Cập Nhật thay đổi nhãn văn bản từ mã tham gia ID Hội thảo trong Skype cho doanh nghiệp hoặc Lync 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3072750
Triệu chứng
Khi Skype dành cho doanh nghiệp người được kích hoạt cho hội nghị sử dụng nhà cung cấp Hội nghị âm thanh (ACP) hoặc bằng cách sử dụng công cộng điện thoại mạng (PSTN) Hội nghị lịch cuộc họp, nhãn văn bản "Tham gia mã" được thay thế bằng "ID hội thảo" trong lời mời cuộc họp Microsoft Outlook, trong cuộc họp mục thông tin và tuỳ chọn cuộc họp Skype trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp). Bộ xem ảnh chụp màn hình sau đây:
  • Hình 1 cho Microsoft Outlook họp mời:
    Ảnh chụp màn hình cho Microsoft Outlook họp lời mời
  • Ảnh chụp màn hình 2 cho cuộc họp mục thông tin:
    Ảnh chụp màn hình 2 cho cuộc họp mục thông tin
  • Ảnh chụp màn hình 3 cho tuỳ chọn cuộc họp Skype:
    Ảnh chụp màn hình để tuỳ chọn cuộc họp Skype
Làm thế nào để áp dụng bản Cập Nhật
Để áp dụng bản cập nhật này, hãy cài đặt các Cập Nhật ngày 14 tháng 12 năm 2015 (KB3054946) Đối với Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3072750 - Xem lại Lần cuối: 07/14/2015 18:41:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2013, Skype for Business

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3072750 KbMtvi
Phản hồi