v0400.dll4.0.30319.2065181,93629 tháng 7 năm 201510:29
WindowsBase.dll4.0.30319.20651,373,33629 tháng 7 năm 201510:31
wpfgfx_v0400.dll4.0.30319.20651,664,16029 tháng 7 năm 201510:29
wpftxt_v0400.dll4.0.30319.2065923,80829 tháng 7 năm 201510:29

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi được dùng với:
    • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
    • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3072309 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2015 18:46:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3072309 KbMtvi
Phản hồi