MS15-069: Lỗ hổng trong Windows có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 14 tháng 12 năm 2015

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3072631
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows.These vulnerabilitiescould cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ đầu tiên vị trí tệp thư viện (DLL) liên kết động đặc biệt crafted trong mục tin thư thoại làm việc hiện tại của người tiêu dùng. Sau đó, kẻ tấn công thuyết phục người dùng để mở tệp .rtf hoặc Bắt đầu một chương trình được thiết kế để tải tệp DLL đáng tin cậy. Tuy nhiên, thay vào đó, chương trình tải tệp DLL đặc biệt crafted của kẻ tấn công. Kẻ đã thành công khai thác các lỗ hổng có thể kiểm soát hoàn toàn của một hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể cài đặt chuyên biệt chương trình; xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu; hoặc tạo tài khoản mới có quyền của người dùng đầy đủ. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-069.
Thông tin thêm
Quan trọng
  • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
  • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.
  • 3067903 MS15-069: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: ngày 14 tháng 12 năm 2015
  • 3070738 MS15-069: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: ngày 14 tháng 12 năm 2015
  • 3061512 MS15-069: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: ngày 14 tháng 12 năm 2015
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-069 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-ENU.exe
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-ENU.exe
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-ENU.exe
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-ENU.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Cập nhật tệp nhật kýKB3067903.log
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển, hoặc sử dụng tiện ích Spuninst.exe nằm trong mục tin thư thoại %Windir%\$NTUninstallKB3067903$\Spuninst.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows máy chủ 2003\SP3\KB3067903\Filelist

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3067903-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3067903-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấmPanel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3067903-x86.msu
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB3067903-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấmPanel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3067903-x86.msu
Windows6.1-KB3070738-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3067903-x64.msu
Windows6.1-KB3070738-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập/Uninstall. Hoặc, bấmPanel điều khiển, và sau đó bấmhệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vàoxem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3067903-x64.msu
Windows6.1-KB3070738-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập/Uninstall. Hoặc, bấmPanel điều khiển, và sau đó bấmhệ thống và bảo mật. TrongWindows Update, nhấp vàoxem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần tệp thông tin liên quan đến cơ sở kiến thức articlethat được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3061512-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3061512-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập/Uninstall. Hoặc, nhấp vàoPanel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấmWindows Update. Trong xem, bấmcài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan là mentionedin cácThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3061512-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập/Uninstall. Hoặc, nhấp vàoPanel điều khiển, bấm vàohệ thống và bảo mậtvà sau đó bấmWindows Update. Trongxem, bấmcài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiRT Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update chỉ.
Khởi động lại yêu cầuCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, và sau đó bấmWindows Update. Trong xem, bấmcài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem phần thông tin tệp của bài viết cơ sở kiến thức có liên quan được đề cập trong phầnThêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này phần.

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB3067903-x64.msuF0331877795BC88BCD4AAB378718EE62C2536428DA421815AFA7B5A9DA0E7336790C941BFB929E6B865107DC14AC8398FFC963B5
Windows6.0-KB3067903-x86.msu4057F85371BB77B4C0F9C27CDC05AA8929CD684614033E6D8131E432BEE10FE9AF9F635F2D71858AF71D666CF90A09E51A14EA19
Windows6.1-KB3067903-x64.msu32ADE96FC5CA8915C044307A24AAFF2415931708F5F66AE98BF5A668141456CF23DF27DB4ED97D4F546FA519E49571BBAAB750F4
Windows6.1-KB3067903-x86.msuDA835B25F8FC030E272B8B20A6381FC1167B28D0BFFFEDA60540CC54D273AD911C9E274036AE908D32D7B48BB81D873B64C61C41
Windows6.1-KB3070738-x64.msuD025081D2AC4AF608FCDC29CADE03BB3901B66DA99D35AF248AA19350FDA7D912A0D941964D7B016F1E336D3DFC07C9E8089B89E
Windows6.1-KB3070738-x86.msu93F2E71A0839AAAA39E3A357261D2AD5727BF19EFFB1F43CF309BB6135D209C5AE4B6FD56CAC0CE74BA4D5678D04801158AFC523
Windows8.1-KB3061512-arm.msuA7BCE107FB09DA38ADBE76780AA5FD51FE1CB6702852FE7F7E1B3CB4492CBC8814AE2C0223DB391B59CBEBCDA5E7BA352FBE0A9A
Windows8.1-KB3061512-x64.msu86B6CD6C5E0EA5670CA37AA97E335653E5A877FCB6C8112A105BD62DEECADE35D2303AC4101E952353581A19664BB38F18878B45
Windows8.1-KB3061512-x86.msuADE90472CAA876574943C3DA22F055A64753A261D6BF0F67059B44C32C693C0C14CB428B438699DFC5787F534D29F4E545D3036A
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-CHS.exeA64A1DD1D93E72ECAD363B542CC679F88B36D807DDDA22DC0FC0AABCB36EACF10BE6D6515B650670173775D35E32CBDA654C4E12
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-CHT.exeC4FCE51E0C87620B003B719B79708B0BFF56B262071EFF2B0FB67E43A92BAC7A8A534208AB8E9F0A2C51AAEC1557ACE80F172180
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-CSY.exe2216F497C6F3497CBB8434F45279667F010FA5C163F29C0B4C8940E37C954CD9DD60F6EF34A5D555A757FDA9E170F6CB836F4E39
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-DEU.exeFB7672037951089B91E3BF85EE44760068FD4F64E6F2188ECDA0A5A16119F4CBB8BCB1E78E424891535B544FAFA823A8C0FD4A2C
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-ENU.exeFF84CB53BA0E0E5E1889C7C4C8D99777F6B98B847DE9C02D21FE8946524B480697AB6D9E3C019580528DBCC67F97A48D585F6EF5
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-ESN.exeA8890A1690901B6F0B43D419DDC4E4B2227D2FEEA53D73DF60ECA5D9444B281C13A3913F977FD57F727740829BC1A1F654548E98
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-FRA.exe744E3BA3AFDBACEEBDA58C4F2DBD0A52802F88348FF1BCCDA16382E8B25132980F0EB39927C5A4993069776D65BBB1B8319A35E0
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-HUN.exe3351D619A12AF425271FA2B40CF78018C35429ED53DA9E613C9749D829942A172720E2F9517DE3FE1FC9E2D1F3869C35E6A366B6
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-ITA.exe1A638C64440C9A9EE7E5449F5A075647FB999B81663702352B4D37D56693859569A3A9F05FDDC04785179FF16A236D22F0A319FD
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-JPN.exeB6D7460471D10D8DD6F2C707BDA843B8A7920C3BF73EF7E13DB93822DD6666A3D9EB9615C55742A2104E61A5C45A25D8E19D0A9C
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-KOR.exeA78B73ECA93C06E37B8A543C55547C4F60BE1F797A479BA60D34B913D09C9E8B3523AF1B59A34DAED05B0BCF723DB7C4E8D3F95C
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-NLD.exe81F810C43532586F05DAAAE96976E4D8E00BF074E0A63E022FA8525DE229CFFF5DD6F40D2620AD0E81549DB00A6F13F52794B4C8
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-NOR.exe71FFF988C9B74959D888632F7ED8B215BDB8C3EBF1C26125C5ACC7332157A481C8FC6418F296547F05CD6BEB2B8ACE7BD29C3FCD
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 64-SVE.exe6BB137084F69E3685506A8C1D4BDBEA66017F6B34B99E1C58AF3C158C7AE2FCC3DB064797F54F43BF6C7627C07359D7CAD05A0B8
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-CHS.exe0DDD7CD2ADB3CE7F65A72E5DFB3E62EAB9A294BAA0DB27F4BAD675481A7802555F497DA4CE7B2A64D21E45BCBD3D2DF42DE2C72F
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-CHT.exeB7A16C5D13E722EABA0138FA8C5897FFAF0A40EDC4EE883BF0452BA00C3241D920738E34816A0BA88E6866968C853BA4EC578471
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-CSY.exeB7EF5F80E65D477B2385C05EDDC783674BE54C9E08D345A45CA38EE43531EE244831500EF78E93066214C095AED73567040A96C9
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-DEU.exeB022C07CE1C306416CACD55CF64B5677B87B8DF0DFA4ABF2F43BD4927215D6796604A02389F77D50225DC808D15210C0DF7C41DB
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-ENU.exe21A4339CB85771FD71C30AB9EB97F12A62409C387BAB5454A4541B83148F32FAE4A1F6759C22DCEA4B79FC7198AB3B583E450A68
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-ESN.exe0C94A8CE01B7E484C6249A11CDF126AD33F25B1B672444A84611D43007C013F1A97AB942E09139BA9968BCDC3451634BE6B04C14
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-FRA.exe5D63C7512CC95C36CCADE7012034E643742AA929021599CAAE98F5069732070CAD704B27272D7DB3C30C5BD5F5D9F0C5CD6309A4
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-HUN.exe5FDA0362493CDCCBD9972265E0BADF232A880659E182E0C5DFF75F58117834CCC93F22C2901B6C64B0D815A82FC882A37413E055
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-ITA.exeE2EFB2C623B33DA52F2FC4118380093C5E9676F23994F01FA4E41907A40031B02E2CD8063ACD8A10925AB0E3BE67EF098EC146F0
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-JPN.exeF9716B02C38778478977E651BEBEAC7AC15F3D36B42D1FC20308C2F33211D72766A189823DEB8889AC0F8CD19BDCE864CA9A911F
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-KOR.exeEED37233E0BF4DD237B208A576F2E8CAC0318DFA3CC8771A9538B7ABE3E0A8682E428485F8A71F3858C3FB6A99B87713D3F40641
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-NLD.exe41F6E3278A2C8786D06629A02D9B61AF8F5EFAF711699812465AB2746A5DE41C01A2C868C07D8F8AD685AB471037B332437A6FEB
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-NOR.exeF2165DEE8109F09081232CA2BE7ED85F96411EF5D2FFD9E17A8EA9586382CE4D785915E70435E2896E063F05AFE5BFDA42FE9D1B
Gói WindowsMedia11-KB3067903-x 86-SVE.exeDE577A4214B00AE92A0A15F032484336AA9B1DB9DC210B7498ED314007DB8B8BDD4CDC601E97292340EC784C36AFE9D4A44EEAE3
WindowsMedia-KB3067903-x 64-ARA.exe39DA0CB14E9AAF9F9BC87C666052156775B1DF65E4D954E2155DF9F465C62EB743CD42F294500A9E61D6A29C24527FC21614127A
WindowsMedia-KB3067903-x 64-CHS.exeCCB48811C7CD12D19B9FD27BACF4FB3BE9577379C734A96D15D74EF8639DB9AD76A660FC3CD32307A9B7345CDAB75CB102925146
WindowsMedia-KB3067903-x 64-CHT.exe2CDA68ACCC85184A16CA1B16B7AFADEDEA99505EB80D266D39199D4CAEB69CAFFB3B550B8A568CDF3CFC7689AB6FCB8A49F1B583
WindowsMedia-KB3067903-x 64-CSY.exeCC487343F2DD18A32E4BC14ACE83FFAC31D1D52395792662FF33B548CADAE2E854AC799F5F79945824A5C0B5C2A61CF13FA7687A
WindowsMedia-KB3067903-x 64-DAN.exe8D7D8AEAF1CEC928793AB34854BCDECCEA00402AA66685235F1472B4B68137D6071797514657D555F5B8EA479832161BFB3C3B9E
WindowsMedia-KB3067903-x 64-DEU.exe112E6648DAD4183B9372924A72BF6C5E822B465B1CEEC91F9A69DCD9E3BAD79B730582F3FBCF86F8B23EA52629F7362489E06A83
WindowsMedia-KB3067903-x 64-ELL.exe71411239CAB9EE72F6A98F1E2EE48B8CD95A8D734D58481F41B937FF3108D0BDB5D2AE9C118BA3FB9F49470A087FD5E29B5A3EE9
WindowsMedia-KB3067903-x 64-ENU.exe88EA0545B0CF554B0B320E56752F9939BC3F3F1A32B5A03E74FB422C5D2E17C0D922AC0BA592A3AB85D35758E4AA29926E6A5F4D
WindowsMedia-KB3067903-x 64-ESN.exe42E6C5BAAB05DEFC6B0D7B0C9F5AFF6C7C7857DDD2C03811E14911DEF87EE1915248A8042434AAA42BA7628B971FA62301B33E99
WindowsMedia-KB3067903-x 64-FIN.exe7DF876845D609EAEC29722D48975EB3EEF2C58C6A5C90FFE37009320BA028D7736060092AB6F3B5521AF71FB0FEA9D6829989DDF
WindowsMedia-KB3067903-x 64-FRA.exe884FEF0A7DAAD1F13D721A05921DBE7EF32CA3B162A0E78633A70E24BD4965C77272583CA06A28D6CCCE3BDA9FD2A6DB80E165D0
WindowsMedia-KB3067903-x 64-HEB.exe317307BCCB0DCE9899D8C1870ACE6D9502011D0309CB2138FCEA5F369974165008E460303F79F17349E0304CA0812F4DF54E3C99
WindowsMedia-KB3067903-x 64-HUN.exe755689B6088F1D0CA29CFFD3FD94F405118249779D5988893E2E8B5FEF51C20B48F96BDD7EF302F659417FEB3EE5A55712AAC6DA
WindowsMedia-KB3067903-x 64-ITA.exeB7864DC1A9A06020DBD8C2EE0990F96308EBA88C3EECB949CCCB2C3F0FBEAB2A1BF6BA36FB99ECD9F7CDBA958C5F4952FA96B4FA
WindowsMedia-KB3067903-x 64-JPN.exe609D86293817700495897E7ADB9D030C783E7F60B8FC408C55D9C4D6730AB0293DEAD864F709B3CB06A6BA808C2781417E3FADCB
WindowsMedia-KB3067903-x 64-KOR.exeFCD0061D94A46AA1746F8C846782BC13A4D1C66F72DF5F871B3C7E32742423385EC571494957B1CFE068F643D13E7ED9BEAE8621
WindowsMedia-KB3067903-x 64-NLD.exeF499D488AA7C12A655E515DC7EF47AA3A768586D408CFC0A81F18725B2458CB1266571275B68A814E542C591000C8E81F23D74CB
WindowsMedia-KB3067903-x 64-NOR.exe4968E281855B9163EC8FD05AE67DF8470235E6BC108BF018F7342F8201884ECE80BBFA50E6E885183EEF96251C09D55002D564BA
WindowsMedia-KB3067903-x 64-PLK.exe60DCAFF0FBAC21CDBB1F1E5A95D71AFDC2C9B9A7F4D9EDD6B43E0CD25547082BCB5D445C9DF8672102F63D318B77B3E89824D6A1
WindowsMedia-KB3067903-x 64-PTB.exeF12B69AA11553374327AC40C848CFA3C6D891FA53773B9588E454BFBC3350130EF865BB1C116E345DA53015278E41423FD373C8B
WindowsMedia-KB3067903-x 64-PTG.exeEDC47C72C5B1665BAB4339FDD3007B21B255E8D0DDB1B17B66FF9CDF9191741AC12A0704C7AA9915F009C4C3286425CADC0FEF48
WindowsMedia-KB3067903-x 64-RUS.exeB9CA24ECAD641FF0D7441757C25EB3CB38D3B60CDF6B42570165900CC621E1B3C952BBCEAA596CEBD489261E34EF928B36AB4F2E
WindowsMedia-KB3067903-x 64-SVE.exeF771A1FF53E54BC694BEE6D1EF5DFBF79B1F3AB683AFAFFC5B5FF07864C7F41AB17A2A3BC1854A0490C90A9E4B142D4FB88C97DF
WindowsMedia-KB3067903-x 64-TRK.exeC873B3EB5A526F55EF176FFC1EF3B15D75DA1622C54B9335B5CCE8B43E24D9D34FE2C7DE959902ED46D74113519325B925AA3F68
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ARA.exe2A295193ABC663753A678B5DCC424105A94EAE6F4D5755A545482A1EC6AC0F1ABB6BBE646EF4F9F6DD795F251E3FFD67DBE1FAA3
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ARA.exe9065116060D31D96E4F4DD7AE6FE5455CC670E067147591DAC67D5AADF0DDC2CF79979CF29B04A46E90B7ABAB3F9985557169687
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ARA.exeF84FECB6516C0C772FC2391C5D47B0D1826C157A2CAFFBDD37FC45E159038DEAAD4E3CB53995B42AF3EECB776FF3A22DF7ED0657
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CHS.exe130397956C7A286680745BBB31F81AC7AA3D2D1B06C5A09B8BBB9AF93F05D1D2C0916DD140F2E52FEB4391DB8FBCB88D4DDA9622
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CHS.exe2421401770F287AD753871E504A824BA0B4703C9DED72D073A33C3A4DF3CB42904C652011E83EA88A04D3446EAF3BBC79157FB10
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CHS.exeE16F020C7E261F3169DB7FABD1683E7696F5CE8DE48513C1C40BB53E2A231E2FB06B0C432494815E4316DB9CF8CBB94C635F88C6
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CHT.exe035426095F7C2CB4A06EB8CA0CFDD6EA4881D76BEE6793571DED1761F4AAACC832AD4471E56C6D1DC554E35EFDC69114ED1C730F
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CHT.exe2A0CCDDE6B46939CD25C7663CA9A3B885370290C6CFDF44CCC01D90BEBBA1BA52CC8887F6A9B13372C67EC096A2D9E39D550EA5D
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CHT.exeDAE0DA72AE6E1C07C03E5FC6E99567517692481FA04E9BDEE1F7FAB4D32FD14CD5924E6E43564DDF893EB19F52CF28B2CFAB3511
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CSY.exe69F8CA4463305C3AC70C56E38B2514D642B384FDA82BAB3AD6A0EE0E2EC1804740D09EA17E17B79BA68F45723B87414E05417543
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CSY.exeCC54FADA2148DB117E1457434C8BB362502B27FF782A6756308D14A1170DEAF583B1906AEC150C8597AFCD05C0A82C3AB1F300DB
WindowsMedia-KB3067903-x 86-CSY.exeFB92B7D4CCDA716AB106D160FCF89C2C3D806A76EE5D14F46D93C91BDD5DC9411B7005A40AD26F28C06D95B4366924B12B894276
WindowsMedia-KB3067903-x 86-DAN.exe0E0AE48EA772DD89186C1924FEB012D367419D790E63F0593C04B6D769437B7FAA93FCBA50D54E48D9E1A31045CDD89F7AC099B1
WindowsMedia-KB3067903-x 86-DAN.exe86AA99C2C80F9BABFF06A73A076E163EDD054DF1D9E9C7C0E05B0D340963F77F44C2EF7C060FEEE142C0E1F86490791328535C56
WindowsMedia-KB3067903-x 86-DAN.exeDEC22E89C69225248C11A7EBCA1C5A2CE04A141319327C2BF78CF05CFBE37DEB568B5FD7CD7B97C667C1F329ABD9F0E478E9E3D6
WindowsMedia-KB3067903-x 86-DEU.exe35333BA38DF2A8B2D3D43F9946B5B58F6E8FF4BFD791AF791745C16F8C47C29CCD9A5215188EC057AF5443EC4561D47D251D51FF
WindowsMedia-KB3067903-x 86-DEU.exeC52015EDDA6FE4A50417B92807562B6D65F1EEA5E6A08473CCFBA04A41E675D2F30174D2C843EADB7711B63B28E39E05B39BD77D
WindowsMedia-KB3067903-x 86-DEU.exeD52C6D232498D52841FD3F230321156F2B9000147DBFCAD4B4C4F2F80E2F4EA3244986142A69D6FA82372046902DE5A2DDAC25E7
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ELL.exe7539D27107EB883C0DBC45BE6E9DFB869F9710A1872A371C9176C47B04A0BEBE447D57B3D3D5469CE2414C5EEF78ECDABC43DFCD
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ELL.exeAF3EADFA0B03EDE2483CF8FE06E8A23689EBBA9596D8D1C68E4A34A9210C8687A0930BD59B4D9F58A7FD824BF758B91E1FAD2C45
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ELL.exeE0DF3D3930998FD6C4FA7BE2BEA342020A7C025D3029074FFD6A18C1B1181FF4A24F63940DF381B4A23CE43F6DE2F9B319481143
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ENU.exe17CADD59515063D00D9F0D92D023AE1AA2349E4EB3D81E216336B842FF3BB3919353D819494C9EE3047ED617E03B4C3456314B24
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ENU.exe1DCE8EC95FE6BD91EACF10514B49447D3D8892681A20DEE49A2859DE5F3B0A27B1A78F5DCFCFE1AC6AFAEDD3BDC4671D4892751D
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ENU.exe510155E48BFC1C08E7F2023FDE514BE960FA8FED565CBB682AE1B8290C44989A2D7BFD6CBB342955D2715EDBCE2797FF64E14F6A
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ESN.exe5CC4A2D4840BEFA1C31289FCD02BD8EA848CCFD6293BCC1B38079C6602E68FAEFE8C96A045EACF6E4650B0B75A4BD4E59A897218
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ESN.exe5E3F0ACABFE594ABB29B44E111107E987C81D70B3E98DDD028445C221356EE43473CB7190F5A19A7106FC2E3C5A4DE9C65FB3B3E
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ESN.exe9C06AC813538CD855A5B1F1C741D6CCE34474F56852F25BA593E8B4122643311F33344147754A2FAE051DB6C709F2CAC479ADFEF
WindowsMedia-KB3067903-x 86-FIN.exe34B086B0BC705E1F14DEE2747DD78220858099E75C8F92CAA8551CC81114633C195798F7290347E32EC523A3CD4E345A7E32709F
WindowsMedia-KB3067903-x 86-FIN.exe38844BE276795814A751EC48532A7B105A7486DBE5BD5C6E7A4A510D2BA23F7CA08D3EBD99B0BE7567C1807D23CDAFDDBC524EFE
WindowsMedia-KB3067903-x 86-FIN.exe8136E150872EBEAB67B43536287A74599052F797EDA0E3CFCF9718EAC61589B2A77F50A85CBC00D78496116492B4C4905280175C
WindowsMedia-KB3067903-x 86-FRA.exe2306BA9F5371C61F0FA5622ADA02F05113A797B896698B4F4E5E20B1456C80844099EC92CF69808A3836D4FFADF6C440525005EB
WindowsMedia-KB3067903-x 86-FRA.exe5025FC6940832EAC4110166589B036745A524C05F6BEA2D52BE92B990FF68CFA5B8BF5B71C59AB7E4F8C0E48B2EF4A8076547EF1
WindowsMedia-KB3067903-x 86-FRA.exe9FEF3AE7236A8D6642C51D5EFCFEB3AEB70558C3033E134218C186C105565AF2E52852AC7597901919791A45AD6B2D99658AAA9E
WindowsMedia-KB3067903-x 86-HEB.exe18599796C995D9661E3DC9282AC910730D58125EFD4606CA440C07F792F827C99CFAFC71D170EB39570AF8F6E9A9CF8FA936A388
WindowsMedia-KB3067903-x 86-HEB.exe4ACF848C3E8C1B6C9BF0A78B0B50193E8AF0DD5DAF0C887549E105BC7FBA961E01C660D757671A4DFEC58B52C8EF80194E8A3053
WindowsMedia-KB3067903-x 86-HEB.exeDB8B6029C753C2DD83E85704A1497F8CA3134D0B752C0F1D13ECF7EEEB61E5F77F574DE3D82BC8A36D6365D1743DBBF31F91C841
WindowsMedia-KB3067903-x 86-HUN.exeC02E3A8C10356B8D37A7355C2A225DAB51FE7598DFADA6AB39DB6AA98098B52D5DB8E3E3B9953CAE137DF7C54351AFDD9055905D
WindowsMedia-KB3067903-x 86-HUN.exeCF23B672EA4A6BF9A2813EF6535F47F0CD18F8653C11846C68BEC609343DF71B866802C7A2BD78ADA9F426FEFC11E9D6307D1387
WindowsMedia-KB3067903-x 86-HUN.exeF0C16EEE976CAF7DF5FBEFC9D2E249247AAC778904B648B35F86FC25127F15D74514A623B2632C75B015D99B7FFCD41E50EB574A
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ITA.exe186F426E50446487562F04AC4D821AD53F9F78D64E9C21E6428BE4D923E7BF39970E8D1682D98F3DFA86530289BAA0BD86C2A2BB
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ITA.exeBE9C164B8F7D90E6649B2C6C808B050D42744D8F356DC0B41A6AB087E0F962144BAADF0DE6A08C8D0EEBF85C6691F660C5BB4697
WindowsMedia-KB3067903-x 86-ITA.exeC817ECF4AAA429F5A27F7D37700CD597D8D17A47AF516BA3DBAE8BEFE2B4175C62E8759DB229212B50D442E6BA14AF8B2D2D2E08
WindowsMedia-KB3067903-x 86-JPN.exe287E7C69298998A6378B1C845C472B66FBBF96AC8203E31FFC88D9B5EE1664EB4D652B915CD123AA0209618555AD60E696319DFF
WindowsMedia-KB3067903-x 86-JPN.exeBA1356E1731182A86B787F31C3C68426F11421D0D682774E9B8A3E3BE799861C4CF123EF2428168AA0F4FCC52239CA0B21C69870
WindowsMedia-KB3067903-x 86-JPN.exeBF788313255A0138B7909F71FAEADE31ED7230870AF4639FFCB04403BAB521A4454C60055A850D14E259E9B301BD52F3B20A0B20
WindowsMedia-KB3067903-x 86-KOR.exe35765CCEF1B35DBBD3A1162A735C10473AE9900A4FB225455EC7CB326122F67D047F85DA1581133C461AF5243CDEFDEA7F0731E0
WindowsMedia-KB3067903-x 86-KOR.exe992D0B17DA4427E4BE1D5F39BC79184C3EA55D2464593A3CCE010291318A73E2FC6E3FE60D68D30C349A0CC8609808E500AC9AAB
WindowsMedia-KB3067903-x 86-KOR.exeF0515452435EC63EE902B88E2FE1236E4D441401B1FAEA6D424B544F5A93CD7A31CFBE24D25D5382C4850233379E57BCB70A7BAC
WindowsMedia-KB3067903-x 86-NLD.exe200262F41766E1D4C9BD9E455CAA38804264707613665EBC173DBA61AD92979A863F660E76DAB8B5C878E4D28FE69DD22F0B4630
WindowsMedia-KB3067903-x 86-NLD.exe648F96B102851F34C321D5DDD3F76DB4C9365689CECF125DFA5328B7FC7D112575CB5DB054D85AFC35CB39A1CF29CF43B20E7A0B
WindowsMedia-KB3067903-x 86-NLD.exe73B33C6555BE82212B86046FDD3ACB8FCC73267245A1E049512F9A0A333CDB93476C1DAD7F180435573D7A60720438115A6804C9
WindowsMedia-KB3067903-x 86-NOR.exe0CD4078D27D5CEDB03DFE8EAA31F4BFF800B0B601E08225C9B696A833E6EF6D95F6D4E3CA6FC43FA71A0AABBF739E201C0B96D1C
WindowsMedia-KB3067903-x 86-NOR.exe8F826CE0757BA2794FF626AA025FCCC3A4B53498AA047E1358A2861082A8C6BE6A0005EA0B4B70C1B82AB5ED2BA452374A8EBBBE
WindowsMedia-KB3067903-x 86-NOR.exeAB2047723AAF394FA98D95DC65EC890FDB4402A181002D26691E185A079CBCEE8E659DA818BF5BCB2F483B9AA64EBFB3ABF1960E
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PLK.exe1F36266418C1DE50B29C57E87787EDE85667E962678C58E1061FDC413667BA69EF4756B51661FDE8F7DED8C83881CC5C2DB56673
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PLK.exe3B4DD9F76EB469F4BFF06D68A61B3A3321CE53773E426917CA0A5011E8678881D7D1714AC045A05E67E9A3CD3A4D41C5E154A66B
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PLK.exeCA1129954AC49BB2F740C98AEE1896CD2F15280BCA6974583EED098A4483B8AB4B0F2DC7078992DB872BF6A3150B083F683259FD
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PTB.exe270FEC2DAEC90A1A6709612CE2010EB07295516BA731E7D7486BED45E0A691A78AB2068D4D2A190414444CBDBA888F8FCA28BC76
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PTB.exe8D59A66420538D6F4DB19666181B4229E87EBBABE9638479D43C57EB60F1D28E9FE2E0F2AD47D16C46600B6C8243CBBF06D4EFDC
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PTB.exeE37D855345F5EC6A4887A3C086B280A10036514E11FD2D9F0AEE894184837DEE044599BA1E0E04EB7108C0CDA2168C0711537E24
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PTG.exe36B0BDA1345AADA2A597C07B1450434E8DA6E3DF05C869F65619532D174D19CF0BAFEB16266776E5BC0B67C663C6DB119AD92200
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PTG.exe61E6A3F2597150DF4DD67448DCAB20C352F6CDAD878F450576B73AFAB98427573FCC8BE97FCD9F119E705B27C39F22BDF947AB8D
WindowsMedia-KB3067903-x 86-PTG.exeB0D6CCAF4F03BE9B512FCEB8E0A1E071DCC798ED9C703050480D0B38B683AAC2C3E85CAA26F17D5E699F1E4BCDEB8F1A99E6C288
WindowsMedia-KB3067903-x 86-RUS.exe94C2A7E852120C96CE2D0E8A49EEED7B8993256A7199F040174936D68D9E9C9589F5BDE663CE8755602DD39418F80B1991599295
WindowsMedia-KB3067903-x 86-RUS.exeA901AF03D6E257191380B7EE69B7EAF273464D313A941F643A92E2AD2FD5B2163DAD49EF3A0973CC86A59EC8565787CD4A358D31
WindowsMedia-KB3067903-x 86-RUS.exeDE0454C56EC0C611E8BD9C1490B728B26D02E81AE954EA851C7FD2A98D6D1DF4D18A9517708D0084C285556DD959A5E5BA9C1DF8
WindowsMedia-KB3067903-x 86-SVE.exe7C154A107424BC5EB55C7C6B2CA72A22A80F3DDB6B42CAC3A9E73825959737488AD8833D146AA2FE591C113260387ED18A355725
WindowsMedia-KB3067903-x 86-SVE.exeE2476132B9DDCD0237B2D35A95DC13BC5BE0483051ECA550D64DDD97F116C6EB5F2145374CE8BAB496CA74D9B44EADC65A34728B
WindowsMedia-KB3067903-x 86-SVE.exeE771F190F10B87DB394F67EAF3380969461DE5514F74F380A0BBC6653118D634FEE392B1DE5661A4D54984983EBE290964AB0843
WindowsMedia-KB3067903-x 86-TRK.exe187A2A45060744B807DA05864FBAE79B188546C598630A6C72B46A363A18BBE6B2207757A17D3240C8A6C89C103AF9DD22F56934
WindowsMedia-KB3067903-x 86-TRK.exe4254C051D65028EDA8A0D55E94998A3E2528AE6053000AF5647FBA82AD8399C47748770CBFC040F0182377A41C5B2AF661AB74DE
WindowsMedia-KB3067903-x 86-TRK.exe471958296FDCF3AA7B47AC6D0C32643C3E5728F2EBE0C3CCCB43B1FAF7C3F78A6E6523F4B155387FF0E48A43B449BA0E4D774654
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-CHS.exe76841766FC3D921B0A4BCDA13838CAE2F7ECEA10036ECFA1391FA8CDED4F93BADE22C4F960E935977E749A19B4793536C651037F
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-CHT.exe693E34584D4455E8BFFBC0FBAC205C0E74A6D7A535E27137FC5B21308E4735A4FBC185262DDB2D75E8BA7A791FA79FE65131A29F
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-DEU.exe9604D4ECA68B10E05BB40AFF9EFF0B57087D235525ECA42F019436F1AFFE8C98EFD7FD7C10AE1517FA146B2B90BF9F46887D47DE
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-ENU.exe56590D1FC4BA760994A094504863136E6F98802BE36523B09289AAE09DEAB9EAC09F09EFC0CDD1752FE3C094FFB1D0EE60019AD0
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-ESN.exeE5C3B9E561407AE5E948F7A4CAF6092CFF89C2F6F49C0F4F3216FEFAFE8EE9571E13ADB8962DDA0D0AAE5142AC83DDC16397288C
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-FRA.exe02BCF9C22260F2EADB1819FDD16D06D9BC3BF91F1A2179D15D1348B5EF48660CB16812F4DF1A78AEBB6A138F2B7041DAD2874F72
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-ITA.exe7E065BB247F8D9621693DE016BC7A2BBE1FC7C5B2BCEA130F0080E33BA2378C5AF5D81DB966F1641B9EEE3C0EF666888A276BE76
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-JPN.exe37F1E2AB47E172175415539E95DD58EB857D80F26C6AB056054B34CBD43F18DFC5609EA5860A6EAA33B2BD16F985DB9EB6B5BFAA
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-KOR.exe5D0B0062F23CAAFA63D526ABCB243FE67DC28E42A93B0BE045805EB06B6E89A2EF24AEC6605B8BD1134BD80D832062C7A1E7B2EF
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-PTB.exeC11B86D381AC8E4D922E8AB545B1F2A86FE7FE831DCF6A9FCF8FD8815595952461EAAB2AFFD64E667CEB9FC78EBD19D50613D638
WindowsServer2003-KB3067903-x 64-RUS.exe143377F154B527B7D07B392EC892430F7F4C004610ECF84DCE183DDCCD05809A4AAEFCD3DA8B91B0CE64BCFB40429091AE6386B8
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-CHS.exe251176E7FD0830AE03230C02541AB1B714503871930802306271E6E4CEA66FE5C6E962E085472EC98FADCD3BAD7FD3C8F47EEB22
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-CHS.exeA15C7669011735C671D0323A81898DAC38036359957A08580FEF4AE2667ABB723D2D60AAE9EBF3ABDE03F42B505EF974D00A1306
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-CHT.exe75E21B0EA339A37BFD2EFAC1A75DA532BF1AED17F93809E57EC0DEC571B6783D644E1A6806660A34A8D80CFC7A479199CD02717C
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-CHT.exe81CBED4FB4A906ADA607D4F3D34DA8BBBBD019AB1DB9AB79018CD52339254D511A627FA431DA5083796D9D6D24E2F471CEDA739C
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-CSY.exe5720C1A582B762F95DA265C750745273EE51C4778730CD9301BC337E86FACCCCED0698C017C70F7753A1CB4F90D94A24D9F8B056
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-CSY.exeA311DAA1D2DD1DB9B85BA50D835773A6C3A4678FB60C630E0962B368EBA0BA3DB926EA90CF87662EE2A4DC6A6DA15CCE9D0A10C0
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-DEU.exe8A0C9AFFC76C3A6D84FE6F8D6CD4287E66C81D3BB26979C50071618BCBBED1DAB80A3943A83B6B8AC74E1E29410A793A8CEB470A
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-DEU.exeBE25A4F856CCB2C670ACD36288E27DFA448967446ED9CC0B45FCD6654A8210D76FE513A69DC8266E4C2E7BE2B7EA92113E4D98A1
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-ENU.exe4292CDB5D0FA8EC2827AE19D5BBB6170D125D40088B7DF93770C1B202A05C9FC426117533EA1746B8640BF5E44A602FAEB1B7E02
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-ESN.exe1D63569A6EEE2369777B1B942E77D2D4032DA0E0E4D3DB6064640BFFF36B48F2A516AD28B59DDDF89AD60647C0610376D8082FC7
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-ESN.exe7205D0B5A62D14B0FE6B8A979F0BAE66319E493CA3163350F77E999A409701A0635E171D5BE99532E7EA27683DE76E7F57CB9A67
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-FRA.exe7BB4382B17D4229F9428FD0341CD07AA48087BEB914C364A25D3985BC4AB3AE9E866BC3154E3180C62D9F35B3744C02CFF1EAD05
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-FRA.exeC934214248589DA5915789B877E377B1199149789A6276A54A329EEE2ED2C82490A3040697635331B8A687B3250C810E3E526BB5
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-HUN.exe4794A8A34C9111FD1335F24BE12DA07B3DB12440857D25A86512695AB5391601FC085E21B18E12D2256A1FE0699FCE4DAD5B4A39
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-HUN.exeF634D159FC588FD4FBCE25A5C3CAD5ECD065845168CE7242AF7B67EA6F72D87E71751AEFC73A93BAC52B6E1B3396C4F2B9A8887C
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-ITA.exe15C883BC625C6F09D81AD3951D099CC5EDD95F8F9D9E8EB2AA60ECD0681A34C5841B25F53DD86E80E82350523404AD85EDD3ADC3
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-ITA.exeEF519C4EBA4A68C4B3D3D27BC3919A5DEDA56C8CA6CF0883C4251D7512B14BDCF06F7E44D564F838A6C9B9853EC38D45455DE05D
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-JPN.exeCBE30E56A655401BFB61567E1F17A5D0B0669182EF9A1FE7D4E62340AE336B02190CE5DF3B4C9F4DED774AB16FBC2D3AFD0D9A17
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-JPN.exeDBE3202D89A5C29154AB053407BB55B42707A62DBB5D36E850176DA95544CB2505BCBA3D817A5D8E8BF8FA5D1500891855E61BA6
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-KOR.exe0917F21D3C66F3A75C50A4914C8E2807D76F1C4346F9A722C4C5109D25BE53DAD3EC9AA86EECDCE344C644968165EEC804DC3AFC
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-KOR.exe1DBB723302CDF5F76B7C7FFE95F8E13A80EC401108A1493BCB47561C141C8E7EA07265FE77F977F7B67740F9A45310AD0E609146
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-NLD.exe0AE892A40E2991B498A72FCC234F0E39F327FFAF8B8FBF7CC47B60D7D836CEA67EA48F4D0AA3FCE17F1691508D34E272167CA9E3
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-NLD.exeCD50BCA17BB757CEC1E0DFAC283F25F9CEA102FA03909B33A0CC4954BEEF3279DA03A97F025032960473DB14CD87B93A9E1738BB
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-PLK.exe3AEB74AF320A23B39F17FF1B3BF837143C950638100636F0495545204AAB0D8B96D628A4995EC3B26F2D442B4E2278B194261B6F
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-PTB.exe298B2734711AAACC538D5A1CF4895D3E8E982548A59CD09D950FF2626CDE476F0933644AB90E01F1054F80B84A87F59AE410128C
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-PTG.exe9077C3C17CB714653A18B4E46FA3BDDBF961B5BED5F22F7E64CED4E780C6F046A9BBFE8B8CB09910E26E1FE1D3409557D6456B7F
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-RUS.exe645E7499D9A8ABEAD20A02B7CD32739C05DB7CBC5945822F77D4694F5260F8DE38E7620F078D16BFE2005E2187F6DE7D4598684C
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-SVE.exe7BC0FDA51A48AA30D92086579D787D9D4B623700F06B1516AEF08DEF59714088F4A3E84817BB4301BD0E1A54D096373DB31C1167
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-SVE.exe858BFFEB914F4EF86EF35D495B1194A6AB96EDA426C8CE8B78C33BE393F46E2AAEFA0B33D0033D81D9D429BF4088EB6D491AF28A
WindowsServer2003-KB3067903-x 86-TRK.exe3F55CB93F560E658EFACCB6F9D2EFBBCC8D2A3F6EC9C332271937AE295F91F2A4BF4CFC55EC82F4CAC6148AD55E544078C2B1BAC

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Cập Nhật security_patch security_update bảo mật lỗi lỗi lỗ hổng bảo mật nguy hiểm tấn công khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn đặc biệt tạo phạm vi đặc biệt crafted từ chối bản ghi dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3072631 - Xem lại Lần cuối: 07/16/2015 05:14:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Media Format Software Development Kit 7.0, Microsoft Windows Media Format Software Development Kit 7.1

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3072631 KbMtvi
Phản hồi